Byla 3K-3-389/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas), Janinos Januškienės (pranešėja) ir Antano Simniškio, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Dalios Dainienės personalinės įmonės kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2005 m. spalio 5 d. ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 5 d. nutarčių peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos Dalios Dainienės personalinės įmonės skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Vyteniui Stunguriui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai dėl antstolio veiksmų.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Skundo esmė

4Pareiškėja skunde nurodė, kad 2005 m. liepos 28 d. ji kreipėsi į antstolį V. Stungurį dėl vykdomosios bylos nutraukimo, nes pasibaigė įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus miesto skyrius 2000 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. 1606 „Dėl išieškojimo į VSDF biudžetą ne ginčo tvarka” buvo nuspręsta išieškoti iš D. Dainienės PĮ lėšų ir turto ne ginčo tvarka 3478 Lt kaip į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetą nesumokėtas įmokas. Antstolis V. Stungurys 2004 m. gruodžio 30 d. patvarkymu Nr. 0001/02/00470 pradėjo vykdymo veiksmus. Pareiškėjos nuomone, 2005 m. sausio 1 d. redakcijos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 7 dalies pagrindu suėjo socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminas, todėl turi būti taikomas išieškojimo senaties terminas, vykdomoji byla turi būti nutraukta. Skundu teismui pareiškėja prašė įpareigoti antstolį V. Stungurį nutraukti vykdomąją bylą dėl 3478 Lt ir su jais susijusių mokėtinų sumų išieškojimo, sustabdyti išieškojimo veiksmus dėl 3478 Lt išieškojimo iš skolininkės kaip juridinio asmens bei iš Dalios Dainienės kaip fizinio asmens, taip pat atnaujinti praleistą 10 dienų terminą skundui dėl antstolio veiksmų pateikti (b. 1. 2-4, 11).

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė

6Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2005 m. spalio 5 d. nutartimi skundą atmetė. Teismas nurodė, kad skundas paduotas laiku, t. y. per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą, nes antstolio raštas pateiktas 2005 m. rugpjūčio 25 d., o skundas dėl jo paduotas 2005 m. rugsėjo 12 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 2000 m. spalio 5 d. priėmė sprendimą Nr. 1606 dėl išieškojimo iš D. Dainienės PĮ 3478 Lt įsiskolinimo VSDFV biudžetui ne ginčo tvarka (b. 1. 9). Sprendimo priėmimo metu galiojusio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 38 straipsnio 8 dalyje buvo nustatyta, kad įmokos, delspinigiai ir baudos išieškomi ne ginčo tvarka netaikant senaties termino. Pareiškėja ir VSDFV Vilniaus skyrius 2005 m. balandžio 21 d. sudarė sutartį dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų atidėjimo, pagal kurią pareiškėja skolą įsipareigojo sumokėti dalimis iki 2006 m. balandžio 15 d. Pareiškėja nėra įvykdžiusi sprendimo, šiam išieškojimui nėra nustatytas išieškojimo senaties terminas, sprendimas pateiktas vykdyti, todėl antstolis atsisakydamas nutraukti vykdomąją bylą nepažeidė nei CPK normų, nei Sprendimų vykdymo instrukcijos reikalavimų.

7Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skolininkės Dalios Dainienės personalinės įmonės atskirąjį skundą, 2005 m. gruodžio 5 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2005 m. spalio 5 d. nutartį. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Valstybinio socialinio draudimo įstatymas (2004 m. lapkričio 4 d. redakcija) (įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 d.) nustatė, jog į Fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų išieškojimo terminas yra penkeri metai. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos. Tačiau įstatyme nenurodyta, jog ši nuostata taikoma įsiskolinimams, atsiradusiems iki įstatymo pakeitimo. Be to, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse nurodyta, kad penkerių metų senaties terminas taikomas įvykiams, atsiradusiems po Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo (113 punktas). Dėl to pareiškėja nepagrįstai remiasi suėjusiu išieškojimo senaties terminu.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

9Pareiškėja Dalios Dainienės personalinė įmonė kasaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2005 m. spalio 5 d. ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 5 d. nutartis ir priimti naują sprendimą, kuriuo įpareigoti antstolį Vytenį Stungurį nutraukti vykdomąją bylą. Pareiškėja kasacinį skundą grindžia šiais teisiniais argumentais:

101. Teismai netinkamai aiškino 2005 m. sausio 1 d. redakcijos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 7 dalies nuostatą, kad į Fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų ir apskaičiuotų delspinigių bei baudų išieškojimo senaties terminas yra penkeri metai. Socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos. Suėjus socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminui, pasibaigia ir delspinigių bei baudų priverstinio išieškojimo senaties terminas. Kadangi paskutinis draudėjos įsiskolinimas susidarė 1999 m. gruodžio 27 d., tai teisė priverstinai išieškoti šią įmoką Valstybinio socialinio draudimo įstaigai atsirado 2000 m. sausio 16 d. (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalis). Taigi nuo vėliausiai atsiradusios (nuo 2000 m. sausio 16 d.) Valstybinio socialinio draudimo įstaigos teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas ir delspinigius iki prašymo antstoliui padavimo dienos (iki 2005 m. liepos 28 d.) praėjo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje nustatytas penkerių metų išieškojimo senaties terminas, kuris yra teisinis pagrindas pagal CPK 629 straipsnio 1 dalies 4 punktą nutraukti vykdomąją bylą. Galiojančio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 7 dalies nuostata aiškiai įvardija, kad išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti ne nuo naujosios redakcijos įstatymo įsigaliojimo, o nuo teisės priverstinai išieškoti įmokas atsiradimo dienos.

112. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 113 punkte nustatyta, kad į Fondą nesumokėtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų socialinio draudimo įmokų ir apskaičiuotų delspinigių bei baudų išieškojimo senaties terminas yra penkeri metai. Socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos. Suėjus priverstinio išieškojimo senaties terminui, socialinio draudimo įmokos, delspinigiai ir baudos nurašomi Fondo valdybos nustatyta tvarka.

123. CPK 607 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdomojo dokumento pateikimas vykdyti nutraukia ne išieškojimo senaties terminą, o senaties terminą vykdomajam dokumentui pateikti. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje aiškiai nurodyta, kad „išieškojimo senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo teisės priverstinai išieškoti socialinio draudimo įmokas atsiradimo dienos. Suėjus socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo senaties terminui, pasibaigia ir delspinigių bei baudų priverstinio išieškojimo senaties terminas”. Įstatymų leidėjas išieškojimo senaties termino nesieja su vykdymo veiksmų pradžia.

13Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepimu į kasacinį skundą prašo palikti nepakeistus byloje priimtus teismų procesinius sprendimus ir atmesti kasacinį skundą. Atsiliepime nurodoma, kad teisės aktai, jų pakeitimai ar papildymai sukuria tam tikrus teisinius santykius į ateitį, tačiau tokie aktai negali būti taikomi atgaline tvarka. Taigi penkerių metų išieškojimo senaties terminas neturi atgalinio veikimo galios. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius su dalimi draudėjų yra sudaręs įmokų mokėjimo atidėjimo sutartis, kuriomis suteikiama teisė draudėjams atidėti skolų mokėjimą, o dėl naujai atsiradusio penkerių metų priverstinio skolos išieškojimo senaties termino VSDF administravimo institucijos ir draudėjai patektų į teisiškai neapibrėžtą situaciją, nes dėl tų skolų, kurių mokėjimas yra atidėtas ir kurių priverstinio penkerių metų išieškojimo senaties terminas dar nesuėjęs, VSDFV Vilniaus skyrius būtų priverstas atnaujinti priverstinio skolos išieškojimo priemones, dėl to būtų pažeistas draudėjų teisėtų lūkesčių principas.

14Suinteresuotas asmuo antstolis Vytenis Stungurys atsiliepimu į kasacinį skundą prašo netenkinti kasacinio skundo ir nurodo, kad 2005 m. balandžio 21 d. sudarius socialinio draudimo įmokų atidėjimo sutartį buvo sustabdytas priverstinis išieškojimas, tai turi reikšti ir senaties sustabdymą, o kasatorės naudojimasis senatimi yra teisių įgyvendinimas priešingai jų paskirčiai – piktnaudžiavimas jomis. Be to, sprendimas išieškoti socialinio draudimo įmokas priimtas 2000 m. spalio 5 d., antstoliui vykdyti perduotas 2000 m. spalio 12 d., o skundžiamas antstolio veiksmas – atsisakymas nutraukti išieškojimą priimtas 2005 m. rugpjūčio 26 d., t. y. nesuėjus penkerių metų senačiai.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

17Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 2000 m. spalio 5 d. priėmė sprendimą Nr. 1606 dėl išieškojimo iš D. Dainienės PĮ 3478 Lt įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui ne ginčo tvarka (b. 1. 9), šis sprendimas buvo pateiktas vykdyti antstoliui. 2001 m. rugpjūčio 31 d. buvo sustabdytas sprendimo vykdymas pareiškėjos prašymu, o 2004 m. vasario 10 d. vykdymas atnaujintas išieškotojo prašymu. Dalia Dainienė ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 2005 m. balandžio 21 d. sudarė sutartį dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų atidėjimo. Sutartimi pareiškėja skolą įsipareigojo sumokėti dalimis iki 2006 m. balandžio 15 d. pagal šalių patvirtintą grafiką, dėl to antstolis 2005 m. rugpjūčio 25 d. patvarkymu vėl sustabdė vykdymo veiksmus.

18V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

19Vertinant antstolio veiksmų teisėtumą, atsižvelgtina į tai, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikosi savo pagrindinės pareigos – savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau iš tikrųjų įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymo saugomus interesus (CPK 634 straipsnio 2 dalis). Vykdymo procesui galioja teisėtumo principas, reiškiantis, kad antstolis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgaliojimų (CPK 585 straipsnio 3 dalis). Vykdydamas išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą antstolis klausimus sprendžia motyvuotu patvarkymu. Patvarkyme antstolis nurodo patvarkymo surašymo datą, savo vardą ir pavardę, vykdomosios bylos numerį, bylos šalis, sprendžiamo klausimo esmę, motyvus, kodėl priimamas vienoks ar kitoks sprendimas (CPK 613 straipsnis).

20Teisinis pagrindas pradėti vykdymo veiksmus išieškotojo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos iniciatyva antstoliui buvo pateiktas išieškotojo 2000 m. spalio 5 d. sprendimas dėl išieškojimo iš D. Dainienės PĮ 3478 Lt įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetui ne ginčo tvarka. Pagal CPK 625 straipsnį vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis CPK nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu gali savo patvarkymu vykdymo veiksmus atidėti arba vykdomąją bylą sustabdyti. Kadangi skolininkė D. Dainienės PĮ 2001 m. rugpjūčio 27 d. kreipėsi į išieškotoją Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių dėl šios įmonės išregistravimo supaprastinta tvarka, o išieškotojas 2001 m. rugsėjo 11 d. pateikė prašymą sustabdyti vykdomąją bylą, tai teismo antstolė 2001 m. rugsėjo 12 d. patvarkymu vykdomąją bylą sustabdė. Valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyrius 2004 m. vasario 10 d. išieškotojui pateikė informaciją apie tai, kad D. Dainienės PĮ netaikoma supaprastinta išregistravimo procedūra, dėl to išieškotojo prašymu lėšų išieškojimas buvo atnaujintas. Išieškotojui ir skolininkei sudarius 2005 m. balandžio 21 d. taikos sutartį, antstolis 2005 m. rugpjūčio 25 d. patvarkymu vėl sustabdė vykdomąją bylą. Šioje civilinėje byloje teismai įvertino antstolio veiksmus, pripažindami juos pagrįstais ir teisėtais.

21Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 626 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytas įpareigojimas antstoliui sustabdyti vykdomąją bylą, kai antstolis gauna išieškotojo ir skolininko sudarytą taikos sutartį (privalomasis vykdomosios bylos sustabdymo pagrindas), antstolis taip pat turi teisę stabdyti bylą arba atidėti vykdymo veiksmus, kai to raštu prašo išieškotojas (CPK 627 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kadangi vykdymo veiksmai pradedami išieškotojo iniciatyva, jis disponuoja išieškojimo dalyku, tai sustabdyta vykdomoji byla gali būti atnaujinama išieškotojo pareiškimu antstoliui (CPK 628 straipsnio 2 dalis). Vykdomosios bylos atnaujinimo teisinė reikšmė yra ta, kad byloje antstolis atlieka tolesnius išieškojimo veiksmus, dėl to atnaujindamas vykdomąją bylą antstolis nepažeidė įstatymo reikalavimų. Šalys, sudarydamos 2005 m. balandžio 25 d. taikos sutartį, išsprendė vykdymo pagal galiojantį vykdomąjį dokumentą ginčytinus klausimus, abipusių nuolaidų būdu suderino skolos sumokėjimo dalimis atidėjimo grafiką, tai reiškia, kad vykdymo procesas toliau vyksta pagal šiame šalių susitarime išdėstytas sąlygas. Esant tokiai padėčiai savarankišku teisiniu pagrindu antstoliui vykdyti išieškojimą tampa taikos sutartis, kuri iš esmės pakeičia pradinį vykdytiną dokumentą - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2000 m. spalio 5 d. sprendimą (CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 595 straipsnio 4 dalis).

22Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad tuo atveju, jeigu išieškotojo ir skolininko sudaryta taikos sutartis, kuria šalys pripažįsta išieškomas skolas, nustato skolų mokėjimo atidėjimo grafiką, ir tokia sutartis pasirašoma nepasibaigus įstatymo nustatytam išieškojimo senaties terminui, tai reiškia, kad šalis saisto taikos sutartyje nurodyti išieškojimo terminai. Bylą nagrinėję teismai sprendė, kad vykdymo proceso dalyviai byloje neįrodė, kad sudarytai 2005 m. balandžio 25 d. taikos sutarčiai vykdyti Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 7 dalyje nustatytas 5 metų išieškojimo senaties terminas buvo suėjęs taikos sutarties pasirašymo metu, todėl antstoliui nutraukti vykdomąją bylą nebuvo teisinio pagrindo. Tokią teisinę išvadą padarę teismai tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias antstolio teises sustabdyti bei nutraukti vykdomąją bylą. Kasacinio skundo argumentais nenuginčyti bylą nagrinėjusių teismų motyvai ir jų pagrindu padarytos išvados dėl antstolio veiksmų teisėtumo, todėl byloje teismų priimti procesiniai sprendimai paliktini nepakeisti (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

24Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2005 m. spalio 5 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistas.

25Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Skundo esmė... 4. Pareiškėja skunde nurodė, kad 2005 m. liepos 28 d. ji kreipėsi į antstolį... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutarčių esmė... 6. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2005 m. spalio 5 d. nutartimi skundą... 7. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 9. Pareiškėja Dalios Dainienės personalinė įmonė kasaciniu skundu prašo... 10. 1. Teismai netinkamai aiškino 2005 m. sausio 1 d. redakcijos Valstybinio... 11. 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo... 12. 3. CPK 607 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdomojo dokumento pateikimas... 13. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 14. Suinteresuotas asmuo antstolis Vytenis Stungurys atsiliepimu į kasacinį... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 17. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 2000 m. spalio... 18. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 19. Vertinant antstolio veiksmų teisėtumą, atsižvelgtina į tai, ar atlikdamas... 20. Teisinis pagrindas pradėti vykdymo veiksmus išieškotojo Valstybinio... 21. Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 626 straipsnio 1 dalies 7... 22. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad tuo atveju, jeigu... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2005 m. spalio 5 d. nutartį ir... 25. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...