Byla e2-17107-901/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo ir ieškovo atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovo Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo ir atsakovo BĮ Klaipėdos laivininkų mokyklos prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir ieškovo atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme iš naujo (po panaikinimo) nagrinėjamas ieškovo Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo ieškinys atsakovui BĮ Klaipėdos laivininkų mokyklai dėl BĮ Klaipėdos laivininkų mokyklos direktoriaus 2015-12-22 priimto įsakymo Nr. VI-265 „Dėl apmokėjimo už 2015 m. atliktus papildomus darbus“ panaikinimo. 2016-11-04 nutartimi į bylą įtraukti tretieji asmenys D. B., D. V., P. P., I. G., J. K., J. B., M. J., R. V., L. P., I. A., V. S., L. Š., J. A., J. A. (J. A.), J. C., S. M., S. M., S. N., J. K., V. R., L. V., D. G., Č. M., I. S., L. J. ir R. Š., BĮ Klaipėdos laivininkų mokyklą paskiriant jų įgaliotu asmeniu su byla susijusiems procesiniams dokumentams gauti, ir paskirtas teismo posėdis 2016 m. gruodžio 12 d. 9.15 val.

32016-11-16 teisme gautas ieškovo ir atsakovo prašymas patvirtinti tarp jų 2016-11-10 sudarytą taikos sutartį, taip pat ieškovo atsisakymas nuo ieškinio reikalavimų.

4Šalys ginčą išsprendė taikiai ir prašo patvirtinti taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti, nes atsisako viena kitos atžvilgiu bet kokių pretenzijų ir reikalavimų, išskyrus reikalavimą vykdyti taikos sutartį ieškovui grąžintini 75 procentai jo už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio. Ieškinio atsisakymo pasekmės ir taikos sudarymo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės šalims yra žinomos ir suprantamos.

5Prašymas tenkintinas. Atsisakymas nuo ieškinio priimtinas.

6Teisė sudaryti taikos sutartį šalims numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 42 str. ir šalys bet kurioje proceso stadijoje gali bylą baigti taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 140 str. 3 d.). Pateikta taikos sutartis neprieštarauja įstatymų reikalavimams, šalys sutartyje patvirtino, kad joms žinomos bylos nutraukimo šiuo pagrindu pasekmės, t.y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, sutartis atitinka šalių interesus (CK 6.983 str., 6.985 str., CPK 140 str. 3 d.).

7Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad yra pagrindas patvirtinti ieškovo ir atsakovo pateiktą taikos sutartį, taip pat priimti ieškovo atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų ir civilinę bylą nutraukti (CK 6.983 str., 6.984 str., CPK 293 str. 4 p., 5 p.). Ieškovui grąžintina 75 proc. jo už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 str. 2 d.).

8Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, nes jos neviršija rekomenduojamų priteisti dydžių (CPK 92 str., 93 str.)

9Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 140 str. 2 d., 3 d., 293 str. 4 p., 5 p., 294 str., 295 str., teismas

Nutarė

10tenkinti ieškovo Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo ir atsakovo BĮ Klaipėdos laivininkų mokyklos prašymą.

11Patvirtinti ieškovo Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo, j.a.k. 141711847, atstovaujamo pirmininkės L. J., ir atsakovo BĮ Klaipėdos laivininkų mokyklos, j.a.k. 190973856, atstovaujamo direktorės J. C., 2016 m. lapkričio 10 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

121.

13Šalys susitaria, kad BĮ Klaipėdos laivininkų mokyklos direktoriaus 2015-12-22 įsakymas Nr.Vl-265 "Dėl apmokėjimo už 2015 m. atliktus papildomus darbus" panaikinamas nuo šios sutarties pasirašymo dienos.

142.

15BĮ Klaipėdos laivininkų mokykla įsipareigoja nereikalauti piniginių lėšų grąžinimo iš darbuotojų, kuriems BĮ Klaipėdos laivininkų mokyklos direktoriaus 2015-12-22 įsakymu Nr.Vl-265 "Dėl apmokėjimo už 2015 m. atliktus papildomus darbus" buvo išmokėtos piniginės lėšos.

163.

17BĮ Klaipėdos laivininkų mokykla įsipareigoja iš naujo spręsti klausimą dėl apmokėjimo už 2015 m. atliktus papildomus darbus. Šio klausimo sprendimą BĮ Klaipėdos laivininkų mokykla surengia ne vėliau, kaip per vieną mėnesį nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, įsigaliojimo dienos. Sprendžiant šį klausimą iš naujo šalys įsipareigoja laikytis teisės aktų nustatytos tokio sprendimo priėmimo tvarkos, ir sprendimas privalo būti derinamas su įstaigos savivaldos institucija (Mokyklos taryba) ir darbuotojų atstovais (Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo Klaipėdos laivininkų mokyklos profesine organizacija).

184.

19BĮ Klaipėdos laivininkų mokykla kompensuoja Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimui dalį bylinėjimosi išlaidų - 2400,00 Eur, mokant dalimis - kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos ne mažesnę, nei 200,00 Eur sumą, pervedant į Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo banko sąskaitą a.s. Nr. ( - ), bankas AB "Swedbank". Pirmasis mokėjimas atliekamas ne vėliau, kaip mėnesio, kurį įsiteisėja teismo nutartis, kuria patvirtinta ši taikos sutartis, paskutinę kalendorinę dieną. BĮ Klaipėdos laivininkų mokykla turi teisę kompensuoti Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimui dalį jo patirtų bylinėjimosi išlaidų ir didesnėmis sumomis bei anksčiau, nei sutarta šiame punkte.

205.

21Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimas atsisako visų savo ieškinio reikalavimų šioje byloje.

226.

23Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimas atsisako reikalavimo priteisti iš BĮ Klaipėdos laivininkų mokyklos 900,00 Eur bylinėjimosi išlaidų dalį.

247.

25Jokių kitų išlaidų ir piniginių sumų, išskyrus nurodytas šios Taikos sutarties 4 punkte, šalys viena kitai šioje byloje nekompensuoja.

268.

27Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimas prašo teismo grąžinti 75% žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinio reikalavimą.

289.

29Teismo turėtas pašto ar kitas išlaidas, jeigu tokios būtų, Valstybei kompensuoja BĮ Klaipėdos laivininkų mokykla.

3010.

31Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir bylą nutraukti.

3211.

33Taikos sutartis sudaryta abipusių nuolaidų būdu ir atitinka šalių valią. Šalys supranta ir žino, kad pagal CK 6.983 ir 6.985 str, nuostatas taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus, ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią bei yra priverstinai vykdytinas dokumentas.

34Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovo Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto susivienijimo, j.a.k. 141711847, atstovui advokatui K. G., a.k. ( - ) 75 procentus žyminio mokesčio, t. y. 23,25 Eur, sumokėjusiam žyminį mokestį už ieškovą (2016-02-11, mokėjimo nurodymas Nr. 422).

35Atšaukti 2016 m. gruodžio 12 d. 9.15 val. paskirtą teismo posėdį.

36Civilinę bylą Nr. e2-17107-901/2016 nutraukti.

37Išsiųsti šalių ir trečiųjų asmenų atstovams nutarties kopijas.

38Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, paduodant skundą Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, rašytinio... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teisme iš naujo (po panaikinimo) nagrinėjamas... 3. 2016-11-16 teisme gautas ieškovo ir atsakovo prašymas patvirtinti tarp jų... 4. Šalys ginčą išsprendė taikiai ir prašo patvirtinti taikos sutartį,... 5. Prašymas tenkintinas. Atsisakymas nuo ieškinio priimtinas.... 6. Teisė sudaryti taikos sutartį šalims numatyta Lietuvos Respublikos civilinio... 7. Esant tokioms aplinkybėms, pripažįstama, kad yra pagrindas patvirtinti... 8. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių... 9. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 140 str. 2 d., 3 d., 293 str. 4 p., 5 p., 294... 10. tenkinti ieškovo Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos... 11. Patvirtinti ieškovo Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos... 12. 1.... 13. Šalys susitaria, kad BĮ Klaipėdos laivininkų mokyklos direktoriaus... 14. 2.... 15. BĮ Klaipėdos laivininkų mokykla įsipareigoja nereikalauti piniginių... 16. 3.... 17. BĮ Klaipėdos laivininkų mokykla įsipareigoja iš naujo spręsti klausimą... 18. 4.... 19. BĮ Klaipėdos laivininkų mokykla kompensuoja Lietuvos švietimo įstaigų... 20. 5.... 21. Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto... 22. 6.... 23. Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto... 24. 7.... 25. Jokių kitų išlaidų ir piniginių sumų, išskyrus nurodytas šios Taikos... 26. 8.... 27. Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos Klaipėdos miesto... 28. 9.... 29. Teismo turėtas pašto ar kitas išlaidas, jeigu tokios būtų, Valstybei... 30. 10.... 31. Šalys prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir bylą nutraukti.... 32. 11.... 33. Taikos sutartis sudaryta abipusių nuolaidų būdu ir atitinka šalių valią.... 34. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovo Lietuvos... 35. Atšaukti 2016 m. gruodžio 12 d. 9.15 val. paskirtą teismo posėdį.... 36. Civilinę bylą Nr. e2-17107-901/2016 nutraukti.... 37. Išsiųsti šalių ir trečiųjų asmenų atstovams nutarties kopijas.... 38. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...