Byla 2-1792-736/2014
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir žemės ūkio paskirties žemės sklypo pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo priėmimo klausimą

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės UAB „Aristavos ūkis“ ieškinio atsakovams P. K., E. K., M. B., A. N., trečiajam asmeniui Kėdainių r. 3-iojo notaro biuro notarei L. P. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir žemės ūkio paskirties žemės sklypo pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo priėmimo klausimą,

Nustatė

22014-06-20 Kėdainių rajono apylinkės teisme gautas ieškovės UAB „Aristavos ūkis“ ieškinys atsakovams P. K., E. K., M. B., A. N., trečiajam asmeniui Kėdainių r. 3-iojo notaro biuro notarei L. P. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir žemės ūkio paskirties žemės sklypo pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo. Pateiktu ieškiniu prašoma: 1) pripažinti negaliojančia kaip apsimestinį sandorį 2014-03-18 dovanojimo sutartį Nr. LP-1307, kuria P. K. padovanota 1/600 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir ją kvalifikuoti kaip pirkimo-pardavimo sutartį, kuria P. K. parduota 1/600 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ); 2) pripažinus negaliojančia 2014-03-18 dovanojimo sutartį Nr. ( - ) ir ją kvalifikavus kaip pirkimo-pardavimo sutartį, perkelti ieškovei UAB „Aristavos ūkis“ pirkėjo teises ir pareigas pagal šią pirkimo-pardavimo sutartį; 3) perkelti ieškovei pirkėjo teises ir pareigas pagal 2014-03-18 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LP-1323 dėl 599/600 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo.

3Ieškinys pateiktas pažeidžiant teismingumo taisykles.

4Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. CPK 26 straipsnis numato, kad visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus nurodytas Kodekso 27, 28 straipsniuose. CPK 27 straipsnyje yra nurodytos civilinės bylos, kurias kaip pirmoji instancija nagrinėja apygardos teismai. Tarp jų yra ir civilinės bylos, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo (CPK 27 straipsnio 1 punktas).

5Ieškovė teismui pateiktu ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia kaip apsimestinį sandorį 2014-03-18 dovanojimo sutartį Nr. LP-1307, kuria P. K. padovanota 1/600 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir ją kvalifikuoti kaip pirkimo-pardavimo sutartį bei ją kvalifikavus kaip pirkimo-pardavimo sutartį, perkelti ieškovei pirkėjo teises ir pareigas pagal šią pirkimo-pardavimo sutartį, taip pat perkelti ieškovei pirkėjo teises ir pareigas pagal 2014-03-18 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LP-1323 dėl 599/600 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), pirkimo-pardavimo. Taigi ieškovė siekia CK 6.305 straipsnio pagrindu įsigyti nuosavybės teises į nuomojamą žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), todėl spręstina, kad ieškinys yra tiesiogiai susijęs su daiktinėmis teisėmis į nekilnojamąjį turtą. Be to, pagal CK 6.305 straipsnį pirkėjas ne tik turi teisę reikalauti iš pardavėjo perduoti nuosavybėn daiktą, bet ir pareigą priimti daiktą bei už jį sumokėti nustatytą kainą. Todėl teismas, sprendimu perkeldamas pirkėjo teises ir pareigas žemės naudotojai (nuomininkei), kartu įpareigoja pirkėją perduoti žemės sklypą nuomininkei, o nuomininkę įpareigoja sumokėti žemės sklypo kainą. Vadinasi, ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju, ieškovė įgytų ne tik nuosavybės teisę į žemės sklypą, bet jai kiltų ir turtinė prievolė sumokėti ginčo sutartyse nurodytą daiktų kainą. Iš pateiktų ieškinio priedų matyti, kad 2014-03-18 žemės sklypo dovanojimo sutartyje Nr. LP-1307 1/600 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), buvo įvertinta 79 Lt, 2014-03-18 žemė sklypo pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. LP-1323 599/600 dalys žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), buvo įvertintos 180 000 Lt. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad pateiktas ieškinys dėl pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo yra turtinis, o jo suma yra 180 079 Lt. Tokia suma ieškinį įkainojo ir pati ieškovė (CPK 135 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Pažymėtina, kad ir teismų praktikoje pripažįstama, jog reikalavimas dėl pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo yra turtinis reikalavimas, kurio suma nustatoma pagal ginčijamo sandorio vertę (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-288/2009; Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-991-464/2009; Panevėžio apygardos teismo 2011 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje 2S-80-544/2011; Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1326-125/2013).

6Ieškovės pateiktas ieškinys yra turtinis ir jo suma viršija 150 000 Lt, todėl pagal bendrąją rūšinio teismingumo taisyklę yra teismingas Kauno apygardos teismui (CPK 27 straipsnio 1 punktas). Esant tokioms aplinkybėms, ieškinį, kaip neteismingą Kėdainių rajono apylinkės teismui, atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

7Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 2 p., 3 d., 290-291 str., teismas

Nutarė

8atsisakyti priimti ieškovės UAB „Aristavos ūkis“ ieškinį atsakovams P. K., E. K., M. B., A. N., trečiajam asmeniui Kėdainių r. 3-iojo notaro biuro notarei L. P. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir žemės ūkio paskirties žemės sklypo pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo ir jį kartu su priedais grąžinti ieškovei.

9Išaiškinti ieškovei, kad ji turi teisę ieškiniu kreiptis pagal teismingumą į Kauno apygardos teismą.

10Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismo per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai