Byla 2-582-198/2017
Dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. 2-582-198/2017

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi šalių: ieškovės UAB „Bikuvos“ prekyba, atsakovų N. Ž., R. Ž. pareiškimą, (tretysis asmuo UAB „Stabara“) dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. 2-582-198/2017

Nustatė

2Šalys civilinėje byloje Nr. 2-582-198/2017 sudarė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti. Nurodė, kad taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos. Klausimą dėl taikos sutarties tvirtinimo prašo spręsti rašytinio proceso tvarka.

3Prašymas tenkinamas.

4Šalių sudarytoji taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui ( LR CPK 42 straipsnio 2 dalis). Šalių sudaryta taikos sutartis tvirtinama ir civilinė byla nutraukiama ( LR CPK 293 straipsnio 5 punktas). Šalys susitarė, kad teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumoka atsakovas N. Ž. (Taikos sutarties 6 punktas), taip pat šalys taikos sutartimi susitarė, nurodydamos, kad Panevėžio apygardos teismo 2017-06-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-582-198/2017 taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki taikos sutarties įvykdymo ir skolos, palūkanų bei kitų mokėjimų visiško sumokėjimo (Taikos sutarties 7 punktas). Ieškovės prašymas grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio (Taikos sutarties 8 punktas), t. y. 1404,75 Eur (1873 € x 75 %) tenkinamas (CPK 87 straipsnio 2 dalis). Taikos sutartyje šalys nurodė, kad joms Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje ir bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir civilinio proceso kodekso straipsniai, nurodyti šios taikos sutarties 1 punkte, žinomi ir suprantami. Šalims žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir kad teismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 5 punktu, 290-292 straipsniais

Nutarė

6patvirtinti šalių: ieškovo AB „Bikuvos“ prekyba, juridinio asmens kodas 284088150, atsakovų N. Ž., asmens kodas ( - ) R. Ž., asmens kodas ( - ) sudarytą šio turinio taikos sutartį:

  1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) 6.983 ir 6.985 straipsniais ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d. teisminį ginčą Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal ieškovo UAB “Bikuvos” prekyba ieškinį atsakovams N. Ž. ir R. Ž., trečiasis asmuo UAB „STABARA“, kodas 302692027, dėl 71.485,21 Eur skolos ir 7.721,71 Eur palūkanų, t. y. viso 79.206,92 Eur, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų: 1.873 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 500 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir kitų, susijusių su bylos nagrinėjimu, išlaidų priteisimo solidariai iš atsakovų, užbaigti šia taikos sutartimi ir prašyti teismą bylą nutraukti.
  1. Ieškovas UAB “Bikuvos” prekyba nereikalaus iš atsakovų 50 proc., t. y. 3.860,85 Eur (trijų tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų 85 ct), palūkanų, jeigu atsakovai N. Ž. ir R. Ž. tinkamai ir laiku įvykdys šią taikos sutartį ir jiems neatsiras pareigos sumokėti skolą ir palūkanas anksčiau sutarto termino (Taikos sutarties 5 punktas).
  1. Atsakovai N. Ž. ir R. Ž. įsipareigoja solidariai sumokėti 71.485,21 Eur skolą už prekes ir 3.860,86 Eur palūkanų, t. y. viso 75.346,07 Eur (septyniasdešimt penkis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt šešis eurus 07 ct) skolą, ieškovui UAB „Bikuvos“ prekyba į jos atsiskaitomąją sąskaitą: ( - ), esančią „Swedbank“, AB, ar ieškovo kasą grynaisiais pinigais, bei įsipareigoja solidariai sumokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos skolos sumos (75.346,07 Eur) nuo 2017-06-19 d. iki skolos pilno sumokėjimo, pagal žemiau nurodytą grafiką šia tvarka ir terminais:
    1. iki šios taikos sutarties pasirašymo yra sumokėta 2.000 Eur (du tūkstančiai eurų) skolos;
    2. likusi skolos dalis, 73.346,07 Eur, ir palūkanos turi būti sumokamos taip:
Eil. Nr.Mokėjimo terminasSkolos likutisĮmokos suma 5 proc.  palūkanos, EurViso sumokama suma (Eur)
12017.09.3073346,071000,00           1044.44             2.044,44  
22017.10.3172346,071000,00                 301,44             1.301,44  
32017.11.3071346,071000,00                 297,28             1.297,28  
42017.12.3170346,071000,00                 293,11             1.293,11  
52018.01.3169346,071000,00                 288,94             1.288,94  
62018.02.2868346,071000,00                 284,78             1.284,78  
72018.03.3167346,071000,00                 280,61             1.280,61  
82018.04.3066346,071000,00                 276,44             1.276,44  
92018.05.3165346,071000,00                 272,28             1.272,28  
102018.06.3064346,071500,00                 268,11             1.768,11  
112018.07.3162846,071500,00                 261,86             1.761,86  
122018.08.3161346,071500,00                 255,61             1.755,61  
132018.09.3059846,071500,00                 249,36             1.749,36  
142018.10.3158346,071500,00                 243,11             1.743,11  
152018.11.3056846,071500,00                 236,86             1.736,86  
162018.12.3155346,071500,00                 230,61             1.730,61  
172019.01.0153846,071500,00                 224,36             1.724,36  
182019.02.2852346,071500,00                 218,11             1.718,11  
192019.03.3150846,071500,00                 211,86             1.711,86  
202019.04.3049346,071500,00                 205,61             1.705,61  
212019.05.3147846,071500,00                 199,36             1.699,36  
222019.06.3046346,072000,00                 193,11             2.193,11  
232019.07.3144346,072000,00                 184,78             2.184,78  
242019.08.3142346,072000,00                 176,44             2.176,44  
252019.09.3040346,072000,00                 168,11             2.168,11  
262019.10.3138346,072000,00                 159,78             2.159,78  
272019.11.3036346,072000,00                 151,44             2.151,44  
282019.12.3034346,072000,00                 143,11             2.143,11  
292020.01.3032346,072000,00                 134,78             2.134,78  
302020.02.2930346,072000,00                 126,44             2.126,44  
312020.03.3028346,072000,00                 118,11             2.118,11  
322020.04.3026346,072000,00                 109,78             2.109,78  
332020.05.3024346,072000,00                 101,44             2.101,44  
342020.06.3022346,072500,00                    93,11             2.593,11  
352020.07.3019846,072500,00                    82,69             2.582,69  
362020.08.3017346,072500,00                    72,28             2.572,28  
372020.09.3014846,072500,00                    61,86             2.561,86  
382020.10.3012346,072500,00                    51,44             2.551,44  
392020.11.309846,072500,00                    41,03             2.541,03  
402020.12.307346,072500,00                    30,61             2.530,61  
412021.01.304846,072500,00                    20,19             2.520,19  
422021.02.282346,072346,07                      9,78             2.355,85  

7Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu atsakovai atitinkamą skolos dalį sumoka ieškovui ne grafike numatytu terminu (jeigu paskutinė termino diena yra nedarbo diena, tai terminas nukeliamas į sekančią darbo dieną, o terminas nelaikomas pažeistu), arba jeigu atsakovai sumoka didesnę skolos dalį negu nustatyta grafike, tai tokiu atveju atitinkamo sekančio mėnesio palūkanos, nurodytos grafike, yra atitinkamai perskaičiuojamos.

8Ieškovo gautos įmokos paskirstomos taip: pirmiausiai skiriamos apmokėti palūkanoms, po to apmokėti skolai.

  1. Atsakovai N. Ž. ir R. Ž. iki 2017 m. rugsėjo 15 d. solidariai sumoka ieškovui UAB “Bikuvos” prekyba į jos atsiskaitomąją sąskaitą: ( - ), esančią „Swedbank“, AB, ar ieškovo kasą grynais pinigais dalį ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų, viso 1.240,25 Eur (vieną tūkstantį du šimtus keturiasdešimt eurų 25 ct), t. y. 468,25 Eur sumokėto žyminio mokesčio dalį, 500 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, 272 Eur išlaidų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Kitų bylinėjimosi išlaidų viena šalis kitai šaliai neatlygina.
  1. Šalys aiškiai susitaria, kad tuo atveju, jeigu atsakovai N. Ž. ir R. Ž. laiku ir tinkamai nesumoka bylinėjimosi išlaidų (taikos sutarties 4 punktas) ir / ar bet kurios skolos dalies ir palūkanų pagal grafiką (taikos sutarties 3 punktas), ir šis vėlavimas yra ne mažesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, tai atsakovai privalo ne vėliau kaip trisdešimt pirmą dieną po atitinkamo mokėjimo termino pasibaigimo dienos sumokėti solidariai visą likusią skolos sumą ieškovui iš karto, taip pat atsakovai privalo solidariai sumokėti 3.860,85 Eur (tris tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt eurų 85 ct) palūkanų, kurių ieškovas nereikalauja sumokėti tik tuo atveju, jeigu atsakovai tinkamai ir laiku vykdo taiko sutartį (Taikos sutarties 2 punktas), ir tuo pačiu atsakovai iš karto privalo solidariai sumokėti ieškovui 5 procentų metines palūkanas nuo pirminės skolos sumos (79.206,92 Eur) nuo 2017-06-19 d. iki skolos pilno sumokėjimo ir bylinėjimosi išlaidas, jeigu jos nesumokėtos. Jei atsakovai skolos ir palūkanų, bylinėjimosi išlaidų, nesumoka, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto gavimo priverstiniam skolų išieškojimui iš atsakovų.

9Civilinę bylą 2-582-198/2017 nutraukti.

10Priteisti iš N. Ž., asmens kodas ( - ) 15 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

11Gražinti AB „Bikuvos“ prekyba, juridinio asmens kodas 284088150, 1404,75 Eur žyminį mokestį.

12Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo AB „Bikuvos“ prekyba, juridinio asmens kodas 284088150, pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

13Dėl nutarties per 7 dienas gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai