Byla A8.-63-448/2018
Dėl netinkamo teisės aktų išmanymo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Asta Jakučiūnienė, sekretoriaujant Jovitai Žukauskaitei, dalyvaujant administracinio nusižengimo protokolą surašiusios institucijos atstovei D. R., administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. L.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje V. L., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), dirbantis ( - ), neteistas, baustas administracine tvarka, traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4V. L., būdamas ( - ) direktoriumi, per nustatytą laikotarpį, tai yra iki 2017 m. kovo 31 d. nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2016 metų savo vadovaujamos mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinių, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo (toliau – MBĮ) 23 straipsnio 3 dalyje. Tokiais savo veiksmais V. L. pažeidė CK 2.66 straipsnio 4 dalies, 2.67 straipsnio, MBĮ 22 straipsnio 10 dalies 4 punkto, 23 straipsnio 3 dalies nuostatas.

5Teismo posėdžio metu administracinio nusižengimo protokolą surašiusios institucijos atstovė administracinio nusižengimo protokole išdėstytą kaltinimą palaikė, prašė ( - ) direktoriui V. L. paskirti administracinę nuobaudą. Administracinės nuobaudos skyrimo klausimą paliko spręsti teismo nuožiūra. Atstovė pažymėjo, jog mažosios bendrijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina mažosios bendrijos narių susirinkimas, kuris turi įvykti per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

6Teismo posėdžio metu V. L. su jam inkriminuotu nusižengimu sutiko, savo kaltę pripažino, dėl nusižengimo nuoširdžiai gailėjosi bei paaiškino, jog jis nustatytu laiku nepateikė ( - ) 2016 metų finansinių ataskaitų, nes nežinojo, kur jas pateikti. Nusižengimą padarė dėl netinkamo teisės aktų išmanymo.

7Tai, jog V. L. padarė jam inkriminuotą administracinį nusižengimą, be jo paties prisipažinimo, patvirtina byloje esanti toliau aptariama rašytinė bylos medžiaga – įrodymai (ANK 569 straipsnis).

8Administracinio nusižengimo protokolas, kuriame užfiksuotas nusižengimo faktas bei visos jo padarymo aplinkybės (bylos lapai (toliau – b. l.) 2 – 3).

9Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija (išrašas suformuotas 2017 m. gruodžio 21 d. 9 val. 19 min.) matyti, jog ( - ) direktorius yra administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo V. L.. Taip pat matyti, jog 2017 m. gruodžio 21 d. Juridinių asmenų registro tvarkytojui dar nebuvo pateikti ( - ) finansinės atskaitomybės dokumentai (finansinės ataskaitos) už 2016 metus (b. l. 4).

10Iš teismo posėdžio metu pateikto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija (išrašas suformuotas 2018 m. sausio 16 d. 8 val. 16 min.) matyti, jog ( - ) 2018 m. sausio 15 d. Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikė finansinės atskaitomybės dokumentus (finansinės ataskaitos) už 2016 metus (b. l. 22).

11ANK 223 straipsnio 2 dalis numato, jog <...> juridinio asmens, <...> finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka užtraukia baudą juridinių asmenų <...> vadovams <...> nuo 200 Eur iki 3 000 Eur.

12Bylos duomenimis nustatyta, jog ( - ) vadovas yra V. L., kuris Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka nepateikė savo vadovaujamos mažosios bendrijos finansinių ataskaitų už 2016 metus.

13Taigi aukščiau aptartų įrodymų pagrindu įrodyta, jog V. L. padarė ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

14Skiriant administracinę nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltės formą ir rūšį, jo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (ANK 34 straipsnio 1 dalis).

15V. L. administracinį nusižengimą padarė veikdamas netiesiogine tyčia (ANK 8 straipsnio 3 dalis). V. L. atsakomybę lengvina aplinkybė, jog jis prisipažino padaręs administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai dėl jo gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. V. L. neteistas, baustas administracine tvarka, turi galiojančių administracinių nuobaudų, skirtas baudas sumokėjęs ir tokio pobūdžio administracinį nusižengimą jis padarė pirmą kartą (b. l. 12, 13 – 18). V. L. dirbantis, byloje daugiau nėra jokių neigiamai jį charakterizuojančių duomenų (b. l. 2 – 3).

16Įvertinus visas nustatytas ir ištirtas bylos aplinkybes bei vadovaujantis ANK 34 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, sprendžiama, jog ANK 22 straipsnio 2 dalyje apibrėžta administracinės nuobaudos paskirtis bus pasiekta V. L. paskyrus straipsnio sankcijoje numatytą minimalaus dydžio baudą.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 22 straipsniu, 25 straipsniu, 32 straipsniu, 34 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 4 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, 4 dalimi, 636 straipsniu,

Nutarė

18V. L. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam 200 Eur (dviejų šimtų eurų) baudą.

19Nutarimas per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per nutarimą priėmusius Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai