Byla 2-146-538/2013
Dėl sandoriu iš dalies pripažinimo negaliojanciais ir skolos priteisimo bei pagal atsakovu V. T., I. T. priešieškini BUAB „NETO“, treciasis asmuo AB DNB bankas, del sutarties salygos pakeitimo

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves BUAB „NETO“ ieškini atsakovams V. T., I. T., treciajam asmeniui AB DNB bankui del sandoriu iš dalies pripažinimo negaliojanciais ir skolos priteisimo bei pagal atsakovu V. T., I. T. priešieškini BUAB „NETO“, treciasis asmuo AB DNB bankas, del sutarties salygos pakeitimo ir

2n u s t a t e:

3ieškove kreipesi i teisma su ieškiniu prašydama pripažinti negaliojancia tarp UAB „NETO“, V. T. ir I. T. 2008-12-01 sudaryto trišalio susitarimo dali del 2007-09-14 sutarties nutraukimo pagal 10.6 punkta (Papildomo susitarimo Nr. 1 redakcija), dali del 150 000 Lt skolos perleidimo I. T., dali del 150 000 Lt skolos užskaitymo kaip kainos dalies sumokejima pagal 2008-12-01 notarine pirkimo–pardavimo sutarti; priteisti iš atsakovu V. T. ir I. T. solidariai 150 000 Lt skolos pagal 2008-12-01 notarine pirkimo–pardavimo sutarti; priteisti iš atsakovu solidariai 5 proc. metiniu palukanu (8 630,14 Lt) del termino ivykdyti pinigine prievole praleidimo; priteisti solidariai 5 400 Lt delspinigiu.

4Atsakovai priešieškiniu praše pakeisti 2008-12-01 pirkimo–pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. ( - ), nustatytas salygas, numatancias sutarties kaina – sumažinant buto, esancio ( - ), kaina iki 190 000 Lt.

5Šalys pateike taikos sutarti, prašo ja patvirtinti ir civiline byla nutraukti. Nurode, kad galutinai tarpusavio nuolaidomis išsprende visus klausimus del civilineje byloje pareikštu reikalavimu. Šalys patvirtino, kad joms žinomos ir suprantamos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo bei civilines bylos nutraukimo salygos bei teisines pasekmes, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983–6.985 straipsniuose, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 94, 140 straipsniuose, 293 straipsnio 5 punkte ir 294 straipsnio 2 dalyje, iskaitant tai, jog šalims sudarius taikos sutarti ir teismui ja patvirtinus, byla nutraukiama ir pakartotinai kreiptis i teisma tarp tu paciu šaliu, del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu neleidžiama. Taip pat kiekviena šalis pareiške, kad:

61) jai yra aiškiai žinomi visi faktai, susije su sutarties sudarymu ir/ar nuleme sutarties sudaryma butent tokiomis salygomis, kurios yra išdestytos sutartyje;

72) nei viena iš šaliu nepatyre jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo pasirašyti sutarti tokiomis salygomis, kokios yra nurodytos sutartyje;

83) yra susitarta del visu salygu, kurios buvo butinos tam, kad sutartis kiekvienos iš šaliu butu laikoma sudaryta;

94) šalys specialiai nera pasilike salygu, susijusiu su šios sutarties vykdymu, kurios turetu buti nustatomos išreiškiant šaliu valia tolesniu derybu (tarp šaliu del šios sutarties) metu ir/arba kurios yra pavestos nustatyti tretiesiems asmenims;

105) neturi jokiu papildomu reikalavimu, susijusiu su sutarties iforminimu;

116) visos sutarties salygos šaliu buvo pilnai aptartos ir suderintos individualiai, t. y. atskirai buvo aptarta ir suderinta kiekviena sutarties salyga;

127) sutartis nepažeidžia šalies kreditoriu ar šeimos nariu interesu;

138) jai nera pateiktas ar nagrinejamas joks pareiškimas del bankroto bylos iškelimo, ieškininis pareiškimas, reikalavimas ar bet koks kitas pareiškimas, kuris reikšmingai itakotu šalies isipareigojimu pagal šia sutarti vykdyma, ir apie kuri nebutu informuota kita šalis;

149) šalis nera pažeidusi ar nepažeidžia jokiu istatymu ar susitarimu (sutarciu), kuriu igyvendinimas reikšmingai paveiktu šalies isipareigojimu ivykdyma pagal sutarti;

1510) nelaiko, kad turi neatideliotinu poreikiu, kurie nulemtu šios sutarties pasirašyma;

1611) veikia apdairiai ir yra tinkamai bei pilnai bei pakankamai informuota del šios sutarties turinio bei jos esmes;

1712) neabejoja, kad turi pakankama derybu patirti ir pakankamai žiniu, kad galetu tinkamai susidereti del šios sutarties salygu, o taip pat turejo ir turi galimybe konsultuotis su profesionaliais aukštos kvalifikacijos konsultantais del šios sutarties sudarymo, jos turinio bei sutarties vykdymo;

1813) nelaiko saves ekonomiškai silpna ir nepatyrusia šalimi.

