Byla 2-1141-676/2012
Dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Živilei Račkauskienei, dalyvaujant vertėjai Virginijai Narmontaitei, ieškovo atstovams M. B., advokatei Galinai Morozovai, atsakovo atstovui advokatui Artūrui Greičiui, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „TTF Garantija“ ieškinį atsakovui AB „Vakarų laivų gamykla“, trečiajam asmeniui Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarei Jurgai Prižgintienei, dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu bei patikslintu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančius ( - ) vekselį 35000,00 Lt sumai, ( - ) vekselį 30000,00 Lt sumai, įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovui ( - ) vekselį 35000,00 Lt sumai, ( - ) vekselį 30000,00 Lt sumai; pripažinti negaliojančiais Klaipėdos 7-ojo notaro biuro notarės J.Prižgintienės išduotus atsakovui vykdomuosius įrašus : ( - ) dėl 35000,00 Lt išieškojimo pagal ( - ) vekselį ir ( - ) dėl 30000,00 Lt išieškojimo pagal ( - ) vekselį; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ginčo vekseliai ieškovo buvo išrašyti siekiant užtikrinti atsakovui turimas ieškovo skolas 100000,00 Lt sumai, tačiau pagal šiuos vekselius ieškovas iš atsakovo pinigų nesiskolino, todėl vekseliai pripažintini negaliojančiais CK 1.80 str. pagrindu, kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms (T.1, b.l. 3-5, 84-86). Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai M. B. ir advokatė G.Morozova papildomai paaiškino, kad šalių sudaryta ( - ) sutartimi buvo išspręstas ieškovo skolų grąžinimo ieškovui klausimas ir ginčo vekseliai vėliau nebegalėjo būti ieškovo naudojami.

3Atsakovas atsiliepimu į ieškinį bei į patikslintą ieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad ginčo vekseliai neprieštarauja įstatymo numatytiems formaliems ir abstraktiems reikalavimams, vekselio turėtojas įgydamas ginčo vekselius neveikė skolininko nenaudai, todėl pagrindo juos pripažinti negaliojančiais, nėra. Ieškovas, būdamas verslininkas, turėjo galimybę prieš juos išduodant pasitarti su teisininkais dėl galimų pasekmių (T.1, b.l. 38-41, 100-103). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas A.Greičius paaiškino, kad ginčo vekseliai buvo sudaryti siekiant užtikrinti ieškovo skolų grąžinimą atsakovui, šiai dienai ieškovas tebėra skolingas atsakovui.

4Tretysis asmuo atsiliepimu į ieškinį bei į patikslintą ieškinį su reikalavimu nesutinka, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Nurodo, kad notaras atlikdamas vykdomąjį įrašą neturi pareigos tikrinti prievolės pagal vekselį pagrįstumo, vekselio turėtojo piniginiai reikalavimai įsipareigojusiam pagal vekselį asmeniui patenkinami ne ginčo tvarka, notarė atlikdama vykdomojo įrašo išdavimo veiksmus įstatymo reikalavimų nepažeidė (T.1, b.l. 93-94, T.2, b.l. 3).

5Ieškinys atmestinas.

6Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius reglamentuoja Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas. Vekselių išrašymas, įforminimas ir naudojimas detalizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-09-13 nutarimu Nr. 987 patvirtintose Vekselių naudojimo taisyklėse.

7Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 str. 1 d., 1.101 str.). Vekselis, kaip vertybinis popierius, įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui (CK 1.105 str. 1 d., Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 2 str. 1 d.). Paprastuoju vekseliu jo davėjas pats įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą (CK 1.105 str. 3 d., 4 d., ĮPVĮ 2 str. 3.p., 4.p.). Vekselis gali būti išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti arba piniginei skolai padengti. Vekselio išrašymas – abstraktus vienašalis sandoris, kuriuo sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta nauja prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio, kurio pagrindu ji buvo sukurta. Kita vertus, vekselio abstraktumo savybė negali būti suabsoliutinta. Neįmanoma paneigti to, kad yra tam tikras vekselyje įtvirtintos prievolės ir jos atsiradimo pagrindo ryšys, nes kiekviena prievolė, taigi ir įsipareigojimas pagal vekselį, atsiranda tam tikro teisinio santykio (sandorio) pagrindu. Vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, formuoja praktiką taip, kad nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė, pagal kurią vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (LAT 2007-10-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; LAT 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Kadangi vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir iš jo kylanti prievolė taip pat yra abstrakti, tai vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Tokiu atveju, kai vekselio išrašymas neatitinka vidinės asmens, t. y. vekselio davėjo, valios, sąžiningas, teisingas, protingas, apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto ginčyti vekselį, nelaukdamas, kada šis bus perduotas pagal vykdymui.

8Nagrinėjamu atveju ieškovas išdavė ( - ) Neprotestuotiną paprastąjį vekselį Nr. ( - ), kuriuo įsipareigojo besąlygiškai sumokėti atsakovui 35000,00 Lt skolos sumą (T.1, b.l. 43), taip pat išdavė ( - ) Neprotestuotiną paprastąjį vekselį Nr. ( - ) kuriuo įsipareigojo besąlygiškai sumokėti atsakovui 35000,00 Lt skolos sumą (T.1, b.l. 9), taip pat išdavė ( - ) Neprotestuotiną paprastąjį vekselį Nr. ( - ) kuriuo įsipareigojo besąlygiškai sumokėti atsakovui 30000,00 Lt skolos sumą (T.1, b.l. 8). Šių vekselių pagrindu Klaipėdos miesto 7-ojo notarų biuro notarė J.Prižgintienė išdavė ( - ) Vykdomąjį įrašą dėl 35000,00 vekselio sumos išieškojimo iš skolininko UAB „( - )“ vekselio turėtojui AB „( - )“, kuris pateiktas vykdymui antstoliui A.Selezniovui ir vykdomoji byla užbaigta ( - ) (T.1, b.l. 45-46, 48-49), taip pat išdavė ( - ) Vykdomąjį įrašą dėl 35000,00 vekselio sumos išieškojimo iš skolininko UAB „( - )“ vekselio turėtojui AB „( - )“ (T.1, b.l. 60-61, 97), taip pat išdavė ( - ) Vykdomąjį įrašą dėl 30000,00 vekselio sumos išieškojimo iš skolininko UAB „( - )“ vekselio turėtojui AB „( - )“ (T.1, b.l. 69-70).

9Ieškovas prašo pripažinti ginčo vekselius negaliojančiais, panaikinti vykdomuosius įrašus. Kaip jau minėta, vekselio prigimtis, savybės, užtikrina jo viešą patikimumą, todėl skolininkas pagal šį vertybinį popierių, neturi teisės atsisakyti sumokėti vekselyje nurodytą sumą, nebent jis įrodytų, jog, įgydamas vertybinį popierių, įgijėjas buvo nesąžiningas. Ieškovas nurodo, jog atsakovas, kurio naudai buvo išrašyti ginčo vekseliai, elgiasi nesąžiningai, nes ginčo vekseliai buvo išduoti tik tuo metu esančios ieškovo skolos padengimo garantavimui, ir, šalims pasirašius 2010-12-09 Preliminarią nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartį ir tokiu būdu sutarus dėl ieškovo esamų skolų grąžinimo atsakovui bei bendradarbiavimo procese šią konkrečią skolą grąžinus atsakovui, pastarasis privalėjo ginčo vekselius grąžinti ieškovui ir nebeturėjo teisės kreiptis į notarą dėl vykdomųjų įrašų išdavimo. Atsakovas gindamasis nurodo, kad ieškovas pastoviai skolingas atsakovui, jis skolas pamažu grąžina, tačiau ieškovo yra įsiskolinimo atsakovui pastovi būsena, vienos skolos naikinamos, o kitos atsiranda ir nurodyti ginčo vekseliai yra garantas, kad ieškovas savo skolas pagaliau sugrąžins atsakovui. Be to, atsakovas, matydamas, kad ieškovas grąžins skolas iki vekselyje nurodytos apmokėjimo sumos, turi teisę nebesikreipti į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Iš šalių sudarytos ( - ) Preliminarios nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutarties matosi, kad šalys susitarė iki ( - ) sudaryti ieškovui priklausančio nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sandorius tikslu padengti sutarties sudarymo metu turimas ieškovo skolas atsakovui bei tretiesiems asmenims (T.1, b.l. 10-14), tačiau šioje sutartyje nėra jokio šalių susitarimo dėl ginčo vekselių grąžinimo (CPK 185 str.). Iš byloje šalių pateiktų rašytinių įrodymų matosi, kad ieškovas mokėjo skolos dalį atsakovui, tačiau bylos nagrinėjimo metu ieškovo skola atsakovui sudaro 20702,92 Lt (T.1, b.l. 15-29, 44-63, 67-77, 120-200, T.2, b.l. 12-13). Ieškovas taip pat nagrinėjamoje byloje savo vidinės valios išduodant ginčo vekselius, neginčija, byloje taip pat nepateikta duomenų, kad ieškovo valia išduodant ginčo vekselius iki nagrinėjamos bylos ar jos nagrinėjimo metu buvo įstatymų nustatyta tvarka ginčijama ar nuginčyta (CPK 185 str.). Teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas, įgydama ginčo vekselius, būtų tyčia veikęs ieškovo nenaudai, todėl, atsižvelgiant į teismų formuojamą praktiką nagrinėjamu klausimu, atsisakytina šiuo pagrindu ieškinį tenkinti (CPK 178 str., 185 str.).

10Ieškovas taip pat prašo pripažinti ginčo vekselius negaliojančiai ir CK 1.80 str. pagrindu, kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo normoms, t.y. kaip prieštaraujančius LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo bendrosioms normoms. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovai negalėjo nurodyti konkrečių LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo bendrųjų normų, kurios galėtų būti vertinamos kaip imperatyvios įstatymo normos ir kurioms ginčo vekseliai prieštarautų. Bylos nagrinėjimo metu teismui taip pat nenustačius ginčo vekselių prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms, daroma išvada, kad nurodytu CK 1.80 str. pagrindu pripažinti ginčo vekselius negaliojančiais, nėra pagrindo (CPK 178 str., 185 str.).

11Nenuginčijus ginčo vekselių nėra pagrindo tenkinti ir kitų ieškinio reikalavimų.

12Vadovaudamasis CPK 285 - 286 str., teismas

Nutarė

13ieškinį atmesti.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai