Byla e2-20934-861/2017
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Delavera“ bankroto administratoriaus MB ,,Likvidavimas‘‘ ieškinį atsakovams N. T. ir J. T. dėl administravimo išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti solidariai iš atsakovų 1000,50 EUR žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-09-14 iškėlė bankroto bylą įmonei. Jos vadovo pareigas nuo 2008-05-13 iki bankroto bylos iškėlimo ėjo atsakovė N. T., o vienintelis įmonės akcininkas yra J. T.. Įmonė jokio registruoto turto neturi. ĮBĮ nustatyta, kad jeigu įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, įmonės vadovas, savininkas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, o administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų kompensavimą. Šiuo atveju bankroto administratorius patyrė išlaidų, kurios yra neapmokėtos. Įmonės vadovas ir savininkas turėjo inicijuoti bankroto bylos įmonei iškėlimo procedūras ir jei tai būtų įvykdę laiku, pardavus įmonės turtą būtų užtekę lėšų apmokėti teismo ir administravimo išlaidas, todėl akivaizdu, kad atsakovai pažeidė pareigą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir dėl to bankroto administratorius patyrė žalą.

3Atsakovai pateiktu atsiliepimu sutiko su ieškiniu, nurodė, kad nesutinka su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, taip pat prašė išdėstyti skolą dalimis trims mėnesiams.

4Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinio suma neviršija 1 500 EUR ir ieškinio reikalavimai gali būti grindžiami (arba paneigiami) daugiausiai rašytiniais įrodymais, skyrė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka (CPK 441 straipsnio 2 dalis). Šalims apie teismo posėdį pranešta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Teismas nutartyje taip pat įpareigojo ieškovą pasisakyti dėl prašymo išdėstyti skolą dalimis. Iki teismo posėdžio ieškovo atsiliepimas į prašymą dėl skolos išdėstymo dalimis negautas.

5Sutinkamai su LR CPK 268 str. 5 d., kai atsakovas ieškinį pripažįsta visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Kai ieškinys yra pripažįstamas tik iš dalies, sutrumpinti motyvai gali būti surašomi tik dėl tų reikalavimų, kuriuos atsakovas pripažįsta. Surašant sutrumpintus motyvus, nenurodomi argumentai, dėl kurių teismas atmeta kuriuos nors įrodymus.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-09-14 iškėlė bankroto bylą įmonei, kurios vadovo pareigas nuo 2008-05-13 iki bankroto bylos iškėlimo ėjo atsakovė N. T., o vienintelis įmonės akcininkas yra J. T.. Įmonė jokio registruoto turto neturi. ĮBĮ nustatyta, kad jeigu įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, įmonės vadovas, savininkas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, o administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų kompensavimą. Šiuo atveju bankroto administratorius patyrė išlaidų, kurios yra neapmokėtos. Įmonės vadovas ir savininkas turėjo inicijuoti bankroto bylos įmonei iškėlimo procedūras ir jei tai būtų įvykdę laiku, pardavus įmonės turtą būtų užtekę lėšų apmokėti teismo ir administravimo išlaidas, todėl akivaizdu, kad atsakovai pažeidė pareigą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir dėl to bankroto administratorius patyrė žalą. Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas atsiskaitė su ieškovu, nėra ir šalys tokių rašytinių įrodymų į šią civilinę bylą nepateikė (LR CPK 176 str. – 179 str.).

8Sutinkamai su LR ĮBĮ 10 str. 11 d. nuostatomis, kreditorius ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal ĮBĮ 10 str. 10 d. 2 p. nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis įmonei tapus nemokia, nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.

9Bankroto bylą nagrinėjantis teismas 2016-02-23 nutartimi nusprendė visam supaprastintam bankroto procesui skirti 1000 Eur dydžio administravimo išlaidų sąmatą.

10Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo remiantis, iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (1000,50 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-04-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d.).

11Atsakovai, pripažindami savo prievolę sumokėti ieškovo reikalaujamą žalą, atsiliepime į ieškinį prašo skolos sumokėjimą išdėstyti dalimis trims mėnesiams. Ieškovas nuomonės dėl tokio atsakovų prašymo nepareiškė. Pažymėtina tai, kad LR CPK 284 str. 1 d. nustatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotą praktiką, aiškinant ir taikant LR CPK 284 str. 1 d. nuostatas, sprendimo įvykdymas gali būti atidėtas ar išdėstytas išimtiniais atvejais. Be to, sprendžiant dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo, aktualūs LR CK 1.2 str. 1 d. įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja atsižvelgti į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus arba išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (LAT 2004-10-04 nutartis Nr. 3K-3-495/2004; LAT 2011-12-16 nutartis Nr. 3K-3-521/2011 ir kt.). Sprendimo vykdymo atidėjimas ar išdėstymas neturi suteikti nepagrįsto pranašumo skolininkui, o išieškotojas neturi patirti nepagrįstų nuostolių, turi būti išlaikyta išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra. Pažymėtina, kad prašymas atidėti arba išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą turi būti motyvuotas, prie jo privalu pateikti konkrečius įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo būtinumą ir pagrįstumą.

12Nagrinėjamu atveju atsakovai savo prašymo išdėstyti skolą dalimis niekaip nepagrindžia, priešingai, nurodo, jog suma nėra didelė, nurodo, jog esant galimybei skolą sumokės anksčiau nei per tris mėnesius. Atsakovai taip pat nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad siekė bendradarbiauti su ieškovu, be to, nuo bylos iškėlimo teisme praėjo 1,5 mėnesio ir per šį laiką atsakovai nesiėmė priemonių apmokėti bent dalį skolos. Atsakovai nepateikė įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, kad išdėsčius skolos mokėjimą dalimis jie galės tinkamai įvykdyti šį sprendimą.

13Todėl, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovai neįrodė, jog nagrinėjamu atveju yra išimtinė situacija, dėl kurios būtina išdėstyti skolos sumokėjimą ir tai, kad prašomas skolos išdėstymas nepažeis ginčo šalių lygiateisiškumo, teisių ir teisėtų interesų pusiausvyros, teisėtų lūkesčių, bei teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų, todėl atsakovų prašymas yra atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (LR CPK 176 str. -179 str.).

14Teismas taip pat pažymi, kad dar 2017-04-06 teismas nutartimi netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

15Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybės naudai priteistinas 22,00 EUR žyminis mokestis.

16Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 EUR, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (LR CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270, 441 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti iš atsakovų N. T., a.k. ( - ) ir J. T., a.k. ( - ) solidariai ieškovo BUAB „Delavera‘‘ bankroto administratoriui MB ,,Likvidavimas‘‘, į. k. 304074944, naudai 1000,50 EUR (vieną tūkstantį eurų, 50 euro ct) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (1000,50 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-04-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovų N. T., a.k. ( - ) ir J. T., a.k. ( - ) lygiomis dalimis 22 Eur (dvidešimt du eurus) žyminio mokesčio valstybės naudai.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Donata Kravčenkienė, rašytinio... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti... 3. Atsakovai pateiktu atsiliepimu sutiko su ieškiniu, nurodė, kad nesutinka su... 4. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškinio suma neviršija 1 500 EUR ir... 5. Sutinkamai su LR CPK 268 str. 5 d., kai atsakovas ieškinį pripažįsta... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad Vilniaus... 8. Sutinkamai su LR ĮBĮ 10 str. 11 d. nuostatomis, kreditorius ar prisiėmęs... 9. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas 2016-02-23 nutartimi nusprendė visam... 10. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų... 11. Atsakovai, pripažindami savo prievolę sumokėti ieškovo reikalaujamą... 12. Nagrinėjamu atveju atsakovai savo prašymo išdėstyti skolą dalimis niekaip... 13. Todėl, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad... 14. Teismas taip pat pažymi, kad dar 2017-04-06 teismas nutartimi netenkino... 15. Sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d. nuostatomis, iš atsakovų lygiomis dalimis... 16. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 EUR, todėl nepriteistinos,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270,... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti iš atsakovų N. T., a.k. ( - ) ir J. T., a.k. ( - ) solidariai... 20. Priteisti iš atsakovų N. T., a.k. ( - ) ir J. T., a.k. ( - ) lygiomis dalimis... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...