19Byla nutrauktina.

20LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d. suteikia teise šalims bet kurioje proceso stadijoje baigti byla taikos sutartimi. Šalys tarpusavio susitarimu ir nuolaidomis išsprende tarp ju kilusi teismini ginca, užkirto kelia kilti teisminiam gincui ateityje, išsprende vykdymo ir kitus klausimus (LR CK 6.983 str. 1 d.). Šalims žinomos teisines pasekmes teismui patvirtinus taikos sutarti ir tuo pagrindu nutraukus byla (CPK 294 str. 2 d.). Šaliu sudaryta taikos sutartis imperatyvioms istatymu nuostatoms ir viešajam interesui neprieštarauja, todel tvirtintina ir civiline byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., teismas

Nutarė

221. Patvirtinti tarp BUAB „NETO“, imones kodas ( - ), buveines adresas ( - ), atstovaujamos bankroto administratores UAB „Verslo valdymo centras“, imones kodas ( - ), igalioto asmens L. L. ir atsakovu V. T., asmens kodas ( - ) gyvenancio ( - ), I. T., asmens kodas ( - ) gyvenancios ( - ), treciasis asmuo AB DNB bankas, imones kodas ( - ), buveines adresas ( - ), atstovaujama aktyvu departamento Nekilnojamojo turto kreditu išieškojimo skyriaus vadovo D. B., veikiancio pagal 2012-06-28 igaliojima Nr. 88, taikos sutarti tokiomis salygomis:

231.1 atsakovai pripažista 100 000 Lt skola ieškovei pagal 2008 m. gruodžio 1 d. buto, unikalus Nr. ( - ), esancio adresu ( - ), pirkimo–pardavimo sutarti, ir isipareigoja nurodyta skolos suma pervesti i ieškoves nurodyta saskaita per 15 (penkiolika) dienu nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutarti isiteisejimo;

241.2 atsakovams sumokejus sutarties 1.1 punkte nurodyta skolos suma, ieškovas isipareigoja gauta suma per 5 (penkias) dienas sumoketi treciajam asmeniui visa suma, nurodyta sutarties 1.1 punkte, pervedant i treciojo asmens saskaita Nr. ( - ), esancia AB DNB banke;

251.3 atsakovui sumokejus sutarties 1.1 punkte nurodyta suma bei ieškovui visa šia suma pervedus treciajam asmeniui, treciasis asmuo privalo per 5 (penkias) dienas nuo visu lešu gavimo dienos kreiptis i notaru biura del hipotekos pabaigos buto, unikalus Nr. ( - ), esancio adresu ( - ), atžvilgiu;

261.4 ieškovams nesumokejus visos sutarties 1.1 punkte nurodytos sumos per šiame punkte nurodyta termina, treciasis asmuo igyja teise pradeti UAB „NETO“ skolos išieškojima iš treciajam asmeniui ikeisto buto, unikalus Nr. ( - ), esancio adresu ( - );

271.5 ieškove ir treciasis asmuo pripažista, kad atsakovams sumokejus sutarties 1.1 punkte nurodyta skolos suma bei visa šia suma atsakovui pervedus treciajam asmeniui, atsakovu pareigos ieškovei ir treciajam asmeniui pagal 2008 m. gruodžio 1 d. buto, unikalus Nr. ( - ), esancio adresu ( - ), pirkimo–pardavimo sutarti yra laikomos visiškai ivykdytomis;

281.6 nustatyti, kad nuo teismo nutarties patvirtinti šia sutarti isiteisejimo dienos ir nustatytu veiksmu, išvardintu sutarties 1.1–1.3 punktuose, ivykdymo, sutarties šalys netures viena kitai jokiu pretenziju ar reikalavimu, neaptartu šioje sutartyje, del 2008 m. gruodžio 1 d. buto, esancio adresu ( - ), pirkimo–pardavimo sutarties, patvirtintos Klaipedos m. 6-ojo notaru biuro notares L. P., notarinio registro Nr. ( - ), vykdymo, iskaitant pretenziju del netesybu, nuostoliu atlyginimo ar bet kokiu kitu su tuo susijusiu mokejimu;

291.7 šalys atsisako viena kitos atžvilgiu visu kitu civilineje byloje pareikštu reikalavimu, kurie neaptarti šios sutarties 1.1–1.5 punktuose;

301.8 kiekviena šalis apmoka savo bylinejimosi išlaidas už advokato pagalba atstovaujant byloje, pagalba rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas ryšium su byla, taip pat kitas bylinejimosi išlaidas (iskaitant žymini mokesti);

311.9 pašto išlaidas teismui, susijusius su bylos nagrinejimu, padengia atsakovas.

32Civiline byla pagal ieškoves BUAB „NETO“ ieškini atsakovams V. T., I. T., treciajam asmeniui AB DNB bankui del sandoriu pripažinimo iš dalies negaliojanciais ir skolos priteisimo bei pagal atsakovu V. T., I. T. priešieškini ieškovei BUAB „NETO“, treciasis asmuo AB DNB bankas, del sutarties salygos pakeitimo nutraukti.

33Nutartis per 7 d. nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipedos apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Almantas... 2. n u s t a t e:... 3. ieškove kreipesi i teisma su ieškiniu prašydama pripažinti negaliojancia... 4. Atsakovai priešieškiniu praše pakeisti 2008-12-01 pirkimo–pardavimo... 5. Šalys pateike taikos sutarti, prašo ja patvirtinti ir civiline byla... 6. 1) jai yra aiškiai žinomi visi faktai, susije su sutarties sudarymu ir/ar... 7. 2) nei viena iš šaliu nepatyre jokio grasinimo, smurto ar ekonominio spaudimo... 8. 3) yra susitarta del visu salygu, kurios buvo butinos tam, kad sutartis... 9. 4) šalys specialiai nera pasilike salygu, susijusiu su šios sutarties... 10. 5) neturi jokiu papildomu reikalavimu, susijusiu su sutarties iforminimu;... 11. 6) visos sutarties salygos šaliu buvo pilnai aptartos ir suderintos... 12. 7) sutartis nepažeidžia šalies kreditoriu ar šeimos nariu interesu;... 13. 8) jai nera pateiktas ar nagrinejamas joks pareiškimas del bankroto bylos... 14. 9) šalis nera pažeidusi ar nepažeidžia jokiu istatymu ar susitarimu... 15. 10) nelaiko, kad turi neatideliotinu poreikiu, kurie nulemtu šios sutarties... 16. 11) veikia apdairiai ir yra tinkamai bei pilnai bei pakankamai informuota del... 17. 12) neabejoja, kad turi pakankama derybu patirti ir pakankamai žiniu, kad... 18. 13) nelaiko saves ekonomiškai silpna ir nepatyrusia šalimi.... 19. Byla nutrauktina.... 20. LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d. suteikia teise šalims bet kurioje proceso... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 291 str., teismas... 22. 1. Patvirtinti tarp BUAB „NETO“, imones kodas ( - ), buveines adresas ( -... 23. 1.1 atsakovai pripažista 100 000 Lt skola ieškovei pagal 2008 m. gruodžio 1... 24. 1.2 atsakovams sumokejus sutarties 1.1 punkte nurodyta skolos suma, ieškovas... 25. 1.3 atsakovui sumokejus sutarties 1.1 punkte nurodyta suma bei ieškovui visa... 26. 1.4 ieškovams nesumokejus visos sutarties 1.1 punkte nurodytos sumos per... 27. 1.5 ieškove ir treciasis asmuo pripažista, kad atsakovams sumokejus sutarties... 28. 1.6 nustatyti, kad nuo teismo nutarties patvirtinti šia sutarti isiteisejimo... 29. 1.7 šalys atsisako viena kitos atžvilgiu visu kitu civilineje byloje... 30. 1.8 kiekviena šalis apmoka savo bylinejimosi išlaidas už advokato pagalba... 31. 1.9 pašto išlaidas teismui, susijusius su bylos nagrinejimu, padengia... 32. Civiline byla pagal ieškoves BUAB „NETO“ ieškini atsakovams 33. Nutartis per 7 d. nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali buti...