Byla e2-4023-1027/2018
Dėl skolos priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėja Jurgita Šimonėlytė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eviteks“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lerenta“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 4500 Eur skolos, 1620 Eur delspinigių, 8 procentus palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 138 Eur žyminio mokesčio. Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį arba paruošiamojo procesinio dokumento.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 4 d. nustatyta tvarka. Atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimant sprendimą už akių atliekamas formalus bylos įrodymų vertinimas - įsitikinama, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 1 dalis).

8Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2015 m. birželio 3 d. sudarė rangos sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti Laboratorijos pastato, esančio ( - ), griovimo bei statybinių atliekų (šiukšlių) sutvarkymo darbus, o atsakovė įsipareigojo laiku apmokėti už atliktus darbus. Už atliktus darbus ieškovė 2016 m. vasario 10 d. išrašė atsakovei PVM sąskaitą - faktūrą Nr. EVI001157 16 335 Eur sumai. Šalys 2016 m. vasario 10 d. pasirašė atliktų darbų priėmimo aktą Nr. 2015/10/27-01. 2017 m. gegužės 31 d. ieškovės atstovas išsiuntė atsakovei pranešimą dėl skolos apmokėjimo bei pretenziją dėl skolos apmokėjimo, tačiau ieškovė iš atsakovės jokio atsakymo negavo. Ieškovės teigimu, nurodytą PVM sąskaitą - faktūrą atsakovė apmokėjo iš dalies ir liko skolinga ieškovei 4500 Eur. Duomenų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškove, byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

9Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1 dalimi, statybos rangos sutartimi rangovė įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, CK 6.256 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Konstatuotina, kad atsakovė, pažeisdama sutartines pareigas, su ieškove neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškove visiškai atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.189 straipsnio 1 dalimi, ieškovės naudai iš atsakovės priteistina 4500 Eur skolos.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 0,2 proc. dydžio delspinigius už 180 dienų nuo nesumokėtos sumos dydžio per mėnesį, kurie ieškovės skaičiavimu sudaro 1620 Eur. CK 6.256 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutarties 9.2 punkte šalys susitarė, kad atsakovei laiku neatsiskaičius su ieškove, ieškovė gali priskaičiuoti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos dydžio per mėnesį. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas, ieškovės naudai iš atsakovės priteisiant 1620 Eur delspinigių (CK 6.71 straipsnis).

11Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šiame įstatyme nustatyta tvarka apskaičiuojamas palūkanas. Įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad pavėluoto mokėjimo norma - 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Šių palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Šiame įstatyme nustatytos palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną sumokėti praleistą dieną nuo nesumokėtos mokėtinos sumos. Kadangi byla gauta teisme 2018-06-06 ir 2018-06-25 po trūkumų šalinimo iškelta, pareiga atsakovei mokėti procesines palūkanas atsirado 2018 m. pirmąjį pusmetį, todėl procesinių palūkanų dydžiui apskaičiuoti taikoma 2018 m. pirmąjį pusmetį galiojusi Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu, padidinta 8 procentiniais punktais. Teisės į procesines palūkanas atsiradimo metu (2018 m. pirmąjį pusmetį) vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu. Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. pirmąjį pusmetį galiojusi Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma sudarė 0,00 proc., nagrinėjamu atveju palūkanų dydžiui apskaičiuoti taikytina 8,00 proc. palūkanų norma. Vadovaujantis išdėstytu, ieškovės reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo tenkintinas, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 8,00 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 6120 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-06-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Tenkinant ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinas byloje sumokėtas 138 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

13Valstybė šioje byloje patyrė 8,95 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra didesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną sumą, todėl 8,95 Eur suma už procesinių dokumentų įteikimą priteistina iš atsakovės (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 96 straipsniai).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287, 307 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės UAB „Lerenta“, juridinio asmens kodas 303286613, 4500 Eur (keturis tūkstančius penkis šimtus eurų 00 ct) skolos, 1620 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus dvidešimt eurų 00 ct) delspinigių, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 6120 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2018-06-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 138 Eur (vieną šimtą trisdešimt aštuonis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Eviteks“, juridinio asmens kodas 302336091.

17Priteisti iš atsakovės UAB „Lerenta“, juridinio asmens kodas 303286613, 8,95 Eur (aštuonis eurus 95 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos apylinkės teismo Visagino rūmams pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 - 3 dalių reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

19Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Visagino rūmus.

Proceso dalyviai