Byla 2A-247-392/2014
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB „VTV GROUP“ ir IĮ G. K. personalinė įmonė

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Daimanta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-30 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-24637-866/2013 pagal ieškovo UAB „BQ Solutions“ ieškinį atsakovui UAB „Daimanta“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys UAB „VTV GROUP“ ir IĮ G. K. personalinė įmonė ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „BQ Solutions“ pareikštu ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Daimanta“ 4.927,15 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2012-06-06 sudarė su atsakovu krovinio pervežimo sutartį, kuria įsipareigojo už užmokestį organizuoti atsakovo krovinio pervežimą maršrutu Vilnius – Maskva. Ieškovas organizavo krovinio pervežimą pasamdydamas vežėją UAB „VTV GROUP“. Ieškovas įvykdė visus atsakovui sutartimi prisiimtus įsipareigojimus: krovinys buvo laiku pristatytas į sutartą vietą, dėl krovinio sugadinimo jokių pretenzijų ieškovui nepateikta. Už krovinio pervežimo paslaugas ieškovas atsakovui išsiuntė PVM sąskaitą – faktūrą, tačiau atsakovas atsisakė ją apmokėti (b.l. 1-3).

3Atsakovas UAB „Daimanta“ su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad faktinis krovinio vežėjas buvo ne UAB „VTV GROUP“, o G. K. personalinė įmonė. Ieškovas naudojosi UAB „VTV GROUP“ paslaugomis, o pastaroji įmonė G. K. personalinės įmonės paslaugomis. Krovinio krovimo metu vežėjas elgėsi aplaidžiai ir nerūpestingai, nepastebėjo, kad nebuvo pakrauta dalis krovinio. Vežėjas neįvykdė savo įsipareigojimo patikrinti dokumentų užpildymo teisingumą ir krovinio svorį, faktinis krovinio svoris neatitiko sutartyje numatyto svorio. Dėl to laiku buvo pristatytas ne visas krovinys, krovinio gavėjas turėjo pats transportuoti likusią krovinio dalį ir jį išmuitinti, tuo patirdamas 1.150,00 EUR (3.970,72 Lt) nuostolį, kurį išskaičiavo iš atsakovo paslaugų kainos. Iš ieškovo reikalaujamos 4.927,15 Lt skolos turi būti atimtos išlaidos, kurias patyrė atsakovas dėl vežėjo neatsakingais veiksmais laiku nepristatyto krovinio, todėl ieškovas gali reikalauti tik 957,00 Lt skolos (b.l. 36-38).

4Tretieji asmenys UAB „VTV GROUP“ ir IĮ G. K. personalinė įmonė atsiliepimo į ieškinį nepateikė (b.l. 53, 56, 59).

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-08-30 sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovo UAB „Daimanta“ ieškovui UAB „BQ Solutions“ 4.927,15 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 4.927,15 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-05-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 147,81 Lt žyminio mokesčio (b.l. 64-66).

6Teismo vertinimu, atsakovo atsikirtimas, kad faktinis krovinio vežėjas buvo ne ta įmonė, kurią nurodo ieškovas, t. y. ne UAB „VTV GROUP“, o G. K. personalinė įmonė, nėra teisiškai reikšmingas, nes įstatymas neriboja vežėjo teisės pasitelkti kitą vežėją. Atsakovas taip pat teigia, kad vežėjas elgėsi aplaidžiai ir neatsakingai, todėl nepastebėjo, jog nebuvo pakrauta dalis krovinio. Šiam savo teiginiui pagrįsti atsakovas pridėjo įrodymus, iš kurių matyti, kad buvo pervežtas mažesnio svorio krovinys. Taip pat pridėjo krovinio gavėjo Ribotos atsakomybės bendrovės „PODŠYPNIK“ pranešimą, kad trūko vieno padėklo ir dėl to krovinio gavėjas patyrė papildomų išlaidų. Teismas sutiko su atsakovo argumentu, kad pagal 2012-06-06 sutarties 2. 2. 3. punktą vežėjas įsipareigoja paimti visus krovinį lydinčius dokumentus, patikrinti jų užpildymo teisingumą ir atžymėti kertant valstybės sienas, kontroliuoti krovinio įpakavimą, pakrovimą, svorį ir išdėstymą ant ašių, priešingu atveju visas su tuo susijusias išlaidas dengia vežėjas. Teismo vertinimu, vežėjas šios sutarties nuostatos nepažeidė. Atsakovo pateikti važtaraščiai liudija, kad buvo vežamas mažesnio svorio krovinys nei sulygta sutartimi, kaip ir teigia atsakovas, tačiau byloje nėra nei vieno įrodymo, patvirtinančio, jog vežamo krovinio svoris buvo mažesnis dėl ieškovo ar vežėjo kaltės, kaip ir nėra įrodymų, kad vežėjas būtų atsisakęs priimti dalį krovinio. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovo argumentas, kad vežėjas netinkamai vykdė sutartį, teismo įvertintas kaip nepagrįstas. Nenustačius, kad mažesnis krovinys buvo pervežtas dėl vežėjo kaltės, nepagrįstais laikyti ir atsakovo argumentai, jog ieškovas turi atlyginti atsakovui nuostolius, susijusius su papildomu krovinio pervežimu, juolab, kad į bylą nepateikti realiai tokias išlaidas pagrindžiantys įrodymai. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad atsakovas vengia sutartinių įsipareigojimų vykdymo, todėl ieškovo ieškinį tenkino.

7Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Daimanta“ teismo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-30 sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (b.l. 71-74). Atsakovas mano, kad teismas nepagrįstai bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka. Nepaisant to, kad CPK 441 straipsnis numato tokią galimybę ieškiniams dėl nedidelių sumų, tačiau negalima įstatymu vadovautis vien formaliai, neįvertinant konkrečių bylos aplinkybių. Nors konkretaus prašymo dėl žodinio bylos nagrinėjimo nė viena iš ginčo šalių nesuformulavo, tačiau ieškovas nurodė neprieštaraująs taikos sutarties sudarymui, o atsakovas sutiko su ieškinio dalimi, neneigė nei susiklosčiusių tarp šalių santykių, nei savo pareigos sumokėti už vežimo paslaugas, tik įrodinėjo dėl vežėjo kaltės atsiradusius nuostolius ir prašė priteistiną sumą mažinti. Esant galimybei bylą baigti taikos sutartimi, teismas neturėjo to nepaisyti ir savo nuožiūra formaliai rašytinio proceso tvarka išspręsti bylą iš esmės. Be to, esant galimybei bylą išnagrinėti teisingai ir iš esmės, teismas turėtų dėti bent minimalias pastangas tai padaryti. Su atsakovo argumentais, kad vežėjas turi atitinkamas pareigas, teismas sutiko, tik nemanė šioje situacijoje buvus vežėjo kaltei. Tačiau visas šias aplinkybes galima buvo nustatyti paskyrus žodinį bylos nagrinėjimą ir išnagrinėjus bylą iš esmės. Teismo formalus atsiliepimo atmetimas, nesigilinimas į jame išdėstytus argumentus, nulėmė tai, kad tiesa byloje nenustatyta. Akivaizdu, kad atsakovas dėl ne viso krovinio nugabenimo į paskirties tašką turėjo rūpintis papildomu likusios krovinio dalies gabenimu ir dėl to neabejotinai patyrė nuostolių. Todėl, teismui visiškai tenkinus ieškinį ir priteisus iš atsakovo visą ieškovo reikalaujamą sumą, susiklostė situacija, kai atsakovo nuostoliai liko neįvertinti ir dėl tokio paviršutiniško bylos nagrinėjimo atsakovas bus priverstas papildomai kreiptis į teismą. Atsakovas taip pat nurodė, kad vežimo sutartimi vežėjas (ieškovas) įsipareigojo paimti visus krovinį lydinčius dokumentus, patikrinti jų užpildymo teisingumą ir atžymėti kertant valstybines sienas, kontroliuoti krovinio įpakavimą, pakrovimą, svorį ir išdėstymą ant ašių. Pažeidus šį įsipareigojimą visas su tuo susijusias išlaidas dengia vežėjas. Kaip matyti iš atsakovo į bylą pateiktų dokumentų, o konkrečiai iš važtaraščių Nr. 002/1 ir Nr. 002, pagal kuriuos buvo gabenamas krovinys, į paskirties tašką buvo nugabentas mažesnio svorio (1.714+2.805=4.519 kg) krovinys, nei buvo sutarta vežimo sutartyje. Krovinio gavėjas Ribotos atsakomybės bendrovė „Podshypnik“ 2012-08-06 raštu informavo atsakovą, kad dėl to, jog buvo pristatytas ne pilnos sudėties krovinys, gavėjas buvo priverstas organizuoti papildomą likusios krovinio dalies gabenimą iš Lietuvos Respublikos ir dėl to patyrė 1.150 EUR dydžio nuostolius, kuriuos pareikalavo atlyginti atsakovo. Teismas kaip vieną iš motyvų atmetant atsakovo argumentus nurodė tai, kad atsakovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų jo patirtas išlaidas dėl nuostolių krovinio gavėjui atlyginimo, tačiau tai negalėjo buti pagrindas nenagrinėti bylos iš esmės, o nagrinėjant bylą tokie dokumentai būtų buvę pateikti. Atsakovas nurodė, kad šiuos įrodymus teismui pateiks, nes krovinio gavėjas įsipareigojo raštu patvirtinti nuostolių padengimą. Atsakovas taip pat nurodė, kad iš logistikos sandėlių įmonės UAB „Didneriai“ buvo gauta informacija, jog dėl kompiuterinės klaidos buvo pakrautas ne visas krovinys. Remiantis Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 3 straipsniu, vežėjas atsako ne tik už savo veiksmus ir klaidas, bet ir už veiksmus bei klaidas savo agentų ir visų kitų asmenų, kurių paslaugomis vežimo procese jis naudojasi, kai šie agentai ar kiti asmenys vykdo jo įpareigojimus. Kadangi UAB „Didneriai“ yra ieškovo pasitelkta gabenamų krovinių sandėliavimui įmonė, tai ieškovas prieš atsakovą atsako ir už jos kaip vežėjo pasitelktos įmonės klaidas bei privalo atsakovui atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad teismas, pasirinkdamas rašytinį procesą bylos nagrinėjimui bei tinkamai nevertindamas atsiliepime išdėstytų argumentų, neatskleidė bylos esmės ir priėmė neteisingą ir nepagrįstą sprendimą. Bylos esmės neatskleidimas yra absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas, dėl kurio teismo sprendimas naikintinas, o byla grąžintina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

8Ieškovas UAB „BQ Solutions“ atsiliepimu prašo teismo atsakovo UAB „Daimanta“ apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-30 sprendimą palikti nepakeistą (b.l. 84-87). Ieškovas nurodė, kad teismas apie bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka šalis informavo iš anksto, proceso dalyviams pranešimuose taip pat buvo nurodyta galimybė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, jei nors viena šalis pareikš tokį prašymą. Gavęs tokį pranešimą atsakovas galėjo prašyti teismo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, tačiau tokio prašymo nepateikė. Nei viena iš proceso šalių prašymų bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka nepateikė, todėl teismas pagrįstai bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka. Bylos nagrinėjimas rašytinio proceso tvarka niekaip neapriboja šalių teisės spręsti ginčą taikiai, sudaryti taikos sutartį byloje ir pateikti ją teismui tvirtinti. Atsakovas, būdamas suinteresuotas bylos baigtimi ir iš anksto žinodamas apie bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka, jokios iniciatyvos šalių ginčą išspręsti taikiai nesiėmė, į ieškovą su jokiais prašymais nesikreipė, taikos sutarties projekto nei ieškovui, nei teismui nepateikė. Atsakovas apie taikos sutarties sudarymo galimybes nepaminėjo į ieškinį pateiktame atsiliepime. Iš atsiliepimo turinio matyti, kad atsakovas su ieškiniu nesutiko iš dalies, pripažino ieškinį dalyje dėl 957 Lt įsiskolinimo už krovinio pervežimą priteisimo, likusioje dalyje prašė ieškinį atmesti, nesutikimą motyvuodamas tuo, kad ieškovui vykdant vežimo paslaugas pagal sutartį atsakovas dėl ieškovo kaltės patyrė nuostolius, kuriuos įskaitė į ieškovo galiojančius reikalavimus atsakovui. Iš byloje esančių ieškovo atsakymo į atsakovo pretenziją ir rašytinių paaiškinimų matyti, kad ieškovas neprisiima atsakomybės dėl atsakovo nurodomų nuostolių, nuosekliai neigia kaltę. Atsižvelgiant į išvardintas aplinkybes, esant iš esmės aiškiai ir priešingai bylos šalių pozicijai, pagrindo spręsti apie galimą taikų ginčo byloje išsprendimą, priešingai negu teigia atsakovas, nebuvo, o atsakovo argumentai apie jo apribotą teisę į taikų ginčo išsprendimą kelia pagrįstų abejonių atsakovo sąžiningumu ir sudaro pagrindą manyti apie jo siekį vilkinti ar išvengti atsiskaitymo su ieškovu. Atsakovas, teigdamas, kad ketina pateikti nuostolius pagrindžiančius įrodymus, jokių įrodymų apie tai, jog kreipėsi į krovinio gavėją „Podshypnik“ su paklausimu ar prašymu dėl ketinamų išreikalauti duomenų, nepateikė, be to, nenurodė aplinkybių, dėl kurių tokių įrodymų negalėjo pateikti anksčiau. Atsakovui ieškovo pozicija dėl reikalavimo atlyginti nuostolius buvo žinoma, gavus ieškovo pretenzijas. Atsakovas yra patyręs verslininkas, dažnai dalyvaujantis komerciniuose teisiniuose santykiuose, todėl turėjo galimybę įrodymus apie patirtus nuostolius pateikti iki bylos išnagrinėjimo pirmosios instancijos teisme. Atsakovas, dėstydamas aplinkybes, jog patyrė nuostolius dėl netinkamo krovinio vežimo, patirtų nuostolių dydžio nepagrindė jokiais leistinais rašytiniais įrodymais, todėl teismas pagrįstai atmetė atsakovo argumentus.

9Tretieji asmenys UAB „VTV GROUP“ ir IĮ G. K. personalinė įmonė atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

12Dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka pirmosios instancijos teisme

13Atsakovo UAB „Daimanta“ teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka, tokiu būdu apribodamas galimybę ginčo šalims sudaryti taikos sutartį ir neatskleisdamas bylos esmės.

14Su tokiu atsakovo vertinimu apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

15CPK 153 straipsnis numato dvi teismo posėdžio formas – žodinį ir rašytinį bylos nagrinėjimą. Bylose dėl pinigų sumų, neviršijančių penkių tūkstančių litų, priteisimo spręsti dėl proceso formos, t. y. žodinio ar rašytinio bylos nagrinėjimo, yra teismo teisė. Ši teisė nėra absoliuti, nes esant nors vienos šalies prašymui nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, bylos nagrinėjimo procesas turi būti žodinis (CPK 441 straipsnio 2 dalis).

16Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas UAB „BQ Solutions“ pareikštu ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Daimanta“ 4.927,15 Lt skolą. Taigi, pirmosios instancijos teismas turėjo teisę pasirinkti rašytinę bylos nagrinėjimo formą (CPK 441 straipsnis), bei apie tai tinkamai informavo ginčo šalis (b.l. 45, 53). Nei ieškovas, nei atsakovas neprašė teismo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nors tokią teisę turėjo. Pažymėtina, kad abi ginčo šalys, žinodamos, jog byla bus nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, pateikė teismui papildomus rašytinius paaiškinimus bei įrodymus (b.l. 46-52). Tai patvirtina, kad pirmosios instancijos teismui buvo pateikti visi ginčo šalių argumentai ir turimi įrodymai. Tuo tarpu byloje nėra duomenų, kad abi ginčo šalys būtų siekusios kilusį ginčą užbaigti taikos sutartimi. Kita vertus, esant rimtiems ketinimams sudaryti taikos sutartį, ginčo šalys gali tą padaryti net ir apeliacinio bylos nagrinėjimo metu.

17Esant tokioms aplinkybėms, nesutiktina su atsakovo apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai bylą išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka, taip apribodamas galimybę ginčo šalims sudaryti taikos sutartį ir neatskleisdamas bylos esmės.

18Dėl atsakovo pareigos atsiskaityti už ieškovo suteiktas krovinio pervežimo paslaugas

19Bylos medžiaga patvirtina, kad 2012-06-06 tarp ginčo šalių buvo sudaryta krovinio pervežimo sutartis Nr. 006817, kuria ieškovas įsipareigojo atsakovui pervežti krovinį – guolius, 3.2 Idm, 4.800 kg. Krovinio gavėjas Ribotos atsakomybės bendrovė „PODŠYPNIK“. Krovinio pasikrovimo data – 2012-06-08. Krovinio pasikrovimo adresas – UAB „Didneriai“, ( - ). Krovinio išsikrovimo data – 2013-06-11 - 2012-06-12. Krovinio išsikrovimo adresas – Maskva pagal CMR (b.l. 5). Ieškovas krovinio pervežimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atsakovui įvykdė – atsakovo perduotą krovinį laiku nugabeno krovinio gavėjui. Tai patvirtina byloje esantis Tarptautiniai krovinių transportavimo važtaraščiai (b.l. 8-9, 40-41). Ieškovas už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė 2012-06-30 sąskaitą faktūrą SER BQ Nr. 001074 4.927,15 Lt sumai (b.l. 4), tačiau atsakovas su ieškovu neatsiskaitė.

20Atsakovas vengimą atsiskaityti su ieškovu motyvuoja tuo, kad ieškovo pasitelktas vėžėjas, pasikraudamas krovinį UAB „Didneriai“, nepatikrino krovinio svorio, nors privalėjo tai padaryti, o UAB „Didneriai“ dėl kompiuterinės klaidos pakrovė ne visą krovinį, todėl krovinio gavėjui buvo nugabentas ne visas krovinys. Atsakovo teigimu, dėl to jis patyrė 3.970,72 Lt nuostolius, atsiradusius dėl likusios nenugabentos krovinio dalies papildomo gabenimo, kurių dydžiu turėtų būti mažinama ieškovo reikalavimo suma.

21Iš tiesų, byloje surinkti rašytiniai įrodymai – Tarptautiniai krovinių transportavimo važtaraščiai Nr. 002, 002/1 (b.l. 40-41), krovinio gavėjo Ribotos atsakomybės bendrovės „PODŠYPNIK“ 2012-08-06 raštas (b.l. 42-43), ieškovo rašytiniai paaiškinimai (b.l. 46-47), UAB „Didneriai“ 2012-06-15 raštas (b.l. 51-52) – patvirtina atsakovo nurodytą aplinkybę, kad krovinio gavėjui buvo nugabentas ne visas krovinys. Tai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas. Nepaisant to, atsakovas šios bylos nagrinėjimo metu nepateikė teismui jokių įrodymų, kad dėl nurodytos aplinkybės jis patyrė 3.970,72 Lt nuostolius, kurių dydžiu turėtų būti mažinama ieškovo prašoma priteisti skola už suteiktas pervežimo paslaugas, nors teigė, jog tokius įrodymus pateiks. Nesant byloje įrodymų apie atsakovo realiai patirtus nuostolius, atitinkamai nėra pagrindo svarstyti ir ieškovo civilinės atsakomybės klausimo.

22Pagal įstatymo nustatytą bendrąją įrodinėjimo naštą, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12, 178 straipsniai). Ieškovas leistinais ir patikimais įrodymais įrodė, kad krovinio pervežimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atsakovui įvykdė, t. y. atsakovo perduotą krovinį, nors ir ne visą, laiku nugabeno krovinio gavėjui, todėl turi teisę reikalauti iš atsakovo atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Tuo tarpu atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad jis iš tikrųjų patyrė 3.970,72 Lt nuostolius dėl krovinio gavėjui nugabento ne viso krovinio. Be to atsakovas dėl jo patirtų nuostolių priteisimo gali kreiptis į teismą bendra tvarka.

23Apibendrinus aukščiau išdėstytas aplinkybes ir argumentus, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos duomenis ir tinkamai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės bei procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti ar pakeisti atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Ieškovas pateikė prašymą priteisti iš atsakovo 750 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme (b.l. 89-91). Kadangi apeliacinis skundas atmestas, ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 93, 98 straipsniai).

26Vadovaudamasis CPK 326–331 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-30 sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Daimanta“, į. k. ( - ), ieškovui UAB „BQ Solutions“, į. k. ( - ), 750 (septynis šimtus penkiasdešimt) Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Ieškovas UAB „BQ Solutions“ pareikštu ieškiniu teismo prašė priteisti... 3. Atsakovas UAB „Daimanta“ su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad... 4. Tretieji asmenys UAB „VTV GROUP“ ir IĮ G. K. personalinė įmonė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-08-30 sprendimu ieškinį tenkino.... 6. Teismo vertinimu, atsakovo atsikirtimas, kad faktinis krovinio vežėjas buvo... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Daimanta“ teismo prašo Vilniaus miesto... 8. Ieškovas UAB „BQ Solutions“ atsiliepimu prašo teismo atsakovo UAB... 9. Tretieji asmenys UAB „VTV GROUP“ ir IĮ G. K. personalinė įmonė... 10. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 11. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 12. Dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka pirmosios instancijos teisme... 13. Atsakovo UAB „Daimanta“ teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 14. Su tokiu atsakovo vertinimu apeliacinės instancijos teismas nesutinka.... 15. CPK 153 straipsnis numato dvi teismo posėdžio formas – žodinį ir... 16. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas UAB „BQ Solutions“ pareikštu... 17. Esant tokioms aplinkybėms, nesutiktina su atsakovo apeliacinio skundo... 18. Dėl atsakovo pareigos atsiskaityti už ieškovo suteiktas krovinio pervežimo... 19. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2012-06-06 tarp ginčo šalių buvo sudaryta... 20. Atsakovas vengimą atsiskaityti su ieškovu motyvuoja tuo, kad ieškovo... 21. Iš tiesų, byloje surinkti rašytiniai įrodymai – Tarptautiniai krovinių... 22. Pagal įstatymo nustatytą bendrąją įrodinėjimo naštą, šalys turi... 23. Apibendrinus aukščiau išdėstytas aplinkybes ir argumentus, konstatuotina,... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Ieškovas pateikė prašymą priteisti iš atsakovo 750 Lt advokato teisinės... 26. Vadovaudamasis CPK 326–331 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-30 sprendimą palikti nepakeistą.... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Daimanta“, į. k. ( - ), ieškovui UAB „BQ...