Byla N-444-4758-08
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutarties R. J. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Ričardo Piličiausko ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutarties R. J. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus (toliau – ir Institucija) pareigūno 2008 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu R. J. buvo paskirta administracinė nuobauda – 3500 litų bauda – už pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 127 straipsnio 2 dalyje ir 130 straipsnio 1 dalyje, padarymą.

52008 m. rugpjūčio 11 d. Institucija šį nutarimą apskundė Kauno apygardos administraciniam teismui, tačiau šis atsisakė skundą priimti, motyvuodamas tuo, kad remiantis ATPK 259 straipsniu, III skyriaus nuostatomis bei Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyrius nėra tinkamas subjektas, turintis teisę paduoti skundą dėl Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus pareigūno nutarimo panaikinimo.

6II.

72008 m. rugpjūčio 22 d. Institucija pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 11 d. nutarties. Atskirajame skunde Institucija prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartį ir administracinio teisės pažeidimo bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde nurodo, kad Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus specialistas Vitas Nedzinskas 2008 m. liepos 26 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą R. J. 2008 m. rugpjūčio 4 d. tos pačios Institucijos vyresnysis specialistas Rimas Skidzevičius nutarimu skyrė pažeidėjai baudą. Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Viešosios policijos Eismo priežiūros skyriaus nuomone, R. J. nuobauda paskirta netinkamai, kadangi nuo 2008 m. liepos 7 d. įsigaliojus ATPK pakeitimams, pažeidimų, už kuriuos atsakomybė numatyta ATPK 130 straipsnio 1 dalyje, bylas nagrinėja rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai), be to, už minėtą pažeidimą numatyta atsakomybė – bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimo nuo 36 mėnesių iki 60 mėnesių.

8Teisėjų kolegija konstatuoja:

9III.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Administracinių teisės pažeidimų kodekso 291 straipsnyje numatyta, kad nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje gali apskųsti asmuo, kurio atžvilgiu jis priimtas, organas, kurio pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat nukentėjusysis. Remiantis ATPK 292 straipsnio 1 dalimi, policijos pareigūnų priimti nutarimai gali būti apskųsti apygardos administraciniam teismui pagal nutarimą priėmusios institucijos (jos pareigūno) buvimo vietą.

12Nagrinėjamuoju atveju administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnas. Remiantis minėta ATPK 291 straipsnio norma, skundą dėl priimto nutarimo turi teisę paduoti būtent šis policijos komisariatas. Kadangi skundžiamą nutarimą priėmė policijos pareigūnas, priimtas nutarimas turi būti skundžiamas atitinkamam apygardos administraciniam teismui. Šiuo atveju nutarimą priėmė Alytaus miesto ir rajono policijos komisariatas, esantis Kauno apygardos administracinio teismo veikimo teritorijoje. Tad darytina išvada, kad Institucija dėl skundžiamo nutarimo teisingai kreipėsi į minėtą administracinį teismą.

13Aplinkybė, kad nutarimus bylose dėl administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 130 straipsnio 1 dalyje, priima rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai) šiuo atveju nėra pagrindas nepriimti nagrinėti skundo, kadangi visų pirma yra skundžiamas pareigūno priimtas nutarimas, o antra – tokiu būdu būtų iš dalies apribota galimybė teisingai išnagrinėti bylą.

14Dėl paminėtų priežasčių darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino skundo padavimo aplinkybes, todėl priėmė neteisėtą nutartį. Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato atskirasis skundas pagrįstas, todėl turi būti tenkinamas.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 148 straipsniu, 151 straipsnio 4 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

16Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato atskirąjį skundą patenkinti.

17Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

18Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai