Byla 2S-781-345/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinsko, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. L. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 11 d. nutarties, kuria patenkintas prašymas priteisti laikiną išlaikymą, civilinėje byloje pagal ieškovės G. L. ieškinį atsakovui V. L. dėl santuokos nutraukimo, institucija teikianti išvadą byloje-Elektrėnų savivaldybės institucijos Vaikų teisių apsaugos skyrius.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3 ieškovė G. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui V. L. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir prašė santuoką tarp G. L. ir V. L. nutraukti dėl atsakovo kaltės, padalinti santuokoje įgytą turtą, nepilnamečių vaikų nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti su ieškovė G. L., priteisti iš V. L. išlaikymą po 400 Lt kiekvienam vaikui, priteisti ieškovei G. L. neturtinės žalos atlyginimą, po santuokos nutraukimo palikti dabartinę pavardę. Taip prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – priteisti iš atsakovo laikiną materialinį išlaikymą šalių vaikams S. L., gim. ( - ), G. L., gim. ( - ), ir J. L., gim. ( - ), kiekvienam po 400 Lt kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo teismui dienos iki sprendimo šioje byloje priėmimo. Nurodė, kad atsakovas šiuo metu visiškai neteikia išlaikymo savo vaikams. Jais rūpinasi ir juos visiškai išlaiko ieškovė.

4Trakų rajono apylinkės teismas 2010m. sausio 11 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių– priteisti iš atsakovo laikiną materialinį išlaikymą šalių vaikams tenkino. Priteisė iš atsakovo V. L., a.k. ( - ), gyvenančio ( - ), laikiną materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams S. L., gim. ( - ), G. L., gim. ( - ), ir J. L., gim. ( - ), kiekvienam po 400 Lt kas mėnesį mokomomis periodinėmis išmokomis nuo 2009 m. sausio 8 d. iki sprendimo šioje byloje priėmimo.

5Atskiruoju skundu atsakovas prašo pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2010-01-11 nutartį ir priteisti iš V. L., laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams S. L., gim. ( - ), G. L., gim. ( - ), ir J. L., gim. ( - ), kiekvienam po 200,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010 m. sausio 11 d. iki sprendimo šioje byloje priėmimo. Pavesti G. L. nepilnamečiams vaikams S. L., G. L. ir J. L. skirtą laikiną išlaikymą tvarkyti uzufrukto teise.

6Atskirajame skunde atsakovas nurodė, kad jis tik iš dalies sutinka su teismo nutartimi ir nesutinka dėl išlaikymo dydžio po 400 Lt kiekvienam vaikui, nes mano, kad vaikų poreikiai yra patenkinamai mažesnėmis išlaidomis.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė G. L. nurodė, kad atsakovas savo reikalavimą t.y (kiekvienam nepilnamečiui vaikui po 200,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010 m. sausio 11 d. iki sprendimo šioje byloje priėmimo) grindžia savo sunkia turtine padėtimi ir tuo, kad kiekvieną mėnesį bankui sumoka po 900 Lt paskolos. Civilinėje byloje yra pateikti duomenis apie atsakovo gaunamas pajamas, turimą nekilnojamąjį turtą. Iš minėtų duomenų matyti, kad V. L. turtinė padėtis nėra sunki. Atsakovo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį yra 3263,99 Lt. Iš darbo užmokesčio atėmus 900 Lt, kurios atsakovas sumoka bankui, lieka 2363,99 Lt. Atėmus nepilnamečiams vaikams skiriamą išlaikymo sumą, t.y po 400 Lt kiekvienam vaikui = 1200 Lt. V. L. pačiam pragyvenimui lieka 1163,99 Lt.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio ( atskirojo ) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (LR ( - ) str. 1d). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme(CPK 338 str.).

10LR CK 3.192 str. 1,2d. nustatyta, kad abu vaiko tėvai privalo išlaikyti savo vaikus, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Įtvirtintas vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl, nagrinėdamas bylą dėl laikinojo materialinio išlaikymo, privalo nustatyti tėvo( motinos) turtinę padėtį, t.y visas jo gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius. Kiekvienam vaikui būdingi individualūs dvasiniai, psichologiniai, kultūriniai, moraliniai, turtiniai ir kitokie poreikiai, kurios patenkinti yra ne tik moralinė, bet ir teisinė abiejų vaiko tėvų pareiga. Kasacinis teismas aiškindamas teises normas, reglamentuojančias nepilnamečių vaikų išlaikymo dydžių nustatymui taikytinus teisinius kriterijus, yra pažymėjęs, kad, nustatydamas konkretaus vaiko poreikių turinį, teismas turi atsižvelgti į tai, jog nustatytas išlaikymas turi užtikrinti būtinas vaiko vystimosi sąlygas (Vaiko teisių konvencijos 3, 27 str., LR CK 3.155, 3.165 str, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7-8, 11-14, 18 ir kiti straipsniai). Būtinoms vaiko vystimosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui.

11Byloje nustatyta, jog ieškovės gaunamos pajamos yra 1593Lt per mėnesį. Ieškovė šiuo metu viena augina trys nepilnamečius vaikus ir jai kaip motinai, kyla pareiga užtikrinti šalių vaikams tinkamas gyvenimo sąlygas, priežiūrą, o vaikų priežiūra reikalauja nemažai pastangų ir lėšų. Atsakovo darbo užmokestis sudaro 3263,99 Lt. Taigi, įvertinus atsakovo gaunamas pajamas, kolegija konstatuoja, jog atsakovas pajėgus teikti pirmos instancijos teismo priteistą laikiną išlaikymą vaikams. Kolegija pažymi, kad net ir tais atvejais, kai asmuo gauna minimalią algą ar kitas minimalias pajamas, išlaikymas turi būti priteisiamas. Vadinasi, minimalios tėvų pajamos nėra pagrindas atleisti tėvus nuo išlaikymo pareigos, tačiau jos turi reikšmės nustatant išlaikymo dydį. Pagal pateiktus duomenis atsakovui įvykdžius visus įsipareigojimus lieka daugiau negu minimali mėnesio alga. Esant tokioms aplinkybėms nėra pagrindo perkelti didesnės vaikų išlaikymo pareigos vienai ieškovei, suteikiant galimybę atsakovui iš dalies nusišalinti nuo šios prievolės vykdymo, nes šiuo atveju ieškovei ir taip tenka ne tik prievolė išlaikyti vaikus, tačiau ir kasdieniniai rūpesčiai auginant ir auklėjant vaikus. Išlaikymas skirtas vaiko kasdieniams poreikiams tenkinti yra reikalingas nuolat, kiekviena dieną, o ne kada nors ateityje, kai tėvai turės galimybę vaikų poreikius patenkinti. Ta aplinkybė, kad atsakovas šiuo metu grąžina kreditą bankui, savaime negali reikšti, kad yra teisinis pagrindas nepriteisti iš atsakovo laikinąjį išlaikymą vaikams, ar priteisti ji tik tokio dydžio, kokį sutinka mokėti atsakovas, nes atsakovo pasirengimas mokėti vaikų poreikiams po 200 Lt (maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, lavinimui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam) yra aiškiai per mažas.

12Taigi įvertinus visas faktines aplinkybes kolegija konstantoje, jog šiuo atveju priteista iš atsakovo kiekvienam vaikui laikino išlaikymo suma yra pagrįsta. Pažymėtina kad tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą tinkamai pasirūpinti vaikais, priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaikus, ugdyti jų asmenybes, sudarant būtinas sąlygas vaikams vystytis, atsakomybė už sąmoninga prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams.

13Kolegija, išnagrinėjusi atskirtąjį skundą konstatuoja, jog atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos nutarties, todėl nutartis paliktina nepakeista.

14Atmetus atsakovo atskirąjį skundą, vadovaujantis LR CPK 93 str. 96 str iš atsakovo valstybei priteistina 11,30 Lt pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., kolegija,

Nutarė

16Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 11d. nutartį palikti nepakeistą.

17Priteisti iš atsakovo V. L. a.k. ( - ) valstybei 11,30 Lt pašto išlaidų.

Proceso dalyviai