Byla 2-2891-122/2011
Dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovei R. P., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lijasta“ atstovui Dariui Stankui, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės R. P. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lijasta“ dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo,

Nustatė

2ieškovė R. P. kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lijasta“ priteisti 20000,00 Lt ieškovei priklausančio darbo užmokesčio, 2660,00 Lt kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, 2964,00 Lt išeitinės kompensacijos, 6200,00 Lt delspinigių, vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė teismo posėdžio metu savo reikalavimus palaikė. Nurodė, jog šalys 2008-09-04 sudarė neterminuotą darbo sutartį, pagal kurią ieškovė buvo priimta į darbą sąmatininkės pareigose, o atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei 1950,00 Lt darbo užmokestį per mėnesį. Darbo sutartis tarp šalių buvo nutraukta 2010-08-06 pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 128 straipsnio 1 dalies ir 140 straipsnio 2 dalies normas. Atsakovė pilnai su ieškove neatsiskaitė jos atleidimo iš darbo dieną ir liko skolinga 20000,00 Lt neišmokėto darbo užmokesčio bei 2660,00 Lt kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, taip pat neišmokėta išeitinė kompensacija, todėl priklauso delspinigiai. Pažymėjo, jog atsakovė neišdavė pažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį, todėl, skaičiuodama įsiskolinimą, vadovavosi darbo sutartimi.

4Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Lijasta“ su ieškovės reikalavimais nesutiko. Nurodė, jog ieškovės paskaičiuota įsiskolinimo suma yra nepagrįsta. Paaiškino, jog su ieškove 2008-09-04 darbo sutartimi buvo sutartas 1300,00 Lt darbo užmokestis, o nuo 2009-07-01 atsakovė įsipareigojo ieškovei mokėti 800,00 Lt dydžio darbo užmokestį. Nurodė, jog jų bendrovei yra iškelta restruktūrizavimo byla, kurioje ieškovė yra įtraukta į kreditorių sąrašą dėl 484,19 Lt darbo užmokesčio išmokėjimo, todėl nagrinėjamoji byla Apylinkės teismui nėra teisminga. Be to, ieškovei Klaipėdos rajono apylinkės teisme yra iškėlę kitą civilinę bylą dėl įsiskolinimo už baldus. Yra įsitikinę, jog ieškovei, apart 484,19 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, daugiau nėra skolingi.

5Teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, nustatė, jog 2009-09-11 Klaipėdos apygardos teismas nutartimi, kuri yra įsiteisėjusi, civilinėje byloje Nr. B2-2022-360/2009 iškėlė uždarajai akcinei bendrovei “Lijasta” restruktūrizavimo bylą ir įmonės restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui įmonės administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Restrus“.

6Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos draudžiama išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-3-74/2011 išaiškino, kad tokios bylos neperduodamos restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui. Konstatavo, kad vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalimi, šis kodeksas suteikia pirmenybę Įmonių restruktūrizavimo įstatymui kaip specialiajam. Įmonių restruktūrizavimo įstatyme neįtvirtinta privalomojo kitų civilinių bylų sustabdymo ir jų perdavimo restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui, taip pat nenustatyta tokių bylų sujungimo su restruktūrizavimo byla tvarka.

7Taigi, bylas pagal darbuotojo (ieškovo), atleisto iš darbo ieškinius, teismas nagrinėja laikydamasis bendrų Civilinio proceso kodekso taisyklių bei atsižvelgdamas į Civilinio proceso kodekso XX skyriuje ir Darbo kodekso numatytas išimtis (Civilinio proceso kodekso 410 straipsnis).

8Ieškinys iš dalies tenkintinas.

9Dėl reikalavimo priteisti nesumokėtą darbo užmokestį ir kompensacijos už atostogas

10Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė pagal neterminuotą darbo sutartį nuo 2008-09-04 buvo priimta į darbą uždarojoje akcinėje bendrovėje „Lijasta“ sąmatininkės pareigoms, sulygus 1950 Lt kasmėnesinį uždarbį (2008-09-04 darbo sutartis Nr.664). Šią sutartį 2009-06-01 darbdavys vienašališkai pakeitė. Darbo sutartyje nurodė, jog keičiasi ieškovės darbo pobūdis – nustatoma jai 4 val.d.d, 20 val. darbo savaitė, 5 d.d. savaitė, mokant 400 Lt darbo užmokestį (b.l.40-41), bet duomenų, kad ji su būtinųjų darbo sutarties sąlygų pakeitimu būtų supažindinta, byloje nėra, o teiginiai, kad ieškovę turėjo supažindinti buhalterė, bet, kadangi buvusios draugės, buvo supažindinta tik žodžiu, atsakovo liko neįrodyti. Pažymėtina, kad bendrovės vadovas turi būti apdairus, rūpestingas ir laikytis įstatymų.

11Nustatyta, kad šalių pasirašytoji darbo sutartis 2010-08-06 ieškovės iniciatyva buvo nutraukta pagal Darbo kodekso 128 straipsnio 1 dalį ir 140 straipsnio 2 dalies normas, nes ieškovei nebuvo mokamas atlyginimas, t.y. darbo užmokestį ieškovė sutartu laiku gavo tik už tris mėnesius, o vėliau – vėluodavo bei neišmokėdavo visos sutartos sumos.

12Atsakovas, teigė, kad ieškovė puikiai žinojo bendrovės laikiną nemokumą, su neišmokamu atlyginimu ir jo sumažinimu sutiko, ėmė iš bendrovės baldus, už kuriuos nėra atsiskaičiusi.

13Darytina išvada, kad atsakovas, stengdamasis išgelbėti bendrovės pašlijusią finansinę būklę ėmėsi neteisėtų veiksmų, - priėmė įsakymą dėl darbuotojos mėnesinio darbo užmokesčio sumažinimo, įrašė į jos darbo sutartį (b.l.40-41), bet darbuotojos (ieškovės) su tuo nesupažindino (Civilinio proceso kodekso 197, 200 straipsniai). Tokiu būdu, sutartis buvo keičiama ir ieškovės atlyginimas buvo mažinamas keletą kartų. Byloje nėra duomenų, jog šios būtinosios darbo sutarties sąlygos būtų buvusios aptartos abiejų šalių ir patvirtintos jų parašais. Anaiptol, ieškovė teigia, o atsakovas nepaneigė, jog atlyginimas ieškovei buvo sumažintas (400 ir 800 Lt) vienašališkai. Taip pat atsakovas neįrodė, jog ieškovė yra gavusi visą jai priklausantį atlyginimą laiku. Faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad net esant bylai teisme, atsakovas su ieškove neatsiskaitė.

14Konstatuotina, kad pagal Darbo kodekso 128 straipsnio normas, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą bei atsiskaityti su darbuotoju, jei susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka (Darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalis). Darbdavys (atsakovas) tokių įrodymų nepateikė, todėl vertintina, jog susitarimo tarp šalių dėl atleidimo ir atsiskaitymo nebuvo (Civilinio proceso kodekso 197, 200 straipsniai).

15Dėl reikalavimų, susijusių su darbo santykiais bei pavėluotą mokėjimą

16Darbo kodekso 141 straipsnis įpareigoja darbdavį visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną. Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas. Ieškovei atsakovas nuo priėmimo į darbą dienos yra išmokėjęs atlyginimą taip: už dirbtą laikotarpį nuo 2008 m. rugsėjo mėnesį sumokėta 2008-10-17 900 Lt; už 2008 m. spalio mėnesį – 1504,14 Lt 2008-11-14 bei už 2008 m. lapkričio mėnesį – 1504,14 Lt 2008-12-17 (b.l.93). Iš faktinių bylos aplinkybių nustatyta, kad nuo 2008 m. gruodžio mėnesio iki restruktūrizacijos bylos iškėlimo ieškovei atlyginimas nebuvo mokamas. Bylos medžiaga pagrindžia, kad į restruktūrizacijos planą yra įtraukta tik ieškovei mokėtina 484,19 Lt uždarbio suma. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas paskutinę darbo dieną, apart to, kad vėlavęs ieškovei mokėti sulygtą darbo užmokestį, dar ir atleidęs ieškovę, laiku su ja neatsiskaitė. Tokiu būdu ieškovei iš atsakovo priteistinas iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo (nuo 2008-12-01 iki 2009-08-31) sutartas, bet neišmokėtas darbo užmokestis (b.l.109), įskaitant piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas bei delspinigius.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

18Ieškovė iki bylos išnagrinėjimo dienos nepagrindė bylinėjimosi išlaidų leistinais rašytiniais įrodymais, todėl jos ieškovei iš atsakovo nėra priteistinos (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

19Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė yra atleista įstatymu, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies l punktas, 93, 96 straipsniai).

20Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys iš dalies patenkintinas, iš atsakovo priteistinas 954,72 Lt dydžio žyminis mokestis (31824,00 Lt patenkinta ieškinio suma - 3 procentai = 954,72 Lt) ir 19,00 Lt pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88, 92, 96 straipsniai).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį iš dalies patenkinti:

23priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lijasta“, 20000 Lt neišmokėto atlyginimo, 2660,00 Lt kompensaciją už nepanaudotas atostogas, 6200,00 Lt delspinigių (mokesčiai atskaitomi į biudžetą įstatymų nustatyta tvarka) ieškovei R. P.;

24priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lijasta“ 1950 Lt (mokesčiai atskaitomi į biudžetą įstatymų nustatyta tvarka) vidutinį darbo užmokestį nuo 2010-08-06 iki visiško atsiskaitymo ieškovei R. P.;

25priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lijasta“ 973,72 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą;

26kitoje dalyje ieškinį atmesti.

27Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lijasta“ turtui 2010-12-09 teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2891-122/2011 (senasis bylos Nr. L2-18314-122/2010), paliktinos galioti iki visiško sprendimo įvykdymo.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė,... 2. ieškovė R. P. kreipėsi į teismą, prašydama iš... 3. Ieškovė teismo posėdžio metu savo reikalavimus palaikė. Nurodė, jog... 4. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Lijasta“ su ieškovės reikalavimais... 5. Teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, nustatė, jog 2009-09-11 Klaipėdos... 6. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9... 7. Taigi, bylas pagal darbuotojo (ieškovo), atleisto iš darbo ieškinius,... 8. Ieškinys iš dalies tenkintinas.... 9. Dėl reikalavimo priteisti nesumokėtą darbo užmokestį ir kompensacijos už... 10. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė pagal neterminuotą darbo sutartį nuo... 11. Nustatyta, kad šalių pasirašytoji darbo sutartis 2010-08-06 ieškovės... 12. Atsakovas, teigė, kad ieškovė puikiai žinojo bendrovės laikiną nemokumą,... 13. Darytina išvada, kad atsakovas, stengdamasis išgelbėti bendrovės... 14. Konstatuotina, kad pagal Darbo kodekso 128 straipsnio normas, darbuotojas turi... 15. Dėl reikalavimų, susijusių su darbo santykiais bei pavėluotą mokėjimą... 16. Darbo kodekso 141 straipsnis įpareigoja darbdavį visiškai atsiskaityti su... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 18. Ieškovė iki bylos išnagrinėjimo dienos nepagrindė bylinėjimosi išlaidų... 19. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė yra atleista įstatymu,... 20. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys iš dalies patenkintinas, iš atsakovo... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 259, 260,... 22. ieškinį iš dalies patenkinti:... 23. priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lijasta“, 20000... 24. priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lijasta“ 1950 Lt... 25. priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lijasta“ 973,72... 26. kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovės uždarosios akcinės... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...