Byla 2SA-95-823/2009
Dėl antstolio veiksmų (suinteresuoti asmenys antstolė M. L., BUAB „Valra“)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Godos Ambrasaitės - Balynienės, teisėjų Petro Jaržemskio ir Dalios Višinskienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „Kaišiadorių statyba“ atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Kaišiadorių statyba“ skundą dėl antstolio veiksmų (suinteresuoti asmenys antstolė M. L., BUAB „Valra“).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėja UAB „Kaišiadorių statyba“ pateikė teismui skundą, kuriuo prašė sustabdyti vykdomojo rašto Nr. 2-426-643, išduoto 2008 m. spalio 8 d., vykdymą taip pat pripažinti neteisėtu antstolės M. L. 2008 m. spalio 27 d. patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį raštą Nr. 2-426-643 dėl 33 000 Lt išieškojimo iš UAB „Kaišiadorių statyba“ UAB „Valra“ naudai bei įpareigoti antstolę M. L. grąžinti vykdomąjį raštą Nr. 2-426-643 jį pateikusiam asmeniui. Nurodė, kad vykdomąjį raštą Nr. 2-426-643 vykdymui pateikė advokato padėjėjas D. A.. Susipažinus su vykdomosios bylos medžiaga paaiškėjo, kad D. A. neturėjo tinkamo įgaliojimo pateikti vykdomąjį dokumentą vykdymui. 2008 m. lapkričio 12 d. D. A. pateikė sutartį dėl UAB „Valra“ atstovavimo vykdymo procese, pasirašytą UAB „Valra“ generalinio direktoriaus R. Č.. Tačiau 2008 m. rugsėjo 26 d. įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Valra“, todėl teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą ir juo disponuoti suteikiama tik administratoriui (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktas). UAB „Valra“ generalinis direktorius neturi jokių įgaliojimų nuo 2008 m. rugsėjo 26 d., todėl nei jis, nei jo įgaliotas asmuo neturėjo teisės pateikti vykdomąjį dokumentą vykdymui (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.134 straipsnio 3 dalis).

4Antstolę M. L. pavaduojantis antstolis D. B. atsiliepime į skundą prašė pareiškėjos UAB „Kaišiadorių statyba“ skundą atmesti. Nurodė, kad vykdomajame rašte, išduotame Kaišiadorių rajono apylinkės teismo, išieškotojo atstovu nurodytas advokato padėjėjas D. A., taikos sutartyje, pagal kurią išduotas minėtas vykdomasis raštas nurodyta visus mokėjimus atlikti į UAB „Valra“ įgalioto atstovo D. A. sąskaitą, todėl antstolei net nekilo mintis reikalauti iš D. A. įgaliojimo. Gavus UAB „Kaišiadorių statyba“ skundą, 2008 m. lapkričio 12 d. antstolės kontoroje buvo gauta atstovavimo sutarties kopija. UAB „Kaišiadorių statyba“ 2008 m. lapkričio 21 d. raštu informavo, kad įgaliojimas netenka galios nes UAB „Valra“ iškelta bankroto byla. 2008 m. gruodžio 1 d. antstolės kontoroje gautas BUAB „Valra“ administratoriaus įgalioto asmens I. J. prašymas tęsti išieškojimą, išieškotas lėšas pervesti į BUAB „Valra“ sąskaitą.

5Suinteresuotas asmuo BUAB „Valra“ atsiliepimu į skundą pirmosios instancijos teismo prašė pareiškėjos UAB „Kaišiadorių statyba“ skundą atmesti bei įpareigoti antstolę M. L. išieškotą sumą pervesti į BUAB „Valra“ sąskaitą. Nurodė, kad atstovavimo sutartis tarp advokato padėjėjo D. A. ir BUAB „Valra“ generalinio direktoriaus R. Č. buvo pasirašyta 2008 m. liepos 15 d., kai bendrovei dar nebuvo iškelta bankroto byla, ši sutartis buvo nutraukta tik 2008 m. gruodžio 1 d., todėl advokato padėjėjas D. A. veikė teisėtai ir turėjo reikiamus įgaliojimus vykdomąjį raštą Nr. 2-426-643 pateikti vykdymui.

6Trakų rajono apylinkės teismas 2009 m. vasario 24 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Kaišiadorių statyba“ skundą atmetė. Teismas nurodė, kad atstovavimo sutartis tarp advokato padėjėjo D. A. ir BUAB „Valra“ generalinio direktoriaus R. Č. buvo sudaryta dar iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo ir nutraukta tik 2008 m. gruodžio 1 d., todėl advokato padėjėjas D. A. teisėtai pateikė vykdyti antstolei M. L. vykdomąjį raštą Nr. 2-426-643, o antstolė M. L. pagrįstai priėmė šį vykdomąjį raštą vykdyti.

7Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Kaišiadorių statyba“ prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - pripažinti neteisėtu antstolės M. L. 2008 m. spalio 27 d. patvarkymą priimti vykdyti vykdomąjį raštą Nr. 2-426-643 ir įpareigoti antstolę M. L. grąžinti vykdomąjį raštą Nr. 2-426-643 jį pateikusiam asmeniui. Teigia, kad BUAB „Valra“ bankroto byla iškelta 2008 m. rugsėjo 26 d., o vykdomasis raštas išduotas tik 2008 m. spalio 8 d., todėl advokato padėjėjas D. A. neturėjo įgaliojimų pateikti šį vykdomąjį raštą vykdymui.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Valra“ prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad advokato padėjėjas D. A. turėjo teisę pateikti vykdomąjį raštą Nr. 2-426-643 anstolei M. L. vykdymui, nes bendrovei iškėlus bankroto bylą bendrovės vadovų sudarytos sutartys galioja tol, kol nėra nutraukiamos administratoriaus. Su advokato padėjėju D. A. administratorius atstovavimo sutartį nutraukė tik 2008 m. gruodžio 1 d., todėl jis turėjo teisę pateikti vykdomąjį raštą Nr. 2-426-643 vykdymui.

9Atskirasis skundas netenkintinas.

10CPK 3 straipsnis įpareigoja bylą nagrinėjantį teismą aiškinant ir taikant materialines ir proceso teisės normas vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, atsižvelgti į byloje taikytinų materialinių ir proceso teisės normų paskirtį bei tikslus. Konstitucinis teisingumo principas be kita ko reikalauja, kad teisės normų reikalavimai nebūtų teismo taikomi formaliai, iš esmės teisėti procesiniai veiksmai ir sprendimai nebūtų naikinami vadovaujantis formaliais pagrindais. Be to, teismas, nagrinėjantis bylą, negali sudaryti prielaidų proceso šalims piktnaudžiauti savo materialinėmis ar procesinėmis teisėmis, kadangi piktnaudžiavimas teise yra neteisėtas veiksmas, kurio teisė ir teismai negali pripažinti bei ginti.

11Teismo sprendimų vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo sprendimas. Teismo sprendimu pripažinta teisė yra apginama tik tada, kai teismo sprendimas yra realiai įvykdomas. Teismo sprendimų vykdymo procesinė tvarka įstatymų leidėjo nustatyta atsižvelgiant į tai, kad būtų pasiektas šis teismo sprendimų vykdymo, kaip civilinio proceso stadijos tikslas, taip pat į tai, kad vykdant teismo sprendimus nebūtų pažeidžiamos ar nepagrįstai apribojamos tiek išieškotojo, tiek skolininko teisės bei teisėti interesai. Nagrinėjant bylas dėl antstolių veiksmų vykdant teismų sprendimus be kita ko turi būti atsižvelgiama į nurodytus teismo sprendimų vykdymo stadijos tikslus, nustatyti vykdymo procesą reglamentuojančių proceso teisės normų pažeidimai vertinami tiek atsižvelgiant į jų įtaką išieškotojo bei skolininko teisėms, tiek į protingumo bei teisingumo principus, draudžiančius naikinti iš esmės teisėtus ir pagrįstus procesinius sprendimus dėl formalių motyvų. Priešingas aiškinimas leistų nesąžiningai šaliai formaliais pagrindais vilkinti sprendimų vykdymo procesą, įsiteisėjusiais procesiniais teismų sprendimais pripažintų kreditoriaus teisių įgyvendinimą.

12Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad antstolė M. L. 2008 m. spalio 27 d. priėmė vykdyti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-426-643/2008 dėl skolos išieškojimo iš UAB „Kaišiadorių statyba“ UAB „Valra“ naudai. Vykdomajame rašte išieškotojo atstovu nurodytas advokato padėjėjas D. A., kuris ir pateikė nurodytą vykdomąjį raštą vykdymui (vykdomosios bylos 3-5 l.). Teisė pateikti vykdomąjį raštą vykdymui D. A. suteikta 2008 m. liepos 15 d. atstovavimo sutartimi, kurią pasirašė UAB „Valra“ direktorius R. Č. (b.l. 25). UAB „Valra“ 2008 m. rugsėjo 15 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Skolininkui UAB „Kaišiadorių statyba“ paprašius nutraukti išieškojimą vadovaujantis tuo, kad vykdomąjį raštą vykdyti pateikė neįgaliotas asmuo, antstolės M. L. padėjėja 2008 m. lapkričio 25 d. raštu kreipėsi į BUAB „Valra“ bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį I. J., prašydama pranešti, ar BUAB „Valra“ bankroto administratorius dėl priverstinio skolos išieškojimo neprieštarauja (b.l. 35). Tą pačią dieną BUAB „Valra“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo I. J. faksu kreipėsi į antstolę prašydama tęsti išieškojimą iš UAB „Kaišiadorių statyba“ pagal Kaišiadorių rajono apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-426-643/2008 (b.l. 26). Tiek atsiliepimu pirmosios instancijos teismui, tiek atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Valra“ administratoriaus įgaliotas asmuo I. J. laikėsi pozicijos, kad BUAB „Valra“ pradėtam skolos išieškojimui pritaria, ir kad D. A. pateikdamas vykdomąjį raštą vykdymui jam suteiktų įgaliojimų neviršijo, kadangi atstovavimo sutartis su D. A. buvo nutraukta tik 2008 m. gruodžio 1 d. (b.l. 31-32, 53-54). Tuo tarpu apeliantas laikosi pozicijos, kad D. A. įgaliojimai pasibaigė iškėlus UAB „Valra“ bankroto bylą, todėl vykdomojo rašto pateikimo vykdyti dieną D. A. tokių įgaliojimų neturėjo (b.l. 45-46). Taigi byloje be kita ko keliamas atstovavimą pagal pavedimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimas.

13Išieškotojas ar skolininkas savo teises vykdymo procese gali įgyvendinti patys ar per atstovus (CPK 559 straipsnis). Atstovo veiksmai veikiant jam suteiktų įgalinimų ribose pripažįstami paties atstovaujamojo veiksmais. Tais atvejais, kai atstovas veikia viršydamas jam suteiktus įgaliojimus, pirmiausiai pažeidžiami atstovaujamojo interesai, kadangi įgaliojimus viršijantis ar jų neturintis atstovas negali tinkamai išreikšti atstovaujamojo valios atitinkamu klausimu. Atsižvelgiant į tai, kad atstovavimo teisinis santykis pirmiausia sieja atstovą ir atstovaujamąjį, aiškinant ir taikant atstovavimą reglamentuojančias teisės nuostatas yra ypač svarbu nustatyti tikrąją atstovaujamojo valią atstovo veiksmų atžvilgiu. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos suteikia atstovaujamajam galimybę patvirtinti atstovo viršijant įgaliojimus atliktus veiksmus, jei jie atitinka paties atstovaujamojo valią (CK 2.133 straipsnio 6 dalis).

14CK 6.763 straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad vienai iš pavedimo sutarties šalių iškėlus bankroto bylą pavedimo sutartis pasibaigia. Šią nuostatą detalizuoja Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius per laikotarpį iki pirmojo kreditorių susirinkimo sprendžia klausimus dėl įmonės sudarytų sandorių, kurių įvykdymo terminas dar nepasibaigė, tolesnio vykdymo ir naujų sandorių, reikalingų įmonės ūkinei komercinei veiklai tęsti, sudarymo, jei įmonė tęsia ūkinę komercinę veiklą, ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos praneša suinteresuotiems asmenims apie tai, kad vykdys įmonės sudarytas sutartis, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, arba jų nevykdys (ĮBĮ 11straipsnio 3 dalies 13 punktas) Jei per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos administratorius pranešė suinteresuotiems asmenims, kad įmonės sudarytų sutarčių, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, nevykdys, šios sutartys (tarp jų nuomos, panaudos), išskyrus darbo sutartis ir sutartis, iš kurių kyla bankrutuojančios įmonės reikalavimo teisės, laikomos pasibaigusiomis, o dėl šios priežasties atsiradę reikalavimai yra tenkinami šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 4 punktas). Šios ĮBĮ nuostatos suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriui teisę patvirtinti iki bankroto bylos iškėlimo sudarytas bankrutuojančios įmonės sutartis, tarp jų ir pavedimo sutartis. Būtent tokios pozicijos nagrinėjamoje byloje laikosi ir BUAB „Valra“, nurodydama, kad atstovavimo sutartis su advokato padėjėju D. A. vykdomojo rašto pateikimo metu nebuvo nutraukta, todėl galiojo (b.l. 53-54). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į galiojantį teisinį reglamentavimą, su šia BUAB „Valra“ pozicija ir ją atitinkančia pirmosios instancijos teismo pozicija sutinka. CK 6.763 straipsnio 1 dalies 6 punktas, aiškinant jį sistemiškai su atitinkamomis ĮBĮ nuostatomis bei atsižvelgiant į pavedimo teisinių santykių esmę ir prigimtį, turėtų būti aiškinamas taip, kad pavedimo sutartis, iškėlus vienai iš jos šalių bankroto bylą, pasibaigia, jei bankrutuojančios įmonės administratorius per įstatyme nustatytą terminą konkliudentiniais veiksmais šios sutarties nepatvirtina.

15Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad net ir aiškinant CK 6.763 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatą apelianto nurodytu būdu tai nesudarytų pagrindo panaikinti skundžiamą antstolės patvarkymą ir įpareigoti antstolę grąžinti vykdomąjį raštą jį pateikusiam asmeniui, kadangi BUAB „Valra“ administratoriaus įgaliotas asmuo I. J. tiek antstolei, tiek pirmosios instancijos teismui patvirtino, kad vykdomojo rašto pateikimas vykdyti atitinka BUAB „Valra“ valią ir interesus (CK 2.133 straipsnio 6 dalis). Skolininkas UAB „Kaišiadorių statyba“, žinodamas šią BUAB „Valra“ administratoriaus poziciją, ir nepaisant to formaliu pagrindu ginčydamas antstolės veiksmus, nepagrįsdamas kuo konkrečiai ginčijamas patvarkymas pažeidžia jo kaip skolininko teises, piktnaudžiauja savo procesine teise skųsti antstolio veiksmus, ir todėl teismo negali būti ginamas.

16Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 straipsnis, 320 straipsnio 1 dalis).

17Vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, 339 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Trakų rajono apylinkės teismo 2009 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai