Byla I-2976-561/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, susipažinęs su A. O. skundu,

Nustatė

2pareiškėjas padavė teismui skundą, kuriuo prašo išnagrinėti jo skundą, kad būtų nustatyti pažeidimai, taip pat A. O. kaip žmogaus teisių pažeidimai.

3Skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas A. O..

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnį, jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5A. O. skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų, todėl teismas 2006-12-29 nutartimi nustatė terminą iki 2007-01-18 pašalinti skundo trūkumus: pateikti teismui tiek patikslinto skundo egzempliorių, kad po vieną būtų galima įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme; patikslintame skunde nurodyti bylos proceso šalis, institucija, kurios veiksmai skundžiami, konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas, įvardintas reikalavimas teismui ir aplinkybės, kuriomis grindžia savo reikalavimą bei tai patvirtinantys įrodymai; taip pat pateikti žyminio mokesčio mokėjimo dokumento originalą arba motyvuotą, įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

6A. O. nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

7Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

8A. O. skundą laikyti nepaduotu.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti A. O..

10Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

11Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai