Byla 2-328-601/2010
Dėl 28 261,93 Lt žalos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro įgaliotam asmeniui Kęstučiui Stankui, Birutei Stakionienei,

2viešame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal kreditoriaus AB Turto bankas ieškinį atsakovui UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras su trečiaisiais asmenimis bankrutavusios Žano Mongirdo įmonės „Chemikų žiedas“ administratoriaus įgaliotu asmeniu K. Stankumi, VSDFV Kauno skyriumi, AB Ūkio bankas ir UAB „Kosmelita“ dėl 28 261,93 Lt žalos priteisimo,

Nustatė

42010 m. rugsėjo 22 d. teisme gautas ieškovo AB Turto banko prašymas nutraukti bylą, tvirtintinos tarp šalių 2010-09-20 sudarytos taikos sutarties 1.1 p. pagrindu.

5Tretysis asmuo atsakovo pusėje UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro įgaliotas asmuo Kęstutis Stankus 2010 m. rugsėjo 23 d. teismo posėdžio metu pateikė teismui 2010 m. rugsėjo 20 d. tarp šalių sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį ir prašo ją patvirtinti bei bylą nutraukti.

6Taikos sutartimi šalys susitarė:

7Ieškovas kreditorius AB Turto bankas, įmonės kodas 112021042, buveinės adresas: Kęstučio g. 45, Vilnius, atstovaujamas valdybos pirmininko Arnoldo Burkovskio, veikiančio (-čios) pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas „Ieškovu", ir

8Atsakovas bankrutavusios Žano Mongirdo įmonės „Chemikų žiedas", įmonės kodas 134463230, administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, įmonės kodas 235238440, buveinės adresas: Jonavos g. 16A, Kaunas, atstovaujamas direktoriaus Aurimo Valaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas „Atsakovu", toliau ieškovas ir atsakovas kartu vadinami „Šalimis",

9siekdami taikiai užbaigti teisminį ginčą civilinėje byloje Nr. 2-328-601/2010, sudaro šią taikos sutartį: 1. Šalių įsipareigojimai. 1.1. Atsižvelgiant į tai, kad iš bankrutavusios Žano Mongirdo „Chemikų žiedas" savininko Žano Mongirdo yra priteista 28 261,93 Lt žalai atlyginti, ieškovas kreditorius AB Turto bankas atsisako savo pareikšto netiesioginio ieškinio dėl 28 261,93 Lt žalos priteisimo iš atsakovo UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro. 1.2. Šalys susitaria, kad kiekviena Šalis pati padengia savo turėtas teismo, atstovavimo bei kitas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas ir nereiškia viena kitai reikalavimo dėl šių išlaidų atlyginimo. Likusias bylinėjimosi išlaidas (pašto išlaidos ir kt), jei tokių bus, atlygina atsakovas. 2. Kitos nuostatos. 2.1. Šalys pareiškia, jog joms yra išaiškintos, žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293 str. 1 d. 5 p. {„teismas nutraukia bylą, jeigu šalys sudarė taikos sutarti ir teismas ją patvirtino") ir 294 str. 2 d. („bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama"). 2.2. Šalys pareiškia, kad turi visus teisės aktų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus, kurie yra teisėti ir neatšaukti bei patvirtina, kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę. 2.3. Sutartis įsigalioja nuo Kauno apygardos teismo nutarties dėl taikos sutarties tarp kreditoriaus AB Turto banko ir administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro patvirtinimo įsiteisėjimo dienos. 2.4. Ši sutartis sudaryta ir pasirašyta trimis egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių vienas yra skirtas Kauno apygardos teismui, kiti du - po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

10Teismas sprendžia, kad taikos sutartis, tvirtintina, nes ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str.), civilinė byla nutrauktina.

11Vadovaujantis LR CPK 83 str. 1 d. 8 p, 87 str., 2 d., 94 str., iš atsakovo valstybei priteisini 25 procentai žyminio mokesčio – 211,96 Lt, skaičiuotino nuo 28 261,93 Lt ieškinio sumos (CPK 87 str. 2 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str., 140 str., 293 str. 1 d. 5 p., teismas

Nutarė

13Patvirtinti 2010 m. rugsėjo 20 d. taikos sutartį, kuria susitarta, jog:

14Ieškovas kreditorius AB Turto bankas, įmonės kodas 112021042, buveinės adresas: Kęstučio g. 45, Vilnius, atstovaujamas valdybos pirmininko Arnoldo Burkovskio, veikiančio (-čios) pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas „Ieškovu", ir

15Atsakovas bankrutavusios Žano Mongirdo įmonės „Chemikų žiedas", įmonės kodas 134463230, administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, įmonės kodas 235238440, buveinės adresas: Jonavos g. 16A, Kaunas, atstovaujamas direktoriaus Aurimo Valaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinamas „Atsakovu", toliau ieškovas ir atsakovas kartu vadinami „Šalimis",

16siekdami taikiai užbaigti teisminį ginčą civilinėje byloje Nr. 2-328-601/2010, sudaro šią taikos sutartį: 1. Šalių įsipareigojimai. 1.1. Atsižvelgiant į tai, kad iš bankrutavusios Žano Mongirdo „Chemikų žiedas" savininko Žano Mongirdo yra priteista 28 261,93 Lt žalai atlyginti, ieškovas kreditorius AB Turto bankas atsisako savo pareikšto netiesioginio ieškinio dėl 28 261,93 Lt žalos priteisimo iš atsakovo UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro. 1.2. Šalys susitaria, kad kiekviena Šalis pati padengia savo turėtas teismo, atstovavimo bei kitas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas ir nereiškia viena kitai reikalavimo dėl šių išlaidų atlyginimo. Likusias bylinėjimosi išlaidas (pašto išlaidos ir kt), jei tokių bus, atlygina atsakovas. 2. Kitos nuostatos. 2.1. Šalys pareiškia, jog joms yra išaiškintos, žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293 str. 1 d. 5 p. {„teismas nutraukia bylą, jeigu šalys sudarė taikos sutarti ir teismas ją patvirtino") ir 294 str. 2 d. („bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama"). 2.2. Šalys pareiškia, kad turi visus teisės aktų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus, kurie yra teisėti ir neatšaukti bei patvirtina, kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę. 2.3. Sutartis įsigalioja nuo Kauno apygardos teismo nutarties dėl taikos sutarties tarp kreditoriaus AB Turto banko ir administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro patvirtinimo įsiteisėjimo dienos.

17Civilinę bylą Nr. 2-328-601/2010 nutraukti.

18Priteisti iš atsakovo UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro, įmonės kodas 235238440, 211,96 Lt (du šimtus vienuolika litų 96 ct) žyminio mokesčio ir 80,04 Lt (aštuoniasdešimt litų 4 ct) bylinėjimosi išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

19Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį apygardos teismą.

Proceso dalyviai