Byla 2A-483/2013
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „VP miškų verslas“ ir V. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 13 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pohjola Finance“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „VP miškų verslas“, V. P. dėl skolos ir netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą ir prašė solidariai iš atsakovų priteisti 293 184,71 Lt negrąžintos lizingo sutartimi finansuotos sumos, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007 m. gegužės 15 d. Pohjola Finance Oy filialas „Pohjola Finance“, UAB „Konekesko Lietuva“ ir atsakovas UAB „VP miškų verslas“ sudarė finansinės nuomos (lizingo) sutartį Nr. 2016806. Sudarant lizingo sutartį, atsakovui UAB „VP miškų verslas“ atstovavo vadovas atsakovas V. P.. Lizingo sutarties pagrindu lizingo davėjas, tai yra UAB „Konekesko Lietuva“, perdavė atsakovui UAB „VP miškų verslas“ valdyti ir naudoti medvežę Ponsse Wisent, Ser. Nr. 080073, Pohjola Finance filialas Lizingo sutarties 16.3 punkto pagrindu įsipareigojo sumokėti lizingo davėjui lizingo objekto finansuojamą kainos dalį, t. y. 410 600 Lt ir atsakovas UAB „VP miškų verslas“ įsipareigojo tinkamai mokėti Pohjola Finance filialui lizingo įmokas, susidedančias iš finansuojamos sumos dalies, palūkanų nuo finansuojamos sumos ir paslaugos mokesčio už pateiktas sąskaitas, siųstus priminimus ir siųstą korespondenciją. Lizingo sutarties sudarymo dieną, t. y. 2007 m. gegužės 15 d., Pohjola Finance filialas ir atsakovas V. P. sudarė laidavimo sutartį, kuria atsakovas V. P. laidavo Pohjola Finance filialui už tinkamą atsakovo UAB „VP miškų verslas“ lizingo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. 2009 m. kovo 2 d. UAB „Pohjola Finance“ perėmė visas Pohjola Finance filialo teises ir pareigas, įskaitant teises bei pareigas pagal lizingo ir laidavimo sutartis. Atsakovas UAB „VP miškų verslas“ nevykdė pareigos tinkamai atsiskaityti pagal lizingo sutartį ir neapmokėjo Pohjola Finance filialo sąskaitų už 250 680,35 Lt, bei taip iš esmės pažeidė lizingo sutartį. 2009 m. vasario mėnesį ieškovas vienašališkai nutraukė lizingo sutartį. 2010 m. spalio 15 d. ieškovas pardavė lizingo objektą už 229 901,24 Lt. Lizingo objekto pardavimo dieną, t.y. 2010 m. spalio 15 d., atsakovas UAB „VP miškų verslas“ buvo skolingas ieškovui 357 272,62 Lt finansuojamos sumos (Lizingo sutarties nutraukimo dieną atsakovas UAB „VP miškų verslas“ buvo sumokėjęs tik 53 327,38 Lt iš visos finansuojamos 410 600 Lt sumos; 26 718,40 Lt lizingo sutarties galiojimo metu priskaičiuotų palūkanų; 69 174,18 Lt delspinigių, paskaičiuotų iki lizingo sutarties nutraukimo ir 62 888,98 Lt delspinigių paskaičiuotų už 180 d. po lizingo sutarties nutraukimo; 7 031,77 Lt lizingo objekto remonto, vertinimo, draudimo ir korespondencijos mokesčio išlaidų). Padengus ankščiau nurodytas sumas, atsakovas UAB „VP miškų verslas“ liko skolingas ieškovui 293 184,71 Lt negrąžintos finansuojamos sumos, kurios nepadengė suma, gauta pardavus lizingo objektą.

5Pirmosios instancijos teismas 2011 m. gegužės 23 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo nusprendė ieškinį patenkinti ir priteisti UAB „Pohjola Finance“ iš atsakovų UAB „VP miškų verslas“ ir V. P. solidariai 293 184,71 Lt skolos ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. gegužės 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti UAB „Pohjola Finance“ iš atsakovo UAB „VP miškų verslas“ 2916 Lt bylinėjimosi išlaidų, priteisti UAB „Pohjola Finance“ iš atsakovo V. P. 2916 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo. Nurodė, kad atsakovai nuo lizingo sutarties sudarymo dienos sistemingai mokėjo įmokas pagal lizingo sutartį. Tačiau atsižvelgiant į rinkoje susiklosčiusią situaciją bei atsakovams jų klientų pradelstus mokėjimus, negalėjo sumokėti likusio įsiskolinimo. Atsakovai neprieštaravo UAB „Pohjola Finance“ vienašališkam lizingo sutarties nutraukimui ir grąžino lizingo objektą. Ieškovas 2010 m spalio 15 d. pardavė lizingo objektą už ypatingai mažą kainą (229 901,24 Lt). Atsakovų nuomone, ieškovas parduodamas kitam savo klientui medvežę Ponsse Wisent, Ser. Nr. 080073 už mažesnę nei rinkos kaina ir papildomai reikalaudamas grąžinti likusią sumą pagal lizingo sutartį, piktnaudžiauja savo teise ir siekia nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Savo ieškinyje, ieškovas neprašo teismo priteisti iš atsakovo delspinigių. Tačiau pažymėtina, kad ieškovas paskirstė 229 901,24 Lt sumą, gautą pardavus lizingo objektą, t.y. ieškovo nuožiūra buvo padengti: sutartyje numatyti mokesčiai, lizingo objekto remonto, vertinimo, draudimo paslaugos – 7 031,77 Lt, , palūkanos – 26 718,40 Lt ir tik dalis negrąžintos finansuojamos sumos, t.y. 64 087,941 iš 357 272,62 Lt. Lizingo sutartyje nustatyti 0,1proc. delspinigiai yra nepagrįstai dideli ir neprotingi, todėl jie sumažintini iki 0,02 proc. dydžio.

7Ieškovas nesutiko su pateiktais prieštaravimais, nurodė, kad 2010 m. spalio 8 d. lizingo objektas buvo įvertintas turto vertintojų, kurie nustatė, kad jo rinkos vertė yra 240 000 Lt, o priverstinio pardavimo vertė tik 120 000 Lt. Kaip nurodyta ieškinyje, ieškovui priverstinio pardavimo sąlygomis pavyko lizingo objektą parduoti už kainą, atitinkančią rinkos vertę, t. y. 229 901,24 Lt. Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, kad lizingo objektas buvo nenaujas, atsakovas jį naudojo beveik du metus ir jo grąžinimo ieškovui metu jau buvo pradirbęs 15 367 motovalandų. Įvertinus šias aplinkybes, ieškovas mano, kad lizingo objektą pardavė rinkos kaina. Ieškinyje nėra reikalaujama priteisti delspinigių, kadangi pardavus lizingo objektą jie buvo padengti lizingo sutarties nustatyta tvarka. Ieškovas laikotarpiu nuo 2009 m. vasario 17 d. turėjo pagrįstą teisę priskaičiuoti žymiai didesnius delspinigius, nei delspinigiai nurodyti ieškinyje. Nuo 2009 m. vasario 17 d. iki lizingo objekto pardavimo dienos (2010 m. spalio 15 d.), ieškovas paskaičiavo delspinigius tik už 180 d. laikotarpį, nors turėjo teisę skaičiuoti delspinigius už visą laikotarpį, kas sudarytų beveik 20 mėnesių. Paskirstydamas gautas iš atsakovo įmokas ieškovas neprivalėjo vadovautis ieškinio senaties normomis ir jas taikyti savo atliekamų veiksmų atžvilgiu. Taip pat ieškovas turėjo teisę skaičiuoti delspinigius nuo lizingo objekto pardavimo dienos (2010 m. spalio 15 d.) iki ieškinio padavimo dienos, tačiau ieškinyje šių delspinigių taip pat nereikalauja. Prašė preliminarų sprendimą pakeisti ir atitinkamai sumažinti priteistiną delspinigių sumą, kuri dėl rašymo apsirikimo klaidos buvo neteisingai nurodyta, mažinant priteistinus delspinigius iki 131 240,78 Lt, atitinkamai iš atsakovų solidariai priteisti 292 362,33 Lt skolos, 6201,52 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 13 d. sprendimu preliminarų sprendimą pakeitė, priteisė UAB „Pohjola Finance“ iš atsakovų UAB „VP miškų verslas“ ir V. P. solidariai 292 362,33 Lt skolos ir penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. gegužės 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisė UAB „Pohjola Finance“ iš atsakovo UAB „VP miškų verslas“ 3521 Lt bylinėjimosi išlaidų, priteisė UAB „Pohjola Finance“ iš atsakovo V. P. 3521 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad ieškovas priverstinio pardavimo sąlygomis ieškovui atsakovo grąžintą lizingo objektą pardavė už 229 901,24 Lt. Byloje nustatytos aplinkybės, kad lizingo objektas buvo nenaujas, atsakovas jį naudojo beveik du metus ir jo grąžinimo ieškovui metu jau buvo pradirbęs 15 367 motovalandų. 2010 m. spalio 8 d. lizingo objektas buvo įvertintas turto vertintojų, kurie nustatė, kad jo rinkos vertė yra 240 000 Lt (įskaitant PVM), o priverstinio pardavimo vertė tik 120 000 Lt (įskaitant PVM). Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada kad ieškovas lizingo objektą pardavė rinkos kaina. Lizingo objekto pardavimo dieną, t.y. 2010 m. spalio 15 d., atsakovas UAB „VP miškų verslas“ buvo skolingas ieškovui 357 272,62 Lt finansuojamos sumos (Lizingo sutarties nutraukimo dieną atsakovas UAB „VP miškų verslas“ buvo sumokėjęs tik 53 327,38 Lt iš visos finansuojamos 410 600 Lt sumos), 26 718,40 Lt lizingo sutarties galiojimo metu priskaičiuotų palūkanų, 131 240,78 Lt delspinigių, paskaičiuotų iki lizingo sutarties nutraukimo ir paskaičiuotų už 180 d. po lizingo sutarties nutraukimo, 7 031,77 Lt lizingo objekto remonto, vertinimo, draudimo ir korespondencijos mokesčio išlaidų. Pirmosios instancijos teškovas laikotarpiu nuo lizingo sutarties nutraukimo 2009 m. vasario 17 d. iki lizingo objekto pardavimo dienos, t.y. 2010 m. spalio 15 d., paskaičiavo delspinigius tik už 180 d. laikotarpį, nors turėjo teisę skaičiuoti delspinigius už visą laikotarpį, kas sudarytų beveik 20 mėnesių, taip pat ieškovas nereikalauja priteisti delspinigių nuo lizingo objekto pardavimo dienos 2010 m. spalio 15 d. iki ieškinio teismui padavimo dienos, sprendė, kad pagal sutarties sąlygas priteistina delspinigių suma jau yra sumažinta paties ieškovo. Be to, 20 mėnesių nuo momento, kai lizingo objektas buvo grąžintas ieškovui iki jo pardavimo, ieškovas turėjo rūpintis lizingo objekto laikymu, saugojimu, kas sudarė papildomas išlaidas, kurias padengti ieškovui turi delspinigiai. Ieškovo darbuotojai skyrė laiką lizingo objekto remonto, draudimo, vertinimo organizavimui, bei sutarčių su nurodytų paslaugų teikėjais sudarymui. Esant nurodytų aplinkybių visumai, ieškovo ir atsakovo UAB „VP miškų verslas“ sutartas delspinigių dydis yra pagrįstas ir nėra pagrindo jo mažinti. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovo nurodoma aplinkybė, kad ieškovas siekia praturtėti atsakovo sąskaita yra nepagrįsta ir neįrodyta, todėl atmestina. Be to, konstatavus, kad ieškovas teisėtai ir pagrįstai paskirstė gautas sumas įsiskolinimo dengimui pagal sutartyje numatytą tvarką, taikytina ir CK 6.73 straipsnio 2 dalis, numatanti, kad delspinigiai nėra mažinami, kai jie jau yra sumokėti.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Apeliantai UAB „VP miškų verslas“ ir V. P. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 13 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Pohjola Finance“ ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovų nurodytus argumentus dėl sutarties nutraukimo. Apeliantų nuomone,

11Ieškovas UAB „Pohjola Finance“ prašo atsakovų apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo šiuos argumentus:

121.

132.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

16CK 6.567 straipsnis numato, kad pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kitą. CK 6.574 straipsnyje nustatyta, kad, kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma. Jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį.

17Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2007 m. gegužės 15 d. Pohjola Finance Oy filialas „Pohjola Finance“, UAB „Konekesko Lietuva“ ir atsakovas UAB „VP miškų verslas“ sudarė finansinės nuomos (lizingo) sutartį Nr. 2016806 (t.1,b.l. 7-17). Lizingo sutarties pagrindu lizingo davėjas UAB „Konekesko Lietuva“ perdavė atsakovui UAB „VP miškų verslas“ valdyti ir naudoti medvežę Ponsse Wisent, Ser. Nr. 080073, Pohjola Finance filialas Lizingo sutarties 16.3 punkto pagrindu įsipareigojo sumokėti lizingo davėjui lizingo objekto finansuojamą kainos dalį, t. y. 410 600 Lt ir atsakovas UAB „VP miškų verslas“ įsipareigojo tinkamai mokėti Pohjola Finance filialui lizingo įmokas, susidedančias iš finansuojamos sumos dalies, palūkanų nuo finansuojamos sumos ir paslaugos mokesčio už pateiktas sąskaitas, siųstus priminimus ir siųstą korespondenciją (t.1,b.l.17-18). 2007 m. gegužės 15 d. Pohjola Finance filialas ir atsakovas V. P. sudarė laidavimo sutartį, kuria atsakovas V. P. laidavo Pohjola Finance filialui už tinkamą atsakovo UAB „VP miškų verslas“ lizingo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą (t.1,b.l. 19-20). 2009 m. kovo 2 d. UAB „Pohjola Finance“ perėmė visas Pohjola Finance filialo teises ir pareigas, įskaitant teises bei pareigas pagal lizingo ir laidavimo sutartis (t.1, b.l. 21-22). Atsakovas UAB „VP miškų verslas“ nevykdė pareigos tinkamai atsiskaityti pagal lizingo sutartį ir 2009 m. vasario mėnesį ieškovas vienašališkai nutraukė lizingo sutartį (t.1, b.l. 43). 2009 m. vasario 17 d. lizingo objekto grąžinimo aktu atsakovas ieškovui grąžino lizingo objektą (t.1, b.l. 44-45). 2010 m. spalio 15 d. ieškovas pardavė lizingo objektą už 229 901,24 Lt sumą (t.1, b.l. 47).

18Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu motyvuodami tuo, kad ieškovas lizingo objektą pardavė už per mažą kainą. Teisėjų kolegija pastebi, kad, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, iš pateiktos 2010 m spalio 8 d. turto vertės nustatymo pažymos matyti, kad realizuotas lizingo objektas buvo įvertintas 240 000 Lt suma, o jo priverstinio pardavimo kaina siekia tik 120 000 Lt(t.1, b.l. 98). Atsižvelgdamas į tai, kad lizingo objektas buvo parduotas už 229 901,24 Lt sumą, teisėjų kolegija sutikdama su pirmosios instancijos teismo motyvais, atmeta apeliantų argumentus dėl per žemos turto pardavimo kainos.

19Apeliantai pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą argumentuoja tuo, kad ieškovas po lizingo sutarties nutraukimo turi būti grąžinamas į tokią padėtį, kokia būtų, jei atsakovas tinkamai vykdytų sutartį. Pirmosios instancijos teismui priteisus 292 362,33 Lt sumą, ieškovo gaunama suma, apeliantų nuomone, žymiai viršija pagal lizingo sutartį gautiną sumą.

20Teisėjų kolegija pažymi, kad lizingo gavėjo civilinės atsakomybės apimtis, nutraukus sutartį dėl jo padaryto esminio sutarties pažeidimo, įtvirtinta CK 6.574 straipsnyje, nustatančiame lizingo davėjo nuostolių apskaičiavimo kriterijus. Lizingo davėjas turi teisę reikalauti iš lizingo gavėjo tiek, kiek jis būtų gavęs, jeigu sutartis būtų buvusi įvykdyta. Ši taisyklė reiškia, kad lizingo gavėjas turi atlyginti lizingo davėjo išlaidas, patirtas vykdant lizingo sutartį (t. y. susijusias su lizingo dalyko įgijimu, pristatymu ir pan.), kaip jos būtų atlygintos, jeigu sutartis būtų įvykdyta tinkamai, be to, sumokėti atlyginimą (palūkanas) lizingo davėjui už suteiktą finansavimą (teisę naudotis daiktu). Lizingo davėjo nuostoliai turi būti apskaičiuojami atsižvelgiant į tai, kad, nutraukus lizingo sutartį, jis kaip savo nuosavybę pasilieka lizingo dalyką. Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta, kad lizingo davėjo nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo sudaro skirtumas tarp lizingo gavėjo sumokėtų įmokų ir lizingo dalyko vertės kartu paėmus bei visos sumos, kurią lizingo davėjas būtų gavęs lizingo gavėjui tinkamai įvykdžius sutartį ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje pagal UAB „Swedbank lizingas“ prašymą, bylos Nr. 3K-3-1/2012). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovui tinkamai vykdant sutartį ieškovas būtų gavęs 448 540,32 Lt sumą įskaitant mokėtinas palūkanas(t.1, b.l. 17). Iki lizingo sutarties nutraukimo atsakovas sumokėjo ieškovui 62 538,73 Lt įmokų kartu su palūkanomis (t.1, b.l. 50). Lizingo sutarties pagrindu atsakovui perduotas turtas po vienašališko lizingo sutarties nutraukimo buvo grąžintas lizingo davėjui (t.1, b.l. 44-45). Aplinkybę, kad grąžintas turtas buvo realizuotas už 229 901, 24 Lt sumą patvirtina į bylą pateikta sąskaita–faktūra (t.1, b.l. 47).

21Teisėjų kolegija nurodo, kad atsakovo nuostolių suma vadovaujantis kasacinio teismo praktika apskaičiuotina nuo tinkamai vykdant sutartį ieškovo numatytos gauti sumos (448 540,32 Lt) atėmus atsakovų sumokėtų įmokų sumą (62 538,73 Lt) bei lizingo objekto realizavimo vertę (229 901,24 Lt). Taigi ieškovo patirtų nuostolių sumą sudaro 156 100,35 Lt. Kadangi ieškovas papildomai patyrė

22rašė sumažinti priteistiną delspinigių sumą, kuri dėl rašymo apsirikimo klaidos buvo neteisingai nurodyta, mažinant priteistinus delspinigius iki 131 240,78 Lt.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad ieškovas dėl sutarties nutraukimo patyrė 163 132,12 Lt nuostolių, jo reikalaujama delspinigių sumą sudaro 131 240,78 Lt, sprendžia, kad ieškovui priteistina didesnioji, t.y. 163 132,12 Lt nustatyta ieškovo patirtų nuostolių suma. Kadangi priteistina nuostolių suma apima ieškovo nurodytus delspinigius, teisėjų kolegija nepasisako dėl prašomų priteisti delspinigių mažinimo.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą byloje (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Kolegijai tenkinus tik dalį ieškinio reikalavimų (56 proc.), atitinkamai sumažinama iki 1972 Lt ((3610 Lt +3432 Lt)x56 proc./2 atsakovų) iš kiekvieno atsakovo priteisiama bylinėjimosi išlaidų suma ieškovui. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme atsakovai patyrė po 1000 Lt bylinėjimosi išlaidų, todėl proporcingai atmestų reikalavimų daliai (44 proc.) iš ieškovo kiekvienam atsakovui turėtų būti priteista po 440 Lt bylinėjimosi išlaidų. Įskaičiusi ieškovo atsakovams mokėtinas sumas, teisėjų kolegija priteisia iš kiekvieno atsakovo ieškovui po 1532 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d., 93 str. 2 d.).

26Atsakovai už pateiktą apeliacinį skundą turėjo sumokėti 6847 Lt žyminio mokesčio, kurio mokėjimas buvo atidėtas iki sprendimo apeliacinėje instancijoje priėmimo (t.2, b.l.16). Proporcingai atmestų apeliacinio skundo reikalavimų daliai (56 proc.) iš atsakovų į valstybės biudžetą priteistina po 1917 Lt žyminio mokesčio, o iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistina 3013 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (CPK 80 str. 1 d., 93 str. 3 d.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 13 d. teismo sprendimą pakeisti ir priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Pohjola Finance“ (j.a.k.302247917) iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „VP miškų verslas“ (j.a.k. 300046890) ir V. P. (a.k. ( - ) solidariai 163 132,12 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt tris tūkstančius vieną šimtą trisdešimt du Lt 12 ct), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. gegužės 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis po 1532 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus trisdešimt du Lt) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „VP miškų verslas“ (j.a.k. 300046890) ir V. P. (a.k. ( - ) po 1917 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus septyniolika Lt) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

30Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pohjola Finance“ (j.a.k.302247917) 3013 Lt (tris tūkstančius trylika Lt) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas kreipėsi į teismą ir prašė solidariai iš atsakovų priteisti... 5. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. gegužės 23 d. priėmė preliminarų... 6. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo. Nurodė, kad... 7. Ieškovas nesutiko su pateiktais prieštaravimais, nurodė, kad 2010 m. spalio... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 13 d. sprendimu preliminarų... 9. Apeliantai UAB „VP miškų verslas“ ir V. P. apeliaciniu skundu prašo... 10. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovų... 11. Ieškovas UAB „Pohjola Finance“ prašo atsakovų apeliacinį skundą... 12. 1.... 13. 2.... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 16. CK 6.567 straipsnis numato, kad pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį... 17. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2007 m. gegužės 15 d. Pohjola... 18. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu motyvuodami tuo,... 19. Apeliantai pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą argumentuoja... 20. Teisėjų kolegija pažymi, kad lizingo gavėjo civilinės atsakomybės... 21. Teisėjų kolegija nurodo, kad atsakovo nuostolių suma vadovaujantis kasacinio... 22. rašė sumažinti priteistiną delspinigių sumą, kuri dėl rašymo apsirikimo... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 25. Apeliacinės instancijos teismas, pakeisdamas pirmosios instancijos teismo... 26. Atsakovai už pateiktą apeliacinį skundą turėjo sumokėti 6847 Lt žyminio... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 13 d. teismo sprendimą pakeisti ir... 29. Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „VP miškų... 30. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pohjola Finance“...