Byla B2-897-527/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Muskato riešutas“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Jolita Cirulienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Noble Group“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Muskato riešutas“ ir

Nustatė

2ieškovė 2012-08-20 pateikė teismui pareiškimą (ieškinį), kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei dėl nemokumo ir įmonės administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Pareiškime (ieškinyje) nurodoma, jog įmonė neatsiskaito su kreditore, manytina, yra nemoki, jos skolos viršija pusę įmonės balanse įrašyto turto vertės, todėl negali ir negalės ateityje įvykdyti visų savo įsipareigojimų, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą.

32012-09-19 teisme gautas atsakovės atsiliepimas į ieškinį (pareiškimą), kuriuo sutinkama su pareikštu ieškiniu (pareiškimu), nurodant, kad bendrovė nuo 2010 m. sausio mėnesio jokios veiklos nevykdė, todėl kapitalo pokyčių, užfiksuotų 2010-01-01, pasibaigus 2009 metams nebuvo ir Kapitalo pokyčių ataskaita sudaroma nebuvo. 2010 m. sausio mėnesį perėmus bendrovės vadovavimą buvo ketinama rengti projektą dėl bendrovės reorganizavimo, sujungimo su kitomis bendrovėmis, siekiant atgaivinti veiklą. Faktiškai to įgyvendinti nepavyko, nes buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 str. 2 d., 222 str. 1 d. (dėl motinystės (tėvystės) išmokų) - atliekant ikiteisminį tyrimą prijungimui prie ikiteisminio tyrimo medžiagos buvo paimti dokumentų originalai, įskaitant ir pirminės buhalterinės apskaitos dokumentai.

4Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

5Pagal LR įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal teismui pateiktą 2012-08-20 balansą įmonės bendra turto vertė sudaro 100.629 Lt, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 353.546 Lt, visos sumos mokėtinos, o įsipareigojimai vykdytini per vienerius metus. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonė veiklos nevykdo. Pagal teismui pateiktą 2011-01-02 balansą įmonės turimo turto vertė sudarė 100.629 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 353.546 Lt. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonė veiklos taip pat nebevykdė. Iš pateikto kreditorių sąrašo spręstina, kad 2009-12-31 kreditoriams buvo pradelsta sumokėti viso 348.620,76 Lt. Įrodymams patvirtinant, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, pripažintina, kad įmonė yra nemoki ir nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

7ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas (teisėjas) privalo paskirti įmonės administratorių.

8Iškėlus atsakovei bankroto bylą, negavus kitų pasiūlymų, jos administratoriumi skirtinas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras, turintis leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 14a, atitinkantis administratoriui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, kurio kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (2012-06-14 raštas Nr. (6.20) A2-2193) (b. l. 87, 88) (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

9Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.,

Nutarė

10iškelti atsakovei UAB „Muskato riešutas“ (į. k. 300108210, reg. Kauno m. sav. Kauno m. Tulpių g. 20A) bankroto bylą.

11UAB „Muskato riešutas“ administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą (į. k. 235238440, reg. Kauno m. sav. Kauno m. Jonavos g. 16A), turintį leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 14a.

12Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Muskato riešutas“.

13Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį atsakovės UAB „Muskato riešutas“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

14Išaiškinti UAB „Muskato riešutas“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 10 tūkstančių litų baudą.

15Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

16Pavesti bankrutuojančios UAB „Muskato riešutas“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, o taip pat ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu sušaukti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka pirmąjį kreditorių susirinkimą.

17Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai