Byla 2-276/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Konstantino Gurino ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas)

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „GK projektai“, uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV investicijos“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 22 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-2024-623/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „GK projektai“, uždarajai akcinei bendrovei „Ranga IV“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Ranga IV investicijos“ dėl 1 726 067,34 Lt skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „GK projektai“, UAB „Ranga IV“ ir UAB „Ranga IV investicijos“, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 1 726 067,34 Lt skolą, 10,97 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams nuosavybės teise priklausantį turtą, neįkeistą AB DnB Nord bankui, 1 000 000 Lt sumai, turtą pavedant surasti ir aprašyti antstoliui. Nurodė, jog ieškiniu prašoma solidariai priteisti skolą iš pagrindinio skolininko UAB ,,GK Projektai“ ir laiduotojų UAB ,,Ranga – IV“ ir UAB ,,Ranga IV investicijos“. Kredito gavėjas įkeitė ieškovui nekilnojamąjį turtą ir šio turto likvidacinė vertė 2008 m. balandžio 14 d. nepriklausomo turto vertinimo duomenimis buvo 2 440 001 Lt. Tačiau, atsižvelgiant į susidariusią situaciją rinkoje, ieškovas nurodė, kad už tokią kainą turto realizuoti nepavyktų. Todėl, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių laiduotojų turtui, teismo sprendimo įvykdymas ieškinio tenkinimo atveju pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas. Laiduotojų prievolės bankui nėra užtikrintos nekilnojamojo turto hipoteka ar įkeitimu, o ieškinio suma yra didelė. Laiduotojas UAB ,,Ranga IV“ turi skolą VSDFV biudžetui, taip pat yra viešai paskelbta apie šios įmonės skolas kitiems subjektams, kas leidžia daryti išvadą apie sunkią šios įmonių grupės finansinę padėtį. Todėl yra pagrįsta tikimybė, kad laiduotojai gali bandyti perleisti turtą ar jo netekti dėl kitų kreditorių, laiduotojams gali būti iškeltos bankroto bylos. Ieškovas nurodė, kad būtina atsižvelgti į tai, jog turėtų būti užtikrinti ne tik 1,7 mln. Lt pagrindinės skolos, bet ir procesinės palūkanos, žyminis mokestis (virš 21.000 Lt), išlaidos antstoliams, taip pat atstovavimo išlaidos.

6Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 22 d. nutartimi tenkino ieškovo AB DnB NORD banko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ieškovo reikalavimų užtikrinimui areštavo solidariems skolininkams UAB „GK projektai“, UAB „Ranga IV“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, neįkeistą AB DnB BORD bankui, 1 000 000 Lt sumai, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims, o nesant turto ar esant jo nepakankamai – nutarė areštuoti trūkstamai sumai pinigines lėšas, priklausančias skolininkams ir esančius pas juos ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti, tačiau leidžiant atsiskaityti su kreditoriumi AB DnB NORD banku. Teismas atsižvelgė, jog nagrinėjamu atveju yra pareikštas turtinis reikalavimas dėl didelės įsiskolinimo sumos priteisimo (1 726 067,34 Lt), dėl ko gali padidėti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika, atsakovai vengia vykdyti prievolę.

7Atsakovai UAB „Ranga IV“ ir UAB „GK projektai“ atskiraisiais skundais prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartį. Atskiruosius skundu grindžia šiais argumentais:

81. Ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas galimai ieškovui palankus teismo sprendimo vykdymas, ir savo prašymą grindė prielaidomis.

92. Kadangi teismas nutartyje neišdėstė jokių tokios nutarties priėmimo motyvų, išskyrus aplinkybę, jog nutartis priimama dėl didelės ieškinio sumos, ji turi būti naikintina dėl esminių procesinių normų pažeidimo.

103. Skundžiama nutartis priimta pažeidžiant ekonomiškumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principą (LR CPK 145 str. 2 d.). Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neatsižvelgė, jog ieškovo reikalavimai yra užtikrinti atsakovui UAB „GK projektai“ priklausančio nekilnojamojo turto hipoteka, kurio likvidacinė vertė (2 440 001 Lt) yra beveik 700 000 Lt didesnė nei ieškinio suma. Tuo tarpu įkeisto turto rinkos vertė yra lygi net 3 750 000 Lt. Todėl faktiškai ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui skirta bendra suma – 3 440 001 Lt.

114. Skundžiama nutartimi atsakovams nebuvo sudaryta galimybė mokėti mokesčius į valstybės biudžetą, įmokas Sodrai, taip pat darbo užmokestį darbuotojams, kas prilygsta atsakovų veiklos sustabdymui.

12Atsakovas UAB „Ranga IV“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės – jį atmesti. Atsakovas UAB „Ranga IV“ savo atskirajame skunde išdėsto tuos pačius argumentus, kurie yra nurodyti kitų atsakovų atskiruosiuose skunduose, papildomai nurodydamas, jog ieškovo prašomo taikyti arešto masto suma (1000 000 Lt) yra nepagrįsta. Atsižvelgiant į įkeisto turto vertę, jo visiškai užtektų ir ieškovo prašomoms priteisti procesinėms palūkanoms, vykdymo ir bylinėjimosi išlaidoms padengti.

13Ieškovas AB DnB NORD bankas atsiliepimais į atsakovų atskiruosius skundus prašo skundus atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Didelė ieškinio suma sudaro pakankamą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovai neneigia ieškovo argumentų dėl jų prastos finansinės būklės, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 30 d. nutartis iškelti UAB „Ranga IV“ restruktūrizavimo bylą tik patvirtina skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Nurodo, kad atsakovai yra tarpusavyje susiję (priklauso vienai įmonių grupei, bendrai vykdo komercinę veiklą), todėl vienos iš jų pablogėjusi finansinė būklė lemia ir kitų sunkesnę padėtį. Leidimas atsakovams atsiskaityti su darbuotojais, mokėti mokesčius nagrinėjamu atveju būtų diskriminuojantis kitų kreditorių atžvilgiu. Be to, pritaikytas turto areštas nereiškia, kad tokios atsiskaitymo operacijos apskritai nėra galimos, o byloje nėra duomenų dėl atsakovų piniginių lėšų arešto. Mano, kad nustatytas arešto mastas nepažeidžia ekonomiškumo principo ir nedubliuoja to paties turto, nes turto areštas pritaikytas, atsižvelgiant į įkeisto turto vertę ir pagal nutartį areštas taikomas tik neįkeistam turtui. Apeliantai nepagrįstai nurodo, jog teismas nagrinėjamu atveju spręsdamas dėl arešto masto turėjo vadovautis įkeisto turto rinkos verte, kadangi, parduodant įkeistą turtą iš varžytynių, pradinė kaina yra 80 proc. nustatytos rinkos vertės, o iš gautų sumų turi būti padengtos vykdymo išlaidos. Be to, išieškotina suma padidėja dėl bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų.

14Atsakovas UAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepimu į UAB „Ranga IV“ atskirąjį skundą, atsakovas UAB „Ranga IV“ atsiliepimu į UAB „GK projektai“ atskirąjį skundą ir atsakovas UAB „GK projektai“ atsiliepimu į UAB „Ranga IV investicijos“ atskirąjį skundą prašo tenkinti atskirųjų skundų reikalavimus ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartį panaikinti.

15Atskirieji skundai tenkintini.

16Remiantis LR CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą.

17Byloje yra kilęs klausimas, ar nagrinėjamu atveju egzistuoja būtinybė užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą tuo atveju, jeigu būtų tenkinti ieškovo AB DnB NORD banko atsakovams UAB „GK Projektai“, UAB „Ranga IV“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ pareikšti ieškinio reikalavimai.

18Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas AB DnB NORD bankas savo ieškinio reikalavimą atsakovams UAB „GK Projektai“, UAB „Ranga IV“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ dėl 1 726 067,34 Lt skolos, 10,97 proc. procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo grindžia atsakovo UAB „GK Projektai“ prievolių pagal 2006 m. gegužės 2 d. Kreditavimo sutartį Nr. 1203-06IL, kurios sąlygos buvo iš dalies pakeistos ir papildytos 2006 m. rugsėjo 28 d. Susitarimu Nr. 1 bei 2007 m. spalio 30 d. Susitarimu Nr. 2, netinkamu vykdymu. Įsiskolinimo suma grindžiama 1 686 819,57 Lt negrąžinto kredito suma, 38 156,51 Lt nesumokėtomis palūkanomis ir 1 091,26 Lt priskaičiuotų delspinigių suma, kurią kredito gavėjas UAB „GK Projektai“ liko skolingas bankui 2008 m. spalio 30 d. pasibaigus kredito grąžinimo terminui. Kadangi prievolių pagal kreditavimo sutartį įvykdymas buvo užtikrintas UAB „Ranga IV“ ir UAB „Ranga IV investicijos“ laidavimu, ieškovas AB DnB NORD bankas ieškiniu pareiškė reikalavimą dėl skolos priteisimo solidariai iš kredito gavėjo ir laiduotojų.

19LR CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti.

20Iš bylos medžiagos matyti, jog kredito gavėjas UAB „GK projektai“ prievolių pagal kreditavimo sutartį įvykdymą užtikrino ne tik laidavimu, bet ir nekilnojamojo turto hipoteka – įkeitė bankui žemės sklypus su statiniais, esančius ( - ), kurių likvidacinė vertė 2008 m. balandžio 14 d. nepriklausomo turto vertinimo duomenimis buvo 2 440 001 Lt. Ieškovas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė aplinkybe, jog dėl šiuo metu rinkoje susidariusios situacijos, įkeisto turto nepavyktų parduoti už tą kainą, kuri buvo nustatyta 2008 m. pavasarį, atliekant įkeisto turto įvertinimą, bei, tikėtina, kad įkeisto nekilnojamojo turto iš viso nepavyktų realizuoti, dėl ko aktualia tampa galimybė išieškoti skolą iš laiduotojų.

21Teisėjų kolegija pažymi, jog, atsižvelgiant į tai, kad tiek prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, tiek laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama to paties tikslo įgyvendinimo, t.y. skolininko prievolių tinkamo įvykdymo, nagrinėjamu atveju, esant pareikštam solidariam ieškinio reikalavimui tiek skolininko, tiek jo laiduotojų atžvilgiu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų galimas tik nustačius, jog 2006 m. gegužės 2 d. Kreditavimo sutartimi Nr. 1203-06IL nustatytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės realiai neatlieka savo funkcijos ar nėra pakankamos teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui ieškinio tenkinimo atveju.

22Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju nepagrįstai neatsižvelgė, kad hipoteka įkeisto atsakovui UAB „GK projektai“ priklausančio turto realiai pakanka tam, kad būtų užtikrintas teismo sprendimo įvykdymas ieškinio tenkinimo atveju, kadangi įkeisto turto likvidacinė vertė, kuri 2008 m. balandžio 14 d. duomenimis buvo lygi 2 440 001 Lt, yra žymiai didesnė nei pareikšto ieškinio suma, kuri sudaro 1 726 067,34 Lt. Pardavus įkeistą turtą, hipotekos kreditorius turi pirmumo teisę prieš kitus skolininko kreditorius į visišką jo reikalavimų patenkinimą iš sumos, gautos pardavus tokį turtą (CK 4.192 str. 1 d.). Todėl tuo atveju, kai prievolės įvykdymas yra užtikrintas vieno iš atsakovų nekilnojamojo turto hipoteka ir įkeisto turto vertės pakanka ieškinio reikalavimui užtikrinti, papildomi suvaržymai atsakovų turtui, kurių prašo ieškovas, būtų neproporcingi procese siekiamiems tikslams, t.y. suvaržytų atsakovų teises labiau, nei tai yra būtina būsimam teismo sprendimui įvykdyti.

23Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, jog, priverstinai realizuojant įkeistą turtą, nėra garantijų, kad jis bus parduotas už kainą, kuri buvo nustatyta 2008 m. balandžio mėnesį (2 440 001 Lt) ir kad turtą tikrai pavyks realizuoti, kadangi šie ieškovo argumentai yra grindžiami prielaidomis bei nesudaro objektyvaus ir pagrįsto pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vadovaujantis LR CPK 178 straipsniu, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus tuos atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių LR CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Tuo tarpu ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti atsakovui UAB „GK projektai“ priklausančio ir pagal 2006 m. gegužės 2 d. Kreditavimo sutartį Nr. 1203-06IL kylančių prievolių įvykdymo užtikrinimo tikslu įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertės sumažėjimą. Pažymėtina, jog būtent turto rinkos vertė yra kriterijus, kuriuo remdamasis antstolis, vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, sudaro konkretaus areštuojamo turto aprašą, o taip pat pagrindinis kriterijus, nustatant turto, į kurį nukreipiamas išieškojimas, vertę tuo atveju, kai yra vykdomas priverstinis skolos išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto.

24Ieškovui savo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžiant būtinumu užtikrinti ne tik materialinio teisinio, bet ir procesinio teisinio pobūdžio reikalavimus (bylinėjimosi išlaidas), teisėjų kolegija pripažįsta nesant pagrindo daryti išvadą, jog, atsižvelgiant į ieškovo nurodomą bylinėjimosi išlaidų dydį (žyminis mokestis 21 000 Lt), nagrinėjamu atveju egzistuoja grėsmė, kad teismo sprendimas šioje dalyje gali būti neįvykdytas. Pažymėtina, jog laikinosios apsaugos priemonės negali apimti vykdymo išlaidų išieškojimo užtikrinimo, nes teismo sprendimu jos nėra priteisiamos.

25Kadangi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, iš esmės pažeidė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus, ir nepagrįstai suvaržė atsakovų teises daugiau, nei tai yra būtina būsimam teismo sprendimui įvykdyti, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama.

26Ieškovui išaiškinama, jog ateityje iš esmės pasikeitus situacijai ir sumažėjus įkeisto turto vertei bei pateikus tai patvirtinančius įrodymus, ieškovas bet kurioje civilinės bylos nagrinėjimo stadijoje gali reikšti pakartotinį prašymą dėl ieškinio reikalavimų užtikrinimo.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

28Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartį, kuria atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „GK Projektai“, uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ranga IV investicijos“ turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

29Nutarties nuorašą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 5. Ieškovas ieškinyje prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 6. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 22 d. nutartimi tenkino ieškovo AB... 7. Atsakovai UAB „Ranga IV“ ir UAB „GK projektai“ atskiraisiais skundais... 8. 1. Ieškovas nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad, nepritaikius... 9. 2. Kadangi teismas nutartyje neišdėstė jokių tokios nutarties priėmimo... 10. 3. Skundžiama nutartis priimta pažeidžiant ekonomiškumo ir proceso šalių... 11. 4. Skundžiama nutartimi atsakovams nebuvo sudaryta galimybė mokėti... 12. Atsakovas UAB „Ranga IV“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. Ieškovas AB DnB NORD bankas atsiliepimais į atsakovų atskiruosius skundus... 14. Atsakovas UAB „Ranga IV investicijos“ atsiliepimu į UAB „Ranga IV“... 15. Atskirieji skundai tenkintini.... 16. Remiantis LR CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 17. Byloje yra kilęs klausimas, ar nagrinėjamu atveju egzistuoja būtinybė... 18. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas AB DnB NORD bankas savo ieškinio... 19. LR CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos... 20. Iš bylos medžiagos matyti, jog kredito gavėjas UAB „GK projektai“... 21. Teisėjų kolegija pažymi, jog, atsižvelgiant į tai, kad tiek prievolių... 22. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju nepagrįstai neatsižvelgė,... 23. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, jog,... 24. Ieškovui savo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 25. Kadangi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos... 26. Ieškovui išaiškinama, jog ateityje iš esmės pasikeitus situacijai ir... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartį, kuria... 29. Nutarties nuorašą siųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui –...