Byla 2-22361-451/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Kristinai Rimašauskienei, dalyvaujant atsakovo A. K. atstovei L. K., nedalyvaujant ieškovo UAB „Minibank“ atstovui, atsakovui A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Minibank“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo: priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 545,00 Lt dydžio skolą, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 225,00 Lt dydžio nuostolius, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (4-6 b.l.).

3Nepateikus atsakovui atsiliepimo į ieškinį, 2014-05-20 byloje priimtas sprendimas už akių (27-28 b.l.), kuriuo ieškovo ieškinys patenkintas visiškai ir nutarta ieškovui priteisti iš atsakovo 545,00 Lt skolos, 225,00 Lt nuostolius, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos skolos (770,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 72,00 Lt žyminį mokestį ir 605,00 Lt už teisines paslaugas.

4Atsakovas A. K. 2014-06-09 kreipėsi į teismą su pareiškimu (33-35 b.l.) dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame nurodė, kad ieškovas UAB „Minibank“ nepagrįstai nurodo skolos dydį 545,00 Lt, iš jų paskola 500,00 Lt ir palūkanos 45,00 Lt. Palūkanos yra padengtos. Atsakovas nurodo, kad ieškovas ir atsakovas 2013-12-27 sudarė paskolos mokėjimo grafiką, pagal kurį atsakovas A. K. 2013-12-27 sumokėjo 45,00 Lt, todėl yra likusi neapmokėta pagrindinė skola-500,00 Lt. Ieškovo nurodyti nuostoliai 225,00 Lt yra neprotingi (aiškiai) per dideli ir dėl to mažintini, tokio dydžio nuostoliai prieštarauja bendriems protingumo ir sąžiningumo principams. Iš bylos medžiagos nėra aišku, kokią ir kokio dydžio žalą realiai patyrė ieškovas. Be to, ieškovas nepagrįstai skaičiuoja nuostolius už 150 kalendorinių dienų. 2013-12-27 paskolos mokėjimo grafiku šalys pakeitė 2012-03-19 kredito sutarties individualiai aptartas sąlygas ir susitarė dėl naujų paskolos mokėjimo terminų. Šis grafikas yra abiejų šalių patvirtintas ir galiojantis. Atsakovas pagal šį grafiką 2013-12-30 atliko 45,00 Lt mokėjimą, kitos 2014-01-25 įmokos nesumokėjo, todėl nuostoliai turi būti skaičiuojami ne nuo 2012-04-20, o nuo 2014-01-26 (remiantis 2013-12-27 paskolos mokėjimo grafiku, keičiančiu paskolos sutarties sąlygas), t.y. už 71 kalendorinę dieną. Atsižvelgiant į šalių interesų pusiausvyrą ir sumažinus nuostolių dydį iki 0,03 procentų, nuostoliai už prievolės neįvykdymą sudarys 10,65 Lt. Atsakovas nurodo, kad bet kuriuo atveju ieškovo nurodyti nuostoliai yra aiškiai per dideli ir neteisingi, be to, jie yra neįrodyti ir nepagrįsti.

5Ieškovas UAB „Minibank“ atsiliepime į atsakovo A. K. pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (74-78 b.l.) nurodė, kad A. K. 2012-03-19 kreipėsi į UAB „Minibank“ su prašymu suteikti 500,00 Lt kreditą 30 dienų laikotarpiui bei sutiko su Vartojimo kredito sutarties sąlygomis. Ieškovas suteikė atsakovui pastarojo prašytą 500,00 Lt dydžio kreditą ir 2012-03-19 mokėjimo pavedimu pervedė jį į atsakovo nurodytą banko sąskaitą. Atsakovas įsipareigojo kredito sumą (500,00 Lt) bei palūkanas (45,00 Lt) grąžinti iki 2012-04-19. Suėjus nustatytam terminui atsakovas skolos negrąžino, į raginimus nereagavo. 2013-12-27 buvo pasirašytas paskolos mokėjimo grafikas. Atsakovas nesilaikė grafiko, t.y. nemokėjo grafike nurodytų pinigų sumų, todėl ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti susidariusį įsiskolinimą iš atsakovo. Ieškovas nurodė, kad grafikas nepradėjo galioti, todėl skolos dydis, palūkanos, nuostoliai turėtų būti skaičiuojami vadovaujantis sutartimi. Pastebėtina, kad grafiku buvo suderinti tik skolos mokėjimo terminai ir galimas sumažintas skolos dydis, jei atsakovas tinkamai vykdytų savo įsipareigojimus pagal grafiką, tačiau nei defacto, nei de jure grafiku nebuvo pakeistos Sutarties nuostatos, inter alia įtvirtinančios įmokų eiliškumo paskirstymą bei Atsakovo atsakomybę. Vadovaujantis Sutarties 7 straipsniu, šalys susitaria, kad kredito davėjo iš prievoles vykdančio kredito gavėjo sumokėtos sumos bus įskaitomos tokia eile: pirma. nuostoliams padengti (Sutarties 7.1.1.p.); antra, palūkanoms padengti (Sutarties 7.1.2. p.); trečia, kreditui ir/ar jo daliai padengti (Sutarties 7.1.3. p.); ketvirta, kitiems mokėjimams pagal kredito sutartį padengti (Sutarties 7.1.4. p.). Be to, sutarties 9.1. papunktyje nurodyta, jog jeigu pasibaigus kredito grąžinimo terminui kredito gavėjas negrąžina kredito davėjui kredito ar jo dalies ir/ar nesumoka palūkanų ar jų dalies, taip pat jeigu suėjus mokėjimo grafike nurodytam periodinės įmokos mokėjimo terminui, kredito gavėjas nesumoka periodinės įmokos ar jo dalies, jis įsipareigoja atlyginti kredito davėjui nuostolius. Nuostoliai patiriami ir skaičiuojami už kiekvieną mokėjimo termino praleidimo dieną ir yra ne mažesni, nei už kreditą mokamų palūkanų norma per dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

6Atsakovas A. K. pateikė rašytinius paaiškinimus (95-107 b.l.), kuriuose nurodė, kad atsakovo sumokėtos 45,00 Lt įmokos ieškovas pateikdamas ieškinį neįskaitė nei į skolos už paskolą apmokėjimą, nei į nuostolių apmokėjimą, apie tokį mokėjimą teismui net neužsiminė, ir tik atsiliepime nurodė, kad ši suma įskaityta. Ieškovo reikalavimas apmokėti 545,00 Lt skolą ir 225,00 Lt nuostolius, neįskaitant gautų 45,00 Lt yra neteisėti. Paskolos mokėjimo grafikas neatitinka CK 6.30 straipsniuose įtvirtintos sąlyginio sandorio (prievolės) sampratos. Ieškovo 2013-11-28 pasiūlymas nedaro grafiko negaliojančiu ar sąlyginiu. Ieškovas neįrodė sąlyginei prievolei keliamų reikalavimų buvimą. Sąlyginis sandoris skiriasi nuo šalių susitarimo, kuriuo jos užtikrina tam tikros prievolės įvykdymą. Tokiu užtikrinančiu prievolės vykdymą susitarimu laikytinas ir šalių susitarimas (grafikas), kuriuo numatyta turtinės prievolės (kuri atsiradusi iš paskolos sutarties) nauja mokėjimo tvarka ir mokėjimo sąlygų neįvykdymo padariniai. Atsižvelgiant į tai, atsakovas pagrįstai ir teisėtai rėmėsi grafiku, o nurodyta prievolės pažeidimo pradžia nuo 2014-01-26 yra teisinga. Atsakovas nurodo, kad jis yra silpnesnioji šalis, kadangi tarp jo ir atsakovo yra susiklostę vartojimo santykiai. Taip pat atsakovas nurodė, kad nesutinka dėl bylinėjimosi išlaidų. LR teisingumo ministro 2014-04-02 įsakymu Nr. 315 patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą dydžio ir apskaičiavimo tvarkos nustatyti užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) dydžiai yra rekomendacinio pobūdžio, be to, jų nurodytas dydis yra maksimalus. UAB „Ekonomistas“ yra konsultacinė įmonė, ne advokatas, ir tokios įmonės prilyginti advokatui negalima. Remiantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais atsakovas mano, kad išlaidas už teisines paslaugas reikia mažinti iki 150,00 Lt.

7Atsakovo atstovė L. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, sutinka su 500,00 Lt skola, sumokėtus 45,00 Lt prašo įskaityti kaip palūkanas, nuostoliai turi būti mažinami, už teisines paslaugas bylinėjimosi išlaidas prašo mažinti. Aplinkybes išdėstytas rašytiniuose dokumentuose atsakovo atstovė teismo posėdžio metu pilna apimtimi palaikė, nurodė, kad 0,3 procento palūkanos viršija įstatymo nustatytos nuostolius, jeigu skaičiuoti po 0,05 procento dydžio palūkanas, tai nuo 500 Lt gautųsi 37,50 Lt. Dėl 5 procentų metinių palūkanų priteisimo byloje ginčo nėra. Taip pat atsakovo atstovė nurodė, kad nesutinka su prašomomis priteisti bylinėjimosi išlaidas, kadangi, atsakovo manymu, jos yra per didelės. Atsižvelgiant į tai, kad byla nėra didelės apimties, nėra sudėtinga, atsižvelgiant į Lietuvos Advokatūros įstatymą, į atsakovo sunkią finansinę būklę, atsakovas mano, kad 150,00 Lt yra pakankama ieškovo patirtoms bylinėjimosi išlaidoms už ieškinio parengimą padengti.

82014-09-26 Kauno apylinkės teismo nutartimi 2014-05-20 Kauno apylinkės teismo sprendimas už akių panaikintas ir civilinės bylos Nr. 2-22361-451/2014 nagrinėjimas iš esmės atnaujintas (109-110 b.l.)

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Teismo posėdžio metu ir iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad 2012-03-19 pagal A. K. prašymą, pateiktą elektroninėmis priemonėmis, ieškovas suteikė 500 Lt paskolą atsakovui (13-17 b.l.). Kadangi atsakovas nevykdė savo prievolės laiku atsiskaityti su ieškovu, 2014-014-14 UAB „Minibank“ kreipėsi su ieškiniu į Kauno apylinkės teismą dėl 545,00 Lt skolos, 225,00 Lt nuostolių, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt žyminio mokesčio ir 605,00 Lt už teisines paslaugas priteisimo iš A. K. (4-6 b.l.). Nepateikus atsakovui atsiliepimo į ieškinį, 2014-05-20 Kauno apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių, kuriuo nutarė ieškovo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo 545,00 Lt skolą, 225,00 Lt nuostolius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt žyminio mokesčio ir 605,00 Lt už teisines paslaugas (27-28 b.l.). Ieškovas A. K. 2014-06-09 kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (33-35 b.l.). 2014-09-26 Kauno apylinkės teismo nutartimi 2014-05-20 Kauno apylinkės teismo sprendimas už akių panaikintas ir civilinės bylos nagrinėjimas iš esmės atnaujintas (109-110 b.l.).

11Ieškovas procesiniuose dokumentuose prašo priteisti 545,00 Lt skolą, kurią sudaro 500,00 Lt pagrindinė skola ir 45,00 Lt palūkanos. Atsakovas pateikė dokumentus, kurie patvirtina, kad atsakovas 2013-12-27 įmokėjo 45,00 Lt (37 b.l.) ieškovui. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovas su 500,00 Lt pagrindine skolos suma sutinka, tačiau nesutinka su nuostoliais ir bylinėjimosi išlaidomis. Be to, atsakovas prašo jo įmokėtus 45,00 Lt įskaityti į palūkanas. Nors ieškovas savo atsiliepime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodo, kad atsakovo 45,00 Lt įmokėti litai, remiantis vartojimo kredito sutarties 7.1.1. papunkčiu, įskaityti nuostoliams dengti, tačiau ieškinyje ieškovas nenurodė, kiek atsakovas yra sumokėjęs nuostoliams dengti, nepateikė detalaus paskaičiavimo, kiek įmokų yra atlikęs atsakovas ir kokia tvarka ieškovo jos buvo skirstomos skolai dengti. Tik teismo pakartotiniu pranešimu dėl atsiliepimo į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo (71 b.l.), ieškovas nurodė, kad atsakovo sumokėtus 45,00 Lt įskaitė nuostoliams dengti. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra silpnesnioji sutarties šalis, į tai, kad pagal formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką vartojimo kredito sutarties nuostatos aiškinamos vartotojo naudai, teismas pripažįsta, kad atsakovo sumokėti 45,00 Lt įskaitytini į palūkanas ir iš atsakovo ieškovui priteistina 500,00 Lt dydžio skola (CK 6.870 str. 1 d.).

12Ieškovas ieškiniu prašo priteisti 225,00 Lt dydžio nuostolius. Pagal tarp šalių sudarytą vartojimo kredito sutartį, kredito palūkanų norma sudaro 109,50 procentų (b.l. 11–17). Tiek bendrosiose, tiek ir specialiosiose vartojimo kredito sutarties nuostatose šalys susitarė, kad jeigu kredito gavėjas, t. y. atsakovas pasibaigus kredito grąžinimo terminui negrąžina kredito davėjui kredito ar jo dalies ir/ar nemoka palūkanų ar jų dalies, taip pat jeigu suėjus mokėjimo grafike nurodytam periodinės įmokos mokėjimo terminui kredito gavėjas nesumoka periodinės įmokos ar jos dalies, jis įsipareigoja atlyginti kredito davėjui nuostolius, kurie patiriami ir skaičiuojami už kiekvieną kredito termino praleidimo dieną ir yra ne mažesni, nei palūkanų norma per dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (sutarties 9.1 punktas). Pagal šalių sudarytą sutartį atsakovas įsipareigojo už tinkamą kredito sutarties vykdymą atsakyti visu savo turtu ir užtikrinti, kad kreditas būtų grąžintas, palūkanos ir kiti mokesčiai sumokėti, nuostoliai atlyginti, o kredito davėjo išlaidos, susijusios su kredito gavėjo įsiskolinimo išieškojimu, visiškai atlygintos (sutarties 2.3.6. punktas). Vartojimo kredito gavėjo atsakomybė ribojama Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje numatytu dydžiu numatant maksimalų neįrodinėtinų kreditoriaus nuostolių dydį. Šioje normoje įtvirtintu dydžiu ribojama ir vartojimo kredito sutarties šalių, t. y. vartojimo kredito davėjo ir vartojimo kredito gavėjo teisė susitarti dėl netesybų dydžio. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Šia įstatymo norma siekiama sukurti teisinį aiškumą dėl vartojimo kredito gavėjo civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę minėtame įstatyme nustatyta ir iš anksto žinoma pinigų suma. Lietuvos Aukščiausiasis teismas savo praktikoje ne kartą yra pasisakęs, kad teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Tesimo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms - ir delspinigiams, ir baudoms. Teismų praktikoje pripažįstama, kad Vartojimo kredito įstatymo nustatytas netesybų dydžio apribojimas taip pat turėtų būti taikomas kompensacinių ar mokėjimo palūkanų, mokamų vartojimo kredito sutarties nevykdymo atveju, dydžiui (Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1658-436/2014, Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1780-260/2014). Ieškovas nurodė, kad laiku negrąžinus paskolintų pinigų kreditorius patiria nuostolių, nes negali naudoti tų pinigų pats. Ieškovo vienintelis veiklos objektas yra piniginių lėšų skolinimas ir už tokių lėšų suteikimą mokamos nustatyto dydžio palūkanos. Laiku negrąžintas kreditas ir už jį mokami mažesnio dydžio nuostoliai nepadengtų nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, nes kreditorius prarastų galimybę skolinti lėšas ir už šią veiklą gauti pajamų - akivaizdu, kad pinigus, kuriais nuo 2012-03-19 naudojosi atsakovas, ieškovas būtų galėjęs skolinti kitiems klientams. Teismas pažymi, kad šioms nurodytoms aplinkybėms pagrįsti ieškovas nėra pateikęs jokių įrodymų, o vien deklaratyvūs teiginiai negali būti laikomi patvirtinančiais realius ieškovo patirtus nuostolius dėl sutarties neįvykdymo. Pažymėtina, kad ieškovo argumentai, jog jis atgautus pinigus būtų paskolinęs kitam klientui, kas garantuotai uždirbtų ieškovui palūkanų dydžio pelną, nesant juos pagrindžiančių įrodymų, negali būti laikomi pagrįstais, kadangi nėra aišku, ar ieškovas iš atsakovo atgautą sumą būtų paskolinęs kitam klientui būtent už tokio dydžio palūkanų normą, kokia buvo numatyta šalių sudarytoje sutartyje. Be to, ieškovas neįrodinėjo aplinkybės, kad jam trūko pinginių išteklių kreditavimui ir dėl to buvo klientų, kuriems nebuvo suteikti prašomi kreditai. Teismas, remiantis byloje surinktais rašytiniais įrodymais, formuojama Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika panašaus pobūdžio bylose, į tai, kad ieškovas neįrodė, kad jo patirti faktiniai nuostoliai būtų didesni ir atitiktų 0,3 procentus palūkanų, remiantis LR Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies mažina palūkanas iki 0,05 procentų (500,00 x 0,05 proc. x 150 d.= 37,50 Lt), skaičiuojant už laikotarpį nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos (2012-04-20) iki ieškinio teismui parengimo (2014-04-14). Su tokia nuostolių suma sutinka ir atsakovas, šią atsakovo poziciją patvirtino jo atstovė teismo posėdžio metu, tokia palūkanų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės nevykdymo atveju.

13LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str. 1 d.). Kadangi atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė iš jo priteistinos įstatyme numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-04-16 iki teismo sprendimo visiški įvykdymo (CK 6. 37 str. ir 6.210 str.).

14Remiantis CPK 93 str. 2 d. ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (69,47 proc.) — 50,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

15Ieškovė taip pat prašo priteisti kitas šioje byloje jos turėtas bylinėjimosi išlaidas - 605,00 Lt už suteiktas teisines paslaugas rengiant procesinius dokumentus šioje byloje. Atsakovas su jomis, nesutinka, prašo mažinti iki 150,00 Lt, nurodydamas, kad parengti procesiniai dokumentai nėra didelės apimties, skolos suma nėra didelė, teisinio ginčo pobūdis nėra sudėtingas, teisinės situacijos analizei nebuvo reikalingos didelės faktinio laiko sąnaudos, taip pat ieškovas prašo atsižvelgti į jo sunkią materialinę padėtį. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Tais atvejais, kai ieškinys patenkinamas iš dalies, minėtame straipsnyje nurodytos išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Teismas, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, gali nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių (CPK 93 str. 4 d.). Tačiau kaip ir bet kuris klausimas civiliniame procese, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas turi būti sprendžiamas remiantis bendraisiais protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad svarbią reikšmę sprendžiant bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą turi kaltė (atsakomybė) dėl proceso. Pagal ją sprendžiama, kam turėtų tekti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo našta. Atsakomybė ir kaltė dėl bylinėjimosi išlaidų nustatoma pagal procesinius šalių santykius, jų procesinį elgesį, t. y. vertinamas bylinėjimosi išlaidų priežastingumas, šalių apdairumas ir rūpestingumas atliekant procesinius veiksmus, tarp jų ir paduodant ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2010). Nagrinėjamoje byloje ieškovas į teismą su ieškiniu kreipėsi dėl skolos iš atsakovo priteisimo šiam nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį, todėl laikytina, kad ieškovas išlaidas patyrė dėl atsakovo kaltės. Byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų ieškovo nesąžiningą elgesį byloje, proceso vilkinimą ar piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Svarbia aplinkybe laikytina ir tai, kad atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškovo ieškinį, nors ieškinio patvirtinta kopija ir teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į ieškinį pateikimo atsakovui įteikti asmeniškai (26 b.l.), ko pasėkoje teismas priėmė sprendimą už akių. Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, į tai, kad prašomos priteisti ieškovo išlaidos neviršija maksimalaus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodyto išlaidų dydžio už ieškinio parengimą, nesudaro pagrindo remiantis CPK 93 straipsnio 4 dalimi nukrypti nuo minėtame straipsnyje įtvirtintų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių. Byloje esantys įrodymai (b.l. 18-20) patvirtina, kad ieškovas turėjo 605,00 Lt išlaidų už teisinę pagalbą rengiant procesinius dokumentus, todėl ieškovo ieškinį patenkinus iš dalies (69,47 procento), jam priteistina iš atsakovo bylinėjimosi išlaidos už teisinę pagalbą rengiant procesinius dokumentus proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t. y. 420,29 Lt. Iš viso, įskaitant priteistą 50,00 Lt žyminį mokestį, ieškovui priteistina iš atsakovo 470,29 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovui žyminio mokesčio mokėjimas už pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimą atidėtas 2014-07-04 nutartimi iki sprendimo priėmimo teisme dienos (b. l. 64). Kadangi pagal CPK 80 str. 3 d. už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo mokamas 100,00 Lt dydžio žyminis mokestis, iš ieškovo priteistina 31,00 Lt žyminio mokesčio, o iš atsakovo 69,00 Lt žyminio mokesčio valstybei. Išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei šioje byloje sudaro 15,88 Lt. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu iš ieškovo sudaro 4,85 Lt jos nepriteistinos, kadangi išieškotina suma yra mažesnė už 2011-11-07 LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (10,00 Lt.) (LR CPK 96 str. 6 d.). Iš atsakovo priteistina 11,03 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei. Iš viso iš ieškovo priteistina 31,00 Lt, o iš atsakovo 80,03 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 str., 93 str, 1 d., 153 str. 1 d., 270 str., 279 str. 1 d., teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo A. K. a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovo UAB „Minibank", įmonės kodas 301850677, buveinės adresas Klaipėda, J. J. g. 17, a. s. Nr. LT377230000003467003 UAB „Medicinos bankas", naudai 500,00 Lt (144,81 Eur) (penkis šimtus) skolos, 37,50 Lt (10,72 Eur) (trisdešimt septynis litus, 50 ct) nuostolių (palūkanų), 5 procentus metimų palūkanų nuo priteistos sumos (537,50 Lt/155,53 Eur) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2014-04-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 470,29 Lt (136,12 Eur) (keturis šimtus septyniasdešimt litų, 29 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Priteisti iš ieškovės UAB „Minibank", įmonės kodas 301850677, buveinės adresas Klaipėda, J. J. g. 17, a. s. Nr. LT377230000003467003 UAB „Medicinos bankas", 31,00 Lt (8,98 Eur) (trisdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidas, šią sumą įmokant į Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank”, AB, b/k 73000, įmokos kodas 5660“.

21Priteisti iš atsakovo A. K. a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 80,03 Lt (23,17 Eur) (aštuoniasdešimt litų, 03 ct) bylinėjimosi išlaidas, šią sumą įmokant į Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank”, AB, b/k 73000, įmokos kodas 5660“.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, sekretoriaujant Kristinai... 2. Ieškovas ieškiniu prašo: priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 545,00 Lt... 3. Nepateikus atsakovui atsiliepimo į ieškinį, 2014-05-20 byloje priimtas... 4. Atsakovas A. K. 2014-06-09 kreipėsi į teismą su pareiškimu (33-35 b.l.)... 5. Ieškovas UAB „Minibank“ atsiliepime į atsakovo A. K. pareiškimą dėl... 6. Atsakovas A. K. pateikė rašytinius paaiškinimus (95-107 b.l.), kuriuose... 7. Atsakovo atstovė L. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu... 8. 2014-09-26 Kauno apylinkės teismo nutartimi 2014-05-20 Kauno apylinkės teismo... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Teismo posėdžio metu ir iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad... 11. Ieškovas procesiniuose dokumentuose prašo priteisti 545,00 Lt skolą, kurią... 12. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti 225,00 Lt dydžio nuostolius. Pagal tarp... 13. LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 14. Remiantis CPK 93 str. 2 d. ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo... 15. Ieškovė taip pat prašo priteisti kitas šioje byloje jos turėtas... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 88 str., 93 str, 1 d., 153 str. 1 d.,... 17. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo A. K. a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta (... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Priteisti iš ieškovės UAB „Minibank", įmonės kodas 301850677, buveinės... 21. Priteisti iš atsakovo A. K. a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta (... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...