Byla ATP-699-174/2013
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. nutarties R. J., asmens kodas (duomenys neskelbtini), administracinio teisės pažeidimo byloje

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta Miliuvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto R. J. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. nutarties R. J., asmens kodas ( - ), administracinio teisės pažeidimo byloje ir

Nustatė

2Klaipėdos teritorinės muitinės Klaipėdos krovinių posto vyriausiasis inspektorius 2013 m. birželio 10 d. R. J. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad jis 2013 m. birželio 7 d. 17.56 val. Klaipėdos teritorinės muitinės Klaipėdos krovinių poste muitiniam įforminimui elektroniniu būdu MDAS (muitinės deklaracijų apdorojimo sistema) pateikė eksporto deklaraciją LRN Nr. 3LT3023031730102820, kuriai suteiktas MRN Nr. 13LTLR1000EK049F00, nurodydamas, kad prekės parengtos pateikimui Krovinių poste. Rizikos informacijos, įvertinimo, atrankos ir patikrinimų valdymo (modulis) sistema (RATIS) nukreipus šias prekes į fizinio tikrinimo kanalą ir muitinei paprašius pateikti jas bei dokumentus fiziniam tikrinimui, R. J. jų nepateikė ir pateikdamas neteisingus duomenis deklaracijoje bei nepateikdamas prekių muitiniam tikrinimui, R. J. pažeidė 1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 63, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, 63 straipsnį ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 2091 str. 1 d. 2 p.

3Klaipėdos teritorinė muitinė 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 3LR1002435/RŽ51-880 R. J. pripažino kaltu padarius ATPK 2091 str. 1 d. 2 p. numatytą administracinį teisės pažeidimą ir paskyrė administracinę nuobaudą – 3 000 Lt baudą. Šį nutarimą R. J. apskundė teismui, prašydamas nutarimą pakeisti ir paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi netenkino R. J. skundo ir paliko nepakeistą Klaipėdos teritorinės muitinės 2013 m. liepos 17 d. nutarimą.

5Skundu R. J. prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartį ir už pažeidimo, numatyto ATPK 2091 str. 1 d. 2 p., padarymą paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali.

6Apelianto R. J. nuomone, Klaipėdos teritorinė muitinė, paskirdama jam už pažeidimo, numatyto ATPK 2091 str. 1 d. 2 p., padarymą 3 000 Lt baudą, netinkamai pritaikė ATPK nuostatas ir paskyrė jam griežtą nuobaudą, kuri neatitinka padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdžio, pavojingumo laipsnio, pažeidėjo asmenybės, teisingumo ir protingumo kriterijų. Nesutikdamas su Klaipėdos teritorinės muitinės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu, jis kreipėsi su skundu į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, prašydamas sušvelninti jam pagal ATPK 2091 str. 1 d. 2 p. paskirtą administracinę nuobaudą. Tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismas, atsižvelgdamas į pateiktus įrodymus apie administracinėn atsakomybėn patraukto asmens turtinę padėtį, skundžiamoje 2013-09-09 nutartyje konstatavo, kad nėra pagrindo taikyti ATPK 301 str. 1 d. ir skirti švelnesnę nuobaudą.

7R. J. nurodo, kad jis, atlikdamas darbines muitinės tarpininko pareigas, 2013-06-10 iš vežėjo gavo informaciją, jog vilkikas su kroviniu yra atvykęs į Klaipėdos teritorinę muitinę, bei prašymą skubiai įforminti dokumentus prekių eksportui iš Lietuvos Respublikos. R. J. nurodo, kad jo darbo vieta yra UAB „( - )“, buveinės adresas ( - ), o Klaipėdos teritorinės muitinės adresas yra S. N. g. 4, Klaipėda. Dėl didelio darbo krūvio ir atstumo jis fiziškai nespėjo įsitikinti, jog vilkikas su kroviniu yra tikrai atvykęs į Klaipėdos teritorinę muitinę, patikėjo vežėjo žodiniu patvirtinimu ir pateikė eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinei muitinei. Klaipėdos teritorinei muitinei paprašius pateikti prekes ir prekių dokumentus fiziniam patikrinimui paaiškėjo, jog vilkikas su kroviniu pakeliui iš sandėlio į muitinės postą sugedo, todėl pateikti prekes ir prekių dokumentus fiziniam patikrinimui nebuvo galimybės.

8Apeliantas R. J. pažymi, kad dėl minėto įvykio valstybei ar tretiesiems asmenims žala nebuvo padaryta, muitinės deklaracija buvo tinkamai įforminta kitą darbo dieną.

9R. J. prašo atsižvelgti į tai, kad galiojančių administracinių nuobaudų už muitinės taisyklių pažeidimus jis neturi, dėl padaryto pažeidimo savo kaltę pripažino ir nuoširdžiai gailisi, tai teismas pripažino jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe, sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Be to, R. J. prašo atsižvelgti į tai, kad santuokoje su sutuoktine augina vieną nepilnametį vaiką ir vieną pilnametį dieninių studijų studentą, kuris studijuoja Jungtinėje Karalystėje. Siekiant užtikrinti sūnaus pragyvenimą Jungtinėje Karalystėje ir studijų apmokėjimą reikalingos didelės piniginės lėšos. Jis pateikė teismui pažymas, iš kurių matyti, kad jo šeimos pajamos per mėnesį yra apie 4 000 Lt (t. y. po 1 000 Lt asmeniui), o paskirta piniginė nuobauda sudaro 75 proc. jo šeimos pajamų per mėnesį. Apeliantas atkreipia teismo dėmesį į tai, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-26 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004 nurodyta, jog priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams tenkinti pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos išlaikymas, nuo 2013-01-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-20 nutarimu Nr. 718 yra patvirtintas minimalus mėnesinis 1 000 Lt dydžio darbo užmokestis, tai atspindi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės poziciją pasisakant, kokia suma turėtų būti skiriama suaugusio ar nepilnamečio vaiko minimaliems asmens poreikiams tenkinti.

10ATPK 301 str. 1 d. nustato, jog organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 straipsnio antrojoje dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

11ATPK 31 str. 1, 2 p. nustato jog atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės yra šios: kaltininkas nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti pažeidimą ir jame dalyvavusius asmenis, kaltininkas savo noru atlygino nuostolį ar pašalino padarytą žalą.

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas, nagrinėdami bylas dėl nuobaudos sušvelninimo, yra konstatavę, jog nuoširdus gailėjimasis, padėjimas išaiškinti pažeidimą ir jame dalyvavusius asmenis yra pakankamas pagrindas sušvelninti paskirtą nuobaudą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartyje byloje Nr. N-575-750-12 nurodė, jog: „<...> Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, taip pat atsižvelgęs į A. T. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, konstatavo, kad yra pagrindas taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas, todėl skundžiamu nutarimu asmeniui paskyrė mažesnę baudą, nei sankcijoje už padarytus pažeidimus numatyta minimali. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, jog byloje nėra aplinkybių, sudarančių pagrindą dar labiau sušvelninti asmeniui paskirtą administracinę nuobaudą. Pabrėžtina, jog tai, kad A. T. prisipažino padaręs jam inkriminuotus pažeidimus, jau buvo įvertinta pirmosios instancijos teisme skiriant asmeniui administracinę nuobaudą. <...>“

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą Klaipėdos teritorinė muitinė prašo netenkinti R. J. skundo ir palikti nepakeistą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartį.

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15R. J. administracinėn atsakomybėn patrauktas už ATPK 2091 str. 1 d. 2 p. numatyto pažeidimo padarymą. ATPK 2091 str. 1 d. 2 p. numatyta atsakomybė asmenims, kurie laikinai saugomų prekių arba prekių, kurioms buvo įforminti muitinės sankcionuoti veiksmai, ar prekių, kurioms neįforminti muitinės sankcionuoti veiksmai, nepateikė muitiniam tikrinimui arba jų nedeklaravo nustatyta tvarka. Už šio pažeidimo padarymą minėto straipsnio sankcijoje numatyta administracinė nuobauda nuo 3 000 Lt iki 5 000 Lt.

16Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, t. y. kad R. J. padarė minėtą administracinį teisės pažeidimą, ir apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus, neturi pagrindo abejoti dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltės padarius jam inkriminuotą pažeidimą. Tačiau apeliaciniame skunde keliamas paskirtos administracinės nuobaudos individualizavimo klausimas bei prašoma taikyti ATPK 301 str. nuostatas ir skirti mažesnę nuobaudą nei ATPK 2091 str. 1 d. 2 p. numatyta minimali, todėl byla nagrinėjama, neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

17Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinius teisės pažeidimus padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat, kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nedarytų naujų teisės pažeidimų. ATPK 30 str., reglamentuojančiame administracinės nuobaudos skyrimo bendrąsias taisykles, numatyta, kad nuobauda už administracinį teisės pažeidimą yra skiriama, neperžengiant norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytų ribų, tiksliai laikantis šio kodekso ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų. ATPK 302 str. numatyta, kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo.

18Skiriant nuobaudą R. J. buvo atsižvelgta į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad kaltę dėl jam inkriminuoto pažeidimo pripažino ir nuoširdžiai gailisi, kad nėra jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Atsižvelgiant į šias aplinkybes R. J. buvo paskirta minimali ATPK 2091 str. 1 d. 2 p. sankcijoje numatyta nuobauda.

19Įvertinęs R. J. administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagą, apygardos teismas daro išvadą, kad apylinkės teismas pagrįstai netenkino R. J. skundo, kuriuo pažeidėjas prašė taikyti ATPK 301 str. nuostatas ir skirti švelnesnę nuobaudą nei ATPK 2091 str. 1 d. 2 p. sankcijoje numatyta minimali. Klaipėdos miesto apylinkės teismas tinkamai motyvavo savo sprendimą, kuriuo atmetė pažeidėjo R. J. skundą dėl Klaipėdos teritorinės muitinės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu jam pagal ATPK 2091 str. 1 d. 2 p. paskirtos administracinės nuobaudos – 3 000 Lt baudos paskyrimo teisėtumo ir pagrįstumo.

20ATPK 301 str. nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 str. 2 d., taip pat į šio kodekso 31 str. nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos. Pagal formuojamą teismų praktiką, administracinė nuobauda, vadovaujantis ATPK 301 str. nustatytomis taisyklėmis, gali būti švelninama tik esant išskirtinėms aplinkybėms, kurios gali būti vertinamos pažeidėjo naudai, pavyzdžiui, nedidelis veikos pavojingumas, išskirtinai teigiamas pažeidėjo asmenybės charakterizavimas, kelių lengvinančių atsakomybę aplinkybių buvimas ir pan. Tuo tarpu nesant tokių ypatingų aplinkybių, mažesnė nei įstatymo numatyta už konkretaus administracinio teisės pažeidimo padarymą nuobauda negali būti skiriama. Apygardos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, sutinka su apylinkės teismo išvada, kad tokių aplinkybių šioje byloje nenustatyta.

21Nagrinėjamu atveju nustatyta tik viena R. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, tuo tarpu, kaip minėta, pagal formuojamą teismų praktiką išskirtinėmis aplinkybėmis, suteikiančiomis galimybę taikyti ATPK 301 str. 1 d. nuostatas, galėtų būti laikomas kelių atsakomybę lengvinančių aplinkybių buvimas.

22Nors pažeidimu ir nebuvo padaryta žala bei nėra duomenų, kad pažeidėjas R. J. anksčiau būtų buvęs baustas administracine tvarka, tačiau šios aplinkybės nelaikytinos išskirtinėmis dėl galimybės taikyti pažeidėjui ATPK 301 str. 1 d. nuostatas.

23Tai, kad R. J. gailisi dėl padaryto pažeidimo, yra tik jo atsakomybę švelninanti aplinkybė, kuri reikšminga parenkant administracinę nuobaudą, neperžengiant sankcijos už padarytą pažeidimą ribų, tačiau jos tikrai nepakanka, jog būtų galima taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas ir paskirti švelnesnę nuobaudą.

24Nors apeliantas teigia, kad turi pareigą išlaikyti du vaikus, vienas iš jų yra nepilnametis, kitas studijuoja užsienyje, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad R. J. turi vieną pilnametį sūnų, kuris studijuoja Jungtinėje Karalystėje. Duomenų, kad sūnaus studijos būtų mokamos, R. J. teismui nepateikė. Taip pat byloje nėra duomenų, kad R. J. turi pareigą išlaikyti savo sutuoktinės nepilnametį sūnų R. V.. Be to, R. J. teismui pateikti duomenys apie jo ir jo sutuoktinės gaunamas pajamas neleidžia daryti išvados, kad pažeidėjo šeimos finansinė padėtis yra sunki, nes bendros šeimos pajamos per mėnesį yra apie 4 000 Lt.

25Apylinkės teismas teisingai pažymėjo, jog skiriama nuobauda turėtų nubausti teisės pažeidėją, sukelti teisės pažeidėjui atitinkamas neigiamas pasekmes, o tokių pasekmių atsiradimas pats savaime neturėtų būti laikomas išskirtinio pobūdžio aplinkybe, sudarančia pagrindą švelninti paskirtą nuobaudą, nes neigiami padariniai yra natūralus teisės pažeidimo rezultatas, apie kurį asmenys yra informuojami iš anksto, įstatyme įtvirtinant draudžiamas veikas bei nustatant už jas konkrečias sankcijas.

26Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nėra nustatyta išskirtinių aplinkybių, kurios leistų R. J. taikyti ATPK 301 str. nuostatas, o jo nurodytos aplinkybės – dėl pažeidimo nuoširdžiai gailisi, pareiga išlaikyti šeimą – yra reikšmingos parenkant administracinę nuobaudą, neperžengiant sankcijos už numatytą pažeidimą ribų.

27Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas visapusiškai išnagrinėjo nuobaudos individualizavimo aplinkybes ir priėmė teisingą sprendimą. Dėl R. J. apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų nuobaudos švelninti nėra pagrindo. R. J. paskirta nuobauda atitinka padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, teisingumo ir protingumo kriterijus.

28Pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, teismas išsamiai ir tinkamai įvertino nustatytas aplinkybes, keisti ar naikinti skundžiamą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartį apelianto skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

29Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartį nepakeistą ir R. J. apeliacinio skundo netenkinti.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta... 2. Klaipėdos teritorinės muitinės Klaipėdos krovinių posto vyriausiasis... 3. Klaipėdos teritorinė muitinė 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr.... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartimi netenkino... 5. Skundu R. J. prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m.... 6. Apelianto R. J. nuomone, Klaipėdos teritorinė muitinė, paskirdama jam už... 7. R. J. nurodo, kad jis, atlikdamas darbines muitinės tarpininko pareigas,... 8. Apeliantas R. J. pažymi, kad dėl minėto įvykio valstybei ar tretiesiems... 9. R. J. prašo atsižvelgti į tai, kad galiojančių administracinių nuobaudų... 10. ATPK 301 str. 1 d. nustato, jog organas (pareigūnas), nagrinėjantis... 11. ATPK 31 str. 1, 2 p. nustato jog atsakomybę už administracinį teisės... 12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir Vilniaus miesto 1-asis... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Klaipėdos teritorinė muitinė prašo... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. R. J. administracinėn atsakomybėn patrauktas už ATPK 2091 str. 1 d. 2 p.... 16. Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, t. y. kad R. J. padarė... 17. Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama... 18. Skiriant nuobaudą R. J. buvo atsižvelgta į padaryto administracinio teisės... 19. Įvertinęs R. J. administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagą,... 20. ATPK 301 str. nustatyta, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis... 21. Nagrinėjamu atveju nustatyta tik viena R. J. atsakomybę lengvinanti... 22. Nors pažeidimu ir nebuvo padaryta žala bei nėra duomenų, kad pažeidėjas... 23. Tai, kad R. J. gailisi dėl padaryto pažeidimo, yra tik jo atsakomybę... 24. Nors apeliantas teigia, kad turi pareigą išlaikyti du vaikus, vienas iš jų... 25. Apylinkės teismas teisingai pažymėjo, jog skiriama nuobauda turėtų... 26. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nėra nustatyta... 27. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 28. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, teismas... 29. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 30. palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 9 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....