Byla 2-458-330/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, priimtos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vilbesta“ bankroto byloje Nr. B2-3677-450/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus D. Z. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, priimtos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Vilbesta“ bankroto byloje Nr. B2-3677-450/2016.

3Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 27 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Vilbesta“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kitoks sprendimas“. Nutartis yra įsiteisėjusi.

5Kreditorius D. Z. bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pateikė prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo, kuriame prašo atstatydinti bankroto administratorių iš pareigų ir BUAB „Vilbesta“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Pirmas administratorių biuras“, taip pat skundą dėl bankroto administratoriaus UAB „Kitoks sprendimas“ veiklos, kuriame prašo patikrinti ir įvertinti administratoriaus veiklą, o konstatavus administratoriaus veiklos pažeidimus, paskirti jam nuobaudą.

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 4 d. nutartimi atsisakė priimti kreditoriaus D. Z. skundą dėl bankroto administratoriaus UAB „Kitoks sprendimas“ veiklos ir prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo bei grąžino juos padavusiam asmeniui. Teismas nustatė, kad kreditoriaus D. Z. kreditorinis reikalavimas sudaro apie 0,5 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos, todėl jis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 10 dalimi, 21 straipsnio 2 dalies 4 punktu, neturi teisės kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo. Dėl šios priežasties teismas prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo atsisakė priimti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 3 straipsnio 6 dalis, 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Teismas taip pat nurodė, kad nei ĮBĮ, nei kiti tesės aktai nenustato kreditoriaus teisės kreiptis į teismą su skundu, prašant patikrinti ir įvertinti bankroto administratoriaus veiklą ir skirti jam nuobaudą, todėlkreditoriaus skundą dėl administratoriaus veiklos taip pat atsisakė priimti.

7Kreditorius D. Z. dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriame prašė nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi atsisakė priimti kreditoriaus D. Z. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutarties.

9Teismas atskirąjį skundą atsisakė priimti, nes 2015 m. lapkričio 4 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti kreditoriaus D. Z. skundą dėl bankroto administratoriaus UAB „Kitoks sprendimas“ veiklos ir prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai ir kreditoriaus veiksmams. Teismas pažymėjo, kad kreditorius turi teisę inicijuoti skunde keliamus klausimus kreditorių susirinkime.

  1. Atskirojo skundo argumentai

10Apeliantas D. Z. atskirajame skunde prašo pirmosios instancijos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, priimdamas 2015 m. lapkričio 4 d. nutartį, vadovavosi CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, tačiau tame pačiame straipsnyje yra nustatyta, kad dėl tokios nutarties gali būti duodamas atskirasis skundas.
  2. Kreditoriaus teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose yra išsamiai atkleista informacija apie bankroto administratoriaus ne tik netinkamą, bet ir galbūt neteisėtą veiklą vykdant BUAB „Vilbesta“ bankroto procedūras. Kreditorius neturi galimybės šiuos klausimus iškelti kreditorių susirinkime, nes kreditorius apie susirinkimus nėra informuojamas. Teismas tokiu atveju neturėtų tik formaliai informuoti apie kreditoriaus teisę inicijuoti atskirajame skunde keliamus klausimus kreditorių susirinkime, o turėtų būti aktyvus ir siekti apginti visų kreditorių teisėtus interesus bei svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo. Tik išsprendus minėtą klausimą ir esant paskirtam kompetentingam bankroto administratoriui, teismas galėtų siūlyti kreditoriams visus klausimus spręsti kreditorių susirinkime.
  1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamu atveju nenustatyta.

13Kreditorius D. Z. pateiktu atskiruoju skundu siekia, kad būtų panaikinta nutartis, kuria teismas atsisakė priimti jo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutarties.

14Visų pirma pažymėtina, kad kreditoriaus skundas dėl bankroto administratoriaus veiklos Vilniaus apygardos teismui buvo pateiktas žiniai, o jo tikrasis adresatas yra Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, kuris pagal savo kompetenciją atlieka administratoriaus veiklos patikrinimą (b. l. 86-90, 102). Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo atsisakymas priimti tokį skundą negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Be to, kreditorius atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutarties, nors ir prašo panaikinti visą nutartį, tačiau argumentų dėl teismo atsisakymo priimti skundą neteisėtumo ir nepagrįstumo nepateikia. Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad kreditorius nesutinka su teismo procesiniu sprendimu atsisakyti priimti jo prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo.

15Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra ne kartą nurodyta, jog pagal ĮBĮ teisinį reguliavimą asmenims, kurių finansinis reikalavimas nėra patvirtintas arba patvirtintas reikalavimas sudaro mažiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, nesuteikiama tiesioginė teisė teisme inicijuoti administratoriaus tinkamumo eiti paskirtas pareigas vertinimo procedūrą. Pagal teismų praktikos išaiškinimus tokio pareiškėjo, – neturinčio paminėtos savarankiškos kreditoriaus iniciatyvos teisės, – individualus kreipimasis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo yra traktuotinas kaip procesinis prašymas / informacijos (duomenų) teismui pateikimas apie paskirto administratoriaus galimą netinkamumą. Teismas, nenustatęs, kad tokia subjektine teise piktnaudžiaujama, ex officio privalo išnagrinėti ir priimti atitinkamą procesinį sprendimą. Tačiau teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti tokį prašymą dėl administratoriaus pakeitimo, atskiruoju skundu neskundžiama, nes ji neužkerta kelio tolimesniam bylos nagrinėjimui. Teismui priėmus tokį atskirąjį skundą ir šioms aplinkybėms paaiškėjus apeliacinės instancijos teisme – apeliacinis procesas nutraukiamas (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1275-157/2015).

16Atsižvelgiant į tai, kad teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl administratoriaus pakeitimo (atstatydinimo) negali būti apeliacinio apskundimo objektas, nes ji neužkerta kelio tolimesniam bylos nagrinėjimui, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti kreditoriaus D. Z. atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl administratoriaus pakeitimo (atstatydinimo). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad kreditorius, manydamas, kad bankroto administratorius netinkamai atlieka bankroto administratoriaus pareigas, bankroto bylą nagrinėjančiam teismui turi teisę pakartotinai teikti informaciją (duomenis) apie paskirto administratoriaus galimą netinkamumą, kurias teismas turėtų įvertinti ex officio, taip pat kartu su kitais kreditoriais inicijuoti administratoriaus atstatydinimo klausimo svarstymą kreditorių susirinkime ar teisme (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalis).

17Esant pirmiau šioje nutartyje nurodytoms aplinkybėms, dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

18Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a : 4. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 27 d. nutartimi iškėlė... 5. Kreditorius D. Z. bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pateikė prašymą... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 4 d. nutartimi atsisakė priimti... 7. Kreditorius D. Z. dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 4 d.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. lapkričio 30 d. nutartimi atsisakė priimti... 9. Teismas atskirąjį skundą atsisakė priimti, nes 2015 m. lapkričio 4 d.... 10. Apeliantas D. Z. atskirajame skunde prašo pirmosios instancijos teismo 2015 m.... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas,... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Kreditorius D. Z. pateiktu atskiruoju skundu siekia, kad būtų panaikinta... 14. Visų pirma pažymėtina, kad kreditoriaus skundas dėl bankroto... 15. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra ne kartą nurodyta, jog pagal ĮBĮ... 16. Atsižvelgiant į tai, kad teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti prašymą... 17. Esant pirmiau šioje nutartyje nurodytoms aplinkybėms, dėl atskirajame skunde... 18. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 19. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 30 d. nutartį palikti...