Byla 2A-707-392/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Virginijaus Kairevičiaus, teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų M. Š. ir I. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1408-466/2012 pagal ieškovo UAB „Apicius“ ieškinį atsakovams M. Š. ir I. Š. dėl skolos priteisimo bei atsakovų M. Š. ir I. Š. priešieškinį UAB „Apicius“, UAB „Auksinis varnas“ ir M. V. dėl susirinkimų protokolų ir administravimo sutarties pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys 160-oji gyvenamojo namo statybos bendrija ir UAB „Lazdijų butų ūkis“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Apicius“ pareikštu ieškiniu teismo prašė priteisti solidariai iš atsakovų M. Š. ir I. Š. 4.371,72 Lt skolą už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 40,95 Lt delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad pagal 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos 2002-05-16 susirinkimo protokolą Nr. 02/04 ir 2002-06-28 pastato, esančio ( - ), administravimo sutartį Nr. 020628/A UAB „Auksinis varnas“ administravo namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų, tame tarpe ir atsakovų, bendrosios dalinės nuosavybės objektus. UAB „Auksinis varnas“ laikotarpiu nuo 2008-02-01 iki 2011-04-30 kiekvieną mėnesį mokėjimo pranešimais informuodavo atsakovus apie suteiktas administravimo paslaugas bei pareigą už jas atsiskaityti, tačiau atsakovai neatsiskaitė, todėl susidarė prašomas priteisti įsiskolinimas. Pagal 2011-04-01 reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 110401/698 pradinis kreditorius UAB „Auksinis varnas“ perleido savo reikalavimo teisę į atsakovus ieškovui UAB „Apicius“ (t. I, b.l. 36-37, 99-100).

4Atsakovai M. Š. ir I. Š. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas nepateikė patikimų įrodymų, kurie pagrįstų ieškovo iš atsakovų prašomos priteisti skolos dydį. UAB „Auksinis varnas“ pastato, esančio ( - ), administratoriumi pagal 2002-06-28 administravimo sutartį Nr. 020628/A negalėjo būti paskirtas, nes turėjo būti skiriamas Vilniaus miesto savivaldybės. Pastato, esančio ( - ), gyventojai niekada nėra sprendę klausimo dėl administratoriaus paskyrimo. Atsakovams pareikalavus UAB „Auksinis varnas“ nepateikė įrodymų, kokiu pagrindu prašoma atsiskaityti už suteiktas administravimo paslaugas, todėl atsakovai pagrįstai ir teisėtai sustabdė tariamos prievolės vykdymą (t. I, b.l. 51-53, 120-123).

5Atsakovai M. Š. ir I. Š. taip pat pateikė priešieškinį UAB „Apicius“, UAB „Auksinis varnas“ ir M. V., kuriuo teismo prašė pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo momento 2002-06-28 pastato, esančio ( - ), administravimo sutartį Nr 020628/A bei 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos 2001-04-26 protokolą (protokolinį sprendimą) Nr. 16 ir 2002-05-16 susirinkimo protokolą (protokolinį sprendimą) Nr. 02/04. Atsakovai nurodė, kad ginčijama administravimo sutartis yra niekinė ir negalioja, nes ji prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. UAB „Auksinis varnas“ namo, esančio ( - ), administratoriumi galėjo būti paskirtas tik savivaldybės mero ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, tačiau toks sprendimas nebuvo priimtas. Nebuvo net surengtas namo gyventojų susirinkimas šiuo klausimu. Administravimo sutartis negalėjo būti sudaryta su 160-ąja gyvenamojo namo statybos bendrija, nes ši bendrija buvo įsteigta vieninteliam tikslui – gyvenamojo namo statybai, todėl negalėjo sudaryti su šiuo tikslu nesusijusių sandorių. Be to, ši bendrija neturi teisinio subjektiškumo, nes yra neįregistruota juridinių asmenų registre. Administravimo sutartį bendrijos vardu pasirašęs M. V. niekada nebuvo paskirtas bendrijos pirmininku. Nėra įrodymų, kad buvo įvykęs 2001-04-26 bendrijos susirinkimas, kurio metu buvo renkamas pirmininkas. M. V. nebuvo bendrijos nariu, todėl net negalėjo būti išrinktas jos pirmininku. Administravimo sutartis buvo sudaryta 2002-05-16 bendrijos susirinkimo protokolo Nr. 02/04 pagrindu, tačiau nėra įrodymų, kad toks susirinkimas apskritai buvo, kad buvo laikomasi šio susirinkimo rengimo ir balsavimo procedūros (t. II, b.l. 86-89).

6Ieškovas UAB „Apicius“ su priešieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 160-oji gyvenamojo namo statybos bendrija nuo 1993-12-16 yra įregistruota juridinių asmenų registre ir iki šiol egzistuoja. M. V. yra šios bendrijos pirmininkas nuo 2001-04-26 ir šis faktai taip pat įregistruotas juridinių asmenų registre. Bendrija turėjo teisę laisvai pasirinkti administratorių ir sudaryti ginčijamą administravimo sutartį, nes tokia teisė numatyta bendrijos įstatuose. Bendrija nėra fiktyvi šios sutarties šalis. Be to, namas, esantis ( - ), priklauso bendrijai (t. I, b.l. 175,176).

7Atsakovas pagal priešieškinį M. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad, jo nuomone, daugiabučio namo administravimas gali būti nustatomas ne tik savivaldybės administracijos sprendimu, kai neįsteigiama bendrija ar nesudaroma jungtinės veiklos sutartis, bet ir sutartiniu pagrindu, šiuo atveju pagal sudarytą su bendrija administravimo sutartį (t. II, b.l. 140-145).

8Atsakovas pagal priešieškinį UAB „Auksinis varnas“ atsiliepimo nepateikė.

9Trečiasis asmuo 160-oji gyvenamojo namo statybos bendrija atsiliepimo nepateikė.

10Trečiasis asmuo UAB „Lazdijų butų ūkis“ nurodė, jog yra dabartinis namo, esančio ( - ), administratorius ir pilnai palaiko ieškovo UAB „Apicius“ ieškinį. UAB „Lazdijų butų ūkis“ neturi reikalavimo teisės į atsakovus UAB „Auksinis varnas“ administravimo laikotarpiu, nes šią teisę perpirko ieškovas. UAB „Lazdijų butų ūkis“ taip pat nurodė, kad namo gyventojams siunčiamuose mokėjimo pranešimuose užmokestis už atliktas administravimo paslaugas rašomas kartu su UAB „Auksinis varnas“ administravimo laikotarpiu susidariusiais įsiskolinimais. Tai buhalterinės programos klaida, kurios UAB „Lazdijų butų ūkis“ ištaisyti negali (t. II, b.l. 77-78).

11Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu ieškovo UAB „Apicius“ ieškinį tenkino – priteisė solidariai iš atsakovų M. Š. ir I. Š. 4.371,72 skolą, 40,95 Lt delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3.699 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Apicius“ naudai. Atsakovų M. Š. ir I. Š. priešieškinį atmetė.

12Teismas nustatė, kad atsakovai yra buto, esančio ( - ), bendraturčiai. UAB „Auksinis varnas“ ir Gyvenamojo namų statybos bendrija Nr. 160, atstovaujama bendrijos pirmininko M. V., sudarė 2002-06-28 pastato, esančio ( - ), administravimo sutartį, kuria UAB „Auksinis varnas“ įsipareigojo vykdyti namo ( - ), administravimą, t. y. bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą bei priežiūrą, elektros įrenginių, vandentiekio techninę priežiūrą ir remontą bendro naudojimo patalpose, šilumos mazgų paruošimą šildymo sezonui, o bendrija įsipareigojo sumokėti vykdytojui už administravimo paslaugas pagal sutarties priede Nr. 1 nurodytus įkainius. Sutartį bendrija pasirašė vadovaudamasi 2002-05-16 bendrijos susirinkimo, kuriame buvo nutarta pasirašyti su UAB „Auksinis varnas“ sutartį dėl namo eksploatavimo ir administravimo, protokolu Nr. 02/04. Pagal ieškovo paskaičiavimus atsakovai, nesumokėję už suteiktas administravimo paslaugas laikotarpiu nuo 2008-02-01 iki 2011-04-30, liko skolingi 4.371,72 Lt. Atsakovai prieštaravo dėl kai kurių UAB „Auksinis varnas“ teiktų paslaugų kokybės, dėl paslaugų tarifų dydžių, tačiau tai nepaneigia to, kad paslaugos, dėl kurių teikimo ieškovas pateikė įrodymus, buvo realiai suteiktos. UAB „Auksinis varnas“ 2011-04-04 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 110401/698 savo reikalavimus perleido ieškovui, kuris turi teisę reikalauti 4.371,72 Lt skolos iš atsakovų priteisimo, nes atsakovai privalo apmokėti administravimo paslaugas proporcingai jų turimai nuosavybės daliai (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 4.84 straipsnio 4 dalis). Teismas taip pat nurodė, kad pagal CK 1.125 straipsnio 4 dalį reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais taikomas sutrumpintas trijų mėnesių senaties terminas, kuris prasideda nuo teisės ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės galimą pažeidimą, šiuo atveju ginčijamus bendrijos nutarimus (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Teismas pripažino, kad atsakovai apie ginčijamus bendrijos nutarimus dėl bendrijos pirmininko išrinkimo bei administravimo sutarties su UAB „Auksinis varnas“ pasirašymo turėjo realią galimybę sužinoti neužilgo po to, kai UAB „Auksinis varnas“ pradėjo teikti administravimo paslaugas, nes administravimo sutartis buvo pasirašyta net 2002-06-28. Atsakovo M. Š. 2008-04-29 ir 2008-06-05 raštų, adresuotų UAB „Auksinis varnas“, turinys leidžia teigti, kad atsakovai jau tuomet ginčijo M. V. išrinkimą bendrijos pirmininku bei administravimo sutarties su UAB „Auksinis varnas“ sudarymo teisėtumą ir neabejotinai turėjo realią galimybę sužinoti apie ginčijamus nutarimus, bet jų per nustatytą terminą neginčijo. Atsakovai nepateikė įrodymų, kad raštu kreipėsi į M. V. su prašymu pateikti atsakovus dominančius bendrijos nutarimus. Teismas sprendė, kad atsakovai ženkliai praleido sutrumpintą 3 mėnesių senaties terminą, kurį atnaujinti nėra jokio pagrindo. Vien dėl to, atsakovui pagal priešieškinį prašant taikyti senatį, reikalavimus dėl 2001-04-26 protokolinio sprendimo Nr. 16 ir 2002-05-16 susirinkimo protokolo Nr. 02/04 pripažinimo negaliojančiais teismas nusprendė atmesti (CK 1.131 straipsnio1 dalis). Teismas taip pat sprendė, kad nenuginčijus minėtų nutarimų nėra jokio pagrindo pripažinti negaliojančia 2002-06-28 administravimo sutartį Nr. 020628/A. M. V. paaiškino, kad 160-oji Gyvenamojo namų statybos bendrija negalėjo būti perregistruota į Daugiabučio namo savininkų bendriją tol, kol bent vienam namo ( - ), gyventojui nebuvo asmeniškai perkelta esama skola bankui, todėl 160-osios Gyvenamojo namų statybos bendrijos neperregistravus į Daugiabučio namo savininkų bendriją dėl objektyvių priežasčių, M. V. kaip bendrijos pirmininko veiksmai sudarant administravimo sutartį ir taip siekiant užtikrinti tinkamą namo ( - ), administravimą nelaikytini neteisėtais. Teismas taip pat pažymėjo, jog atsakovė I. Š. 2001-08-31 pasirašė skolos perkėlimo sutartį Nr. 7211128, kurios kita šalis buvo 160-oji Gyvenamojo namų statybos bendrija, atstovaujama M. V., veikiančio 2001-04-26 visuotinio bendrijos narių susirinkimo nutarimo (protokolo Nr 16) pagrindu. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog UAB „Auksinis varnas“ siūlė atsakovams pasirašyti individualią administravimo sutartį, tačiau atsakovai be konkrečios priežasties atsisakė ją pasirašyti. Teismo vertinimu, minėtų bendrijos nutarimų bei administravimo sutarties ginčijimas niekaip nepaneigia administravimo paslaugų atsakovams suteikimo fakto (t. II, b.l. 136-138).

13Apeliaciniu skundu atsakovai M. Š. ir I. Š. teismo prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Apicius“ ieškinį atmesti, o atsakovų priešieškinį patenkinti. Atsakovai nurodė, kad ginčijo 160-osios Gyvenamojo namų statybos bendrijos 2001-04-26 protokolinį sprendimą Nr. 16, kuriuo M. V. buvo paskirtas bendrijos pirmininku, bei 2002-05-16 protokolinį sprendimą Nr. 02/04, kuriuo bendrijos nariai neva nusprendė pasirašyti administravimo sutartį su UAB „Auksinis varnas“. 2001-04-26 protokolinis sprendimas Nr. 16 buvo pasirašytas M. V. ir tariamai D. V., kuri paskutinio teismo posėdžio metu patvirtino, kad šiame sprendime yra ne jos parašas ir kad tokio sprendimo ji niekada nepasirašinėjo. Be šio dokumento ir tuščio, be jokių narių parašų bendrijos narių sąrašo, kuriuos pateikė atsakovų atstovas, juos gavęs iš VĮ „Registrų centras“, M. V., tariamai teisėtai paskirtas bendrijos pirmininkas, nepateikė teismui visiškai jokių įrodymų, kad tikrai 2001-04-26 buvo įvykęs bendrijos narių susirinkimas, kad apie tai buvo informuoti bendrijos nariai, kad tikrai jame dalyvavo 18 narių iš 20 ir, kad buvo sprendžiamas klausimas dėl M. V. kandidatūros. Teismui nebuvo net pateiktas neva 2001-04-26 susirinkime dalyvavusių asmenų sąrašas, kuriame būtų bendrijos narių parašai. Todėl teismas, norėdamas spręsti klausimą dėl ieškinio senaties termino taikymo, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai pagal ieškinį ginčijo protokolinius sprendimus, privalėjo įvertinti, ar tikrai juos priėmė 160-oji gyvenamojo namo statybos bendrija. Atsakovų teigimu, iš aukščiau nurodytų aplinkybių akivaizdu, kad 2001-04-26 protokolinis sprendimas Nr. 16 negali būti laikomas dokumentu ir sprendimu, priimtu juridinio asmens organo, t. y. iš jo nematyti, kad jį priėmė tokią teisę turintis 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos organas. 2001-04-26 protokolinis sprendimas Nr. 16 tegali būti laikomas paties M. V. vienašališkai surašytu dokumentu su suklastotu liudytojos D. V. parašu, bet ne juridinio asmens organo priimtu sprendimu. Iš esmės taip pat vertintinas ir tik M. V. pasirašytas 2002-05-16 protokolas (protokolinis sprendimas) Nr. 02/04, kuriuo bendrijos nariai neva nusprendė pasirašyti administravimo sutartį su UAB „Auksinis varnas“. Teismui nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad 2002-05-16 įvyko koks nors bendrijos susirinkimas, kad jame dalyvavo bendrijos nariai, kad būtent bendrijos nariai priėmė sprendimus dėl administravimo sutarties pasirašymo. Teismas ignoravo tą faktą, kad bendrija realiai net neveikė, tariamas bendrijos pirmininkas M. V. jokios veiklos nevykdė. Taigi, teismas nepagrįstai ginčijamus protokolinius sprendimus laikė juridinio asmens organo priimtais sprendimais, todėl nepagrįstai taikė CK 1.125 straipsnio 4 dalyje nustatytą trijų mėnesių sutrumpintą ieškinio senaties terminą. Atsakovai taip pat nurodė, kad teismas neteisingai nustatė ieškinio senaties termino eigos pradžią. Iš byloje esančių atsakovų prašymų, adresuotų UAB „Auksinis varnas“, matyti, kad 2008 metais atsakovai neginčijo M. V. išrinkimo bendrijos pirmininku. Atsakovas M. Š. tuo metu net nežinojo, kad M. V. suklastotų dokumentų pagrindu paskyrė save bendrijos pirmininku. Kaip matyti iš 2008-04-29 prašymo, atsakovas vertina M. V. kaip pašalinį asmenį, kuris nieko bendro neturi su bendrija. Dėl to ir buvo prašoma UAB „Auksinis varnas“, o ne M. V. pateikti dokumentus ir paaiškinimą. Iš prašymų akivaizdu, kad atsakovai siūlo surengti gyventojų susirinkimą, kuriame siūloma aptarti administravimo paslaugų teikimo klausimus. Tai nereiškia, kad atsakovai žino ką nors apie bendrijos pirmininko išrinkimą ir administravimo sutarties sudarymą. Atsakovai apie ginčijamus protokolus sužinojo tik šios bylos nagrinėjimo metu. Taip pat atsakovai nesutiko su teismo teiginiu, kad žinojo apie M. V. paskyrimą bendrijos pirmininku dėl to, jog I. Š. pasirašė skolos perkėlimo sutartį. M. V. atstovu buvo paskirtas tik skolos perkėlimo sutarčių pasirašymui. Atsakovams taip pat nesuprantamas teismo argumentas, jog „... UAB „Auksinis varnas“ siūlė atsakovams pasirašyti individualią administravimo sutartį [t. y. antrą sutartį 2008 metais], tačiau atsakovai be konkrečios priežasties atsisakė ją pasirašyti“. Atsakovų pateikti raštai aiškiai patvirtina, kad jie siekė išsiaiškinti, kokias ir kokiu pagrindu tariamas paslaugas teikė UAB „Auksinis varnas“, prašė pateikti dokumentus su paaiškinimais, bet nė į vieną prašymą nebuvo atsakyta. Todėl negalima sutikti, kad atsakovai atsisakė pasirašyti administravimo sutartį be konkrečios priežasties. UAB „Auksinis varnas“ pasiūlymas pasirašyti individualias administravimo sutartis akivaizdžiai prieštaravo galiojančioms teisės normoms dėl daugiabučio namo administratoriaus paskyrimo. Be to, nebuvo jokios informacijos, ar administravimo sutarčių sąlygos buvo tapačios visiems butų savininkams. Atsakovai taip pat nurodė, kad teismas visiškai neįvertino aplinkybių ir įrodymų, susijusių su 2001-04-26 protokolo Nr. 16 suklastojimu, nors šie neteisėti veiksmai byloje buvo konstatuoti. Atsakovų teigimu, jeigu UAB „Auksinis varnas“ manė, jog atsakovai yra skolininkai, tai privalėjo, jiems pareikalavus, pateikti įrodymus, kad administravimo paslaugos buvo suteiktos, duomenis apie tai, kokie įkainiai ir kokiu pagrindu buvo taikomi bei kitus pareikalautus įrodymus. Kitu atveju UAB „Auksinis varnas“ negalėjo tikėtis, kad atsakovai vykdys reikalaujamas įvykdyti prievoles. Kadangi atsakovams pareikalavus iš UAB „Auksinis varnas“ pateikti jos reikalavimo teisės buvimo įrodymus bendrovė to nepadarė, atsakovai pagrįstai ir teisėtai sustabdė tariamos prievolės vykdymą. Aplinkybės, sąlygojusios tariamos prievolės vykdymo sustabdymą, neišnyko, todėl UAB „Auksinis varnas“ ar jo reikalavimo teisių perėmėjas neturėjo ir neturi jokio pagrindo reikalauti iš atsakovų sumokėti tariamą skolą. Vien dėl to ieškovo ieškinys turėjo būti atmestas. Teismas taip pat visiškai nenagrinėjo atsakovų argumentų dėl 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos kaip juridinio asmens teisnumo, dėl administravimo sutarties prieštaravimo imperatyviosioms teisės normoms. Net jeigu teismas nurodė, kad buvo praleistas ieškinio senaties terminas ir protokoliniai sprendimai buvo teisėti, jis vis tiek privalėjo nagrinėti bylos aplinkybes ir įrodymus, susijusius administravimo sutarties sudarymu. Ši sutartis buvo ginčijama ne tik dėl to, kad ji buvo sudaryta protokolinių sprendimų pagrindu, bet ir dėl to, kad ji apskritai negalėjo būti sudaryta dėl prieštaravimo imperatyviosioms teisės normoms. Teismas privalėjo panaikinti ginčijamą administravimo sutartį, net ir konstatavęs ieškinio senaties termino praleidimą, nes ši sutartis prieštaravo CK 4.84 straipsnio 2 daliai, kurioje imperatyviai pasakyta, jog administratorių skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Teismas taip pat be jokio pagrindo nevertino to, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kokios administravimo paslaugos ir kokia apimti buvo suteiktos. Taip pat teismas visiškai nekreipė dėmesio į atsakovų pateiktus skaičiavimus, kainos skirtumus nurodytus ginčijamoje administravimo sutartyje ir siunčiamuose mokėjimo pranešimuose, nenustatinėjo, ar ieškovo reikalaujama suma tikrai yra pagrįsta. Atsakovų teigimu, UAB „Auksinis varnas“, itin nesąžiningai elgdamasis ir sukčiaudamas, prie tariamos skolos kas mėnesį pridėdavo delspinigius ir laikydavo tai bendra skola, nors vėliau pakartotinai reikalaudavo delspinigių sumokėjimo. Ieškovas pateikė tik dokumentų kopijas, bet nepateikė dokumentų originalų, nors atsakovai to reikalavo. Teismas nepagrįstai iš atsakovų ieškovo naudai priteisė visas bylinėjimosi išlaidas, nes šias išlaidas apmokėjo ne ieškovas, bet trečiuoju asmeniu įtrauktas UAB „Lazdijų butų ūkis“ (t. II, b.l. 145-152).

14Atsiliepimu ieškovas UAB „Apicius“ teismo prašo atsakovų M. Š. ir I. Š. apeliacinį skundą atmesti bei Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovai buvo tinkamai informuoti apie priimtą 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos narių sprendimą pasirašyti administravimo sutartį su UAB „Auksinis varnas“. Administratorius teikė administravimo paslaugas, tinkamai ir laiku įvykdydavo visas sutartyje nurodytas pareigas, dėl ko namo gyventojams kildavo pareiga už suteiktas paslaugas sumokėti. Likusieji namo gyventojai tinkamai vykdė iš sutarties kylančią prievolę, tačiau atsakovai tos prievolės neatliko. Atsakovai nevykdė prievolės piktybiškai, iš anksto žinodami, kad tos prievolės išvengs. Atsakovai žinojo apie esamą situaciją, buvo tinkamai informuoti bei turėjo teisę ginčyti bendrijos narių susirinkimo protokolus, tačiau to nedarė ir nevykdė iš administravimo sutarties kylančios prievolės, žinodami, jog iš savanaudiškų paskatų neteisėtai pasipelnys, nemokėdami už jiems suteiktas paslaugas. 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos priimti sprendimai neprieštaravo steigimo dokumentams, kadangi bendrijos įstatų 38.2 punkte yra įtvirtinta, jog bendrija, visos bendrijos vardu gali sudarinėti sutartis ir kitokius sandorius, reikalingus bendrajai dalinei nuosavybei prižiūrėti. Visus sprendimus bendrijos narių bendru nutarimu priimdinėjo 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos pirmininkas M. V., 2001-04-26 paskirtas bendrijos susirinkime ir 2002-04-09 įregistruotas juridinių asmenų registre. Namo gyventojai, tarp jų ir atsakovai, buvo tinkamai supažindinti su protokoliniais sprendimais bei esama situacija. Bendrijos nariai bei atsakovai jokių pretenzijų neturėjo ir protokolinių sprendimų neginčijo, todėl galima preziumuoti, jog esminių procedūrinių ir turinio pažeidimų nebuvo. Atsakovai apie ginčijamus 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos nutarimus dėl bendrijos pirmininko išrinkimo bei administravimo sutarties su UAB „Auksinis varnas“ pasirašymo turėjo realią galimybę sužinoti netrukus po to, kai UAB „Auksinis varnas“ pradėjo teikti administravimo paslaugas, nes administravimo sutartis buvo pasirašyta 2002-06-28, t. y. beveik prieš dešimt metų. Atsakovo M. Š. 2008-04-29 ir 2008-06-05 raštų, adresuotų UAB „Auksinis varnas“, turinys leidžia teigti, jog atsakovai jau tuomet ginčijo M. V. išrinkimą bendrijos pirmininku bei administravimo sutarties su UAB „Auksinis varnas“ sudarymo teisėtumą ir neabejotinai turėjo realią galimybę sužinoti apie ginčijamus nutarimus, bet jų per nustatytą terminą neginčijo. Atsakovai nepateikė jokių įrodymų, kad raštu kreipėsi į M. V. su prašymu pateikti atsakovus dominančius 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos nutarimus, nors juridinio asmens dalyviai privalo patys domėtis juridinio asmens veikla, priimtais sprendimais, jų turiniu ir kuo greičiau juos ginčyti, jeigu mano, kad priimti sprendimai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Nenuginčijus minėtų nutarimų bei protokolinių sprendimų nėra jokio pagrindo pripažinti 2002-06-28 administravimo sutarties Nr. 020628/A negaliojančia. Minėtų bendrijos nutarimų bei administravimo sutarties ginčijimas niekaip nepaneigia paslaugų suteikimo fakto. Paslaugų teikimo faktą įrodantys visi leistini rašytiniai įrodymai buvo pateikti bylos nagrinėjimo eigoje. UAB „Auksinis varnas“ laikotarpiu nuo 2008-02-01 iki 2011-04-30 teikė bendrosios dalinės nuosavybės objektų administravimo paslaugas ir kiekvieną mėnesį mokėjimo pranešimais informuodavo atsakovus apie suteiktų paslaugų atlikimą ir apie atsakovų pareigą susimokėti pranešime nurodytą sumą, tačiau atsakovai už jiems suteiktas paslaugas neatsiskaitė, dėl ko susidarė 4.371,72 Lt įsiskolinimas už nurodytą laikotarpį. Visų paslaugų įkainiai buvo pateikti kartu su administravimo sutartimi. Ieškovas nesutiko su tuo, jog skolos dydis yra nepagrįstas, kadangi teismui buvo pateikti visi rašytiniai įrodymai, įrodantys skolos dydį, juolab, kad su atliktų paslaugų įkainiais atsakovai buvo tinkamai supažindinti kiekviename mokėjimo pranešime už jiems suteiktas paslaugas. Ieškovas taip pat nurodė, kad 160-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija administravimo sutarties sudarymo metu negalėjo pakeisti statuso į gyvenamųjų namų savininkų bendriją, kadangi tai yra įmanoma tik tada, kai visi gyvenamojo namo savininkai pilnai išmoka kreditą ir tampa teisėtu gyvenamųjų patalpų savininku, bet tai neužkerta kelio gyvenamųjų namų statybos bendrijai kaip juridiniam asmeniui laisvai pasirinkti administratorių ir pasirašyti sutartį. Administravimo sutartis buvo sudaryta teisėtai, remiantis sutarčių laisvės principu ir bendrijos įstatų 38.2 punktu, todėl priverstinis administratoriaus skyrimas nebuvo galimas. Atsakovai netinkamai remiasi CK 6.46 straipsnio 1 dalimi, jog skolininkas turi teisę sustabdyti prievolės vykdymą, jeigu jis turi pakankamą ir protingą pagrindą abejoti, ar asmuo, kuriam turi būti įvykdyta prievolė, turi teisę priimti jos įvykdymą, ir skolininko reikalavimu šis asmuo nepateikia reikiamų reikalavimo teisės buvimo įrodymų. Pagrindinis reikalavimo teisės buvimo įrodymas yra pati administravimo sutartis, sudaryta tarp UAB „Auksinis varnas“ ir 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos. Atsakovai buvo informuoti apie sudarytą sutartį, apie visus taikomus įkainius, apie suteiktas paslaugas bei administravimo įkainių pasikeitimus. Atsakovai savo prievolės vykdymą galėjo sustabdyti tik tuo atveju, jeigu administratorius nevykdė savo iš sutarties kylančių prievolių. Iš visų pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog administravimo paslaugos buvo teikiamos tinkamai ir laiku, kiti gyventojai dėl to jokių priekaištų neturėjo. Ieškovas taip pat nesutiko su atsakovų teiginiais, jog teismas nepagrįstai iš jų ieškovui priteisė visas bylinėjimosi išlaidas. UAB „Lazdijų butų ūkis“ apmokėjo dalį ieškovui išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų už teisines paslaugas, kadangi turėjo atlikti prievolę ieškovui, tai buvo užskaitymas už jų neįvykdytą prievolę tarpusavio susitarimo pagrindu. Mokėjimo nurodymų mokėjimo paskirtyje nurodyta, jog UAB „Lazdijų butų ūkis“ moka už konkrečias ieškovui išrašytas PVM sąskaitas-faktūras (t. II, b.l. 189-192).

15Atsakovai pagal priešieškinį M. V., UAB „Auksinis varnas“ bei tretieji asmenys 160-oji gyvenamojo namo statybos bendrija ir UAB „Lazdijų butų ūkis“ atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

16Atsakovų M. Š. ir I. Š. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

17Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

18Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

19Dėl atsakovų M. Š. ir I. Š. priešieškinio

20Bylos medžiaga patvirtina, kad 160-oji gyvenamojo namo statybos bendrija buvo įregistruota 1993-12-16. Ši bendrija vykdė gyvenamojo namo, esančio ( - ), statybas tikslu aprūpinti bendrijos narius gyvenamosiomis patalpomis (t. I, b.l. 101, 177-188). Iš 2001-04-26 bendrijos narių susirinkimo protokolo Nr. 16 matyti, kad bendrijos nariai bendrijos pirmininku išrinko M. V., kuris bendrijos pirmininku yra iki šiol (t. II, b.l. 90). Tuo tarpu iš 2002-05-16 bendrijos narių susirinkimo protokolo Nr. 02/04 matyti, kad bendrijos nariai nusprendė su UAB „Auksinis varnas“ pasirašyti gyvenamojo namo, esančio ( - ), eksploatavimo ir administravimo sutartį (t. I, b.l. 105). Tokia sutartis pasirašyta 2002-06-28 ir yra vykdoma iki šiol (t. II, b.l. 101-102). Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad atsakovams M. Š. ir I. Š. minėtame gyvenamajame name nuo 2002-09-13 nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - ) (t. I, b.l. 11-12).

21Atsakovai bylos nagrinėjimo metu teigė, kad 2001-04-26 ir 2002-05-16 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos narių susirinkimų niekada nebuvo, aukščiau nurodyti bendrijos narių susirinkimų protokolai buvo vienašališkai surašyti M. V., todėl teismo turi būti pripažinti negaliojančiais. Atitinkamai, atsakovų teigimu, turi būti pripažinta negaliojančia ir su UAB „Auksinis varnas“ sudaryta gyvenamojo namo, esančio ( - ), administravimo sutartis, nes ši sutartis buvo sudaryta 2002-05-16 bendrijos narių susirinkimo protokolo Nr. 02/04 pagrindu (t. I, b.l. 170-173). Pirmosios instancijos teismas tokius atsakovų reikalavimus atmetė motyvuodamas tuo, kad atsakovai praleido CK 1.125 straipsnio 4 dalyje nustatytą sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą ginčyti bendrijos narių protokolus (sprendimus). Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutinka.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ieškinio senatis yra laiko tarpas, per kurį valstybė garantuoja asmeniui jo pažeistos teisės gynimą, jeigu per šį laiko tarpą suinteresuotas asmuo kreipėsi į teismą su ieškiniu apginti pažeistą teisę. Įstatymo leidėjas, nustatydamas laiko tarpą, per kurį valstybė garantuoja pažeistos teisės gynimą, siekia ne tik užtikrinti subjektinės teisės realumą, bet ir sukurti stabilius civilinius teisinius santykius. Siekiant užtikrinti civilinių santykių stabilumą, įstatyme nustatyti ilgesni ir trumpesni ieškininio senaties terminai. Šie terminai ne tik skatina nukentėjusiąją šalį operatyviai reaguoti į savo teisės pažeidimą, bet ir suteikia garantiją kitai civilinio teisinio santykio šaliai, jog po tam tikro įstatyme numatyto laikotarpio jos įgytos teisės negalės būti ginčijamos. Jeigu asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, į šį pažeidimą per visą ieškinio senaties termino eigą nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio teisinio santykio šalis turi teisę pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, jog jo teisė yra pažeista (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000-09-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-856/2000).

23CK 1.125 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad sutrumpintas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Atsakovai prašė pripažinti negaliojančiais 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos narių susirinkimo protokolus. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, šių protokolų surašymo metu bendrija buvo teisėtai veikiantis juridinis asmuo, o byloje nėra akivaizdžių įrodymų, kad ginčijami protokolai, nors ir turintys tam tikrų formos trūkumų, buvo parengti tokios teisės neturinčio bendrijos organo, ar kad protokoluose užfiksuoti sprendimai neišreiškė tikrosios bendrijos narių valios. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nė vienas 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos narys ar gyvenamojo namo, esančio ( - ), patalpų savininkas, išskyrus atsakovus, niekada neginčijo aukščiau nurodytų bendrijos narių susirinkimų protokolų ir vykdė su UAB „Auksinis varnas“ sudarytą administravimo sutartį. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovų argumentai, kad ginčijami bendrijos narių susirinkimo protokolai negali būti laikomi dokumentu, priimtu kompetentingo juridinio asmens organo, t. y. 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos narių susirinkimo, dėl ko pirmosios instancijos teismas, neva, neturėjo teisės atsakovų reikalavimui pripažinti šiuos protokolus negaliojančiais taikyti CK 1.125 straipsnio 4 dalyje nustatyto sutrumpinto trijų mėnesių ieškinio senaties termino, yra atmestini. Tuo tarpu kitos atsakovų nurodomos ginčijamų protokolų surašymo faktinės aplinkybės nagrinėjamoje byloje nevertintinos, nes, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, atsakovai praleido CK 1.125 straipsnio 4 dalyje nustatytą ieškinio senaties terminą ginčyti bendrijos narių susirinkimo protokolus ir vien tai buvo pakankamas pagrindas atmesti atsakovų priešieškinį.

24Papildomai pasisakant dėl senaties termino taikymo pagrįstumo pastebėtina, kad kaip matyti iš VĮ „Registrų centras“ duomenų, M. V. išrinkimas 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos pirmininku 2001-04-26 bendrijos narių susirinkime juridinių asmenų registre buvo įregistruotas dar 2002-04-09 (t. I, b.l. 187-188). Taigi, šie duomenys buvo išviešinti ir atsakovams prieinami. Tuo tarpu gyvenamojo namo, esančio ( - ), administravimo sutartis Nr. 020628/A su UAB „Auksinis varnas“ 2002-05-16 bendrijos narių susirinkimo protokolo Nr. 02/04 pagrindu buvo sudaryta 2002-06-28 ir buvo vykdoma daugiau kaip dešimt metų (t. II, b.l. 101-102). Pažymėtina, kad atsakovai iki 2008 m. kovo mėn. mokėjo UAB „Auksinis varnas“ už šios bendrovės suteiktas administravimo paslaugas, todėl nėra tikėtina, kad galėjo nežinoti apie bendrijos sudarytą administravimo sutartį su šia bendrove. Atsakovai bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad jiems kilo abejonių, kodėl UAB „Auksinis varnas“ parengtuose raštuose M. V. nurodomas 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos pirmininku ir kokiu pagrindu ši bendrovė teikia gyvenamojo namo, esančio ( - ), administravimo paslaugas (t. II, b.l. 126-127). Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovai nesiėmė jokių aktyvių veiksmų tam, kad išsiaiškintų jiems kilusias abejones. Be to, atsakovė I. Š. dar 2001-08-31 pasirašė skolos perkėlimo sutartį Nr. 7211128, kurios kita šalis buvo 160-oji Gyvenamojo namų statybos bendrija, atstovaujama M. V., veikiančio 2001-04-26 visuotinio bendrijos narių susirinkimo nutarimo (protokolo Nr 16) pagrindu (t. I, b.l. 195-196), tai įrodo, jog ji žinojo ir pripažino 160-osios GNSB egzistavimą. Iš byloje esančių 2008-04-29 ir 2008-06-05 atsakovų raštų, adresuotų UAB „Auksinis varnas“, matyti, kad atsakovams rūpėjo išsiaiškinti UAB „Auksinis varnas“ suteiktų administravimo paslaugų apimtis ir jų įkainius, tačiau ne tai, kokiu pagrindu apskritai buvo teikiamos šios paslaugos ir kodėl ši bendrovė M. V. laiko nurodytos bendrijos pirmininku (t. I, b.l. 54-55). Kaip minėta, atsakovai nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, siekdami išsiaiškinti jiems kilusias abejones iki pat 2012 metų, kuomet buvo pareikštas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų skolą už UAB „Auksinis varnas“ suteiktas administravimo paslaugas. Toks atsakovų pasyvus elgesys nesuderinamas su nukentėjusios šalies pareiga operatyviai reaguoti į galimą savo teisėtų interesų pažeidimą.

25Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovai praleido CK 1.125 straipsnio 4 dalyje nustatytą sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą ginčyti 2001-04-26 ir 2002-05-16 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos narių susirinkimų protokolus. Teisinio pagrindo pripažinti, kad šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir jį atnaujinti, nėra. Todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, ieškovui reikalaujant taikyti ieškinio senatį, pagrįstai atmetė atsakovų priešieškinį (CK 1.131 straipsnio 1 dalis).

26Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su atsakovų teiginiais, kad tarp 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos ir UAB „Auksinis varnas“ sudaryta gyvenamojo namo, esančio ( - ), administravimo sutartis Nr. 020628/A prieštaravo šios sutarties sudarymo metu galiojusiam CK 4.84 straipsniui. Šioje normoje buvo nustatyta, kad jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius; administratorių skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Bylos medžiaga patvirtina, kad nors gyvenamojo namo, esančio ( - ), savininkų bendrija administravimo sutarties sudarymo metu nebuvo įsteigta, tačiau šios bendrijos funkcijas iš esmės atliko 160-oji gyvenamojo namo statybos bendrija. Šios bendrijos įstatų 38.2 punktas suteikė teisę bendrijai visos bendrijos vardu sudarinėti sutartis ir kitokius sandorius, taigi ir gyvenamojo namo administravimo sutartį (t. I, b.l. 177-182). Byloje nėra jokių duomenų, kad nurodytos administravimo sutarties sudarymas neatitiko gyvenamojo namo, esančio ( - ), savininkų valios ir prieštaravo jų interesams, tuo tarpu šio namo administravimas buvo būtinas. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad tarp 160-osios gyvenamojo namo statybos bendrijos ir UAB „Auksinis varnas“ sudaryta administravimo sutartis yra teisėta ir privalo būti vykdoma.

27Apibendrinus tai, kas aukščiau išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria buvo atmestas atsakovų M. Š. ir I. Š. priešieškinis, yra teisėta ir pagrįsta, todėl jos naikinti atsakovų apeliaciniame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

28Dėl ieškovo UAB „Apicius“ ieškinio

29Iš aukščiau išdėstytų aplinkybių seka, kad UAB „Auksinis varnas“, kuri vėliau savo reikalavimo teises perleido ieškovui, laikotarpiu nuo 2008-02-01 iki 2011-04-30 teisėtai ir pagrįstai teikė gyvenamojo namo, esančio ( - ), administravimo paslaugas, už kurias atsakovai neatsiskaitė. Administravimo paslaugų suteikimo faktą patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (t. II, b.l. 10-75). Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovams kyla pareiga atsiskaityti už UAB „Auksinis varnas“ suteiktas paslaugas. Nepaisant to, iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovo iš atsakovų prašoma priteisti skola yra apskaičiuota galimai neteisingai, o UAB „Auksinis varnas“ mokėjimo pranešimuose nurodyti suteiktų administravimo paslaugų įkainiai neatitinka administravimo sutartyje nurodytų įkainių, nors administravimo paslaugos buvo teikiamos būtent šios sutarties pagrindu, todėl UAB „Auksinis varnas“ galimai netinkamai apskaičiavo ir mokėtinų delspinigių dydį, taip pat skaičiavo delspinigius ne tik nuo suteiktų paslaugų, o ir nuo jau priskaičiuotų delspinigių (t. I, b.l. 106, 131-146, t. II, b.l. 151). Be to ir tretysis asmuo UAB „Lazdijų butų ūkis“ bylos nagrinėjimo metu patvirtino, kad apskaičiuodama įsiskolinimą buhalterinė programa darė klaidas. Nagrinėjant bylą šiuos klausimus atsakovai teismui kėlė, tačiau bylą nagrinėjęs teismas jų visiškai netyrė ir taip neatskleidė bylos esmės įsiskolinimo priteisimo dydžio dalyje, o savo sprendimą priteisti iš atsakovų įsiskolinimą motyvavo tik taip: Atsakovai prieštaravo dėl kai kurių UAB „Auksinis varnas“ teiktų paslaugų kokybės, dėl paslaugų tarifų dydžių ( I tomas, b.l. 54,55). Tačiau tai nepaneigia to, kad paslaugos, dėl kurių teikimo ieškovas pateikė įrodymus ( II tomas, b.l.10-75), buvo realiai suteiktos. Kadangi pagal byloje esančius įrodymus nustatyti tikslaus ieškovui iš atsakovų priteistinos skolos ir delspinigių dydžio teisėjų kolegija pati savarankiškai negali, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria buvo patenkintas ieškovo UAB „Apicius“ ieškinys naikintina ir byla perduotina nagrinėti šiam teismui iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas), nes pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2010.).

30Išnagrinėjus bylą, atitinkamai bus paskirstytos ir visos bylinėjimosi išlaidos.

31Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

32Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas ieškovo UAB „Apicius“ ieškinys ir priteistos bylinėjimosi išlaidos panaikinti ir bylą šioje dalyje perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

33Sprendimo dalį, kuria buvo atmestas atsakovų M. Š. ir I. Š. priešieškinis, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Apicius“ pareikštu ieškiniu teismo prašė priteisti... 4. Atsakovai M. Š. ir I. Š. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovas... 5. Atsakovai M. Š. ir I. Š. taip pat pateikė priešieškinį UAB „Apicius“,... 6. Ieškovas UAB „Apicius“ su priešieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 160-oji... 7. Atsakovas pagal priešieškinį M. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad,... 8. Atsakovas pagal priešieškinį UAB „Auksinis varnas“ atsiliepimo... 9. Trečiasis asmuo 160-oji gyvenamojo namo statybos bendrija atsiliepimo... 10. Trečiasis asmuo UAB „Lazdijų butų ūkis“ nurodė, jog yra dabartinis... 11. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu... 12. Teismas nustatė, kad atsakovai yra buto, esančio ( - ), bendraturčiai. UAB... 13. Apeliaciniu skundu atsakovai M. Š. ir I. Š. teismo prašo Vilniaus miesto 1... 14. Atsiliepimu ieškovas UAB „Apicius“ teismo prašo atsakovų M. Š. ir I.... 15. Atsakovai pagal priešieškinį M. V., UAB „Auksinis varnas“ bei tretieji... 16. Atsakovų M. Š. ir I. Š. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. ... 17. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 18. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.... 19. Dėl atsakovų M. Š. ir I. Š. priešieškinio... 20. Bylos medžiaga patvirtina, kad 160-oji gyvenamojo namo statybos bendrija buvo... 21. Atsakovai bylos nagrinėjimo metu teigė, kad 2001-04-26 ir 2002-05-16... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ieškinio senatis yra laiko... 23. CK 1.125 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad sutrumpintas trijų mėnesių... 24. Papildomai pasisakant dėl senaties termino taikymo pagrįstumo pastebėtina,... 25. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija pripažįsta, kad... 26. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su atsakovų teiginiais, kad tarp... 27. Apibendrinus tai, kas aukščiau išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios... 28. Dėl ieškovo UAB „Apicius“ ieškinio... 29. Iš aukščiau išdėstytų aplinkybių seka, kad UAB „Auksinis varnas“,... 30. Išnagrinėjus bylą, atitinkamai bus paskirstytos ir visos bylinėjimosi... 31. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija... 32. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. sprendimo dalį,... 33. Sprendimo dalį, kuria buvo atmestas atsakovų M. Š. ir I. Š....