Byla eCIK-1335/2019
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. spalio 8 d. nutarties peržiūrėjimo ir prašymu sustabdyti šios nutarties vykdymą

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus atrankos kolegija, susidedanti iš teisėjų, Alės Bukavinienės, Algio Norkūno (kolegijos pirmininkas) ir Algirdo Taminsko,

2susipažinusi su 2019 m. spalio 29 d. gautu atsakovės UAB „Solaris Baltic“ kasaciniu skundu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. spalio 8 d. nutarties peržiūrėjimo ir prašymu sustabdyti šios nutarties vykdymą,

Nustatė

3Atsakovė UAB „Solaris Baltic“ padavė kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. spalio 8 d. nutarties peržiūrėjimo, kuria atnaujintas dėl svarbių priežasčių praleistas ieškinio senaties terminas ir iš dalies patenkintas ieškovės Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ ieškinys dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

4Kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintu kasacijos pagrindu.

5Atrankos kolegija pažymi, kad kasacinis teismas tikrina žemesnės instancijos teismų sprendimų (nutarčių) teisėtumą tik išimtinais atvejais, kai yra bent vienas iš CPK 346 straipsnio 2 dalyje nustatytų kasacijos pagrindų (CPK 346 straipsnio 1 dalis). Kasaciniame skunde nepakanka vien tik nurodyti kasacijos pagrindą – įvardyto kasacijos pagrindo buvimą būtina pagrįsti išsamiais teisiniais argumentais (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Be to, CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodyti kasacijos pagrindai patvirtina, jog kasacija leidžiama ne teisės klausimais apskritai, bet ypatingais teisės klausimais, siekiant, jog kasaciniame teisme būtų nagrinėjamos tik tokios bylos, kuriose keliamų teisės problemų išsprendimas būtų reikšmingas vienodam teisės aiškinimui ir taikymui. Taigi kasacinis skundas gali būti priimtas tik tuo atveju, jeigu jame nurodytas bent vienas kasacijos pagrindas, numatytas CPK 346 straipsnyje, bei nurodyti išsamūs teisiniai argumentai, patvirtinantys nurodyto kasacijos pagrindo buvimą (CPK 347 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

6Kai kasacinis skundas paduodamas CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, kasaciniame skunde būtina nurodyti buvus pažeistą materialinės ar proceso teisės normą, teisinius argumentus, patvirtinančius nurodytos (nurodytų) teisės normos (normų) pažeidimą bei argumentuotai pagrįsti, kad teisės pažeidimas yra toks svarbus, kad turi esminę reikšmę vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, o taip pat, kad jis (teisės pažeidimas) galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui.

7Atsakovės UAB „Solaris Baltic“ paduotas kasacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 1) apeliacinės instancijos teismas, atnaujinęs praleistą ieškinio senaties terminą, netinkamai taikė ir pažeidė CK 1.131 straipsnio 1 ir 2 dalis, CPK 1 straipsnio 1 dalį, 82 straipsnio 2 dalį, 176, 185, 263 straipsnius. Atsakovės nuomone, teismo išvados dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo pagrindo nėra pagrįstos įrodymais, o nurodytas termino atnaujinimo pagrindas – ieškovės valdymo organų narių pasikeitimas – nelaikytinas svarbia priežastimi, dėl kurios būtų galima atnaujinti ieškinio senaties terminą; teismas nepagrįstai vadovavosi civilinėse bylose Nr. e3K-3-388-248/2018 ir Nr. e2A-59-823/2019 teismų nustatytomis ieškinio senaties termino atnaujinimo aplinkybėmis, nes atsakovė šiose bylose nedalyvavo, todėl jose priimti teismų procesiniai sprendimai neturi prejudicinės galios šioje byloje; vertindamas ieškinio senaties termino atnaujinimo pagrindą sudarančias aplinkybes, teismas peržengė savo kompetencijos ribas, nes apkaltino ieškovės valdymo organų narius nusikalstamų veikų padarymu; 2) apeliacinės instancijos teismas pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, dėl to padarė neteisingą išvadą, kad ginčijama sutartis yra tariamas sandoris. Atsakovės nuomone, teismas jokiais byloje esančiais įrodymais nepagrindė aplinkybių, kurių pagrindu padarė tokią išvadą, be to, peržengė ieškinio ribas, konstatuodamas, kad finansinė parama atsakovei buvo suteikta neteisėtai, taip pažeidė CPK 265 straipsnio 2 dalį.

8Atrankos kolegija, susipažinusi su kasacinio skundo argumentais, apeliacinės instancijos teismo nutarties motyvais ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, sprendžia, kad kasaciniame skunde nekeliama tokių teisės klausimų, kurie atitiktų CPK 346 straipsnio 2 dalyje nurodytus bylos peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindus. Atrankos kolegijos vertinimu, kasacinio skundo argumentais nepagrindžiama, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė ir pažeidė skunde nurodytas normas, ir kad šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėtai teismo nutarčiai priimti.

9Kasacinis skundas pripažintinas neatitinkančiu CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, todėl jį atsisakytina priimti (CPK 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktai).

10Grąžintinas sumokėtas už kasacinį skundą žyminis mokestis (CPK 350 straipsnio 4 dalis).

11Atrankos kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 350 straipsnio 2 dalies 3, 4 punktais ir 4 dalimi,

Nutarė

12Kasacinį skundą atsisakyti priimti.

13Grąžinti UAB „Solaris Baltic“ (į. k. 123039547) 2756 (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt šešis) Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2019 m. spalio 22 d. AB SEB bankas, mokėjimo dokumento Nr. 19806.

14Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai