Byla 2-90/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Navalio jūrų agentūra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, civilinėje byloje Nr. 2-6909-603/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Navalio jūrų agentūra“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Kuehne + Nagel“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Navalio jūrų agentūra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

61) pripažinti, kad pagal sutartis susidarę įsiskolinimai padengti ir sutartys įvykdytos perdavus krovinį natūra;

72) priteisti iš atsakovo UAB „Kuehne + Nagel“ 41 621,44 Lt skolos, 142 741,90 Lt nuostolių už netinkamai vykdomas sutartis, 200 520,11 Lt vertės žalos.

8Taip pat ieškovas prašė atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Savo prašymą grindė sunkia turtine padėtimi. Nurodė, kad įmonės turtas yra areštuotas, nekilnojamojo turto įmonė neturi.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 28 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo atmetė, nustatė ieškovui terminą iki 2010 m. rugpjūčio 13 d. sumokėti 7 849 Lt žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus, bei pateikti teismui vieningą dokumentą, kuriame būtų nurodyta tiksli ieškinio suma. Teismas, įvertinęs ieškovo argumentus, sprendė, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų, kuriais remiantis būtų galima įmonę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, kadangi nėra pateikta įrodymų apie ieškovo turimą nekilnojamąjį ir kitą registruotiną turtą, banko sąskaitose ar įmonės kasoje esančias pinigų sumas, įmonės balanso ar kitų duomenų, įrodančių ieškovo finansinės padėties sunkumą (CPK 178 str.). Be to, ieškovas prašė jį atleisti nuo 4 810 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo, nurodydamas, kad už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis – 5 010 Lt. Tačiau kartu su ieškiniu nėra pateiktas mokėjimo kvitas net apie 200 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą. Be to, nurodyta ieškinio suma – 200 520,11 Lt, tačiau iš ieškovo reikalavimų matyti, kad prašoma priteisti suma yra didesnė, t. y. 384 883,45 Lt. Teismas nurodė, kad už ieškinį mokėtinas žyminis mokestis sudaro ne 5 010 Lt, o 7 849 Lt, ir dėl paminėtų priežasčių ieškovui nustatė terminą sumokėti 7 849 Lt žyminį mokestį už paduotą ieškinį bei patikslinti ieškinio sumą, pateikiant teismui vieningą dokumentą.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Ieškovas UAB „Navalio jūrų agentūra“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutartį panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skunde nurodo, kad ieškovas teismui pateikė 2010 m. balandžio 28 d. turto aprašo kopiją, šie įrodymai yra pakankami ieškovo turtinei padėčiai pagrįsti ir ieškovo prašymas yra motyvuotas. Ieškovo sąskaitos yra areštuotos, areštas varžo įmonės veiklą, įmonė negali atlikti būtinų mokėjimų, išskyrus darbo užmokestį ir socialinio draudimo mokesčius, todėl negali sumokėti žyminio mokesčio.

15IV. Apeliacinio teismo argumentai

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra ir žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). Remiantis CPK 83 straipsnio 3 dalimi, asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Šia nuostata siekiama užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kuomet dėl sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. Kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas ieškovo prašymo iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus bei jo pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, ar ieškovas gali sumokėti visą įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį, o jei negali sumokėti viso žyminio mokesčio, tai nuo kokios šio mokesčio dalies asmuo gali būti atleistas. Turtinę asmens padėtį (tiek fizinio, tiek ir juridinio) rodo nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Asmens turtinė padėtis turi būti vertinama analizuojant pateiktų įrodymų visumą bei bylos aplinkybes, atspindinčias pareiškėjo materialinę padėtį.

18Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Navalio jūrų agentūra“ prašė atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo. Pirmosios instancijos teismas netenkino ieškovo prašymo, motyvuodamas tuo, kad ieškovas nepateikė duomenų, kuriais remiantis būtų galima ieškovą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. Ieškovas savo sunkią turtinę padėtį įrodinėjo vieninteliu įrodymu – turto aprašu, kurį 2010 m. balandžio 28 d. sudarė antstolis, vykdydamas Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. B2-1730-370/2010. Atsižvelgdamas į byloje pateiktus įrodymus, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad remiantis tik šiuo įrodymu nėra pagrindo spręsti, kad ieškovo finansinė padėtis yra bloga, todėl pagrįstai įpareigojo ieškovą sumokėti žyminį mokestį mokėtiną paduodant ieškinį. Tačiau iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. liepos 22 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Navalio jūrų agentūra“ bankroto bylą. Minėta nutartis įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2010 m. lapkričio 23 d. nutartimi palikus ją nepakeistą. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiama įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto byla. Atsižvelgdama į šias aplinkybės, teisėjų kolegija konstatuoja, kad paaiškėjus minėtoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra panaikintina, ieškovo UAB ,,Navalio jūrų agentūra“ ieškinys atsakovui UAB ,,Kuehne + Nagel“ dėl nuostolių atlyginimo, vadovaujantis proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principais, perduotinas Klaipėdos apygardos teismui, nagrinėjančiam UAB ,,Navalio jūrų agentūra“ bankroto bylą, ieškinio priėmimo klausimui spręsti (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p., 15 str. 3 d., CPK 34 str. 2 d. 5 p.)

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 28 d. nutartį palikti panaikinti.

21Ieškovo UAB ,,Navalio jūrų agentūra“ ieškinį atsakovui UAB ,,Kuehne + Nagel“ dėl nuostolių atlyginimo perduoti Klaipėdos apygardos teismui.

Proceso dalyviai