Byla 2S-697-413/2012
Dėl prarastos vykdomosios bylos atkūrimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintautas Koriaginas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos M. S. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje Nr. 2-13745-894/2011 pagal pareiškėjos M. S. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims antstolei N. B., L. K., Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai dėl prarastos vykdomosios bylos atkūrimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja Marija Savickienė kreipėsi į teismą su patikslintu prašymu, kuriuo prašė atkurti prarastą vykdomąją bylą Nr. 2246-40/1999 (Nr. 1367-40/2000) dėl 29 227,00 Lt išieškojimo iš skolininkės M. S. išieškotojos L. K. naudai. Nurodė, kad vykdomąją bylą Nr. 2246-40/1999 (Nr. 1367-40/2000) svarbu atkurti, nes ji yra kreipusis dėl proceso atnaujinimo baigtose civilinėse bylose dėl buto perdavimo akto išieškotojui ginčijimo. 1999-09-24 Kauno miesto apylinkės teismas sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-13765/1999 priteisė iš pareiškėjos L. K. 29 000 Lt negrąžintos paskolos, 227 Lt žyminį mokestį, 1 223 Lt žyminį mokestį ir 8,20 Lt pašto išlaidas valstybės naudai. Sprendimą vykdė antstolė N. B.. Vykdant teismo sprendimą, 1999-10-28 turto arešto aktu buvo areštuotas pareiškėjos butas. Šiame akte nurodytas vykdomosios bylos numeris – 2246-40. Teismo sprendimas buvo įvykdytas 2000 metais, perduodant pareiškėjos turtą 2000-06-02 perdavimo aktu. Perdavimo akte vykdomosios bylos numeris nurodytas –1367-40. Kauno miesto apylinkės teismo archyvas 2006-06-01 raštu informavo, kad vykdomosios bylos dėl 29 227 Lt išieškojimo L. K. naudai numeris yra 1299-40/2000 ir byla archyvui saugoti neperduota. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 2010-11-02 raštu nurodė, kad baigtos vykdomosios bylos pagal nustatytą tvarką privalėjo būti perduotos saugoti teismui ir pasiūlė kreiptis į teismą dėl vykdomosios bylos atkūrimo. Vykdomoji byla buvo Kauno antstolių kontoros, esančios Kęstučio g. 21, Kaune, žinioje, tačiau ją likvidavus neperduota teismo archyvui. Pareiškėja nurodė, kad 2011-04-05 kreipėsi dėl vykdomosios bylos paieškos į Lietuvos Antstolių rūmus. 2011-04-26 raštu buvo informuota, kad Lietuvos Antstolių rūmai duomenų apie ieškomą vykdomąją bylą neturi. 2011 m. gegužės pradžioje sužinojo, kad antstolių kontora vykdomąją bylą prarado. Teismo posėdyje pareiškėja paaiškino, jog į teismą kreipėsi po to, kai gavo Teisingumo ministerijos 2010-11-02 raštą, kuriuo buvo informuota apie galimybę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl prarastos vykdomosios bylos atkūrimo. Paaiškino, kad pas ją iš prašomos atkurti vykdomosios bylos yra išlikę tik 1999-10-28 Turto arešto aktas, 1999-10-28 teismo antstolio raginimas įvykdyti sprendimą geruoju, 2000-06-02 Turto perdavimo aktas, kuriuos ji pateikė į bylą. Su visa vykdomąja byla niekuomet nebuvo susipažinusi. Iš vykdomosios bylos turi tik tuos dokumentus, kuriuos jai atsiuntė antstolė (b. l. 53-54).

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 22 d. nutartimi (b. l. 57-59) pareiškėjos patikslintą pareiškimą paliko nenagrinėtą. Teismas iš pateiktų duomenų nustatė, kad vykdomoji byla, kurią prašoma atkurti, buvo užbaigta 2000-09-11. Pareiškėja dėl vykdomosios bylos atkūrimo kreipėsi tik 2011 metų viduryje, t.y. praėjus 11 metų nuo vykdomosios bylos užbaigimo. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 358 patvirtinta Pavyzdine antstolių bylų nomenklatūra, kurios 6.2 punkte nustatyta, jog vykdomosios bylos, kuriose buvo realizuotas skolininko nekilnojamasis turtas, saugomos 10 metų. Todėl nustatęs, jog prašomos atkurti vykdomosios bylos saugojimo terminas pasibaigė 2010 m. rugsėjo 11 d., be to, nesant pakankamai medžiagos prarastai vykdomajai bylai atkurti, pareiškimą paliko nenagrinėtu (CPK 574 str. 2 d.).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Pareiškėja Marija Savickienė atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (b. l. 68).. Nurodo, kad jos nuomone, vykdomoji byla buvo sąmoningai sunaikinta, nes joje buvo dokumentų klastojimo požymių. Byloje nebuvo aišku, kaip buvo paskirstytos turto pardavimo išlaidos, t. y. esminis pažeidimas, dėl kurio turėjo būti atnaujintas procesas civ. byloje Nr. 2-906-378/2007.

8Suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, palikti teismo sprendimą nepakeistą joje nurodytais motyvais (b. l. 70-71). Suinteresuotas asmuo mano, kad toks pareiškėjas prašymas vertintinas kaip mėginimas kuo ilgiau bylinėtis. Teismas konstatuoja:

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Patikrinusi atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad jis atmestinas. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirųjų skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

11Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl prarastos vykdomosios bylos atkūrimo. Bylos dėl prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimo procesą reglamentuoja Civilinio proceso kodekso XXXVII skyriaus normos (570–575 str.). CPK 574 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu surinktos medžiagos nepakanka prarastai bylai atkurti, teismas palieka pareiškimą nenagrinėtą. Šiuo atveju pareiškėjas turi teisę pareikšti ieškinį bendra tvarka. Ieškinio senaties terminas skaičiuojamas iš naujo nuo teismo sprendimo palikti pareiškimą nenagrinėtą įsigaliojimo dienos.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad vykdomoji byla Nr. 1299-40/2000 yra prarasta (b.l. 7). Nagrinėjamoje byloje surinktos medžiagos nepakanka prarastai vykdomajai bylai atkurti. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 358 patvirtintos pavyzdinės antstolių bylų nomenklatūros 6.2 punkte nustatyta, kad vykdomosios bylos, kuriose buvo realizuotas nekilnojamasis turtas, saugomos 10 metų, taigi prašomos atkurti vykdomosios bylos saugojimo terminas pasibaigė 2010 metais. Teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu bylos faktinių aplinkybių vertinimu ir tuo pagrindu padaryta išvada, kad byloje surinktos medžiagos nepakanka prarastai vykdomai bylai atkurti. Todėl naikinti teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Šiuo atveju pareiškėjai neužkertamas kelias pareikšti ieškinį bendrais pagrindais (CPK 574 str. 2 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

14palikti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartį nepakeistą.

15Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai