Byla e2A-19-267/2020
Dėl skolos, netesybų priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Konstrukcijos ir technologijos“, kuriuo ieškinys buvo patenkintas iš dalies

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Burbulienės (pirmininkės ir pranešėjos), Vytauto Kursevičiaus ir Egidijaus Mockevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-646-964/2019 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fenster“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Akordas 1“ dėl skolos, netesybų priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Konstrukcijos ir technologijos“, kuriuo ieškinys buvo patenkintas iš dalies.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Fenster“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 12 246,03 eurų skolos, 1 983,85 eurų netesybų, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skola ir netesybos susidarė pagal šalių 2017-08-31 pasirašytą pirkimo-pardavimo sutartį dėl langų pirkimo ir montavimo, adresu: ( - ). Ieškovas patiekė atsakovui jo užsakytus langus ir atliko jų montavimo darbus, ištaisė darbų defektus pagal statybos techninio prižiūrėtojo UAB „Konstrukcijos ir technologijos“ pastabas bei pateikė atsakovui 2018-01-26 priėmimo-perdavimo aktą ir 12 246,03 Eur sumos sąskaitas faktūras. Atsakovas per 5 darbo dienas akto nepasirašė, pagrįstų pretenzijų nepateikė, jis tik 2018-02-09 grąžino ieškovo PVM sąskaitas faktūras, motyvuodamas tuo, kad neištaisyti defektai, nurodyti atsakovo 2017-12-31 vienašališkai surašytame defektiniame akte. Ieškovas su tuo nesutiko ir pateikė atsakovui 2018-02-14 raštą, nurodęs, kad visi defektai pašalinti. 2018-02-19 atsakovas pateikė pretenziją dėl darbų trūkumų, 2018-02-28 ieškovas raštu paaiškino, kad 2018-02-06 apžiūros metu atsakovas jokių pretenzijų nereiškė. Kadangi atsakovas neatsiskaitė pagal pateiktas sąskaitas faktūras, jam už 81 dieną iki ieškinio surašymo apskaičiuota 1 983,85 Eur netesybų.

62.

7Taigi, nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl atliktų darbų perdavimo, jų priėmimo ir apmokėjimo, ieškovui vertinant, kad jie perduoti pateikus atsakovui 2018-01-26 darbų priėmimo-perdavimo aktą, o pastarajam su tuo nesutinkant, nes darbai atlikti su trūkumais ir laikantis sutarties pateikti prieštaravimai.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 11 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui iš atsakovo 9 874,09 Eur skolos, 1 599,60 Eur netesybų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (11 473,69 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-05-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 4 194,52 Eur bylinėjimosi išlaidų. Pagrindiniai sprendimo motyvai:

113.1.

12Teismas padarė išvadą, kad atsakovo argumentai dėl netinkamo langų dažymo neįrodyti, todėl atmetami. Ekspertas nekonstatavo poreikio keisti šių langų rėmo, jų kokybės trūkumai nenustatyti, todėl ieškovas turi teisę gauti už juos sutartą kainą. Duomenų, kad šie langai įmontuoti netinkamai, taip pat nėra. Nors ekspertizės akte nurodyta, kad kairėje pusėje (žiūrint iš lauko) esančiame tarpe tarp gaminio HS14 rėmo ir plytų mūro suspaudžiamoji sandarinimo juosta yra sumontuota netinkamai, jos nefunkcionalumas ar netinkamas funkcionalumas tik tikėtinas, nes ekspertizės akte nurodyta, jog dėl sumažėjusio suspaustos juostos pločio gali būti neužtikrinamos eksploatacinės sandarinimo tarpo charakteristikos – nepralaidumas vandeniui, vandens garų pralaidumas, oro skverbtis, šilumos laidumo koeficientas. Taigi, nekonstatavus realių neigiamų HS14 lango montavimo padarinių bei ieškovui garantuojant gaminių ir darbų kokybę, nėra pagrindo nepriteisti jam iš atsakovo už šį langą ir jo montavimo darbus.

133.2.

14UAB „Konstrukcijos ir technologijos“ defektiniame akte nurodyta, kad nulaužtas – skilęs lango BD2 kampas. Ekspertizės akte nurodyta, kad gaminio BD2 sulaužytas kampas nesuremontuotas, kad atitiktų jam keliamus mechaninio patvarumo ir ilgaamžiškumo reikalavimus (išvados 2.2. p.). Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad šis gaminys negalėjo būti priimtas, dėl to atsakovui nekyla pareiga sumokėti už jį bei jo montavimo darbus.

153.3.

16UAB „Konstrukcijos ir technologijos“ defektiniame akte nurodytas trūkumas – išorinių palangių šoninių paviršių privedimas prie apdailinio mūro ir (arba) tarpų sandarinimas – turi būti užtikrinti sandarumas ir estetiška išvaizda. Teismas, atsižvelgdamas į eksperto išvadą, kad išorės palangių sujungimo mazgas su angokraščiu neužtikrina šio mazgo privalomo sandarumo krituliams, vandeniui prasiskverbti į vidines pastato konstrukcijas (išvados 1.2. p.); tarpai tarp palangės ir angokraščio turi būti užtaisomi sandarinimo medžiaga su atitinkamomis deformacinėmis, mechaninėmis ir ilgaamžiškumo savybėmis (išvados 1.3. p.); tarpas tarp išorės palangių ir angokraščiu turi būti užsandarintas visu sujungimo perimetru, panaudojant atitinkamų savybių sandarinimo medžiagą (išvados 5.1. p.), konstatavo montavimo darbų, bet ne pačių palangių trūkumus. Be to, nenustatyta, kad reikalingas privedimas, kaip reikalavo atsakovas, užtenka užsandarinimo. Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad atsakovo reikalavimai buvo per dideli.

173.4.

18Iš bylos duomenų matyti, kad atskirai palangių montavimo darbų kaina nebuvo numatyta (to negalėjo nurodyti ir liudytoja), visi montavimo darbai susieti tik su langų plotu – 95,76 kv. m, kaina numatyta tik už pačias palanges. Darytina išvada, kad palangių montavimo kaina nebuvo nustatyta ir jos nėra reikalaujama.

193.5.

20Bylos duomenimis, pačios palangės jokių trūkumų neturėjo, o jų montavimo darbų trūkumas – trūksta sandarinimo. Teismo vertinimu, tai nelaikytina tokiu trūkumu, kuris neleistų naudoti gaminio pagal paskirtį, todėl palangės turėjo būti priimtos.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

224.

23Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Akordas 1“ prašo panaikinti 2019 m. balandžio 11 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-646-964/2019, ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Fenster“ ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

244.1.

25Teismas netinkamai įvertino įrodymus, jog HS14 langas sumontuotas nekokybiškai, su aiškiais trūkumais. Teismas nenustatė neigiamų HS14 lango montavimo padarinių ir priteisė iš atsakovo už šį langą ir jo montavimo darbus, nors teismo ekspertizės akto 1.1 išvadoje ekspertas aiškiai įvardija, „...kad kairėje pusėje (žiūrint iš lauko) esančiame tarpe tarp gaminio HS14 rėmo ir plytų mūro suspaudžiamoji sandarinimo juosta yra sumontuota netinkamai“. Toliau ekspertas nurodo, kokie defektai buvo nustatyti ekspertizės metu, t. y. „2) išorės įėjimo durų HS14 kairės pusės (žiūrint iš lauko) suspausta suspaudžiamoji sandarinimo juosta yra sumontuota nekokybiškai. Dalis juostos yra išlindusi į išorę“. Be to, ekspertas ekspertizės akto 5.2 išvadoje aiškiai ir suprantamai nurodo, jog gaminio HS14 kairės pusės (žiūrint iš lauko) vertikalios dalies sandarinimas turi būti pakeistas, užtikrinant reikiamą tarpą tarp gaminio ir plytų mūro ne pralaidumą vandeniui, vandens garų pralaidumą, oro skverbtį. Tiek atsakovo pateiktas 2017-12-31 defektinis aktas, fotofiksacijos, tiek teismo ekspertizės išvados patvirtina, jog HS14 gaminys sumontuotas netinkamai ir neatitinka montavimo darbų kokybei keliamų reikalavimų, t.y. gaminys HS14 negali būti naudojamas pagal paskirtį, kadangi yra neištaisyti neigiami montavimo padariniai (neužtikrintas sandarumas, praleidžia vandenį, orą ir pan.).

264.2.

27Atsakovas kėlė klausimą dėl medinių langų BD2, HS1 ir HS14 dažymo kokybės, ar jie tinkamai paruošti prieš dažant ir nudažyti, šiuos darbus atliekant sausio mėnesį statybų aikštelėje. Teismo ekspertas nurodė, jog vizualiai nustatyti, ar mediniai rėmai buvo tinkamai paruošti prieš dažant ir nudažyti, negalima, tam vizualinė apžiūra yra nepakankama, kadangi reikia įvertinti dažomo paviršiaus paruošimą, aplinkos sąlygas, dažomo paviršiaus temperatūrą, dažymo technologiją. Atitinkamai ekspertizės akte pateikta išvada 3.1., jog ekspertizės metu nebuvo galimybės nustatyti, ar gaminių BD2, HS1 ir HS14 mediniai rėmai buvo tinkamai paruošti prieš dažant ir nudažyti, atliekant darbus statybos aikštelėje. O vizualiai matomų požymių, leidžiančių teigti, kad mediniai rėmai buvo netinkamai paruošti prieš dažant ir nudažyti, nebuvo identifikuota (ekspertizės akto 3.2 p.). Atsižvelgiant į tai, teismo išvada, jog „...minėtų langų mediniai rėmai buvo tinkamai paruošti dažymui ir nudažyti“, prieštarauja eksperto išvadai, kadangi ekspertas pasakė, jog vizualiai apžiūrint nustatyti, ar langai buvo tinkamai paruošti prieš dažant ir nudažyti, negalima.

284.3.

29Teismas konstatuodamas, kad tarpai tarp išorinių palangių ir apdailinio mūro yra ne palangių, o montavimo darbų trūkumas, padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad atsakovo reikalavimai užsandarinti šiuos tarpus buvo per dideli. Atkreiptinas dėmesys, jog 2017-12-31 defektiniame akte atsakovas nurodė, jog išorinės palangės sumontuotos su trūkumais, t. y. išorinių palangių šoninių paviršių privedimas prie apdailinio mūro ir (arba) tarpų sandarinimas, kadangi turi būti užtikrinti sandarumas ir estetiška išvaizda. Taigi, defektiniame akte nurodyti du alternatyvūs darbų broko šalinimo būdai: paviršių privedimas prie apdailinio mūro ir (arba) tarpų sandarinimas, siekiant užtikrinti sandarumą ir estetišką vaizdą. Pažymėtina, jog teismo ekspertizės akto 1.2. išvada patvirtina, kad išorės palangių sujungimo mazgas su angokraščiu neužtikrina šio mazgo privalomo sandarumo kritulių, vandens prasiskverbimui į vidines pastato konstrukcijas. Pagrindinė išorinių palangių funkcija yra saugiai nuvesti kritulių vandenį, kuris patenka ant lango ir angokraščiu paviršiaus. Esama palangių sumontavimo būklė neapsaugo pastato konstrukcijų nuo kritulių vandens ir neatlieka savo funkcijos. Taigi, atsakovas nereikalavo nieko daugiau kaip tik užtikrinti išorinių palangių sandarumą, t. y. kad išorinės palangės atliktų savo pagrindinę funkciją – apsaugotų pastato konstrukcijas nuo kritulių. Be to, ekspertizės akto 5.1. išvada nurodo, jog tarpas tarp išorės palangių ir angokraščių turi būti užsandarintas visu sujungimo perimetru panaudojant atitinkamų savybių sandarinimo medžiagą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovo reikalavimas užtikrinti išorinių palangių sandarumą nepagrįstai teismo įvertintas pertekliniu ir nelaikomas trūkumu.

305.

31Ieškovas UAB „Fenster“ pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

325.1.

33Pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje nustatytas aplinkybes dėl HS1 ir HS14 langų, sprendime labai aiškiai ir tiksliai motyvavo, kodėl padarė išvadą, kad šių langų kokybės ir montavimo darbų trūkumai byloje nenustatyti ir neįrodyti. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ne tik ekspertizės aktu, bet ir liudytojos pardavimų vadovės N. T. paaiškinimu, kad nurodyti langai buvo nudažyti tinkamai, taip pat teismas pažymėjo, kad į bylą pateiktame ekspertizės akte patvirtinta, kad statybos techninio prižiūrėtojo UAB „Konstrukcijos ir technologijos“ sudarytame 2017-12-31 defektiniame akte nurodytų gaminių HS1 ir HS14 varčios paviršius atitinka įmonės standarto ĮST 302683356-01:2015 A.1 lentelėje nustatytus reikalavimus, šių gaminių mediniai rėmai buvo tinkamai paruošti prieš dažant ir nudažyti, atliekant dažymo darbus statybos aikštelėje, jokių vizualiai matomų požymių, leidžiančių teigti, kad mediniai rėmai buvo netinkamai paruošti prieš dažant ir nudažyti, neidentifikuota. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ekspertas nekonstatavo poreikio keisti HS1 ir HS14 langų, jų kokybės trūkumai nenustatyti, todėl ieškovas turi teisę gauti už juos sutartą kainą.

345.2.

35Nors ekspertizės akte nurodyta, kad kairėje pusėje (žiūrint iš lauko) esančiame tarpe tarp gaminio HS14 rėmo ir plytų mūro suspaudžiamoji sandarinimo juosta yra sumontuota netinkamai, jos nefunkcionalumas ar netinkamas funkcionalumas tik tikėtinas, nes ekspertizės akte nurodyta, jog dėl sumažėjusio suspaustos juostos pločio gali būti neužtikrinamos eksploatacinės sandarinimo tarpo charakteristikos – nepralaidumas vandeniui, vandens garų pralaidumas, oro skverbtis, šilumos laidumo koeficientas. Atskirai pažymėtina, kad ekspertizės akte labai aiškiai nurodyta, jog išorinis tarpas tarp HS14 lango rėmo ir plytų mūro kairėje pusėje svyruoja nuo 9 mm iki 14 mm, o tai rodo akivaizdų plytų mūro defektą (lango rėmas nėra ir negali būti kreivas), už kurį yra atsakingas atsakovas.

365.3.

37Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad nekonstatavus realių neigiamų HS14 lango montavimo padarinių bei ieškovui garantuojant gaminių ir darbų kokybę, nėra pagrindo nepriteisti jam iš atsakovo už šį langą ir jo montavimo darbus. Pažymėtina, kad atsakovas nei nagrinėjant bylą pirmoje instancijoje, nei apeliaciniame skunde nenurodė ir nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų kokius nors faktinius neigiamus padarinius dėl tariamų langų defektų ar jų montavimo trūkumų. Nuo ginčo langų sumontavimo 2017 m. gruodžio mėnesį jau praėjo 1,5 metų, namas, kuriame sumontuoti langai, yra gyvenamas jau apie vienus metus, tačiau jokių pretenzijų dėl pralaidumo vandeniui, oro skverbties, šilumos laidumo ar kitų problemų atsakovas nėra pateikęs ieškovui, nors akivaizdu, kad tai būtų padaręs, jei tokios problemos realiai būtų buvusios. Ši faktinė aplinkybė pati savaime patvirtina, kad nurodyti langai tinkamai atlieka savo funkcijas, atsakovo nurodytų trūkumų dėl kokybės ir montavimo darbų nėra, ir atsakovas neįrodė, kad ginčo langai neatlieka savo funkcijų ir negali būti naudojami pagal paskirtį (CPK 178 str.).

385.4.

39Pirmosios instancijos teismas taip pat tinkamai ir teisingai įvertino byloje nustatytas aplinkybes ir surinktus įrodymus dėl palangių ir jų montavimo darbų. Ekspertizės akte nurodyta, kad statybą reglamentuojantys teisės aktai nenustato leistinų maksimalių tarpų tarp palangės ir angokraščio, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad UAB „Konstrukcijos ir technologijos“ defektiniame akte nurodytas trūkumas – išorinių palangių šoninių paviršių privedimas prie apdailinio mūro – yra nepagrįstas ir perteklinis, nagrinėjamu atveju užtenka sandarinimo, su kuriuo nesutiko atsakovas, nors tai ieškovas ir siūlė atlikti. Pastebėtina, kad, nors ekspertizės akte yra nurodyta, kad per išorės palangių ir angokraščių tarpus gali patekti kritulių vanduo į vidines pastato konstrukcijas, ši eksperto prielaida nebuvo patvirtina jokiais faktiniais įrodymais nei ekspertizės metu, nei vėliau. Kaip jau buvo minėta, atsakovo namas yra gyvenamas nuo 2018 m. birželio mėn., t. y. jau praėjo visi keturi metų laikai, per kuriuos buvo visi įmanomi krituliai, tačiau per tą laiką jokie vandens patekimai į pastato vidines konstrukcijas nebuvo nustatyti. Taigi, byloje nėra įrodymų ir atsakovas jų į bylą nepateikė, kad palangės neatlieka savo funkcijų ir negali būti naudojamos pagal paskirtį (CPK 178 str.).

405.5.

41Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad pačios palangės jokių trūkumų neturėjo, o sandarinimo trūkumas nelaikytinas tokiu trūkumu, kuris neleistų naudoti gaminio pagal paskirtį, todėl palangės turėjo būti priimtos. Jei minėtas trūkumas trukdo gaminį naudoti pagal paskirtį, atsakovas gali pasinaudoti gaminių garantija, taip pat pagal sutarties 4.2.3. p. turi teisę reikalauti per protingą terminą pašalinti broką arba jį ištaisyti savo sąskaita ir reikalauti nuostolių atlyginimo, tačiau tai nėra pagrindas atsisakyti sumokėti ieškovui už tinkamas palanges.

42Teismas

konstatuoja:

43Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

456.

46Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

47Dėl ginčo kvalifikavimo

487.

49Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2017 m. rugpjūčio 31 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), kuria atsakovas iš ieškovo pirko langus kartu su montavimo darbais. Nors šalys sudarė pirkimo-pardavimo sutartį, pirmosios instancijos teismas taikė statybos rangos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokiu ginčo sutarties teisiniu kvalifikavimu (CK 6.644, 6.645, 6.681 straipsniai).

50Dėl darbų perdavimo

518.

52Kaip pastebėjo pirmosios instancijos teismas, atlikęs statybos rangos sutartyje sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą (CK 6.694 str. 1 d.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas pagal aktą (CK 6.694 str. 4 d.).

539.

54Kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, šalių sudarytos sutarties 5.5. p. numato, kad darbų priėmimas įforminamas pagal darbų priėmimo-perdavimo aktą, kurį, atlikus visus sutartyje numatytus darbus, tiekėjas pateikia pirkėjui suderinti. Atliktų darbų aktą pirkėjas priimta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo akto gavimo. Jeigu pirkėjas per nustatytą terminą atliktų darbų akto nepasirašo ir raštu per tą patį terminą nepateikia tiekėjui savo pagrįstų pretenzijų dėl darbų atlikimo, vertinama, kad atliktų darbų aktas yra pasirašytas, darbai atlikti visiškai, tinkamai ir kokybiškai.

5510.

56Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas buvo surašytas 2018-01-26, tačiau atsakovui faktiškai išsiųstas tik 2018-02-07. Reaguodamas į jį atsakovas 2018-02-09 grąžino aktą ir sąskaitas faktūras, reikalaudamas užbaigti darbus, ištaisyti defektiniame akte nurodytus trūkumus ir tuomet suderinti darbų priėmimo laiką. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas nepažeidė sutarties 5.5. p. numatyto 5 darbo dienų termino pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą arba pateikti pagrįstas pretenzijas.

57Dėl darbų kokybės trūkumų

5811.

59Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, įstatyme nustatyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, pvz., jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių darbo rezultato neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti (CK 6.694 str. 6 d.), kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui praranda prasmę (CK 6.652 str. 4 d.).

6012.

61Šiuo atveju atsižvelgtina į ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytus argumentus, kad nuo ginčo langų sumontavimo 2017 m. gruodžio mėnesį jau praėjo 1,5 metų, namas, kuriame sumontuoti langai, yra gyvenamas jau apie vienerius metus, tačiau jokių pretenzijų dėl pralaidumo vandeniui, oro skverbties, šilumos laidumo ar kitų problemų atsakovas nėra pateikęs ieškovui. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka, kad ši faktinė aplinkybė galėtų patvirtinti, jog nurodyti langai atlieka savo funkcijas ir yra tinkami naudoti, vis dėlto teismas pažymi, kad ekspertizės akte yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti ieškovo darbų trūkumai.

6213.

63Teismo ekspertizės akto 1.1 išvadoje ekspertas aiškiai įvardija, „...kad kairėje pusėje (žiūrint iš lauko) esančiame tarpe tarp gaminio HS14 rėmo ir plytų mūro suspaudžiamoji sandarinimo juosta yra sumontuota netinkamai“. Toliau ekspertas nurodo, kokie defektai buvo nustatyti ekspertizės metu, t. y. „2) išorės įėjimo durų HS14 kairės pusės (žiūrint iš lauko) suspausta suspaudžiamoji sandarinimo juosta yra sumontuota nekokybiškai. Dalis juostos yra išlindusi į išorę“. Be to, ekspertas ekspertizės akto 5.2 išvadoje aiškiai ir suprantamai nurodo, jog gaminio HS14 kairės pusės (žiūrint iš lauko) vertikalios dalies sandarinimas turi būti pakeistas, užtikrinant reikiamą tarpą tarp gaminio ir plytų mūro ne pralaidumą vandeniui, vandens garų pralaidumą, oro skverbtį.

6414.

65Pažymėtina, jog teismo ekspertizės akto 1.2. išvada patvirtina, kad išorės palangių sujungimo mazgas su angokraščiu neužtikrina šio mazgo privalomo sandarumo krituliams, vandeniui prasiskverbti į vidines pastato konstrukcijas. Ekspertizės akto 5.1. išvada nurodo, jog tarpas tarp išorės palangių ir angokraščiu turi būti užsandarintas visu sujungimo perimetru panaudojant atitinkamų savybių sandarinimo medžiagą.

6615.

67Taip pat, teismo ekspertizės akto 4.1 išvadoje nurodyta, kad „atliktas gaminio BD2 sulaužyto kampo remontas neužtikrina medinio rėmo konstrukcijos monoliškumo, mechaninių ir deformacinių medienos charakteristikų. Dėl šios priežasties laikytina, kad gaminys BD2 yra nekokybiškas, neatitinka mechaninio patvarumo charakteristikų.“. Teismo ekspertizės akte 5.4. išvadoje nurodyta, kad „gaminio BD2 rėmas turi būti pakeistas. Patikimas (užtikrinantis rėmo mechanines ir ilgaamžiškumo charakteristikas) pakeitimas galimas tik gamyklinėmis sąlygomis.“

6816.

69Nors atsakovas kėlė klausimą dėl medinių langų HS1 ir HS14 dažymo kokybės, ar jie tinkamai paruošti prieš dažant ir nudažyti, teismo ekspertizės akto 3.2 p. nurodyta, kad vizualiai matomų požymių, leidžiančių teigti, kad mediniai rėmai buvo netinkamai paruošti prieš dažant ir nudažyti, nebuvo konstatuota. Atsižvelgęs į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pakankamai duomenų daryti išvadą, kad mediniai langai BD2, HS1 ir HS14 buvo netinkamai paruošti prieš dažant ir nudažyti.

7017.

71Esant nustatytiems darbų trūkumams, atsakovas turi teisę gintis CK 6.665 straipsnyje numatytomis priemonėmis, t. y. užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje.

7218.

73Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad iš 18 palangių faktiškai buvo sumontuota tik 16 bei įvertinęs lango BD2 trūkumus nusprendė iš ieškovo pagal dvi 2018-01-26 sąskaitas faktūras reikalaujamos 12 246,03 Eur sumos atimti dviejų palangių, BD2 lango ir jo montavimo kainą bei ieškovei priteisė 9 874,09 Eur skolą. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu.

7419.

75Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 punktu, įvertinęs netinkamai sumontuotų išorės palangių kainą (885,72 Eur) ir tai, kad palangių montavimo kaina šalių sutartyje atskirai neaptarta, sprendžia, kad CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitiktų iš atsakovo priteistinos skolos dydžio mažinimas 10 procentų dydžio palangių kainos suma (88,57 Eur). Taip pat apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į teismo ekspertizės išvadą, kad langas HS14 yra sumontuotas netinkamai, sprendžia mažinti iš atsakovo priteistiną skolos dydį lango HS14 montavimo kainos suma. Lango HS14 montavimo kaina atskirai nėra nurodyta, todėl teismas, atsižvelgęs į tai, kad už visus langus apskaičiuota 95,76 kvadratiniams metrams montavimo kaina yra 2 394 Eur, sprendžia, kad 11,52 kvadratinių metrų lango HS14 montavimo kaina yra 288 Eur. Atsižvelgęs į tai, apeliacinės instancijos teismas ieškovei priteistiną skolą padidina iki 9 497,52 Eur.

76Dėl netesybų dydžio

7720.

78CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju netesybas numatė pačios šalys 2017-08-31 pirkimo-pardavimo sutartyje. Atsižvelgiant į tai, kad darbai pagal 2018-01-26 priėmimo perdavimo aktą, išskyrus dvi palanges, BD2 langą ir jo montavimo darbus, HS14 lango montavimo darbus, turėjo būti priimti per 5 darbo dienas nuo šio akto gavimo, tačiau faktiškai jie nebuvo priimti, o atsakovas pranešė atsisakantis tai daryti ir atsižvelgus į tai, kad skolos dydis mažintinas 10 procentų palangių kainos suma, ieškovui iš atsakovo pagal sutarties 6.2. p. priteisiamos 0,2 proc. dydžio netesybos nuo 9 497,52 Eur sumos laikotarpiu nuo 2018-02-14 iki 2018-05-07, t. y. 1 538,60 Eur.

7921.

80CK 6.37 str. 2 d. įtvirtinta skolininko pareiga mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad iš atsakovo ieškovui priteista 11 036,12 Eur, nuo šios sumos priteisiamos 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-05-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

81Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio pirmosios instancijos teisme

8222.

83Ieškovas pirmosios instancijos teisme patyrė iš viso 5 202,18 Eur išlaidų – 320 Eur žyminio mokesčio už ieškinį išlaidų, taip pat 3 381,96 Eur atstovavimo išlaidų, 1 500,22 Eur ekspertizės išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad priteistinos skolos dydis mažinamas, iš atsakovo ieškovui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (77,56 proc.) – 4 034,81 Eur.

84Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio apeliacinės instancijos teisme

8523.

86Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šalis, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, turi teisę į patirtų išlaidų atlyginimą. Atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, proporcingai paskirstomos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

8724.

88Ieškovas pateikė teismui duomenis, pagrindžiančius, jog už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ieškovas patyrė 943,80 Eur dydžio išlaidas. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos, redakcija galiojanti nuo 2015-03-20) 8.11 punkte už atsiliepimą į apeliacinį skundą numatytas maksimalus dydis – 1,3. Teismas sprendžia, kad už atsiliepimą į apeliacinį skundą prašomas priteisti 943,80 Eur išlaidų dydis nėra per didelis.

8925.

90Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą, šalių patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme iš priešingos šalies priteistinos proporcingai patenkintai apeliacinio skundo daliai (CPK 93, 98 straipsnis). Atsakovas pateikė teismui duomenis, pagrindžiančius, jog už apeliacinio skundo parengimą atsakovas patyrė 1 633,00 Eur dydžio išlaidas. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos, redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20) 8.10 punkte už apeliacinį skundą numatytas maksimalus dydis – 1,7. Teismas sprendžia, kad už apeliacinio skundo parengimą prašomas priteisti 1 633,00 Eur išlaidų dydis nėra per didelis. Atsakovas kartu su apeliaciniu skundu pateikė mokėjimo nurodymą apie sumokėtą 258,00 Eur dydžio žyminį mokestį.

9126.

92Įvertinęs anksčiau nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad buvo patenkinti 77,56 procentai ieškovės pareikštų reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 732,01 Eur (943,80 Eur × 77,56 proc.) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti apeliacinės instancijos teisme. Atsakovui iš ieškovės priteistina 424,34 Eur (1 891 Eur x 22,44 proc.) bylinėjimosi išlaidomis atlyginti apeliacinės instancijos teisme. Įskaičius šalims priteistas bylinėjimosi išlaidas, ieškovei iš atsakovės priteistina 307,67 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti apeliacinės instancijos teisme.

93Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

94Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d. sprendimą pakeisti – sumažinti ieškovui UAB „Fenster“ iš atsakovo UAB „Akordas 1“ priteistą skolos dydį iki 9 497,52 Eur, delspinigių sumą iki 1 538,60 Eur ir bylinėjimosi išlaidų sumą iki 4 034,81 Eur.

95Likusią Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

96Priteisti iš atsakovo UAB „Akordas 1“ ieškovo UAB „Fenster“ naudai 307,67 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Fenster“ kreipėsi... 6. 2.... 7. Taigi, nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl atliktų darbų perdavimo,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. balandžio 11 d. sprendimu ieškinį... 11. 3.1.... 12. Teismas padarė išvadą, kad atsakovo argumentai dėl netinkamo langų dažymo... 13. 3.2.... 14. UAB „Konstrukcijos ir technologijos“ defektiniame akte nurodyta, kad... 15. 3.3.... 16. UAB „Konstrukcijos ir technologijos“ defektiniame akte nurodytas trūkumas... 17. 3.4.... 18. Iš bylos duomenų matyti, kad atskirai palangių montavimo darbų kaina nebuvo... 19. 3.5.... 20. Bylos duomenimis, pačios palangės jokių trūkumų neturėjo, o jų montavimo... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 22. 4.... 23. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Akordas 1“ prašo panaikinti 2019 m.... 24. 4.1.... 25. Teismas netinkamai įvertino įrodymus, jog HS14 langas sumontuotas... 26. 4.2.... 27. Atsakovas kėlė klausimą dėl medinių langų BD2, HS1 ir HS14 dažymo... 28. 4.3.... 29. Teismas konstatuodamas, kad tarpai tarp išorinių palangių ir apdailinio... 30. 5.... 31. Ieškovas UAB „Fenster“ pateikė atsiliepimą į atsakovo apeliacinį... 32. 5.1.... 33. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas byloje nustatytas aplinkybes dėl... 34. 5.2.... 35. Nors ekspertizės akte nurodyta, kad kairėje pusėje (žiūrint iš lauko)... 36. 5.3.... 37. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad nekonstatavus... 38. 5.4.... 39. Pirmosios instancijos teismas taip pat tinkamai ir teisingai įvertino byloje... 40. 5.5.... 41. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad pačios palangės jokių... 42. Teismas... 43. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 45. 6.... 46. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 47. Dėl ginčo kvalifikavimo... 48. 7.... 49. Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2017 m. rugpjūčio 31 d. sudarė... 50. Dėl darbų perdavimo ... 51. 8.... 52. Kaip pastebėjo pirmosios instancijos teismas, atlikęs statybos rangos... 53. 9.... 54. Kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, šalių sudarytos sutarties 5.5. p.... 55. 10.... 56. Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas buvo surašytas 2018-01-26, tačiau... 57. Dėl darbų kokybės trūkumų... 58. 11.... 59. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, įstatyme nustatyti... 60. 12.... 61. Šiuo atveju atsižvelgtina į ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą... 62. 13.... 63. Teismo ekspertizės akto 1.1 išvadoje ekspertas aiškiai įvardija, „...kad... 64. 14.... 65. Pažymėtina, jog teismo ekspertizės akto 1.2. išvada patvirtina, kad... 66. 15.... 67. Taip pat, teismo ekspertizės akto 4.1 išvadoje nurodyta, kad „atliktas... 68. 16.... 69. Nors atsakovas kėlė klausimą dėl medinių langų HS1 ir HS14 dažymo... 70. 17.... 71. Esant nustatytiems darbų trūkumams, atsakovas turi teisę gintis CK 6.665... 72. 18.... 73. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad iš 18 palangių faktiškai... 74. 19.... 75. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2... 76. Dėl netesybų dydžio... 77. 20.... 78. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog įstatymai ar sutartis gali... 79. 21.... 80. CK 6.37 str. 2 d. įtvirtinta skolininko pareiga mokėti įstatymo nustatyto... 81. Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio pirmosios instancijos teisme... 82. 22.... 83. Ieškovas pirmosios instancijos teisme patyrė iš viso 5 202,18 Eur išlaidų... 84. Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio apeliacinės instancijos teisme... 85. 23.... 86. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šalis, kurios naudai priimtas teismo... 87. 24.... 88. Ieškovas pateikė teismui duomenis, pagrindžiančius, jog už atsiliepimo į... 89. 25.... 90. Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą, šalių patirtos išlaidos advokato... 91. 26.... 92. Įvertinęs anksčiau nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad buvo... 93. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 94. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 11 d. sprendimą pakeisti... 95. Likusią Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 96. Priteisti iš atsakovo UAB „Akordas 1“ ieškovo UAB „Fenster“ naudai...