Byla 2-573-425/2009

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo

3UAB „Elektromarktas“ ieškinį atsakovui UAB „Bikuvos“ prekyba dėl 101 734,74 Lt įsiskolinimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

4Ieškovas UAB „Elektromarktas“ 2009-05-21 su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo UAB „Bikuvos“ prekyba dėl 101 734,74 Lt įsiskolinimo už pateiktas prekes, 15,21 proc. procesinių palūkanų, nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 517 Lt žyminio mokesčio (b.l. 118-119).

52009-07-08 šalys atsiuntė teismui prašymą, kuriame nurodė, kad šalys sudarė Taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti rašytinio proceso tvarka bei grąžinti ieškovui ¾ dalis sumokėto žyminio mokesčio. Prašymą patvirtinti Taikos sutartį prašė nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

6Prašymas patvirtinti šalių sudarytą Taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą tenkintinas. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.1d. nustato, kad šalys gali užbaigti ginčą taikos sutartimi. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.2d. įpareigoja teismą netvirtinti taikos sutarties, jeigu ji prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140str.3d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinės taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos. Prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą.

7Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad šalių 2009-07-07 sudaryta „Taikos sutartis“ prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešąjam interesui. Nenustatyta pagrindų atsisakyti patvirtinti šalių sudarytą Taikos sutartį. Sutartyje šalys nurodė, kad žino bylos nutraukimo pasekmes, numatytas Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 294str., t.y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

8UAB "Elektromarktas" už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo sumokėjo 1 139 Lt žyminio mokesčio (b.l. 96), o pareiškus ieškinį, nagrinėtiną dokumentinio proceso tvarka, papildomai 2009-05-21 primokėjo 378 Lt žyminio mokesčio (b.l.120). Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 80str.1d.4p. ieškovas ieškinio reikalavimą priteisti 101 734,74 Lt įsiskolinimą teisingai apmokėjo 1 517 Lt žyminio mokesčio suma, todėl vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 87str.2d., šalims sudarius Taikos sutartį, grąžintina ¾ žyminio mokesčio dalis ieškovui, t.y. 1 138 Lt.

9Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293str.1d.5p., šalims sudarius Taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, civilinė byla nutrauktina, teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.1d., 293str.1d.5p.,

Nutarė

111. Civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Elektromarktas“ ieškinį atsakovui UAB „Bikuvos“ prekyba dėl 101 734,74 Lt įsiskolinimo priteisimo, patvirtinti 2009m. liepos 7d. sudarytą Taikos sutartį, pagal kurią: Nagrinėjamos civilinės bylos šalys: UAB "Elektromarktas" (toliau tekste - ieškovas), atstovaujama advokato padėjėjo R. K., veikiančio pagal 2009-03-30 atstovavimo sutartį ir UAB „Bikuvos“ prekyba (toliau tekste - atsakovas), atstovaujama advokato G. T., veikiančio pagal 2008-01-22 atstovavimo sutartį, bendrai vadinami -Šalimis, vadovaudamiesi Civilinio kodekso 6.983-6.985 str., Civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., sudaro Taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-573-425/2009 (toliau tekste - Sutartis) ir susitaria: Šalys patvirtina, kad šios sutarties pasirašymo dienai Atsakovas yra skolingas Ieškovui 78.630,79 Lt (septyniasdešimt aštuonis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt litų 79 ct) (toliau tekste -Įsiskolinimas). Įsiskolinimą Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui per vieną mėnesį nuo teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, priėmimo dienos. Ieškovas atsisako reikalavimo priteisti iš Atsakovo Ieškovo naudai procesines palūkanas -15,21 procentų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas neatlygina Atsakovo bylinėjimosi išlaidų, o Atsakovas neatlygina Ieškovo bylinėjimosi išlaidų; Ieškovas sutinka ir Šalys prašo, kad po šios sutarties pasirašymo iš karto būtų panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Atsakovui pagal Panevėžio apygardos teismo 2009-04-07 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-573-425/2009. Išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, atlygina Atsakovas. Šalys prašo teismą, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., dėl taikos sutarties sudarymo, grąžinti Ieškovui 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio sumos, t.y. 1138 litus. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir pateikiama tvirtinti Panevėžio apygardos teismui. Sudaroma sutartis atitinka tikruosius šalių norus ir ketinimus. Atsakovui yra žinoma, kad laiku nevykdant šios sutarties 2 punkte numatyto įsipareigojimo, Ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išieškoti visą Įsiskolinimo sumą gavimo. Atsakovui tinkamai ir laiku įvykdžius šios sutarties 2 punkte nustatytus įsipareigojimus, Ieškovas laikomas nebeturinčiu jokių turtinių ir/ar neturtinių pretenzijų Atsakovo atžvilgiu. Šalims yra žinomos Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo procesinės pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 140 str., 293-294 str., šalys jas supranta ir prašo teismą rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią taikos sutartį ir nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-573-425/2009 nutraukti. Ši taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną - sutarties šalims bei vieną Panevėžio apygardos teismui. Šalių atstovų parašai. 3. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos grąžinti UAB „Elektromarktas“ (juridinio asmens kodas ( - )) 1 138 Lt (vieną tūkstantį šimtą trisdešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio. 4. Panaikinti Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. L2-459-425/2009, 2009m. balandžio 7d. nutartimi visas taikytas laikinąsias apsaugos priemones UAB „Bikuvos“ prekyba (įmonės kodas ( - )) turto ir piniginių lėšų atžvilgiu. 5. Patvirtinus 2009m. liepos 7d. šalių sudarytą Taikos sutartį, nutraukti Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr.2-573-425/2009, pagal ieškovo UAB „Elektromarktas“ ieškinį atsakovui UAB „Bikuvos“ prekyba dėl 101 734,74 Lt įsiskolinimo priteisimo.

12Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai