Byla I-1422-208/2010
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. M. skundą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. M. skundą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 2010 m. vasario 8 d. atsakymo Nr.TR-141 dalį: „Pažymime, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas neprivalėjo Jums pateikti teisiamojo posėdžio protokolų nuorašų, nes įstatyme numatyta, kad teisiamojo posėdžio protokolo nuorašai nedaromi ir norintiems susipažinti proceso dalyviams neįteikiami“; 2) įpareigoti Vilniaus apygardos teismą išsamiai išnagrinėti A. M. skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 17 d. atsakymo Nr.S1-53054, t. y. išsiaiškinti visas aplinkybes, susijusias su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo darbu dėl kopijų darymo iš baudžiamosios bylos medžiagos pagal A. M. 2009 m. rugsėjo 11 d. prašymus.

5Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme dėl šio teismo darbuotojų netinkamų veiksmų jam tinkamai nebuvo padarytos baudžiamosios bylos medžiagos kopijos pagal jo 2009 m. rugsėjo 11 d. prašymus. Jis dėl to padavė skundą Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui, tačiau šis jo skundo išsamiai neišnagrinėjo ir pateikė netinkamą atsakymą.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti.

8Teismas nurodė, kad pareiškėjo ginčijamą atsakymą Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas pateikė įgyvendindamas Teismų įstatymo 104 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 104 straipsnio 2 dalyje numatytą Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros funkciją. Kadangi pareiškėjas pasinaudojo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo neprocesinių veiksmų teisėtumo peržiūrėjimo galimybe, o įstatymai nenumato jam teisės kreiptis į dar viena pakopa aukštesnį teismą, taip pat kreiptis šiais klausimais į administracinius teismus, todėl jo skundą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

9III.

10Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį ir priimti jo skundą.

11Pareiškėjas nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko veiksmai gali būti skundžiami administraciniam teismui, nes Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas yra pareigūnas, kuris atlieka vidaus administravimo funkciją.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiama nutartimi teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundą kaip nenagrinėtiną teismų. Teisėjų kolegija sutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo pateiktais argumentais. Tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą ir panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį nėra pagrindo.

16Pareiškėjas atskirajame skunde neteisingai nurodo, kad administraciniam teismui gali būti skundžiami Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko veiksmai. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas yra ne viešojo administravimo, o teismo pareigūnas (Teismų įstatymo 103 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu administraciniai teismai gali vertinti tik viešojo administravimo pareigūnų veiksmus ir nagrinėti ginčus, susijusius su viešojo administravimo subjektų, bet ne teismų vidaus administravimu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 ir 2 dalys, 3 straipsnio 1 dalis).

17Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

18Atskirąjį skundą atmesti.

19Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai