Byla 2A-248-657/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Baubienės, Žibutės Budžienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Linatė sistemos“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1702-192/2015 pagal ieškovės UAB „Tvorų pasaulis“ ieškinį atsakovei UAB „Linatės sistemos“ dėl skolos priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Tvorų pasaulis“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Linatė sistemos“ 9.559,00 Lt skolos už atliktus darbus, 8,01 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 3-7). Nurodė, kad 2014-08-12 ieškovė su atsakove žodžiu sudarė ieškovei nuosavybės teise priklausančių mechanizmų kartu su operatoriumi nuomos sutartį. Pagal šią sutartį atsakovė tą pačią dieną užsakė ieškovės mechanizmą darbams, kurie tęsėsi iki 2014 m. rugpjūčio 25 d. Atsakovės atstovas pasirašė ant darbų atlikimo akto. Ieškovė atsakovei pateikė sąskaitą-faktūrą 9.559,00 Lt (su PVM) sumai, tačiau atsakovė, net ir po pretenzijos pateikimo, su ieškove neatsiskaitė.

5Atsakovė UAB „Linatė sistemos“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas (T.1, b.l. 172-151). Nurodė, jog atsakovė su UAB „Tvorų pasaulis“ niekada jokių sutarčių nesudarė. Pagal CK 6.513 straipsnio nuostatas transporto priemonių nuomos sutarčiai yra privaloma rašytinė sutarties forma. Ieškovė neįvykdė jai tenkančios įrodinėjimo pareigos, nes nei sutarties teksto, nei apskritai sutarties egzistavimo fakto neįrodė. Jokių sutartinių ieškovės ir atsakovės santykių niekada nebuvo.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2015 m. spalio 2 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai (T.2, b.l. 40-43). Teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų, kad ieškovė susitarė sukurti kokį nors materialų rezultatą, todėl teismas sprendė, kad buvo sudaryta atlygintinų paslaugų teikimo sutartis. Teismo vertinimu bylos įrodymai leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, jog ieškovė dirbo būtent atsakovės užsakymu. Nustatyta, kad atsakovė statybvietėje, esančioje adresu ( - ), statant parduotuvę „Rimi“, atliko vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbus. Liudytojai V. Ž. ir M. D. patvirtino, jog objekte kasimo darbams atlikti technika buvo nuomojama. Žemės kasimo, smėlio atvežimo darbus, be kitų transporto priemonių, atliko ir ieškovei priklausantis ekskavatorius-krautuvas, kurio operatorius – ieškovės darbuotojas vykdė V. Ž. nurodymus. Atsakovės pateikti įrodymai, jog kasimo darbams ginčo objekte atlikti atsakovė buvo sudariusi sutartį su UAB „Storent“, nepaneigia ieškovės nurodytų aplinkybių. Liudytojai V. Ž. ir E. M. patvirtino, jog vienu metu objekte buvo tiesiamos net kelios požeminių komunikacijų atšakos, todėl dirbo daug technikos. Teismas darė išvadą, kad ieškovė kasimo darbus ekskavatoriumi-krautuvu Komatsu WB 93S-5, statybvietėje, adresu ( - ), atliko būtent UAB „Linatė sistemos“ užsakymu. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 2.768,48 Eur sumą, t.y. už 79 valandas ekskavatoriaus-krautuvo teiktų paslaugų, teigia, kad šalys susitarė dėl 100,00 Lt už valandą (be PVM) kainos už paslaugas. Byloje esanti 2014-07-22 PVM sąskaita-faktūra serija TP Nr. DJ000977, patvirtina, kad ieškovei už tokias pačias paslaugas ginčo objekte buvo sumokėta būtent ieškovės nurodyta kaina – 100,00 Lt (be PVM) už valandą. Teismas sprendė, kad tokia paslaugų kaina atitinka įprastą tokiems darbams kainą, todėl ši suma ieškovei priteistina. Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti palūkanas. Ieškovė reikalauja, kad atsakovė jai sumokėtų metines palūkanas, apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu. Pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas, o pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Pareiga mokėti materialines palūkanas atsakovui kilo 2014 m. antrąjį pusmetį (pažymėtina, kad ieškovės atstovas suklydo nurodydamas, kad atsakovei pareiga atsiskaityti su ieškove kilo 2013 metais). 2014 m. antrąjį pusmetį galiojanti VILIBOR palūkanų norma buvo 0,40 procentų, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos 8,4 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014-09-30, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinį tenkinęs, teismas visas bylinėjimosi išlaidas priteisė iš atsakovės.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į juos argumentai

9Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Linatė sistemos“ prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (T.2, b.l. 4956). Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

10Teismas nepagrįstai konstatavo tarp šalių buvus sutartinius santykius, be to, sutartį netinkamai kvalifikavo. Teismas nevertino atsakovės valios sudaryti ieškovės nurodomą sutartį, kuri niekada nesutiko, jog tarp bylos šalių buvo sudaryta žodinė ar kokios kitos formos sutartis. Pripažinęs, jog tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta sutartis, nesant atsakovės valios išreiškimo, teismas pažeidė CK 1.63 straipsnio 1, 6, 7 dalių ir CK 1.64 straipsnio 1 dalies normas. Teismas, pripažindamas atlygintinų paslaugų sutartį sudaryta, neišsiaiškinęs, ar ji sudaryta subjektų, galinčių ją sudaryti, nenustatydamas sutarties turinio ir nenustatęs abiejų šalių valios, netinkamai taikė CK nuostatas ir pažeidė LAT formuojamą teismų praktiką. Nenustačius tikslaus sutarties turinio, tinkamai kvalifikuoti sutartį yra sunkiai įmanoma, tačiau iš ieškovės pateikiamo tariamos sutarties apibūdinimo matyti, jog civiliniai teisiniai santykiai gali būti kvalifikuojami, kaip transporto priemonės nuomos sutartis, turinti paslaugų teikimo sutarties požymių.

11Teismas nevisapusiškai ištyrė ir netinkamai vertino bylos įrodymus, tuo pažeisdamas CPK 185 straipsnio reikalavimus. Nei vienas iš ieškovės pateiktų ir teismo surinktų įrodymų niekaip neįrodo sutartinių santykių tarp ginčo šalių buvimo. Ieškovės pretenzija dėl skolos apmokėjimo ir sąskaita yra netikslūs ir klaidinantys, iškraipantys faktines bylos aplinkybes. Darbų atlikimo aktas tenka abejoms sutartį sudariusioms šalims, todėl ieškovės ir apeliantės negalėjimas pateikti atitinkamo dokumento turi būti vertinamas, kaip šio dokumento nebuvimas. Darbo kalendoriaus ištrauka ir mechanizmo vietos nustatymo išrašas, kuris nurodo ieškovės ekskavatoriaus buvimą greta ar tapačioje statybvietėje, kurioje dirbo atsakovė, neįrodo fakto, jog ieškovė dirbo atsakovės užsakymu. Ekskavatoriaus krautuvo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 20060890, priėmimo-perdavimo aktas ir registracijos liudijimas įrodo tik ieškovės nuosavybės ir galimybės disponuoti transporto priemone teisę, tačiau nepagrindžia sutartinių santykių tarp ieškovės ir atsakovės. Dauguma apklaustų liudytojų patvirtino jog atsakovė, atlikdama savo darbus, ieškovės transporto priemone ir kitokia pagalba nesinaudojo, išskyrus du liudytojus - V. Ž. ir S. A., kurių parodymai turi būti vertinami kaip subjektyvūs.

12Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovė UAB „Tvorų pasaulis“ prašė apeliacinį skundą atmesti, o Kauno apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas (T.2, b.l. 64-67). Nurodė, jog teismas, vertindamas liudytojų V. Ž. ir E. M. parodymus, padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovas atliko kasimo darbus minėtame objekte būtent atsakovės užsakymu. Apeliantės argumentai, kad ieškovė savavališkai atliko kasimo darbus, už kuriuos atsakovė neturi prievolės sumokėti, prieštarauja teismo nustatytoms faktinėms aplinkybėms, todėl atmestini. Teismas skundžiamame sprendime pagrįstai nurodė, kad sutartis tarp šalių dėl kasimo darbų atlikimo buvo sudaryta šalių konkliudentiniais veiksmais, iš kurių matyti šalių valia sudaryti atitinkamą sandorį, tai neprieštarauja Civilinio kodekso bendrosioms normoms, o sutarties turinį sudarė ieškovės pareiga atlikti atitinkamus kasimo darbus, kurių konkrečią apimtį ir vietą ieškovės darbuotojui nurodinėjo atsakovės darbuotojas. Dėl to atsakovei atsirado pareiga priimti ir apmokėti ieškovės atliktus darbus. Teismas pagrįstai sutartį kvalifikavo kaip atlygintinų paslaugų teikimo, ir vertindamas įrodymus, remdamasis tikimybių pusiausvyros principu, priėjo pagrįstą išvadą, kad byloje ištirtų įrodymų visuma leidžia padaryti labiau tikėtiną išvadą, jog būtent tarp šalių buvo sudaryta kasimo darbų paslaugos suteikimo atlygintinė sutartis.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

16Apeliaciniame skunde keliami klausimai dėl šalių tarpusavio santykių teisinio vertinimo, darbų atlikimo pagrindo buvimo bei skolos už atliktus darbus priteisimo bei įrodymų vertinimo.

17Byloje nustatyta, jog ieškovė UAB „Tvorų pasaulis“ 2014 m. rugpjūčio 25 d. pateikė atsakovei „UAB „Linatė sistemos“ PVM sąskaitą faktūrą TP Nr. DJ000985 bendrai 9.559,00 Lt sumai už suteiktas paslaugas (T.1, b.l. 8), kurios atsakovė neapmokėjo. Byloje taip pat nustatyta, jog tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo sudaryta jokių rašytinių sutarčių.

18Apeliantė, nesutikdama su teismo išvada, jog tarp šalių buvo susiformavę atlygintinių paslaugų teikimo teisiniai santykiai, teigia, jog šiuo atveju teisiniai santykiai turėtų būti kvalifikuojami kaip transporto priemonių nuomos, turinti paslaugų teikimo sutarties požymių. Todėl, jos manymu, teismas aiškindamasis ar atsakovė turi pareigą sumokėti už tariamai jai suteiktas paslaugas, turėjo įvertinti visų įrodymų visumą ir nuspręsti apie sutartinių santykių tarp ieškovės ir atsakovės egzistavimą, o ne remtis liudytojų parodymais ar netiksliais ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais.

19Teisėjų kolegija, sutinka su apeliantės argumentu, kad kvalifikuojant tarp šalių susiformavusius civilinius teisinius santykius ir vertinant jų pagrindu kylančias šalių teises ir pareigas, būtina įvertinti faktų, kurių pagrindu galima būtų spręsti apie santykių tarp šalių pobūdį, visetą. CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus.

20Teisinė ginčo santykio kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad šalys sudarė atlygintinų paslaugų teikimo sutartį (CK 6.716 str. 1 d.), kadangi susitarimo dalykas buvo nematerialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Teisėjų kolegija tokiai pirmosios instancijos teismo išvadai pritaria.

21Ieškovės UAB „Tvorų pasaulis“ teigimu, ji, atsakovės prašymu, išnuomojo atsakovei mechanizmą su operatoriumi ir atliko darbus atsakovės nurodymu. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad statybvietėje, esančioje adresu ( - ), statant parduotuvę „Rimi“, atsakovės UAB „Linatė sistemos“ darbuotojai atliko vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbus. Byloje tarp šalių nėra ginčo dėl to, jog ieškovė UAB „Tvorų pasaulis“ statybvietėje esančioje adresu ( - ) laikotarpiu 2014-08-12 iki 2014-08-25 atliko kasimo darbus.

22Atsakovės teigimu, visus įrenginius atsakovė nuomojo ir paslaugas jai teikė UAB „Storent“, o ne ieškovė, ir šiuos argumentus ji įrodinėjo UAB „Storent“ pateiktomis sąskaitomis bei priėmimo – perdavimo aktais (T.1, b.l. 104-110). Iš apeliantės pateiktų 2014 m. rugpjūčio 15 d. ir 2014 m. rugpjūčio 31 d. UAB „Storent“ atsakovei pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų Nr. INV0084567 ir Nr. INV0086328 bei priėmimo – perdavimo akto MRR0064926 matyti, kad UAB „Storent“ atsakovei laikotarpiais nuo 2014-08-11 iki 2014-08-15, 2014-08-18, nuo 2014-08-21 iki 2014-08-25 išnuomojo mini ekskavatorių Bobcat E-16, laikotarpiu nuo 2014-08-14 iki 2014-08-15 ir nuo 2014-08-18 iki 2014-08-31 išnuomojo lazerinį nivelyrą Rugby 840, bei suteikė papildomas paslaugas (degalai, operatorius, transporto paslaugos – Evakuatorius, sunkvežimis su manipuliatoriumi).

23Atsakovė byloje nepateikė įrodymų, jog su UAB „Storent“ buvo sudarytos rašytinės sutartys dėl transporto priemonių, įrengimų, prietaisų nuomos ar paslaugų teikimo. Be to, ieškovės nurodoma transporto priemonė Komatsu WB 93S-5 (didelių ratų ekskavatorinis krautuvas), su kuriuo buvo atliktos paslaugos atsakovei ir atsakovės iš UAB „Storent“ nuomoti mini ekskavatorius Bobcat E-16, evakuatorius, sunkvežimis su manipuliatoriumi skiriasi savo techniniais rodikliais, kas, teisėjų kolegijos nuomone, suponuoja labiau tikėtiną išvadą, kad tiek su UAB „Storent“, tiek ir su ieškove UAB „Tvorų pasaulis“ susitarimai dėl įrenginių nuomos ir paslaugų teikimo buvo sudaromi žodžiu. Tokia išvada neprieštarauja ir byloje nustatytoms aplinkybėms, kad ieškovei priklausanti transporto priemonė – ekskavatorius Komatsu WB 93S-5 (T.1, b.l. 126-131) nurodytu laikotarpiu buvo statybvietėje, ką patvirtina į bylą ieškovės pateikti transporto priemonės GPS sekimo sistemos duomenys (T.1, b.l. 11-12), kelionės lapas (T.1, b.l. 114-118), ieškovo darbuotojo S. A. įrašai neoficialiame darbo sąsiuvinyje (T.2, b.l. 6-10) bei UAB „Baltijos pašvaistė“ patvirtinimas, kad statomame objekte (Rimi parduotuvė), adresu ( - ) g. buvo naudojamasi ir UAB „Tvorų pasaulis“ ekskavatoriaus paslaugomis (T.1, b.l. 100-101). Šiems rašytiniams įrodymams neprieštarauja ir apklaustų liudytojų parodymai: M. D., kad ieškovei priklausantis ekskavatorius – krautuvas atliko darbus betarpiškai susijusius su UAB „Linatė sistemos“ ginčo objekte vykdomais vandentiekio ir kanalizacijos tiesimo darbais; S. A., V. Ž. bei E. M., jog vienu metu objekte buvo tiesiamos net kelios požeminių komunikacijų atšakos, todėl dirbo daug technikos.

24Nei bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, nei pateikdama apeliacinį skundą atsakovė nepateikė teismui apeliaciniame skunde paminėtų rašytinių transporto priemonių nuomos su papildomomis paslaugomis sutarčių su UAB „Storent“, todėl apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad šios apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės nepaneigia pirmos instancijos teismo padarytų išvadų dėl teisinių santykių tarp ieškovės ir atsakovės kvalifikavimo kaip atlygintinų paslaugų teikimas. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius šalių paaiškinimus, rašytinius įrodymus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad jog ieškovei atlikus kasimo darbus, atsakovei atsirado pareiga sumokėti už suteiktas paslaugas įprastą tokiems darbams kainą.

25Dėl įrodymų vertinimo. Apeliantė taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 177 – 178, 185 straipsnių nuostatas dėl įrodymų vertinimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė reiškia, kad ginčo šalys privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Teismas turi vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu įrodinėjamų aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus.

26Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė, ginčydama pirmosios instancijos teismo nustatytas faktines bylos aplinkybes, apeliaciniame skunde nenurodo, kokie konkretūs atsakovės byloje pateikti įrodymai buvo netinkamai įvertinti, jame yra dėstoma tik apeliantės pozicija dėl teisinių santykių kvalifikavimo, bei ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų vertinimo, liudytojų įrodymų patikimumo.

27Tuo tarpu byloje esantys dokumentai, teismo posėdžių protokolai bei skundžiamo sprendimo motyvuojamoji dalis patvirtina, kad pirmos instancijos teismas itin kruopščiai tyrė visus byloje esančius duomenis, susijusius su galimai ieškovei nesumokėta skola už atliktus darbus. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pareiga motyvuoti sprendimą (nutartį) nustatyta CPK 270 straipsnio 4 dalyje, tačiau ši teismo pareiga neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, jeigu sprendimo motyvuojamojoje dalyje atsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir bylą iš esmės išsprendė teisingai, apelianto nurodyti argumentai nepaneigia teismo sprendimo pagrįstumo, todėl skundžiamas teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

28Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo (nutarties) motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, kt.).

29Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė UAB „Tvorų pasaulis“ prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, tačiau iki bylos išnagrinėjimo teisme pabaigos nepateikė įrodymų, pagrindžiančių turėtas išlaidas, todėl jos nepriteistinos (CPK 98 str.).

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 330 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

31Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Tvorų pasaulis“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti... 5. Atsakovė UAB „Linatė sistemos“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2015 m. spalio 2 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į juos argumentai... 9. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Linatė sistemos“ prašė panaikinti... 10. Teismas nepagrįstai konstatavo tarp šalių buvus sutartinius santykius, be... 11. Teismas nevisapusiškai ištyrė ir netinkamai vertino bylos įrodymus, tuo... 12. Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovė UAB „Tvorų... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Apeliaciniame skunde keliami klausimai dėl šalių tarpusavio santykių... 17. Byloje nustatyta, jog ieškovė UAB „Tvorų pasaulis“ 2014 m. rugpjūčio... 18. Apeliantė, nesutikdama su teismo išvada, jog tarp šalių buvo susiformavę... 19. Teisėjų kolegija, sutinka su apeliantės argumentu, kad kvalifikuojant tarp... 20. Teisinė ginčo santykio kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas... 21. Ieškovės UAB „Tvorų pasaulis“ teigimu, ji, atsakovės prašymu,... 22. Atsakovės teigimu, visus įrenginius atsakovė nuomojo ir paslaugas jai teikė... 23. Atsakovė byloje nepateikė įrodymų, jog su UAB „Storent“ buvo sudarytos... 24. Nei bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, nei pateikdama... 25. Dėl įrodymų vertinimo. Apeliantė taip pat teigia, kad pirmosios instancijos... 26. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė, ginčydama pirmosios instancijos... 27. Tuo tarpu byloje esantys dokumentai, teismo posėdžių protokolai bei... 28. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad teismo pareiga pagrįsti... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Ieškovė UAB „Tvorų pasaulis“ prašė... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 330... 31. Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 32. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....