Byla e2-295-569/2020
Dėl žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Žvaigždžių lyra‘‘ ieškinį atsakovui V. P. dėl žalos atlyginimo ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė BUAB ,,Žvaigždžių lyra‘‘ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. P. 72 850,00 Eur žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Esant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso numatytiems pagrindams, prašo priimti sprendimą už akių.

3Ieškovė nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d. nutartimi UAB „Žvaigždžių lyra” iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirta MB „Tavix”. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas 4157,59 Eur sumai.

4Atsakovas yra buvęs bendrovės vadovas V. P.. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punktą per teismo nustatytą laikotarpį įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Tokią pareigą turėjo atsakovas, Šiaulių apygardos teismui 2019 m. birželio 20 d. nutartimi iškėlus ieškovei bankroto bylą. Tačiau atsakovas iki šios dienos neperdavė administratoriui bendrovės įmonės turto ir dokumentų. Atsakovas Juridinių asmenų registrui nėra pateikęs bendrovės finansinės atskaitomybės už 2018 metus, todėl administratorius neturi objektyvios galimybės įvertinti įmonės finansinės būklės šiuo laikotarpiu ir negali nustatyti priežasčių, privedusių įmonę prie nemokumo ir bankroto 2019 metais. Nesant pakankamų buhalterinės apskaitos dokumentų, priteistinos žalos suma apskaičiuotina remiantis paskutine sudaryta ir Juridinių asmenų registrui pateikta finansine atskaitomybe, kuri pateikta tik už 2017 metus. Šioje finansinėje atskaitomybėje buvo nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. įmonė turėjo turto už 72850,00 Eur ir jį sudarė ilgalaikis bei trumpalaikis turtas.

5CK 6.246 str. 1 d. numatyta, kad neteisėti veiksmai gali pasireikšti neįvykdžius įstatyme ar sutartyje numatytos pareigos (neteisėtas neveikimas). Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 str.) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas, reikalavimų. Atsakovas Juridinių asmenų registrui nepateikė finansinės atskaitomybės dokumentų už 2018 metus. ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 ir 7 punktuose nustatyta bendrovės vadovo atsakomybė už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą bei bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad įmonės vadovas, nevykdantis pareigų, susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu Juridinių asmenų registrui, arba netinkamai jas vykdantis, privalo atlyginti visą padarytą žalą įmonei. Pagal BAĮ 1, 12-17 straipsnius bendrovė privalo vykdytas ūkines operacijas fiksuoti nustatytos formos buhalteriniuose apskaitos dokumentuose bei sudaryti atitinkamas finansines ataskaitas. Pagal šio įstatymo 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.

6Atsakovas, iškėlus ieškovės įmonei bankroto bylą, neperdavė administratoriui įmonės dokumentų bei turto, aplaidžiai vedė buhalterinę apskaitą. Pagal paskutinį ieškovės įmonės balansą už 2017 metus bendrovė turėjo turto už 72 850,00 Eur, kuris administratoriui neperduotas, taip pat nepateikti jokie dokumentai, patvirtinantys jo panaudojimą. Todėl nurodyto turto negalima panaudoti atsiskaitymui su kreditoriais bei apmokėti bendrovės administravimo išlaidas. Neperdavęs įmonei priklausančio turto, atsakovas nurodytai sumai padarė žalą ieškovei ir jos kreditoriams, nes kito registruoto turto, į kurį būtų galima nukreipti kreditorių išieškojimą, įmonė neturi.

7Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovo priteisti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo ieškinio pareiškimo iki sprendimo visiško įvykdymo dienos. Vadovaudamasi CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovė reiškia reikalavimą priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Procesiniai dokumentai atsakovui V. P. yra įteikti viešo paskelbimo būdu. Kadangi atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį, esant ieškovės prašymui, šioje byloje yra procesinis pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 262 straipsnio 2 dalis).

9Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas.

10Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo nutartimi 2019 m. birželio 20 d. UAB „Žvaigždžių lyra‘‘ buvo iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirta MB „Tavix”. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 30 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas 4157,59 Eur sumai. Iš Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad įmonės vadovas nuo 2013-09-19 iki bankroto bylos iškėlimo įmonei buvo atsakovas, paskutinis įmonės balansas registrui buvo teiktas už 2017 metus. Pagal šį balansą ieškovė turėjo turto už 72 850,00 Eur.

11Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui todėl, kad atsakovas, iškėlus ieškovės įmonei bankroto bylą, neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto ir dokumentų. Be to, atsakovas, būdamas atsakingas už finansinių ataskaitų pateikimą juridinių asmenų registrui, nepateikė įmonės finansinės ataskaitos už 2018 metus, todėl bankroto administratorius neturi objektyvios galimybės įvertinti įmonės finansinės būklės šiuo laikotarpiu. Tokiais savo veiksmai atsakovas pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 6 punktą, įpareigojantį įmonės vadovą per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Teismas sutinka ir su ieškovės argumentais, kad ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 2 ir 7 punktuose nustatyta bendrovės vadovo atsakomybė už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą bei bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad įmonės vadovas, nevykdantis pareigų, susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu Juridinių asmenų registrui, arba netinkamai jas vykdantis, privalo atlyginti visą padarytą žalą įmonei. Pagal BAĮ 1, 12-17 straipsnius bendrovė privalo vykdytas ūkines operacijas fiksuoti nustatytos formos buhalteriniuose apskaitos dokumentuose bei sudaryti atitinkamas finansines ataskaitas.

12Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2012m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

13Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas.

14Kaip jau uvo minėta, atsakovas, būdamas įmonės vadovu, savo pareigų tinkamai nevykdė - iškėlus ieškovės įmonei bankroto bylą, neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto ir dokumentų, būdamas atsakingas už finansinių ataskaitų pateikimą juridinių asmenų registrui, nepateikė įmonės finansinės ataskaitos už 2018 metus. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nenurodė ir neįrodinėjo aplinkybių apie ieškovės įmonės turimą turtą iki bankroto bylos iškėlimo, nenurodė priežasčių, dėl kurių neteikė finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registrui ir neperdavė turto bankroto administratoriui, nors nagrinėjamu atveju turėjo pareigą pagrįsti galimą turto masės ir vertės pokytį nuo 2017 metų iki bankroto bylos iškėlimo. Pateiktas bankroto administratoriaus 2017 metų balansas, nesant byloje jokių kitų, pirminių dokumentų, pagrindžia, kad finansinis turtas įmonėje turėjo būti, bet jis nebuvo perduotas bankroto administratoriui.

15Todėl teismas daro išvadą, kad įmonės turtas iki bankroto bylos iškėlimo sudarė 72 850,00 Eur, kaip nurodoma paskutinėje įmonės pateiktoje finansinėje atskaitoje už 2017 metus. Kadangi atsakovas neperdavė administratoriui jokio turto, nėra galimybės padengti kreditorinių reikalavimų ir administravimo išlaidų bankroto byloje. Dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovui buvo padaryta žala, neteisėtus veiksmus ir žalą sieja priežastinis ryšys, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 72 850,00 Eur žalos atlyginimo.

16CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo dienos - 2019-11-19 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

17CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Nagrinėjamu atveju ieškinys yra patenkintas, įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas ieškovė nepateikė. Pažymėtina, jog ieškovė, kaip bankrutavusi įmonė, yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), todėl iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis valstybei (CPK 80 straipsnis) – 1318,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti.

20Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Žvaigždžių lyra‘‘ (įmonės kodas 302509725) iš atsakovo V. P. (asmens kodas ( - )) 72 850,00 Eur (septyniasdešimt du tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt eurų) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2019-11-19 - iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

21Priteisti iš atsakovo V. P. (asmens kodas ( - )) 1318,00 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus aštuoniolika eurų) žyminio mokesčio valstybei (mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos pavadinimą ir įmokos kodą: žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu – įmokos kodas – 5660).

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Ieškovė BUAB ,,Žvaigždžių lyra‘‘ ieškiniu prašo priteisti iš... 3. Ieškovė nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo 2019 m. birželio 20 d.... 4. Atsakovas yra buvęs bendrovės vadovas V. P.. Pagal Įmonių bankroto... 5. CK 6.246 str. 1 d. numatyta, kad neteisėti veiksmai gali pasireikšti... 6. Atsakovas, iškėlus ieškovės įmonei bankroto bylą, neperdavė... 7. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovo... 8. Procesiniai dokumentai atsakovui V. P. yra įteikti viešo paskelbimo būdu.... 9. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas.... 10. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo nutartimi 2019 m. birželio 20... 11. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui todėl, kad atsakovas,... 12. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad įmonę ir administracijos vadovą... 13. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas... 14. Kaip jau uvo minėta, atsakovas, būdamas įmonės vadovu, savo pareigų... 15. Todėl teismas daro išvadą, kad įmonės turtas iki bankroto bylos iškėlimo... 16. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę... 17. CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. Ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 21. Priteisti iš atsakovo V. P. (asmens kodas ( - )) 1318,00 Eur (vieną... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...