Byla Ik-2400-815/2011
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės, Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Vansevičiaus, sekretoriaujant Aistei Lunienei, dalyvaujant pareiškėjos – S. K. įmonės „Fasma“ atstovei – advokatei Anželikai Meškaitei, atsakovės – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovei – šios institucijos Teisės departamento Apeliacijų skyriaus vyriausiajai specialistei Ingridai Kemežienei, viešame teismo posėdyje nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos – S. K. įmonės „Fasma“ skundą atsakovei – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas

Nustatė

3I

41. Pareiškėja – S. K. įmonė „Fasma“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu (b. l. 1-3) kreipėsi į teismą, prašydama:

51.1. panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovė) 2011 m. vasario 17 d. sprendimą Nr. 69-34 „Dėl S. K.IĮ „Fasma“ (į. k. ( - )) 2010-03-10 skundo“;

61.2. įpareigoti atsakovę įvykdyti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-3530-815/2010 (teisminio proceso Nr. 3-( - )) pagal atsakovės – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškėjos prašymą pareiškėjai – S. K. įmonei „Fasma“, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo bei pagal pareiškėjos – S. K. įmonės „Fasma“ skundą atsakovei – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo dalies panaikinimo ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Komisija) 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. S-225(7-181/2009) „Dėl S. K. ndividualios įmonės „Fasma“ 2010-06-16 skundo“, t. y. iš esmės išnagrinėti pareiškėjos skundą centriniam mokesčių administratoriui dėl Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2010 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. 14.4-4-13 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“.

72. Atsakovė – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime pareiškėjos skundą (b. l. 28-30) prašo skundo netenkinti ir atmesti skundą kaip nepagrįstą.

83. Trečiasis suinteresuotas asmuo – Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Inspekcija) atsiliepime pareiškėjos skundą (b. l. 36) nurodo, jog su skunde pateiktais argumentais nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9II

101. Teismo posėdyje pareiškėjos – S. K.įmonės „Fasma“ atstovė – advokatė Anželika Meškaitė (2011 m. kovo 14 d. atstovavimo sutartis Nr. ( - ) (b. l. 20); 2011 m. birželio 1 d. advokato orderis, serija LAT Nr. ( - ) (b. l. 46)), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 ir 101 straipsniais, atsisakė skundo ir prašė administracinę bylą Nr. I-2400-815/2011 nutraukti, nurodė, jog bylos nutraukimo pasekmės yra žinomos. Pareiškėjos atstovė taip pat pateikė atsakovės 2011 m. kovo 29 d. rašto Nr. (24.6-31-5)-R-2973 „Dėl 2011-02-17 sprendimo Nr. 69-34“ kopiją (b. l. 47), pareiškėjos 2011 m. gegužės 9 d. prašymo Inspekcijai panaikinti turto areštą kopiją (b. l. 48) bei Inspekcijos 2011 m. gegužės 31 d. rašto Nr. (12.20-6)-S-11462 „Dėl turto arešto panaikinimo“ kopiją (b. l. 49), 2011 m. gegužės 31 d. sprendimo panaikinti turto areštą Nr. ( - ) opiją (b. l. 50), 2011 m. gegužės 31 d. sprendimo panaikinti turto areštą Nr. ( - ) opiją (b. l. 51).

112. Teismo posėdyje atsakovės – Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovė – šios institucijos Teisės departamento Apeliacijų skyriaus vyriausioji specialistė IK.(2010 m. gruodžio 29 d. įgaliojimas Nr. ( - ) (b. l. 31)) sutiko su pareiškėjos atsisakymu nuo skundo ir prašymu nutraukti administracinę bylą Nr. I-2400-815/2011.

12Teismas

konstatuoja:

131. Pareiškėjos – S. K. monės „Fasma“ atstovė – advokatė A. Meškaitė 2011 m. birželio 1 d. teismo posėdyje atsisakė skundo ir prašė administracinę bylą Nr. I-2400-815/2011 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00639-2011-5) pagal pareiškėjos – S. K.įmonės „Fasma“ skundą atsakovei – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti, nurodė, jog bylos nutraukimo pasekmės yra žinomos (žr. teismo posėdžio protokolą).

142. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo.

15Pareiškėja – S. K.įmonė „Fasma“skundo atsisakė ir, kadangi priežasčių, dėl kurių teismas neturėtų priimti pareiškėjos skundo atsisakymo, nėra, skundo administracinėje byloje Nr. I-2400-815/2011 atsisakymas priimamas, byla nutraukiama.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 102, 105, 106 straipsniais, 149 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

17priimti pareiškėjos – S. K.įmonės „Fasma“ skundo atsakovei – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsisakymą bei administracinę bylą Nr. I-2400-815/2011 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-00639-2011-5) nutraukti.

18Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

19Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai