Byla 2-1348-781/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 31 d. nutarties, kuria ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo S. F. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 31 d. nutarties, kuria ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. vasario 5 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-2161-643/2019 pareiškėjo S. F. 2019 m. rugsėjo 4 d. skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui reikalavimus panaikinti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2018 m. liepos 19 d. įsakymą Nr. 1V-675 , ir priteisti turtinę bei neturtinę žalą, atsiradusią dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Omnitel“ (teisių perėmėjas – akcinė bendrovė „Telia Lietuva“) neteisėtų veikų, išskyrė iš administracinės bylos ir perdavė Vilniaus apygardos teismui.

62.

7Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 13 d. nutartimi nustatė ieškovui S. F. terminą iki 2019 m. vasario 21 d. pašalinti nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytus ieškinio trūkumus. Teismas nurodė, kad ieškovas ieškinyje privalo aiškiai nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (faktinį ieškinio pagrindą), o formuluodamas materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimą – ieškinio dalyką, jį turi išdėstyti aiškų ir konkretų: nurodyti teismui ir šalims, kuo grindžiamas ginčijamo įsakymo neteisėtumas; nurodyti, kaip kiekviena atsakovė yra susijusi su ieškovo patirta turtine ir neturtine žala; išskirti patirtą turtinę ir neturtinę žalą; nurodyti, iš kokių patirtų nuostolių susideda turtinė žala ir kokie įrodymai ją pagrindžia; nurodyti, kaip apskaičiuota neturtinė žala, kokie įrodymai patvirtina prašomą priteisti neturtinės žalos dydį. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas turi sumokėti žyminį mokestį, o reiškiant prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio turi būti pateikti aktualūs prašymo teikimo dienai dokumentai apie prašančio asmens turtinę padėtį.

83.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 4 d. nutartimi minėtą Vilniaus apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą bei nustatė pareiškėjui S. F. naują terminą iki 2019 m. liepos 19 d. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartyje nustatytiems ieškinio trūkumams pašalinti.

104.

11Ieškovas S. F. pateikė prašymą pratęsti terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Nurodo, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis jam buvo išsiųsta 2019 m. liepos 9 d., o gauta tik 2019 m. liepos 18 d.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 31 d. nutartimi ieškovo S. F. prašymo dėl termino ieškinio trūkumams pašalinti pratęsimo netenkino, ieškinį atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Omnitel“ (teisių perėmėjas – akcinė bendrovė „Telia Lietuva“) dėl įsakymo panaikinimo ir žalos atlyginimo laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

156.

16Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju, ieškovo nurodytos aplinkybės nepripažintinos objektyviai pagrįstomis, sutrukdžiusiomis įgyvendinti procesines teises teismo nustatytais terminais, atsižvelgiant be kita ko ir į tai, kad apie apeliacine tvarka rašytinį teismo posėdį paskelbta viešai 2019 m. birželio 20 d.

17III. Atskirojo skundo argumentai

187.

19Ieškovas S. F. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 31 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Ieškovas taip pat prašo Vilniaus apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkų teikti motyvuotą prašymą Teisėjų etikos ir drausmės komisijai dėl drausmės bylos iškėlimo teisėjai Astai Pikelienei dėl įstatymų pažeidinėjimo, tikrovės faktų ir reikšmingų aplinkybių nepaisymo, priimant skundžiamą nutartį, neatidumo ir nerūpestingumo, piktnaudžiavimo, aplaidaus teisėjo pareigų neatlikimo, savavaldžiavimo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimo, priesaikos sulaužymo, teisėjo vardo pažeminimo, teismo autoriteto sumenkinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

207.1.

21Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad byla buvo perduota pagal rūšinį teismingumą; buvo pateiktas skundas administracine tvarka, todėl, perdavus bylos dalį bendrosios kompetencijos teismui, ieškovui turėjo būti suteikta pakankamai laiko parengti proceso įstatymą atitinkantį ieškinį.

227.2.

23Skundžiama nutartimi varžoma ieškovo teisė į teisminę gynybą, ši teisė yra absoliuti, todėl teismas negali jos riboti.

24Teismas

konstatuoja:

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

268.

27Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Be to, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų. Dėl atskirojo skundo argumentų

289.

29Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutarta ieškovo ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3010.

31Teismo taikomas ieškinio trūkumų šalinimo institutas sudaro galimybę ieškovui ištaisyti trūkumus, teismui neatsisakant priimti pradinio ieškinio. Ieškinio trūkumų šalinimo institutas taikomas tada, kai netinkamai suformulavus ieškinio dalyką ar pagrindą iš pareikšto ieškinio apskritai neaiškus ieškovo reikalavimas, jo pagrindas ar ribos ir dėl šių aplinkybių teismo procesas apskritai negali būti pradėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2013).

3211.

33Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, atkreipia dėmesį, kad ieškovas nekvestionuoja pirmosios instancijos teismo nustatytų trūkumų ir iš esmės sutinka, kad administraciniame teisme išskyrus dalį bylos ir ją perdavus bendrosios kompetencijos teismui, jo procesinis dokumentas turi atitikti CPK reikalavimus.

3412.

35Apeliantas teigia, jog skundžiama nutartimi varžoma ieškovo teisė į teisminę gynybą, ši teisė yra absoliuti, todėl teismas negali jos riboti. Apeliacinės instancijos teismas atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.

3613.

37Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam esant pažeistas jo teises, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Ši teisė nėra absoliuti ir ją įgyvendinantis asmuo privalo laikytis įstatymu nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 115 straipsnio 3 dalį, jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu nepašalina trūkumų, procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui.

3814.

39Bylos duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartimi ieškovui nustatytas terminas iki 2019 m. vasario 21 d. pašalinti nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytus ieškinio trūkumus, t. y. teismas nurodė, kad ieškovas ieškinyje privalo aiškiai nurodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (faktinį ieškinio pagrindą), o formuluodamas materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimą – ieškinio dalyką, jį turi išdėstyti aiškų ir konkretų: nurodyti teismui ir šalims, kuo grindžiamas ginčijamo įsakymo neteisėtumas; nurodyti, kaip kiekviena atsakovė yra susijusi su ieškovo patirta turtine ir neturtine žala; išskirti patirtą turtinę ir neturtinę žalą; nurodyti, iš kokių patirtų nuostolių susideda turtinė žala ir kokie įrodymai ją pagrindžia; nurodyti, kaip apskaičiuota neturtinė žala, kokie įrodymai patvirtina prašomą priteisti neturtinės žalos dydį. Be to, teismas taip pat nurodė, kad ieškovas turi sumokėti žyminį mokestį, o reiškiant prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio turi būti pateikti aktualūs prašymo teikimo dienai dokumentai apie prašančio asmens turtinę padėtį. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs ieškovo atskirąjį skundą dėl minėtos nutarties, 2019 m. liepos 4 d. nutartimi paliko ją nepakeistą bei nustatė ieškovui naują terminą iki 2019 m. liepos 19 d. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartyje nustatytiems ieškinio trūkumams pašalinti. Akcentuotina, jog apeliacinės instancijos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos (CPK 339 straipsnis).

4015.

41Lietuvos teismų informacinės sistemos (Liteko) duomenimis nustatyta, jog apeliacinės instancijos teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartis apeliantui S. F. 2019 m. liepos 8 d. išsiųsta jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ) (CPK 122 straipsnio 1 dalis). Duomenų, jog minėta nutartis nebūtų tinkamai ieškovui įteikta byloje nėra. Be to, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog apie rašytinį teismo posėdį apeliacine tvarka buvo paskelbta viešai 2019 m. birželio 20 d.

4216.

43Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliantas turėjo pareigą domėtis atskirojo skundo apeliacinės instancijos teisme nagrinėjimo eiga (CPK 42 straipsnio 5 dalis), o priežasčių, dėl kurių objektyviai negalėjo įgyvendinti šios pareigos, nenurodė.

4417.

45Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartimi ieškovui S. F. nustatytas terminas iki 2019 m. liepos 19 d. pašalinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus. Nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai priėmė skundžiamą nutartį, kuria ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 straipsnio 3 dalis). Dėl kitų apelianto prašymų

4618.

47Kaip minėta, apeliacine tvarka nagrinėjamas skundžiamų pirmosios instancijos teismo nutarčių teisėtumas ir pagrįstumas. Nustačius, kad procesinių pagrindų skundžiamą nutartį naikinti ar keisti nėra, teismo veiksmai laikytini atitinkančiais CPK reglamentavimą, todėl apelianto prašymas dėl kreipimosi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją laikytinas nepagrįstu.

4819.

49Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma. Dėl bylos procesinės baigties

5020.

51Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti ar keisti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. vasario 5 d. nutartimi... 6. 2.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. vasario 13 d. nutartimi nustatė ieškovui... 8. 3.... 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. liepos 4 d. nutartimi minėtą Vilniaus... 10. 4.... 11. Ieškovas S. F. pateikė prašymą pratęsti terminą ieškinio trūkumams... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 31 d. nutartimi ieškovo S. F.... 15. 6.... 16. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju, ieškovo nurodytos aplinkybės... 17. III. Atskirojo skundo argumentai... 18. 7.... 19. Ieškovas S. F. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 20. 7.1.... 21. Teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad byla buvo perduota pagal rūšinį... 22. 7.2.... 23. Skundžiama nutartimi varžoma ieškovo teisė į teisminę gynybą, ši teisė... 24. Teismas... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. 8.... 27. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320... 28. 9.... 29. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 30. 10.... 31. Teismo taikomas ieškinio trūkumų šalinimo institutas sudaro galimybę... 32. 11.... 33. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus,... 34. 12.... 35. Apeliantas teigia, jog skundžiama nutartimi varžoma ieškovo teisė į... 36. 13.... 37. Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 38. 14.... 39. Bylos duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 13 d.... 40. 15.... 41. Lietuvos teismų informacinės sistemos (Liteko) duomenimis nustatyta, jog... 42. 16.... 43. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliantas turėjo pareigą... 44. 17.... 45. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartimi ieškovui S. F.... 46. 18.... 47. Kaip minėta, apeliacine tvarka nagrinėjamas skundžiamų pirmosios... 48. 19.... 49. Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 50. 20.... 51. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus argumentus, apeliacinės... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 53. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą....