Byla 2-977-374/2013
Dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Gustienė, sekretoriaujant J. P., dalyvaujant ieškovo N. A. įstatyminės atstovės R. Š. atstovei advokatei S. S., išvadą teikiančios institucijos Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui G. P., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. A. įstatyminės atstovės R. Š. ieškinį atsakovui K. A., išvadą teikiančiai institucijai Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas N. A., atstovaujamas įstatyminės atstovės R. Š., teismo prašo: nustatyti nepilnamečio N. A., gim. 2006-06-21, gyvenamąją vietą kartu su motina R. Š.; priteisti iš K. A., a/k ( - ) nepilnamečiam sūnui N. A., a/k ( - ) materialinį išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300 Lt nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės, indeksuojant šią sumą dėl infliacijos LR Vyriausybės nustatyta tvarka ir nustatant vaiko motinai R. Š., a/k ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas K. A. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta asmeniškai, gautas prašymas, kuriame nurodo, kad su reikalavimais sutinka ir bylą prašo nagrinėti jam nedalyvaujant (b.l.32).

4Išvadą teikianti institucija Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius ieškinį palaiko.

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas yra nepilnamečio sūnaus N. A. tėvai (b.l.5). Santuoka nebuvo sudaryta, sūnus gyvena su motina, tėvas neprisideda prie vaiko išlaikymo.

7Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.). Įstatymas numato, kad išlaikymą savo vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Tai reiškia, kad tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai priimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Nustatant išlaikymo dydį, atsižvelgiama į vaiko poreikius, į kitus socialiai priimtinus kriterijus. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus iki jų pilnametystės yra absoliuti ir šios turtinės asmeninės prievolės jie negali atsisakyti vykdyti ar perkelti vykdymą kitiems asmenims, taip pat vienam iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena. Motinos ir tėvo pareiga rūpintis vaikų auklėjimu ir jų išlaikymu kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jie sulauks pilnametystės.

8Pagal CK 3.192 straipsnio 2 dalį išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Šios teisės normos paskirtis yra užtikrinti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymą, nepažeidžiant jį teikiančių vaiko tėvų teisėtų interesų, proporcingumo principo, reikalaujančio nustatyti vaikų ir tėvų turtinių interesų pusiausvyrą.

9Ieškovė teigia, kad atsakovas sūnaus išlaikyti nepadeda, todėl prašo priteisti iš jo periodinėmis išmokomis po 300 Lt per mėnesį. Ieškovė nurodo, kad sūnaus išlaikymui išleidžia apie 650 Lt per mėnesį, prašoma priteisti suma yra minimali. Ieškovė nedirba, registruota darbo biržoje (b.l. 8-9), gyvena tik iš pašalpų (b.l. 10), todėl lėšų nepakanka. Atsakovas jokių rašytinių įrodymų, paneigiančių ieškinyje nurodytus motyvus, nepateikė, su ieškiniu sutinka (b.l. 32). Byloje taip pat nėra duomenų apie atsakovo sveikatos stovį ar kitas priežastis, trukdančias tinkamai prisidėti prie vaiko išlaikymo. Pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis atsakovas grindžia savo negalėjimą teikti vaikams išlaikymą, tenka atsakovui (CPK 178 str.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojama praktika, kad bylose dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo orientaciniu kriterijumi taikytina CK 6.461 straipsnio 2 dalies nuostata, kad vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (tai yra 800 Lt.). Sutinkamai su LR CK 3.192 str. 3 d., kai tėvų turtinės galimybės išlaikyti vaikus yra nevienodos, t.y. gerokai skiriasi pajamos, didesnes pajamas gaunantis tėvas (motina) turi prisiimti ir didesnę dalį išlaidų, reikalingų vaikui išlaikyti. Tačiau ši nuostata neatleidžia mažas pajamas turintį tėvą nuo pareigos stengtis išlaikyti savo vaikus. Dėl aukščiau nurodytų motyvų ieškinys tenkintinas.

10Teismas, atsižvelgdamas į šalių aiškinimą ir pateiktus rašytinius įrodymus, vaiko poreikius, byloje surinktų įrodymų viseto pagrindu, daro išvadą, kad iš atsakovo priteistinas 300 Lt dydžio išlaikymas kas mėnesį (CK 3.3 str., 3.192 str. 2 dalis, 3.196 str. 1 d. 1 p., 3.200 str., 3.201 str., 3. 208 str.). Išlaikymas priteistinas nuo ieškinio pateikimo teismui dienos – 2013-02-15 iki sūnaus pilnametystės.

11Ieškovė prašo nustatyti nepilnamečio sūnaus Nojaus gyvenamąją vietą kartu su motina R. Š.. Sutinkamai su LR CK 3.169 str. 1 d., kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu. Teismo sprendimu vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tuo atveju, kai tarp tėvų kyla ginčas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (CK 3.169 str. 2 d.). Ieškovė šio reikalavimo niekuo nepagrindė. Įstatymas nenumato kitų atvejų, todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas (CPK 178 str.). Šis sprendimas neužkerta kelio iš esmės pasikeitus aplinkybėms, reikšti analogišką reikalavimą teisme.

12Ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis, teismo pašto išlaidos bei išlaidos už ieškovei suteiktą valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą pagal Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2013-05-02 pažymą Nr. TP-7-(2.10)-929 (CPK 93 str., 96 str. ).

13Sprendimas dalyje dėl išlaikymo išieškojimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str.).

14Vadovaudamasi LR CPK 42, 178, 270 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti dalinai.

16Priteisti iš K. A., a/k ( - ) gyv. ( - ), nepilnamečiam sūnui N. A., a/k ( - ) materialinį išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 300 Lt nuo ieškinio padavimo teismui dienos – 2013-02-15 iki vaiko pilnametystės, indeksuojant šią sumą dėl infliacijos LR Vyriausybės nustatyta tvarka ir nustatant vaiko motinai R. Š., a/k ( - ) uzufrukto teisę į šias lėšas.

17Priteisti iš K. A., a/k ( - ) gyv. ( - ), valstybės naudai: 108 Lt žyminio mokesčio, 12 Lt teismo pašto išlaidų ir 496 Lt išlaidų už advokato pagalbą (antrinės teisinės pagalbos išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką – AB „Swedbank“, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Sprendimą dalyje dėl materialinio išlaikymo išieškojimo vykdyti skubiai.

20Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai