Byla e2-1625-466/2018
Dėl dalies valdybos sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir žalos atlyginimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje – A. Z

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovui P. S., atsakovams G. N., J. B., L. M., atsakovų atstovams advokatei Jurgitai Karvelei, advokatui Žygimantui Pacevičiui, K. K., trečiajam asmeniui A. Z. trečiojo asmens atstovei L. A.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“, G. N., L. M. ir J. B. dėl dalies valdybos sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir žalos atlyginimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje – A. Z.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ 2017-07-04 valdybos sprendimą „Patvirtinti Susitarimo dėl darbo sutarties ir darbo santykių nutraukimo tekstą (4 lapai) ir teikti susitarimą Invegos generaliniam direktoriui (2017 m. liepos 4 d. valdybos posėdžio protokolas Nr. 027, 6 darbotvarkės klausimas) ta apimtimi, kuria patvirtintas 2017 m. liepos 4 d. Susitarimo dėl darbo sutarties ir darbo santykių nutraukimo 4 punkto c papunkčio tekstas. Prašė priteisti solidariai iš atsakovų G. N., L. M. ir J. B. 21 637,94 Eur žalai atlyginti UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ naudai, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad atsakovės steigėja ir vienintelė akcininkė yra valstybė, o visų atsakovės akcijų valdytoja yra ieškovė Ūkio ministerija. Ginčijamu UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ 2017-07-04 valdybos nutarimu buvo nuspręsta nutraukti darbo sutartį su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Invega) generaliniu direktoriumi A. Z. ir Susitarimo 4 punkto c papunkčiu, kuriam pritarė Valdyba, buvo susitarta, jog A. Z. bus išmokėta 21 637,94 Eur išmoka (neatskaičius mokesčių), kuri nebuvo sumokėta A. Z. kaip kintamoji darbo užmokesčio dalis. Ši išmoka buvo realiai išmokėta, nors, ieškovės nuomone, tokia išmoka negalėjo būti išmokėta. Darbo sutarties su A. Z. 3 punkte nurodyta, kad jam mokėtinas iki 100 proc. pareiginio atlyginimo priedas, priklausomai nuo Invegos veiklos rezultatų, kuris nustatomas Valdybos sprendimu. Ginčui aktualiu laikotarpiu nuo 2015-12-01 iki 2017-03-31 A. Z. buvo nustatytas ir realiai sumokėtas 50 proc. pareiginio atlyginimo dydžio priedas, kuris sudarė 21 637,94 Eur. Kadangi rašytiniais įrodymais patvirtinta, jog A. Z. buvo realiai sumokėtas 50 proc. pareiginio atlyginimo dydžio priedas, ginčijamas nutarimas negalėjo būti priimtas motyvuojant tuo, kad A. Z. turi būti išmokėta kintamoji darbo užmokesčio dalis už Bendrovės rodiklių vykdymą, kuri neva už ginčo laikotarpį nebuvo sumokėta. Ginčijamu nutarimu buvo nutarta išmokėti A. Z. dvigubą pareiginio atlyginimo priedą, kas prieštarauja sąžiningumo principui. 2017-07-04 valdybos posėdyje svarstant klausimą „Dėl siūlymo vadovui sudaryti susitarimą“ buvo aišku, jog Invega su A. Z. yra visiškai atsiskaičiusi ir neatitiko tikrovės Susitarimo 4 punkto c papunktyje nurodyta aplinkybė, kad A. Z. yra neišmokėta kintamoji darbo užmokesčio dalis. Ieškovės įsitikinimu, valdybos nariai – atsakovai balsuodami negalėjo pritarti tokiam susitarimui ir taip pažeidė savo fiduciarines pareigas, nebuvo maksimaliai atidūs ir rūpestingi, kad būtų užtikrinti Invegos ir jos akcininkės valstybės interesai. Ieškovės teigimu, yra visos atsakovų civilinės atsakomybė sąlygos.

6Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Nurodė, kad ieškovės reikalavimai suformuluoti išimtinai atsakovų G. N., L. M. ir J. B. atžvilgiu, bet nepareikšti UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Ieškinyje pateiktas aplinkybių traktavimas nėra tikslus ir pagrįstas. Atsakovės teigimu, ginčo laikotarpiu nuo 2015-12-01 iki 2017-03-31 buvo visos sąlygos už rodiklių pasiekimą ir viršijimą A. Z. taikyti maksimalaus dydžio pareiginio atlyginimo priedą bei buvo prielaidos skirti premiją už gerus įmonės veiklos rezultatus. Pagal atsakovę, A. Z., nesant jo sutikimo, faktiškai buvo sumažintas priedas prie darbo užmokesčio, kuris nebuvo atstatytas iki maksimalaus 100 proc. dydžio visą laikotarpį nuo 2015-12-01 iki 2017-03-31. Invegos vadovo darbo užmokesčio kintama dalis – pareiginio atlyginimo priedas turi ženkliai didesne, nei 50 proc. apimtimi priklausyti nuo įmonės veiklos rezultatų pasiekimo, ką patvirtina Ūkio ministro 2016-02-26 sprendimas Nr. (2.45-101)132-2. Invegos valdyba turėjo teisę ir net pareigą ištaisyti savo ankstesnių sprendimų neigiamą rezultatą Invegos vadovo atžvilgiu derantis dėl darbo sutarties nutraukimo. Invegos valdybos sprendime teisingai nurodyta, jog atleidžiamam vadovui išmokama 21 637,94 Eur suma yra išmoka už Bendrovės veiklos rodiklių vykdymą laikotarpiu nuo 2015-12-01 iki 2017-03-31, kuri nebuvo sumokėta darbuotojui kaip kintamoji darbo užmokesčio dalis o ne pareiginio atlyginimo priedo mokėjimas pakartotinai, nei nurodo ieškovė.

7Atsakovai G. N., L. M. ir J. B. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad darbo sutarties su A. Z. nuostata, jog jam turi būti mokamas 8,6 procentų MMA dydžio pareiginis atlyginimas ir iki 100 proc. pareiginio atlyginimo dydžio priedas priklausomai nuo įmonės veiklos rezultatų, įpareigojo Invegą mokėti A. Z. 100 proc. pareiginio atlyginimo dydžio priedą. Nuo darbo sutarties sudarymo dienos iki 2012-12-01 Invega vadovui buvo mokamas 100 proc. priedas, kas suteikė lūkestį vadovui tikėtis ir toliau 100 procentų priedo. Nepaisant to, kad visi rodikliai buvo pasiekti Valdyba skyrė vadovui 50 procentų priedą, nors A. Z. niekada nesutiko su tokio dydžio priedu ir nuolatos reikalavo, kad būtų sumokėta trūkstama priedo dalis. Valdybos sprendimas sumokėti likusią priedo dalį (50 procentų) buvo priimtas išimtinai Invega interesais, nes vadovas grasino teisminiais procesais ir Valdyba atsakingai įvertino aplinkybe, jog bylinėjimasis bus galimai nesėkmingas Invegos atžvilgiu. Valdyba apie derybas su A. Z. nuolat informuodavo Invega stebėtojų tarybos narius ir ginčijamo susitarimo projektas buvo pateiktas Stebėtojų tarybai, kuri jokių pastabų dėl šio Susitarimo neturėjo. Jei Invega nebūtų sutikusi išmokėti A. Z. priedo, nebūtų buvęs įmanomas Susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo. Atsakovų nuomonę, Invegai savo veikloje pasiekus numatytus rodiklius Valdyba neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik išmokėti vadovui A. Z. neišmokėtą priedą. Ieškovė neargumentavo, kaip pasireiškė atsakovų tariamas nerūpestingumas ar lojalumo principo pažeidimas.

8Trečiasis asmuo A. Z. palaikė atsakovų poziciją ir prašė ieškinio netenkinti. Atsiliepime nurodė, kad trečiasis asmuo pagal darbo sutarties sąlygas turėjo gauti kintamą darbo užmokesčio dalį, kurį sudarė 100 proc. jo darbo užmokesčio sumos, jei įvykdytų šiuos du rodiklius: a) pasiektų planuojamo Invegos pelno prieš apmokestinimą (50 procentų darbo užmokesčio dalies); b) pasiektų planuojamo Invegos paslaugų apimčių įvykdymą (50 procentų darbo užmokesčio dalies). Faktiškai trečiajam asmeniui nuo 2015-12-01 iki 2017-03-31 buvo mokamas vienašališkai sumažintas priedas prie darbo užmokesčio (kintamoji darbo užmokesčio dalis) – 50 procentų darbo užmokesčio dydžio, vietoje 100 procentų Sumažintas darbo užmokesčio priedas buvo mokamas nepaisant to, kad trečiasis asmuo visą laiką buvo pilnai įvykdęs Taisyklėse ir darbo sutartyje nurodytus kriterijus dėl Invega planuojamo pelno prieš apmokestinimą ir Invega planuojamų paslaugų apimčių. A. Z. nuomone, jo, kaip darbuotojo teisinės padėties negali ir neturi paveikti Invega valdybos narių ir Invega akcininko ginčas. Sprendimas sumažinti priedo prie darbo užmokesčio dydį nuo 100 procentų iki 50 procntų prieštarauja Darbo kodekso normoms ir darbo užmokesčio mažinimas be darbuotojo rašytinio sutikimo negalėjo būti vienašališkai Invega valdybos vykdomas. A. Z. ne kartą valdybos posėdžiuose kėlė klausimą, kodėl jam yra sumažintas atlyginimas, tačiau valdybos nariai negalėjo pateikti tokio sprendimo teisinio pagrindo. 21 637,94 Eur suma yra ne pakartotinis priedas prie darbo užmokesčio, o skirtumas tarp priklausančių mokėti ir faktiškai išmokėtų darbo užmokesčio priedų. Apie nutarimą išmokėti A. Z. neišmokėtą darbo užmokesčio skirtumą turėjo žinoti Ūkio ministerijos viceministrė L. S., kuri yra Invegos stebėtojų tarybos narė ir kurios A. Z. ne kartą prašė išspręsti klausimą dėl neišmokėto skirtumo ir kuri iš esmės tam neprieštaravo.

9Ieškinys atmestinas.

10Nustatyta, kad uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Invega) steigėja ir vienintelė akcininkė yra valstybė, o visų Invegos akcijų valdytoja yra Ūkio ministerija (Invegos įstatų 2 punktas). Invegos valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba, vadovas (generalinis direktorius), rizikos valdymo komitetas. Remiantis Juridinių asmenų registro duomenimis Invegos valdybos nariais nuo 2015-10-09 yra R. K., G. N., L. M., J. B. Invegos stebėtojų tarybos narėmis yra L. S., L. M., I. M., R. A., G. J.

11Vadovaujantis 2007-11-23 Darbo sutartimi Nr. 24 ir 2012-07-09 jos pakeitimu Invegos generalinio direktoriaus pareigas nuo 2007-11-23 ėjo A. Z. 2017-07-04 Susitarimo dėl darbo sutarties ir darbo santykių nutraukimu (toliau – Susitarimas), kurį pasirašė A. Z. ir laikinai einantis Invegos valdybos pirmininko pareigas G. N., Darbo sutartis su A. Z. nuo 2017-07-17 nutraukta šalių susitarimu pagal Darbo kodekso 54 straipsnį (Susitarimo I dalies 1 punktas). Remiantis Susitarimo II dalies 4 punkto a papunkčiu dėl tarpusavio atsiskaitymų A. Z. išmokamas 1 045,76 Eur darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, pagal Susitarimo II dalies 4 punkto b papunktį - 3 266,90 Eur kompensacija už nepanaudotas atostogas ir pagal Susitarimo II dalies 4 punkto c papunktį – darbuotojui nesumokėta kintamoji darbo užmokesčio dalis – 21 637,94 Eur neatskaičius mokėtinų mokesčių. Remiantis Susitarimo II dalies 5 punktu A. Z. išmokama 4 840 Eur (neatskaičius mokesčių) išeitinė išmoka.

12Minėtam Susitarimo tekstui pritarė Invegos valdyba 2017-07-04 posėdyje sprendimu Nr. 027, kuriame už balsavo valdybos nariai G. N., L. M. ir J. B., o prieš - tik R. K. Valdybos narių balsų dauguma patvirtinus Susitarimo tekstą valdyba nutarė teikti Susitarimą Invegos generaliniam direktoriui. Pažymėtina, kad minėto Susitarimo tekstą Invegos valdyba svarstė 2017-05-30 posėdyje (Posėdžio protokolas Nr. 022), ir 2017-06-20 posėdyje (Posėdžio protokolas Nr. 025), kuriuose visi dalyvavę valdybos nariai - G. N., L. M., J. B., o taip pat ir Ūkio ministerijos deleguota atstovė R. K. vieningai balsavo „už“ pritarimą tokiam Susitarimui.

13Dėl faktinių aplinkybių, susijusių su pareiginio atlyginimo priedo Invegos generaliniam direktoriui nustatymu ir mokėjimu

142012-07-09 Darbo Sutarties su A. Z. pakeitimo 3 punkte nurodyta, jog darbdavys (Invega) įsipareigojo mokėti darbuotojui (generaliniam direktoriui A. Z.) 8,6 MMA dydžio pareiginį atlyginimą ir iki 100 procentų pareiginio atlyginimo dydžio priedą priklausomai nuo įmonės veiklos rezultatų, o priedo dydis ir mokėjimas nustatomas valdybos sprendimu. Nėra ginčo dėl to, kad nuo darbo pradžios iki 2012-12-01 Invega vadovui A. Z. buvo mokamas 100 procentų dydžio pareiginio atlyginimo priedas. 2012-07-09 Darbo Sutarties pakeitimo 3.1 papunktyje nustatyta, kad iš įmonės pelno už gerus darbo rezultatus ir gerą darbo pareigų vykdymą kalendorinių metų pabaigoje darbuotojui gali būti išmokama iki vienos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio premija. Šiame (3 – me) punkte nurodytas darbo užmokestis ir jo mokėjimo sąlygos gali būti keičiami tik šalių susitarimu (išskyrus atvejus, nurodytus Darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalyje).

15Invegos valdybos 2015-02-06 nutarimu (Posėdžio protokolas Nr. 006) buvo konstatuota, kad Invegos pardavimo ir paslaugų apimtys - administruojamo finansinio turto vertė 2014 m. pabaigoje buvo 920 mln. Lt (266,40 mln. Eur), t.y. didesnė, nei Invegos „Generalinio direktoriaus, jo pavaduotojų ir vyriausiojo finansininko darbo užmokesčio nustatymo taisyklių“, patvirtintų Invegos valdybos 2010-03-25 sprendimu, 1.2.1 punkte nurodyto rodiklio - 200 mln. Lt, dydis. 2015-02-06 nutarimo 4,1 papunkčiu Invegos generaliniam direktoriui pareiginio atlyginimo priedo maksimalus dydis nėra keičiamas ir yra lygus 100 procentų pareiginio atlyginimo dydžio.

16Invegos valdybos 2015-04-10 sprendimu (Posėdžio protokolas Nr. 017) buvo patvirtintos „Vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir finansinio skatinimo taisyklės“ (toliau - Taisyklės). Jų 2.3 punkte nurodyta, kad mėnesinė alga, tai kas mėnesį mokama pareiginio atlyginimo ir priedo suma. Pagal Taisyklių 2.4 punktą pareiginis atlyginimas, tai pastovioji darbo užmokesčio sudedamoji dalis, mokama pagal darbo Sutartį. Taisyklių 2.5 punkte nurodyta, jog pareiginio atlyginimo priedas arba priedas, tai kintamoji darbo užmokesčio sudedamoji dalis, mokama už planuojamą Invegos veiklos rodiklių vykdymą. Remiantis Taisyklių 6 punktu Invegos vadovo pareiginį atlyginimą ir pareiginio atlyginimo priedą tvirtina Invegos valdyba. Pagal Taisyklių 10 punktą Invegos valdybos patvirtintas Invegos vadovui pareiginis atlyginimas ir pareiginio atlyginimo priedo dydis taikomas tol, kol valdyba nepakeičia Invegos vadovo pareiginio atlyginimo ir (ar) pareiginio atlyginimo priedo dydžio. Invegos valdyba kasmet per I ketvirtį pasibaigus finansiniams metams tvirtina Invegos vadovo maksimalų pareiginio atlyginimo priedo dydį bei priedo dydžio skaičiavimą nuo atitinkamo Invegos veiklos rodiklio (ar kelių rodiklių) vykdymo rezultato (Taisyklių 13 punktas). Invegos vadovui pareiginio atlyginimo priedas priklauso nuo Invegos valdybos patvirtintame metiniame veiklos plane nustatytų planuojamų Invegos teikiamų paslaugų apimčių įvykdymo, rodiklis skaičiuojamas kaupimo būdu imant duomenis nuo metų pradžios (Taisyklių 14.1 papunktis). Kitų Invegos veiklos rodiklių, jei tokie nustatyti ir yra taikomi vadovaujančių darbuotojų pareiginio atlyginimo priedų dydžiams apskaičiuoti, įvykdymo (Taisyklių 14.1 papunktis). Pagal Taisyklių 15 punktą Invegos vadovui pareiginio atlyginimo priedas mokamas priklausomai nuo veiklos rodiklių, nustatytų Taisyklių 14 punkte, vykdymo. Jei atitinkamas Invegos veiklos rodiklis praeitą ketvirtį nepasiekė valdybos nustatyto planuojamo dydžio, Invegos vadovui mokamo pareiginio atlyginimo priedo dydis (atitinka jo dalis, jei priedo skaičiavimui naudojami keli veiklos rodikliai) einamąjį ketvirtį mažinamas proporcingai nepasiektam dydžiui.

17Invegos valdyba 2015-12-01 sprendimo Nr. 044 1 punktu nutarė pakeisti „Vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir finansinio skatinimo taisyklių“ 13 punktą jį išdėstant taip „Invegos valdyba tvirtina Invegos vadovo maksimalų pareiginio atlyginimo priedo dydį bei priedo dydžio skaičiavimą nuo atitinkamo Invegos veiklos rodiklio (ar kelių rodiklių) vykdymo rezultato“. Sprendimo 2.1 papunkčiu valdyba nustatė, kad 2015 m. gruodžio mėnesį (nuo 2015 m. gruodžio 2d.) ir 2016 m. I ketvirtį Invegos generaliniam direktoriui taikomo pareiginio atlyginimo priedo maksimalus dydis nėra keičiamas ir yra lygus 50 procentų pareiginio atlyginimo dydžio. Pagal sprendimo 2.2 papunktį pareiginio atlyginimo priedo dalis, priklausanti nuo nustatyto planuojamo Invegos pelno prieš apmokestinimą įvykdymo, nėra keičiama ir yra lygi 25 procentų nustatyto pareiginio atlyginimo. Remiantis sprendimo 2.3 papunkčiu pareiginio atlyginimo priedo dalis, priklausanti nuo nustatyto planuojamo Invegos pelno nustatytų planuojamų Invegos paslaugų apimčių įvykdymo, nėra keičiama ir yra lygi 25 procentų nustatyto pareiginio atlyginimo.

18Pažymėtina, kad ūkio ministras 2016-02-26 sprendimu Nr. (2.45-101)132-2 nusprendė netaikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-01-18 nutarimo Nr. 42 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo“ nuostatų. Minėto nutarimo 3 punktu nutarta pavesti akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose valstybei nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose (t.y. valstybės valdomose bendrovėse), akcijų valdytojui priimti motyvuotą sprendimą, ar siūlyti savo atstovui balsuoti už šio nutarimo 1.1–1.7 ir 1.9–1.10 papunkčiuose nustatytos tvarkos taikymą nustatant tokios bendrovės vadovo darbo užmokestį. Ūkio ministro 2016-02-26 sprendime nurodyta, kad toks sprendimas priimamas siekiant skatinti Invegos generalinį direktorių siekti geresnių veiklos rezultatų bei atsižvelgiant į tai, jog taikant Vyriausybės 2016-01-18 nutarimą Nr. 42 Invegos generalinio direktoriaus pastovioji atlyginimo dalis padidėtų apie 18 procentų, o kintamoji galėtų sudaryti tik iki 50 procentų, kai pagal esamą skatinimo tvarką kintamoji dalias gali sudaryti iki 100 procentų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. Teismo nuomone, toks ūkio ministro sprendimas reiškė laikytis Invegoje nustatytų Vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir finansinio skatinimo taisyklių nuostatų, pagal kurias priedas Invegos vadovui galėjo būti skiriamas iki 100 procentų mėnesinio atlyginimo pastoviosios dalies dydžio.

19Invegos valdyba 2015-04-27 sprendimu Nr. 019, 2015-07-24 sprendimu Nr. 030, 2015-10-19 sprendimu Nr. 037 ir 2016-01-26 sprendimu Nr. 004 konstatavo, kad Invegos veikla 2015 m. I‑IV ketvirčiais buvo pelninga ir paslaugų suminės apimtys kiekine išraiška pasiekė bei viršijo planuotus dydžius. Nors Invegos valdyba patvirtino, jog planuoti rodikliai buvo pasiekti, pasiekė ir viršijo planuotus dydžius, 2015-04-27, 2015-07-24 ir 2015-10-19 posėdžiuose (išskyrus 2016-01-26) nesprendė Invegos vadovo pareiginio atlyginimo priedo dydžio klausimo.

20Invegos valdyba 2016-04-19 sprendimu Nr. 015, 2016-07-22 sprendimu Nr. 030, 2016-10-25 sprendimu Nr. 042 ir 2017-01-19 sprendimu Nr. 003 konstatavo, kad Invegos veikla 2016 m. I‑IV ketvirčiais buvo pelninga ir paslaugų suminės apimtys kiekine išraiška pasiekė bei viršijo planuotus dydžius.

21Invegos valdyba 2017-02-15 sprendimu (posėdžio protokolas Nr. 008) nustatė detalią ketvirčiais skiriamų Invegos generaliniam direktoriui priedų (kintamosios atlyginimo dalies) tvarką, kurios 1 punkte nurodyta, jog Invegos ketvirčio paslaugų apimtims kiekine išraiška pasiekus paslaugų ir apimčių nustatytus rodiklius bei nustatytais terminais įgyvendinant ES struktūrinių investicijų priemones, einamąjį ketvirtį taikomas 50 procentų pareiginio atlyginimo dydžio priedas. Pagal Tvarkos 2 punktą Invegos vadovui numatytas nuo 60 iki 100 procentų atlyginimo priedas ir 100 procentų dydžio priedas skiriamas tuo atveju, kai ketvirčio paslaugų suminės apimtys viršijamos 81-100 procentų (Tvarkos 2.5 papunktis). Remiantis Tvarkos 6 punktu visų generaliniam direktoriui taikomų priedų suma (kintamoji atlyginimo dalis) negali būti didesnė nei 100 procentų pareiginio atlyginimo dydžio, net jei ir būtų apskaičiuota kitaip.

22Nėra ginčo dėl to, kad buvusiam Invegos generaliniam direktoriui A. Z. laikotarpiu nuo 2015‑12‑01 iki 2017-03-31 buvo mokamas sumažintas 50 procentų darbo užmokesčio dydžio priedas prie darbo užmokesčio (kintamoji darbo užmokesčio dalis). Bylos nagrinėjimo metu nepaneigta aplinkybė, kad A. Z. nuo to momento, kai buvo pradėta jam mokėti 50 procentų dydžio priedą (vietoj anksčiau buvusio 100 procentų dydžio), nesutiko su tokio dydžio priedu, t.y. priedo sumažinimu. To iš esmės nepaneigia civilinės bylos Nr. e2-2630-727/2017 aplinkybės, kurioje A. Z. prašė panaikinti Invegos valdybos 2016-09-29 sprendimą, kuriuo A. Z. buvo skirta drausminė nuobauda pastaba ir A. Z. buvo įpareigotas grąžinti išmokėto pareiginio atlyginimo dydžio priedo skirtumą už 2016 m. II ketvirtį ir liepos mėnesį. Toje byloje šalys 2017-01-26 sudarė taikos sutartį, pagal kurios sąlygas Invega panaikino 2016-09-29 valdybos sprendimą, kuriuo A. Z. paskirta drausminė nuobauda - pastaba ir jis buvo įpareigotas grąžinti išmokėto pareiginio atlyginimo priedo skirtumą bei Invegos 2016-09-29 valdybos sprendimą dėl 40 proc. priedo A. Z. prie pareiginio atlyginimo nustatymo už 2016 m. II ir III ketvirčius. Taikos sutartis buvo patvirtinta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017‑01-30 nutartimi.

23A. Z. 2017-05-02, 2017-05-25 elektroniniuose laiškuose, adresuotuose Invegos valdybai, prašė paaiškinti, pagal kokią tvarką ir principus jam buvo nustatoma kintamoji atlyginimo dalis bei teigė, jog Invegos valdyba nepagrįstai nėra priėmusi sprendimo dėl likusios 50 priedo dalies laikotarpiu nuo 2015-12-01 iki 2017-03-31, kai Invegos veiklos rodikliai tuo laikotarpiu buvo pasiekti ir viršyti.

24Teismas pažymi, kad 2015-04-27, 2015-07-24, 2015-10-19, 2016-04-19, 2016-07-22, 2016‑10‑25 ir 2017-01-19 sprendimais konstatavo Invegos rodiklių pasiekimą ir viršijimą, tačiau nesprendė Invegos generalinio direktoriaus darbo užmokesčio dydžio priedo (kintamosios darbo užmokesčio dalies) dalies klausimo taip, kad taikomas priedas atitiktų „Vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir finansinio skatinimo taisyklių“, patvirtintų Invegos valdybos 2015‑04-10 sprendimu bei pakeistų 2015-12-01 sprendimu Nr. 044, nuostatas tuo atveju, kai Invegos rodikliai pasiekiami ir viršijami. Invegos valdyba 2017-02-15 priimdama sprendimą dėl priedų (kintamosios atlyginimo dalies) tvarkos nustatymo Invegos generaliniam direktoriui, iš esmės pripažino, kad Invegos ketvirčio paslaugų sumines apimtis viršijus 81-100 procentų Invegos vadovui turi būti mokamas 100 procentų dydžio darbo užmokesčio priedas.

25Teismo nuomone, Invegos valdyba turėjo atsižvelgti į 2012-07-09 su A. Z. pakeistos Darbo sutarties sąlygas ir 3 - io punkto nuostatą, kad Darbo sutartyje nurodytas darbo užmokestis ir jo mokėjimo sąlygos gali būti keičiami tik šalių susitarimu. Esant situacijai, kai Invegos valdyba visai savo sprendimais konstatavo, kad Invegos rodikliai laikotarpiu nuo 2015-12-01 iki 2017-03-31 buvo pasiekti ir viršyti, teismo nuomone, buvo pagrindas Invegos vadovui mokėti ne 50 procentų, o 100 procentų pareiginio atlyginimo priedą.

26Dėl Invegos valdybos kompetencijos spręsti bendrovės vadovo atleidimo ir su tuo susijusius klausimus bei Invegos stebėtojų tarybos vaidmens

27Invegos Įstatų (toliau – Įstatai) 27 ir 28 punktais Invegos valdyba yra kolegialus valdymo organas, sudaroma iš 5 valdybos narių. Pagal Įstatų 29 punktą valdybos narius 4 metams renka stebėtojų taryba. Valdybos ir atskirų jos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios Akcinių bendrovių įstatyme (toliau – ABĮ). Remiantis Invegos Įstatų 30 punktu Invegos valdybos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios ABĮ, išskyrus Įstatų 31 ir 32 punktuose (juose aptartas Invegos valdymo organų (vadovo ir valdybos) kompetencijos paskirstymas teikiant garantijas) nurodytus atvejus. Pagal Įstatų 43 punktą Invegos vadovą renka ir atšaukia valdyba. Pagal ABĮ 34 straipsnio 2 dalį Bendrovės Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlyginimą, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas. Įstatų 25 punktas numato, kad Invegos stebėtojų tarybos kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nustatytosios ABĮ. Invegos stebėtojų taryba yra kolegialus Invegos veiklos priežiūrą atliekantis organas (Įstatų 22 punktas). ABĮ 32 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad stebėtojų taryba renka valdybos narius (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovą) ir atšaukia juos iš pareigų. Jei bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas) tinka eiti pareigas. Stebėtojų taryba prižiūri valdybos ir bendrovės vadovo veiklą, taip pat teikia siūlymus valdybai ir bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams (ABĮ 32 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktai). Esant tokiam reglamentavimui pripažintina, kad Invegos valdyba, kurios nariais buvo atsakovai, turėjo teisę spręsti Invegos vadovo atleidimo klausimą pasirašant šalių susitarimą, t.y. tokį, kurio II dalies 4 punkto c papunktį ginčijo ieškovė. Pažymėtina, kad ieškovė ir neginčijo Invegos valdybos kompetencijos, t.y. teisės spręsti darbo sutarties nutraukimo su Invegos vadovu klausimą, tačiau teigė, jog tas klausimas turėjo būti išspręstas kitaip, t.y. valdyba turėjo atsisakyti patvirtinti susitarimo tekstą ir atšaukti generalinį direktorių valdybos sprendimu pagal ABĮ 34 straipsnio 2 dalyje bei Invegos Įstatų 43 punkte numatytą absoliučią Invegos valdybos teisę atšaukti bendrovės vadovą iš pareigų. Su šiuo ieškovės argumentu teismas nesutinka, nes tik atšaukus bendrovės vadovą būtų likę ginčytini neišmokėto darbo užmokesčio klausimai, o valdybos nariai kaip tik ir siekė juos išspręsti. Kaip matyti iš Invegos stebėtojų tarybos 2017-06-06 ir 2017-06-23 posėdžių protokolų stebėtojų tarybai buvo pateiktas Susitarimo dėl darbo sutarties nutraukimo su A. Z. tekstas ir stebėtojų taryba nepriėmė tokio nutarimo, kuriuo būtų nepritarta Susitarimo salygoms. Sprendžiant iš Invegos stebėtojų tarybos 2016‑06-22 (galimai 23 dienos, t.y. dėl rašymo apsirikimo nurodyta klaidinga data) posėdžio eigos (iš stenogramos) stebėtojų tarybos narės savo vaidmenį svarstant Susitarimo sąlygas pateikė taip, kad stebėtojų taryba tik supažindama su vadovo atleidimo sąlygomis, tačiau iš esmės daryti įtaką jų nustatymui neturi teisės. Kaip minėta, stebėtojų taryba, kuri turi teisę gauti iš bendrovės valdybos ir vadovo su bendrovės veikla susijusius dokumentus, taip pat turi teisę teikti siūlymus valdybai ir bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams arba atšaukti valdybą (ABĮ 32 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktai, 3 dalis). Šiuo atveju Invegos stebėtojų taryba, kurią 2017‑07-05 elektroniniu laišku apie valdybos sprendimą patvirtinti Susitarimą su A. Z. informavo G. N., nesiėmė jokių veiksmų valdybos sprendimui atšaukti, kas leidžia manyti, jog stebėtojų taryba iš esmės pritarė A. Z. atleidimo sąlygoms. Pažymėtina, kad apklausiamos liudytojomis Invegos stebėtojų tarybos narės L. M., I. M. neišsakė aiškaus nepritarimo dėl 2017-07-04 Susitarimo su A. Z. sąlygoms. Invegos valdybos narės R. K. asmeninė pozicija, sprendžiant iš liudijimo, skyrėsi nuo Invegos akcininko nuomonės, tačiau lemiamo balsavimo metu, manytina, R. K. poziciją varžė Ūkio ministerijos, kurios ji buvo deleguota į Invega valdybą, pozicija.

28Dėl Invegos valdybos narių veiksmų teisėtumo, kaltės ir atsakomybės

29Ieškovė teigė, jog remiantis CK 6.246 - 6.249 straipsniais yra visos Invegos valdybos narių – atsakovų G. N., L. M. ir J. B. atsakomybės sąlygos. Kadangi atsakovų kaltė yra preziumuojama, ieškovė neprivalėjo jos įrodinėti, o kaltės prezumciją turėjo paneigti patys atsakovai. Ieškovės teigimu, atsakovų, kaip Invegos valdybos narių sprendimas išmokėti Invegos vadovui priedą antrą kartą, kai tam nebuvo jokio pagrindo, reiškia atsakovų tyčinius veiksmus, nes atsakovai ignoravo Invegos akcijas valdančios Ūkio ministerijos nuomonę, jog Invegos vadovo reikalavimas sumokėti priedą antrą kartą yra visiškai nepagrįstas.

30Dėl mokėtino Invegos vadovui pareiginio atlyginimo dydžio teismas nesutinka su ieškovės pozicija, kuri, nurodydama ieškinio aplinkybes ignoravo sudarytos su Invegos vadovu darbo sutarties 3 punkto nuostatą, kuris suformuluotas taip, kad Invegos generaliniam direktoriui mokamas 8,6 MMA dydžio pareiginis atlyginimas ir iki 100 procentų pareiginio atlyginimo dydžio priedas priklausomai nuo įmonės veiklos rezultatų. Invegos vadovui iki 2015 m. gruodžio mėn. buvo mokamas 100 proc. pareiginio atlyginimo priedas, o po to jis valdybos vienašališkai buvo sumažintas iki 50 procentų. Ieškovė neginčijo atsakovų ir trečiojo asmens argumento, jog Invegos rodikliai, kol Invegai vadovavo A. Z., buvo pasiekiami ir viršijami. Todėl teismas pripažįsta, kad A. Z. turėjo teisėtą pagrindą ir lūkestį gauti 100 procentų pareiginio atlyginimo priedą ir ginčijamame Susitarime nurodytas neišmokėtas priedas, o ne priedas antrą kartą be jokio tam pagrindo.

31Kaip matyti iš atsakovų pateikto elektroninio susirašinėjimo, 2017-05-29 ir 2017-06-19 elektroniniais laiškais, adresuotais Ūkio viceministrei L. S., G. N. prašė į stebėtojų tarybos posėdžių darbotvarkę įtraukti svarstyti klausimą „Dėl siūlymo Invegos generaliniam direktoriui sudaryti susitarimą“. 2017-06-19 elektroniniame laiške G. N. nurodė, kad A. Z. nesutiko su pasiūlymu, koks buvo teiktas susipažinti Invegos stebėtojų tarybos nariams 2017-06-06 posėdyje bei pateikė savo poziciją dėl jam neskirtos kintamos atlyginimo dalies. Būtent dėl to Susitarimo su Invegos generaliniu direktoriumi sąlygos buvo pakartotinai teikiamos susipažinti stebėtojų tarybos nariams.

322017-06-06 Invegos stebėtojų tarybos posėdyje, kuriame kaip kviestiniai posėdžio dalyviai dalyvavo Invegos valdybos nariai G. N., J. B. ir R. K., buvo išklausyta G. N. pateikta informacija apie Invegos generalinio direktoriaus A. Z. išreikštą norą atsistatydinti ir Invegos valdybos siekį siūlyti Invegos generaliniam direktoriui pasitraukti iš užimamų pareigų šalių susitarimu. Stebėtojų tarybos nutarimas šiuo klausimu suformuluotas taip: „Informacija išklausyta“. 2017-06-23 Invegos stebėtojų tarybos posėdyje J. B. pakartotinai informavo stebėtojų tarybos narius apie Invegos generalinio direktoriaus A. Z. išreikštą norą atsistatydinti ir valdybos derybas su A. Z. dėl pasitraukimo iš užimamų pareigų šalių susitarimu. Sprendžiant iš 2017-06-23 Invegos stebėtojų tarybos posėdžio stenogramos stebėtojų tarybos nariams, t.y. ir ūkio viceministrei L. S. buvo pristatytos susitarimo dėl darbo sutarties su A. Z. nutraukimo sąlygos. Tarp jų buvo svarstomos nekonkuravimo susitarimo sąlygos ir L. S. patvirtino, kad pagal A. Z. pageidavimą atlyginimo už 6 mėnesių nekonkuravimą dydis atitiktų priedo, kurio A. Z. negavo, dydį. 2017-06-23 stebėtojų tarybos posėdžio pabaigoje L. S. pažymėjo, jog susitiks su valdybos pirmininku (manytina, A. Z.).

33G. N., J. B. ir R. K. 2017 m. birželio mėn. intensyvus elektroninis susirašinėjimas patvirtina, kad Invegos valdybos nariai atsakingai svarstė Invegos vadovo A. Z. atleidimo iš pareigų sąlygas, t.y. situacija nebuvo tokia, kad Invegos valdybos viename posėdyje daug nesvarstę nusprendė pritarti susitarimo sąlygai, kad A. Z. būtų išmokėta negauta (neišmokėta) 50 procentų pareiginio atlyginimo priedo dalis. Teigtina, kad valdybos nariai intensyviai svarstė šį daugiausiai diskusijų kėlusį klausimą ir G. N., J. B. bei L. M. balsavo „už“ reikiamai įvertinę situaciją, A. Z. pretenzijas ir galimas perspektyvas potencialiame teisminiame ginče, kuriame, esant situacijai, kai A. Z. vadovaujama Invega nuolatos pasiekdavo ir viršydavo nustatytus rodiklius A. Z. turėjo pagrįstą teisę reikalauti nesumokėtos 50 procentų pareiginio atlyginimo priedo dalies. Ieškovė teigė, kad 2017-07-04 Susitarimo pasirašymo metu A. Z. buvo praleidęs terminą ginčyti Invegos valdybos sprendimus, kuriais jam buvo nustatytas ne 100 procentų, o 50 procentų pareiginio atlyginimo priedas. Tačiau teismas pažymi, kad A. Z., nutraukus su juo darbo sutartį turėjo teisę ginčyti atleidimo pagrindą ir sąlygas (išmokėtinas su darbo užmokesčiu susijusias sumas) ir tuo pačiu galėjo būti sprendžiamas termino dėl negautos atlyginimo dalies atnaujinimo klausimas. Manytina, kad A. Z. neginčijo 2017‑07-04 Susitarimo dėl to, kad jį tenkino Susitarimo sąlygos. Pažymėtina, kad bylinėjimasis su atleistu Invegos vadovu Invegai būtų sudarę didesnes ar mažesnes laiko ir galimai finansines sąnaudas.

34Teismas pažymi, kad J. B. ir L. M. - nepriklausomi Invegos valdybos nariai, su kuriais Invega sudariusi Sutartis. 2016-01-07 su J. B. sudarytos Sutarties Nr 001-2016 14 punkte nurodyta, kad nepriklausomas valdybos narys įsipareigoja atlyginti bendrovei nuostolius ar žalą, kuriuos ji gali patirti dėl nepriklausomo valdybos nario įvykdyto šios Sutarties pažeidimo ir/ar trečiųjų asmenų reikalavimų, susijusių su nepriklausomo valdybos nario veikla Bendrovės valdyboje ar tos veiklos rezultatais, kai tokie nuostoliai ar žala Bendrovei kilo dėl nepriklausomo valdybos nario tyčinės veiklos. Sutarties su L. M. atsakovai nepateikė, nors ji nurodyta atsakovų 2017-09-15 atsiliepimo 9 priede (vietoj to pateiktos 2 sutartys su J. B.). Teismas neturi pagrindo abejoti dėl tokios sutarties sudarymo fakto, t.y. teigtina, kad su L. M. sudaryta tokia pati sutartis, kaip ir su J. B. Ieškovė teigė, kad Invegos valdybos nariai pažeidė lojalumo pareigą, dėl ko turi būti pripažinta jų tyčinė kaltė. Teismas su šiuo argumentu nesutinka. Invegos valdybos nariai ilgiau kaip mėnesio laikotarpiu svarstė darbo sutarties su Invegos generaliniu direktoriumi A. Z. sąlygas, jas derino tarpusavyje, derino su ūkio viceministre L. S. ir su Invegos stebėtojų taryba. Tai, priešingai, nei nurodė ieškovė, vertintina kaip atsakingas požiūris į savo pareigas ir valdybos narių atsakinga pozicija siekiant išspręsti reikšmingą bendrovei klausimą. 2017-06-30 laiške Invegos valdybos nariams G. N. nurodė, kad šiandien (2017-06-30) buvo planuota paskutinė A. Z. darbo diena, tačiau G. N. siūlė neskubėti valdybai priimti sprendimą („nesiversti per galvą“), kas tik patvirtina, jog G. N. ir kiti valdybos nariai turėjo įvairių abejonių ir vertino įvairius galimus Invegos vadovo atleidimo sąlygų variantus. Tame pačiame laiške G. N. nurodė, jog iš ūkio viceministrės (tikėtina L. S.) gauta informacija, jog ūkio ministras laikosi pozicijos, kad Invegos vadovas būtų atleistas išmokant 2 mėnesių išeitinę kompensaciją, o dėl kintamos atlyginimo (priedo) dalies vadovas gali kreiptis į teismą. Dėl šios žinutės ieškovė teigė, jog Invegos valdyba, žinodama apie ūkio ministro neigiamą poziciją dėl negauto 50 procentų priedo išmokėjimo A. Z. vis tiek balsavo už priedo išmokėjimą. Teismas pažymi, kad prieš tai du kartus Invegos valdyba vienbalsiai (t.y. ir Ūkio ministerijos deleguota valdybos narė R. K.) balsavo „už“ minėto priedo išmokėjimą A. Z. Invegos stebėtojų taryba žinojo visas Susitarimo su A. Z. sąlygas, tačiau nesiėmė jokių veiksmų joms pakeisti, nors realiai galėjo tą padaryti. Pažymėtina, kad 2017-07-04 susitarimu A. Z. įsipareigojo 3 mėnesius po darbo santykių su Invega nutraukimo neužsiimti konkuruojančia veikla ir 1 metus saugoti Invegos konfidencialią informaciją. Atlyginimas atleidžiamam Invegos vadovui už nekonkuravimą Susitarime atskirai nebuvo nustatytas. Teismas pripažįsta, kad tą turėjo vertinti Invegos valdybos nariai derindami Susitarimo sąlygas, nes teisminėje praktikoje yra pripažinta, jog darbuotojui už įsipareigojimą nekonkuruoti turi būti atlyginama. Teismo nuomone, pakankamai ilgas derybų dėl Invegos vadovo atleidimo procesas, tai, kad Invegos valdybos nariai turėjo vertinti ne tik bendrovės, bet ir A. Z. teises ir teisėtus interesus, nesudaro pagrindo konstatuoti nepriklausomiems Invegos valdybos nariams J. B. ir L. M. atlikus neteisėtus veiksmus bei konstatuoti tyčinę jų kaltę pritarus 2017-07-04 susitarimo su A. Z. sąlygoms, t.y. kad nepriklausomi valdybos nariai sąmoningai būtų siekę padaryti žalą bendrovei. Pagal nustatytas aplinkybes nėra pagrindo konstatuoti ir G. N. nelojalumo Invegos interesams. Galima teigti, jog G. N. buvo aktyviausias derinant darbo sutarties nutraukimo su A. Z. sąlygas, bet nėra pagrindo daryti išvadą, jog G. N. veikė A. Z., o ne Invegos interesais. Manytina, kad G. N. visapusiškai vertino situaciją, Stebėtojų tarybos poziciją ir galėjo suformuoti tokią savo poziciją, kad reikia atsižvelgti į A. Z. prašymą išspręsti neišmokėto priedo dalį. Invegos valdybos sprendimas pritarti 2017-07-04 susitarimui buvo kolegialus, todėl galima būtų tik visų balsavusių „už“ narių atsakomybė, tačiau šiuo atveju nenustatytos visos būtinos sąlygos jai taikyti. Nenustačius, kad Invegos valdybos nariai priėmė akivaizdžiai priešingą bendrovės interesams sprendimą, pripažintina, jog nėra pagrindo taikyti civilinę atsakomybę Invegos valdybos nariams.

35Kasacinio teismo nurodyta, kad žalos atlyginimo siekiančiam asmeniui nepakanka įrodyti padarytos žalos faktą, tačiau būtina įrodyti ir įmonės valdymo organų narių fiduciarinių pareigų (lojalumo, sąžiningumo, protingumo ir kt.) pažeidimą, akivaizdų protingos ūkinės – komercinės rizikos peržengimą, aiškų aplaidumą arba jiems suteiktų įgaliojimų viršijimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210-611/2015). Šiuo atveju ieškovė rėmėsi argumentu, kad Invegos valdybos narių sprendimas prieštaravo protingumo ir sąžiningumo principams ir valdybos nariai, žinodami ūkio ministro nuomonę, nebuvo lojalūs. Tačiau atsakovai savo sprendimu išsprendė tapusį sudėtingu Invegos vadovo atleidimo klausimą visapusiškai įvertinę situaciją bei Invegos stebėtojų tarybai neišreiškus konkrečios pozicijos į pateiktą tarybai svarstyti 2017-07-04 susitarimo tekstą, todėl toks Invegos valdybos narių elgesys nelaikytinas neprotingu ar nesąžiningu. Invegos valdyba veikė pagal bendrovės įstatus ir ABĮ nuostatas (pagal savo kompetenciją), todėl tai, kad valdyba, kuriai reikėjo išspręsti sudėtingą klausimą jį sprendė kitaip, nei buvo ūkio ministro nuomonė, perduota per kitus asmenis, nereiškia lojalumo principo pažeidimo. Lojalumo pareigos, taip pat veikimo geriausiais bendrovės interesais aiškinimas negali būti nepagrįstai išplečiamas be konkrečių bylos aplinkybių įvertinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-01-08 nutarties 25 punktas civilinėje byloje Nr. 3K3-64-248/2016). Teismas, įvertinęs aplinkybių ir įrodymų visumą daro išvadą, kad nėra pagrindo taikyti civilinę atsakomybę atsakovams G. N., J. B. ir L. M., todėl ieškinį atmeta.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų

37Atmetant ieškinį, iš ieškovės atsakovams turi būti priteistos atstovavimo išlaidos. Atsakovai prašė priteisti po 7 762,55 Eur atstovavimo išlaidų kiekvienam iš atsakovų. Atsakovų atstovų 2018‑03-07 prašyme nurodyta, kad išlaidos susidarė už atsiliepimo į ieškinį, prašymo pratęsti terminą pateikti tripliką, tripliko, prašymo stebėtojų tarybai dėl įrodymų pateikimo, prašymo dėl posėdžio datos pakeitimo rengimas ir pateikimas, dalyvavimas derybose dėl taikos sutarties sudarymo, pasirengimas teismo posėdžiams ir dalyvavimas juose, baigiamųjų kalbų rengimas ir pateikimas teismui, prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų rengimas ir pateikimas teismui. Teismas pažymi, kad atsakovai šioje byloje G. N., J. B. ir L. M. teikė bendrą atsiliepimą į ieškinį ir bendrą tripliką, teismo posėdžiuose juos bendrai atstovavo advokatai Jurgita Karvelė ir Ž.Pacevičius. Atsakovų atstovai su prašymu priteisti atstovavimo išlaidas pateikė informaciją apie sugaištą laiką rengiant procesinius dokumentus ir ruošiantis teismo posėdžiams. Iš tos informacijos matyti, kad daugiausia laiko sugaišta svarstant bei rengiant atsakovų poziciją į ieškinį (1,5 val.), rengiant pirminį atsiliepimą (3 val.) ir pagrindinį atsiliepimą į ieškinį (9 val.), dubliko argumentų analizė (3 val.), tripliko argumentų vertinimas (1,5 val.) ir paties tripliko parengimas (6 val.). Iš pridėtų prie prašymo priteisti atstovavimo išlaidas informacinių pažymų apie laiko sąnaudas teismas sprendžia, kad nors atsakovų atstovai 7 757,71 Eur atstovavimo išlaidas apskaičiavo kiekvienam atsakovui atskirai, tačiau advokatų sąnaudos atstovaujant visus tris atsakovus iš esmės susidarė viengubo dydžio, nes esminiai procesiniai dokumentai – atsiliepimas į ieškinį, triplikas, prašymas dėl įrodymų išreikalavimo buvo teikti visų atsakovų vardu, derybose dėl taikaus ginčo išsprendimo ir teismo posėdžiuose advokatai atstovavo visus atsakovus. Dėl nurodyto, 23 287,65 Eur ( 7 762,55*3) atstovavimo išlaidų priteisimas iš ieškovės, teismo nuomone, prieštarautų teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėje bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikimą pagalbą maksimalaus dydžio“ nurodytas maksimalias sumas. Todėl teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais iš ieškovės atsakovams priteisia 7 762,55 Eur atstovavimo išlaidų, t.y. po 2 587,52 Eur kiekvienam atsakovui (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 2 ir 4 dalys, 98 straipsnio 1 ir 2 dalys).

38Trečiasis asmuo A. Z. prašė priteisti 1300 Eur atstovavimo išlaidas už atsiliepimo į ieškinį bei tripliko parengimą, taip pat 484 Eur išlaidas už atstovės advokatės dalyvavimą 2018-03-06 ir 2018‑03-08 teismo posėdžiuose. Nenustačius, kad išlaidos viršija rekomendacijas, jos iš ieškovės priteistinos trečiojo asmens naudai (CPK 47 straipsnio 2 dalis, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

39Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263, 268, 270, 307 str.,

Nutarė

40ieškinį atmesti.

41Priteisti iš ieškovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, į.k. 188621919, 7 762,55 Eur atstovavimo išlaidų atsakovų naudai, t.y. po 2 587,52 Eur G. N., a.k. ( - ), J. B., a.k. ( - ), ir L. M., a.k. ( - ).

42Priteisti iš ieškovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, į.k. 188621919, 1 784 Eur atstovavimo išlaidų trečiojo asmens A. Z., a.k. ( - ), naudai.

43Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu uždarosios akcinės... 5. Nurodė, kad atsakovės steigėja ir vienintelė akcininkė yra valstybė, o... 6. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“... 7. Atsakovai G. N., L. M. ir J. B. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad darbo... 8. Trečiasis asmuo A. Z. palaikė atsakovų poziciją ir prašė ieškinio... 9. Ieškinys atmestinas. ... 10. Nustatyta, kad uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo... 11. Vadovaujantis 2007-11-23 Darbo sutartimi Nr. 24 ir 2012-07-09 jos pakeitimu... 12. Minėtam Susitarimo tekstui pritarė Invegos valdyba 2017-07-04 posėdyje... 13. Dėl faktinių aplinkybių, susijusių su pareiginio atlyginimo priedo Invegos... 14. 2012-07-09 Darbo Sutarties su A. Z. pakeitimo 3 punkte nurodyta, jog darbdavys... 15. Invegos valdybos 2015-02-06 nutarimu (Posėdžio protokolas Nr. 006) buvo... 16. Invegos valdybos 2015-04-10 sprendimu (Posėdžio protokolas Nr. 017) buvo... 17. Invegos valdyba 2015-12-01 sprendimo Nr. 044 1 punktu nutarė pakeisti... 18. Pažymėtina, kad ūkio ministras 2016-02-26 sprendimu Nr. (2.45-101)132-2... 19. Invegos valdyba 2015-04-27 sprendimu Nr. 019, 2015-07-24 sprendimu Nr. 030,... 20. Invegos valdyba 2016-04-19 sprendimu Nr. 015, 2016-07-22 sprendimu Nr. 030,... 21. Invegos valdyba 2017-02-15 sprendimu (posėdžio protokolas Nr. 008) nustatė... 22. Nėra ginčo dėl to, kad buvusiam Invegos generaliniam direktoriui A. Z.... 23. A. Z. 2017-05-02, 2017-05-25 elektroniniuose laiškuose, adresuotuose Invegos... 24. Teismas pažymi, kad 2015-04-27, 2015-07-24, 2015-10-19, 2016-04-19,... 25. Teismo nuomone, Invegos valdyba turėjo atsižvelgti į 2012-07-09 su A. Z.... 26. Dėl Invegos valdybos kompetencijos spręsti bendrovės vadovo atleidimo ir su... 27. Invegos Įstatų (toliau – Įstatai) 27 ir 28 punktais Invegos valdyba yra... 28. Dėl Invegos valdybos narių veiksmų teisėtumo, kaltės ir atsakomybės ... 29. Ieškovė teigė, jog remiantis CK 6.246 - 6.249 straipsniais yra visos Invegos... 30. Dėl mokėtino Invegos vadovui pareiginio atlyginimo dydžio teismas nesutinka... 31. Kaip matyti iš atsakovų pateikto elektroninio susirašinėjimo, 2017-05-29 ir... 32. 2017-06-06 Invegos stebėtojų tarybos posėdyje, kuriame kaip kviestiniai... 33. G. N., J. B. ir R. K. 2017 m. birželio mėn. intensyvus elektroninis... 34. Teismas pažymi, kad J. B. ir L. M. - nepriklausomi Invegos valdybos nariai, su... 35. Kasacinio teismo nurodyta, kad žalos atlyginimo siekiančiam asmeniui... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Atmetant ieškinį, iš ieškovės atsakovams turi būti priteistos atstovavimo... 38. Trečiasis asmuo A. Z. prašė priteisti 1300 Eur atstovavimo išlaidas už... 39. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 263, 268, 270, 307 str.,... 40. ieškinį atmesti.... 41. Priteisti iš ieškovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, į.k.... 42. Priteisti iš ieškovės Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, į.k.... 43. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...