Byla E1-50-749/2020
Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo, spręsti Latvijos Respublikos Rygos miesto Latgalės priemiesčio teismo 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje klausimą ir tiesiogiai informuoti Latvijos Respublikos teisingumo ministeriją apie priimtą sprendimą

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Vytautas Krikščiūnas, sekretoriaujant Dainorai Sruogienei, dalyvaujant prokurorei Gailutei Vilkienei, Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus atstovui R. D., nuteistajam H. J., teismo posėdyje išnagrinėjo Latvijos Respublikos teisingumo ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo departamento direktoriaus prašymą vadovaujantis 2008 m. lapkričio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos pamatiniu sprendimu 2008/947/TVR pripažinti Rygos miesto Latgalės priemiesčio teismo 2019 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. ( - ) ir vykdyti Lietuvos Respublikoje, kuriuo Lietuvos Respublikos piliečiui

2H. J., asmens kodas ( - ) gimusiam 2000 m. balandžio 23 d., gyvenančiam ( - ), Lietuvos Respublika, teistam:

31) Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 8 d. baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 1 dalį, 4 mėnesių viešųjų darbų bausmė, įpareigojant neatlygintinai išdirbti 120 (vieną šimtą dvidešimt) valandų visuomenės labui, dirbant po 30 (trisdešimt) valandų per mėnesį;

42) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. baudžiamuoju įsakymu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 4 dalį - 20 parų arešto bausme (2019 m. liepos 5 d. atliko bausmę);

53) Utenos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį (dvi veikos) - 8 (aštuonių) mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant laisvės apribojimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, 65 straipsniu bausmė subendrinta su Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 8 d. baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme ir paskirta subendrinta 1 metų 1 mėnesio laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant laisvės apribojimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose nuo 23.00 val. iki 06.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi,

64) Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant laisvės apribojimo bausmės vykdymo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, dirbti ir būti namuose nuo 23.00 val. iki 06.00 val., išskyrus, kai tai susiję su darbu. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunkčiu, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. baudžiamuoju įsakymu ir Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2019 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės, ir paskirta subendrinta bausmė – 1 metai 6 mėnesiai laisvės apribojimo, įpareigojant laisvės apribojimo bausmės vykdymo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, dirbti ir būti namuose nuo 23.00 val. iki 06.00 val., išskyrus, kai tai susiję su darbu. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. baudžiamąjį įsakymą ir Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2019 m. gegužės 16 d. nuosprendį.

75) Panevėžio apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 26 d. nuosprendžiu pagal BK 284 straipsnį 8 mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant per šį laikotarpį tęsti mokslą. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi, paskirta bausmė subendrinta dalinio sudėjimo būdu su bausme, paskirta 2019 m. gegužės 16 d. Utenos apylinkės teismo nuosprendžiu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės apribojimą 1 metams 4 mėnesiams, įpareigojant per šį laikotarpį tęsti mokslą, be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos ir būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi.

86) Panevėžio apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 4 dalyje, kuriuo jam buvo paskirtas laisvės apribojimas 1 (vieneriems) metams 3 (trims) mėnesiams, įpareigojant viso laisvės apribojimo bausmės atlikimo laikotarpiu tęsti mokslus, dirbti arba būti užsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., išskyrus kai tai susiję su darbu ar mokslu. Vadovaujantis BK 64¹ straipsnio 1 ir 2 dalimis, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir H. J. paskirta galutinė bausmė – laisvės apribojimas 10 (dešimčiai) mėnesių, įpareigojant viso laisvės apribojimo bausmės atlikimo laikotarpiu tęsti mokslus, dirbti arba būti užsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., išskyrus kai tai susiję su darbu ar mokslu. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Kauno apylinkės teismo (Kauno rūmų) 2019 m. rugpjūčio 21 d. nuosprendžiu (kuriuo subendrintos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. baudžiamuoju įsakymu ir Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2019 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės) ir 2019 m. rugsėjo 26 d. Panevėžio apylinkės teismo (Panevėžio rūmų) nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis, prie griežtesnės bausmės pridedant dalį švelnesnės bausmės, ir paskirta subendrinta bausmė – 2 (du) metai laisvės apribojimo, įpareigojant viso laisvės apribojimo bausmės atlikimo laikotarpiu tęsti mokslus, dirbti arba būti užsiregistravusiam Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., išskyrus kai tai susiję su darbu ar mokslu. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaityta bausmė, atlikta pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. baudžiamąjį įsakymą, Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 2019 m. gegužės 16 d. nuosprendį, Kauno apylinkės teismo (Kauno rūmų) 2019 m. rugpjūčio 21 d. nuosprendį ir Panevėžio apylinkės teismo (Panevėžio rūmų) 2019 m. rugsėjo 26 d. nuosprendį,

9buvo paskirta 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė, bausmę atidedant 1 (vieneriems) metams, ir ją vykdyti.

10Teismas

Nustatė

111.H. J. nuteistas Latvijos Respublikos Rygos miesto Latgalės priemiesčio teismo 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. ( - ) pagal Latvijos Respublikos baudžiamojo įstatymo 175 straipsnio 2 dalį (už didelės vertės vagystę arba vagystę grupėje iš anksto susitarus), ir jam vadovaujantis Latvijos Respublikos baudžiamojo įstatymo 55 straipsniu, paskirta 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė, bausmę atidedant 1 (vieneriems) metams, į bausmės laiką įskaitant laikinajame sulaikyme bei arešte išbūtą laiką nuo 2019 m. vasario 23 d. iki 2019 m. vasario 25 d. Nuosprendis įsiteisėjo 2019 m. liepos 13 d.

12Jis nuteistas už tai, jog 2019 m. vasario 23 d., apie 12:30 val. kartu su M. B., veikdami iš anksto susitarę ir grupėje, iš universalinės parduotuvės „Stockmann“, esančios 13. Janvara g.8, Rygoje, antrojo aukšto salės paėmė SIA „Stockmann“ priklausančias prekes: „Emporio Armani“ marškinėlius už 74,90 Eur; marškinėlius už 69,90 Eur; dvi „Emporio Armani“ striukes už 198,00 Eur; „Armani“ diržą už 59,90 Eur; „Armani“ striukę už 199,00 Eur; „Emporio Armani“ liemenę už 139,00 Eur; dvi „Emporio Armani“ striukes už 198,00 Eur; dvi „Emporio Armani“ striukes už 538,00 Eur, šias prekes susidėjo į iš anksto atsineštą krepšį ir dėžę, su folija išklotu vidumi ir nesusimokėję už prekes išėjo pro kasas, viso padarydami vagystę už 1476,70 Eur.

132. Latvijos Respublikos teisingumo ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo departamento direktorius prašo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo, spręsti Latvijos Respublikos Rygos miesto Latgalės priemiesčio teismo 2019 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. ( - ) pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje klausimą ir tiesiogiai informuoti Latvijos Respublikos teisingumo ministeriją apie priimtą sprendimą.

143. Į teismo nutartį dėl papildomų duomenų pateikimo, Latvijos Respublikos teisingumo ministerija nurodė, jog H. J. (dalyvaujant vertėjui) 2019-03-21 Rygos miesto Latgalos priemiesčio prokuratūroje buvo išaiškintos jo teisės, pateikti duomenys kuo jis yra kaltinamas, jis viską suprato, neturėjo prieštaravimų, davė paaiškinimus raštu, su kaltinimu visiškai sutiko, gynėjo dalyvavimo atsisakė; surašytas susitarimas, kuriuo H. J. patvirtino sutikimą, kad byla būtų nagrinėjama supaprastinto proceso tvarka; 2019-04-05 teismas nutarimą dėl bylos nagrinėjimo sutrumpinto proceso tvarka su vertimu išsiuntė nuteistajam jo nurodytu adresu. Jokie prieštaravimai ar prašymai nustatytu terminu nebuvo gauti; Teismas 2019-04-24 priėmė sutrumpintą sprendimą ir jį su vertimu 2019-04-25 išsiuntė H. J. 2019-06-13 įsiteisėjus sprendimui, 2019-06-25 H. J. išsiųstas įsiteisėjęs sprendimas ir jo vertimas, išaiškintos teisės per 7 dienas jį apskųsti. Skundas nebuvo paduotas.

154. Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyrius teismui pateikė rašytinį atsiliepimą dėl Latvijos Respublikos kompetentingos institucijos priimto sprendimo vykdymo Lietuvos Respublikoje, nurodant, jog H. J. padaryta veika atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d., o paskirtos 6 mėn. laisvės atėmimo bausmės vykdymas gali būti atidėtas pagal BK 75 straipsnį. Kadangi Latvijos Respublikos teismas nenustatė įpareigojimų, jie nustatytini pagal bendruosius BK reikalavimus.

165. Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus atstovas R. D. teisme palaikė atsiliepimą, prašydamas pripažinti Lietuvos Respublikoje ir vykdyti Latvijos Respublikos Rygos miesto Latgalos priemiesčio teismo 201-04-24 sprendimą.

176. Prokurorė G.Vilkienė teismo posėdyje prašė Latvijos Respublikos teisingumo ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo departamento direktoriaus prašymą tenkinti ir pripažinti Rygos miesto Latgalės priemiesčio teismo 2019 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. ( - ) ir vykdyti Lietuvos Respublikoje nustatant, jog H. J. yra nuteistas pagal Latvijos Respublikos baudžiamojo įstatymo 175 straipsnio 2 dalį, kas atitinka pagal bylos faktines aplinkybes Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 2 dalį, 6 mėn. laisvės atėmimo bausme, kurios vykdymas vadovaujantis Latvijos Respublikos baudžiamojo įstatymo 55 str., kas atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnį, yra atidėtas 1 metų terminui, nustatant bendruosius įpareigojimus ir draudimus bei vykdyti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatas.

187. H. J. teisme paaiškino, kad padarė vagystę Rygoje, iš parduotuvės su draugu pagrobdamas drabužių. Apie Rygos miesto Latgalos priemiesčio teismo sprendimus buvo informuotas, jų neskundė. Sutinka, kad jis būtų probuojamas pagal dabartinę gyvenamąją vietą.

198. Teikimas tenkinamas.

208.1. Pagal 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/947/TVR 6 straipsnį, tai yra sprendimą priėmusios valstybės kompetentinga institucija (valstybė, kurioje priimtas sprendimas) perdavė Lietuvos Respublikai, tai yra vykdančiosios valstybės kompetentingai institucijai (valstybė, kuriai perduodamas sprendimas, siekiant jį pripažinti ir vykdyti) sprendimą, kuriuo H. J. nuteistas 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme, bausmę atidedant 1 (vieneriems) metams.

218.2. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - ir BPK) 3655 straipsnį Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimti sprendimai dėl laisvės atėmimo bausmės, sprendimai dėl su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės ir sprendimai dėl probacijos Lietuvos Respublikoje pripažįstami ir vykdomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ ir šio Kodekso VII dalies nuostatas. Nustatyta, jog H. J. padaryta nusikalstama veika atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalį, nes nusikalstamos veikos kvalifikavime nėra sąvokos (grupėje susitarusių asmenų). Ši aplinkybė pagal BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktą vertinama tik kaip atsakomybę sunkinanti aplinkybė. Taip pat nėra jokių duomenų, jog H. J. veika padaryta atvirai, kad veiką kvalifikuotų pagal BK 178 straipsnio 2 dalį. Taip pat nustatyta, jog atsižvelgiant į Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus atsiliepimą, Latvijos Respublikos teismo sprendimas taikyti Latvijos Respublikos baudžiamojo įstatymo 55 straipsnį turi būti suderinamas su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio nuostatomis.

228.3. Kadangi Latvijos Respublikos teismas nenustatė jokių įpareigojimų H. J., jam nustatytini tiktai bendrieji reikalavimai, numatyti Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 14 straipsnyje - atvykti į probacijos tarnybas per tris darbo dienas nuo teismo nuosprendžio (nutarties), kuriuo paskirta probacija, įsiteisėjimo ar probuotojo šaukimo gavimo; vykdyti probacijos sąlygas ir individualiame probuojamojo priežiūros plane nustatytas probuojamojo priežiūros priemones, informuoti probuotoją apie jų vykdymą ir (ar) pateikti tai patvirtinančius dokumentus; pranešti probuotojui apie savo gyvenamąją, darbo ar mokymosi vietą, išvykimą už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų.

238.4. Nėra pagrindų taikyti Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo 27 str. nuostatų dėl atsisakymo pripažinti sprendimą dėl su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės ar sprendimą dėl probacijos.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 str., 3655 str.,

Nutarė

25Pripažinti Lietuvos Respublikoje ir vykdyti Latvijos Respublikos Rygos miesto Latgalos priemiesčio teismo 2019 m. balandžio 24 d. sprendimą ir nustatyti, jog H. J. 2019 m. vasario 23 d. padarė nusikaltimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalį, už kurį jam skirta 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė, bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, bausmės vykdymą atidėti 1 (vieneriems) metams.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 14 straipsniu, įpareigoti H. J. atvykti į probacijos tarnybą per tris darbo dienas nuo teismo nuosprendžio (nutarties), kuriuo paskirta probacija, įsiteisėjimo ar probuotojo šaukimo gavimo; vykdyti probacijos sąlygas ir individualiame probuojamojo priežiūros plane nustatytas probuojamojo priežiūros priemones, informuoti probuotoją apie jų vykdymą ir (ar) pateikti tai patvirtinančius dokumentus; pranešti probuotojui apie savo gyvenamąją, darbo ar mokymosi vietą, išvykimą už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų.

27Bausmės vykdymo pradžią skaičiuoti 2019 m. liepos 13 d.

28Nutarties nuorašą su vertimu pateikti Latvijos Respublikos kompetentingai institucijai.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo (išsiuntimo) dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Vytautas... 2. H. J., asmens kodas ( - ) gimusiam 2000 m. balandžio 23 d., gyvenančiam ( -... 3. 1) Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 8 d. baudžiamuoju įsakymu pagal... 4. 2) Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 23 d. baudžiamuoju... 5. 3) Utenos apylinkės teismo 2019 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu pagal BK 178... 6. 4) Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 21 d. nuosprendžiu pagal BK 178... 7. 5) Panevėžio apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 26 d. nuosprendžiu pagal BK... 8. 6) Panevėžio apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nuosprendžiu pagal BK... 9. buvo paskirta 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmė, bausmę... 10. Teismas... 11. 1.H. J. nuteistas Latvijos Respublikos Rygos miesto Latgalės priemiesčio... 12. Jis nuteistas už tai, jog 2019 m. vasario 23 d., apie 12:30 val. kartu su M.... 13. 2. Latvijos Respublikos teisingumo ministerijos tarptautinio bendradarbiavimo... 14. 3. Į teismo nutartį dėl papildomų duomenų pateikimo, Latvijos Respublikos... 15. 4. Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyrius teismui pateikė... 16. 5. Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus atstovas R. D.... 17. 6. Prokurorė G.Vilkienė teismo posėdyje prašė Latvijos Respublikos... 18. 7. H. J. teisme paaiškino, kad padarė vagystę Rygoje, iš parduotuvės su... 19. 8. Teikimas tenkinamas.... 20. 8.1. Pagal 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/947/TVR 6... 21. 8.2. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - ir BPK)... 22. 8.3. Kadangi Latvijos Respublikos teismas nenustatė jokių įpareigojimų H.... 23. 8.4. Nėra pagrindų taikyti Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Europos... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362... 25. Pripažinti Lietuvos Respublikoje ir vykdyti Latvijos Respublikos Rygos miesto... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 14 straipsniu,... 27. Bausmės vykdymo pradžią skaičiuoti 2019 m. liepos 13 d.... 28. Nutarties nuorašą su vertimu pateikti Latvijos Respublikos kompetentingai... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo (išsiuntimo) dienos gali...