Byla Ik-1992-562/2011
Dėl sprendimo, potvarkio panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rositos Patackienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rūtos Miliuvienės ir Arūno Dirvono, sekretoriaujant Astai Statkevičienei, dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens R. V. atstovui adv. S. Urbonavičiui, trečiojo suinteresuotojo asmens UAB PAE Agrar atstovei adv. I. Arbočienei, viešame teismo posėdyje tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos S. V. skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai, LR Žemės ūkio ministerijai, Raseinių rajono savivaldybei, tretiesiems asmenims R. V., UAB PAE Agrar, K. S. dėl sprendimo, potvarkio panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti praleistą terminą paduoti prašymą Nacionalinei žemės tarnybai dėl nuosavybės teisių į iki 1940 m. pareiškėjos sutuoktinio tėvo K. V. turėtą žemės sklypą, atkūrimo, pripažįstant, jog šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, atnaujinti praleistą terminą pateikti Nacionalinei žemės tarnybai pareiškėjos sutuoktinio tėvo K. V. iki 1940 m. turėtas nuosavybės teises į žemės sklypą patvirtinančius dokumentus bei dokumentus, patvirtinančius giminystės ryšį su žemės savininku K. V., pripažįstant, jog šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, panaikinti Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1993-12-21 d. sprendimą Nr.26-576-29605 bei Raseinių, rajono valdybos 1994-02-08 d. potvarkį Nr.285p.

4Byla nutrauktina.

5Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėja 2011-08-24 pateikė teismui pareiškimą dėl skundo atsisakymo.

6Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 52 straipsnyje numatyta pareiškėjo teisė iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį atsisakyti skundo.

7Įvertinus, kad pareiškėjo atsisakymas nuo skundo reikalavimų neprieštarauja įstatymui ar viešajam interesui, atsisakymas priimtinas. Atsisakymo nuo skundo priėmimas sudaro pagrindą administracinę bylą nutraukti (ABTĮ 101 str. 3 p.).

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p., 102, 149 str., teismas

Nutarė

9priimti pareiškėjos S. V. atsisakymą nuo skundo.

10Nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjos S. V. skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai, LR Žemės ūkio ministerijai, Raseinių rajono savivaldybei, tretiesiems asmenims R. V., UAB PAE Agrar, K. S. dėl sprendimo, potvarkio panaikinimo

11Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai