Byla 2-140-370/2009

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja D. Martinavičienė, sekretoriaujant S. Zaksaitei-Dumčiuvienei, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Statyba Jums“ ieškinį atsakovei UAB „Vestrina“ dėl skolos ir delspinigių, 6 proc. palūkanų priteisimo (ieškinio suma 202 234,33 Lt) ir atsakovės UAB „Vestrina“ priešieškinį ieškovei UAB „Statyba Jums“ ir tretiesiems asmenims V. P. ir „Swedbank lizingas“, UAB Klaipėdos atstovybei, dėl nepagrįsto praturtėjimo (ieškinio suma 519 491,96 Lt) ir

Nustatė

2ieškovė 2007-11-26 pareiškimu, vėliau ieškiniu prašė iš atsakovės priteisti

3176 488 Lt skolos už atliktus darbus, 25 746,33 Lt delspinigių ir 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, atsakovė 2008-10-06 priešieškiniu prašė iš ieškovės priteisti 519 491,96 Lt dėl nepagrįsto praturtėjimo.

4Byla buvo paskirta nagrinėti 2009-06-05 teismo posėdyje, tačiau padarius pertrauką, 2009-06-08 šalių atstovai į teismo posėdį nebeatvyko. Gauta šalių 2009-06-08 sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis, prašoma patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti.

5Prašymas tenkintinas.

6LR CPK 140 str. 3 d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi.

7Iš pateiktos 2009-06-08 sudarytos tarp šalių taikos sutarties sąlygų matyti, kad jos neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms ar viešajam interesui, šalys susitarė dėl taikaus ginčo sprendimo ir jo teisinių pasekmių, todėl taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina (LR CPK 293 str. 5 p.).

8Šalys taikos sutarties sąlygose numatė, kaip išsprendžia bylinėjimosi išlaidų viena kitai atlyginimo klausimą, todėl išspręstini tik žyminio mokesčio grąžinimo ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimai. Ieškovė, pateikdama pareiškimą, o vėliau ir ieškinį, valstybei 2007-11-27 sumokėjo 1 261 Lt pagal mokėjimo nurodymą Nr. 948 ir 2008-01-11 – 3784 Lt pagal mokėjimo nurodymą Nr. 1017, o atsakovė, pateikdama priešieškinį ir jį tikslindama, valstybei žyminio mokesčio nemokėjo, Klaipėdos apygardos teismo 2008-10-09 nutartimi žyminio mokesčio sumokėjimas jai buvo atidėtas iki galutinio sprendimo priėmimo, todėl šalims sudarius taikos sutartį ieškovei iš valstybės grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio – 3784 Lt, o iš atsakovės valstybei žyminis mokestis nepriteistinas (LR CPK 2 str.), tačiau iš jos valstybei priteistinos visos su bylos nagrinėjimu, t. y. su procesinių dokumentų siuntimu dalyvaujantiems byloje asmenims susijusios išlaidos – 68,25 Lt (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Kartu panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos šalims: ieškovei Klaipėdos apygardos teismo 2008-10-09 nutartimi, o atsakovei grąžintini 202 234,33 Lt iš Klaipėdos apygardos teismo depozitinės sąskaitos, 2007-12-11 įmokėti UAB „Pineka“ už UAB „Vestrina“ pagal vietinio mokėjimo nurodymą Nr. 3416 kaip laikinųjų apsaugos priemonių užtikrinimas, kurio pagrindu buvo panaikintos atsakovei Klaipėdos apygardos teismo 2007-11-30 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (LR CPK 150 str. 5d.).

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290–291 str.,

Nutarė

10patvirtinti taikos sutartį, 2009-06-08 sudarytą tarp ieškovės UAB „Statyba Jums“, įmonės kodas 141222183, atstovaujamos direktoriaus Algimanto Grėbliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir atsakovės UAB „Vestrina“, įmonės kodas 141951842, atstovaujamos generalinio direktoriaus Algimanto Zajankausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, tokiomis sąlygomis:

 1. Šia sutartimi šalys nustato pagrindines sąlygas, kuriomis remdamosi susitaria, jog bendradarbiaudamos išsprendžia šalių ginčą civilinėje byloje Nr. 2-140-370/2009.
 2. Ieškovė UAB „Statyba Jums“ atsisako visų savo reikalavimų atsakovei dėl įsiskolinimo už atliktus darbus– 176 488 Lt ir 25 746,33 Lt delspinigių (pagal Sutarties 5.1.2 p. po 0,02 procento nuo nesumokėtos sumos už 180 dienų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-140-370/2009.
 3. Atsakovė UAB „Vestrina“ atsisako visų savo reikalavimų ieškovei dėl nepagrįsto praturtėjimo– 519 491,96 Lt civilinėjė byloje Nr. 2-140-370/2009 ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 4. Šalys pareiškia, kad įsigaliojus šiai sutarčiai, jos viena kitai jokių pretenzijų ir / ar reikalavimų, susijusių su civilinėje byloje Nr. 2-140-370/2009 nurodytais reikalavimais pagal 2006-01-16 Rangos sutartį neturės ir nereikš.
 5. Atsakovė įsipareigoja atlyginti teismo korespondencijos šalims siuntimo išlaidas, jeigu tokias išlaidas atlyginti šalis įpareigos teismas.
 6. Patirtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su dokumentų rengimu teismui ir atstovavimu, šalys atsisako.
 7. Šalys patvirtina, kad ši Taikos sutartis yra abiem šalims priimtinas susitarimas, pasiektas abipusių nuolaidų būdu, uo išspręstas tarp šalių kilęs ginčas. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (LR CPK 42 str., 140 str. 3 d., 293 str. 3 p.), t. y. kad sudarius Taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, teismas bylą nutraukia, ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu negalima.
 8. Šalys nurodo, kad ši Taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, nedaro žalos nei viešajam interesui, nei šalių interesams ir sudaro pagrindą veikti taip, kad civilinė byla Nr. 2-140-370/2009 būtų nutraukta, o Klaipėdos apygardos teismo nutartimi civilinėjė byloje Nr. 2-140-370/2009 taikytos laikinosios apsaugos priemonės būtų panaikintos.
 9. Šalys prašo teismo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio ir panaikinti taikytas šioje byloje laikinąsias apsaugos priemones.
 10. Šalis prašo grąžinti pinigus, UAB „Vestrina“ įmokėtus į teismo depozitinę sąskaitą.
 11. Ši Taikos sutartis sudaryta 3 vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną Taikos sutarties šalims ir vieną Klaipėdos apygardos teismui į civilinę bylą Nr. 2-140-370/2009.

11Civilinę bylą nutraukti.

12Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas ieškovei UAB „Statyba Jums“ Klaipėdos apygardos teismo 2008-10-09 nutartimi.

13Grąžinti iš Klaipėdos apygardos teismo depozitinės sąskaitos atsakovei UAB „Vestrina“ 202 234,33 Lt, 2007-12-11 įmokėtus UAB „Pineka“, įmonės kodas 152528391, už UAB „Vetrina“ pagal vietinio mokėjimo nurodymą Nr. 3416.

14Priteisti iš atsakovės UAB „Vestrina“ 68,25 Lt valstybei išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

15Grąžinti ieškovei UAB „Statyba Jums“ 3784 Lt žyminio mokesčio, sumokėto valstybei pagal 2007-11-27 vietinio mokėjimo nurodymą Nr. 948 ir 2008-01-11 pagal mokėjimo nurodymą Nr. 1017.

16Nutartis per 7 d. nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai