Byla N1-3310-655/2013

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ainora Kornelija Macevičienė,

2sekretoriaujant Linai Žiupsnienei, Rūtai Pečkytei,

3dalyvaujant prokurorei Lilijai Ambrulevičienei,

4gynėjai advokatei Birutei Strimaitytei, nukentėjusiajam T. M., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą,kurioje J. N., gimęs ( - ), a.k. ( - ) Vilniuje, LR pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, nesimokantis gyv. ( - ), Vilniuje, teistas 2012-12-14 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo pagal LR BK 180str.1d., 302str.1d. -1 metams 2 mėnesiams l.atėmimo. Vad. LR BK 92str. bausmės vykdymą atidėti 2 metams, paskiriant auklėjamojo pobūdžio priemonę – įspėjimą, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 straipsnio 1 dalyje padarymu.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6J. N. pagrobė svetimą turtą. Nusikalstama veika padaryta esant šioms teismo nustatytoms aplinkybėms: J. N., veikdamas kartu su nenustatytu asmeniu, 2011-07-08, apie 13:13 val., turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, atvyko adresu Ž. Liauksmino g. 6, Vilniuje ir būdamas nurodyto namo kieme, stebėjo aplinką, kad niekas nesutrukdytų daryti nusikalstamą veiką. Tuo metu nenustatytas asmuo nukirpęs dviračiams rakinti skirtą spyną, pagrobė kieme stovėjusį nukentėjusiam T. M. priklausantį dviratį „Nishiki Yymbuk“, 1500 Lt vertės, tuo bendrais veiksmais padarydami nukentėjusiam T. M. 1500 Lt turtinę žalą.

7Apklausiamas teisiamajame posėdyje kaltinamasis J. N. nurodė, kad savo kaltės dėl jam įkaltintos nusikalstamos veikos padarymo nepripažįsta ir paaiškino, kad maždaug prieš savaitę iki įvykio jis susipažino su vaikinu, kurio vardo, pavardės ar telefono numerio dabar nežino. Įvykio dieną su tuo vaikinu jie susitiko prie Operos ir baleto teatro, paskui nuėjo į Liauksmino gatvę. Vaikinas nesakė, kad eis vogti dviračio, tiesiog pakvietė eiti kartu ir paprašė pastovėti. Jis nesakė, kad kaltinamasis turi stebėti aplinką ir jį įspėti, prašė tik jo palaukti. Kaltinamajam minėtas vaikinas pasirodė įtartinas, todėl, kai pamatė jog šis iš kiemo išvažiuoja dviračiu, pradėjo bėgti. Vaikinas nesustojo ir nuvažiavo, vėliau bandė jam skambinti, tačiau šis nekėlė telefono ragelio, po to iš viso atjungė telefoną. Vaikinas su savimi turėjo laisvalaikio rankinę, kokių nors įrankių pas jį nematė. Atsakydamas į teismo ir proceso dalyvių klausimus, kaltinamasis paaiškino, kad vaizdo kamerų įrašus yra matęs, tačiau juose nėra užfiksuota, kad jis nukirpo dviračio apsaugą, kad įraše matosi tik tai, kad jis nueina. Nesutinka su nukentėjusiojo pareikštu ieškiniu, kadangi nėra pateikta įrodymų apie pagrobto turto vertę ir prašo teismo į tai atkreipti dėmesį. Kreipdamasis į teismą paskutiniu žodžiu kaltinamasis pareiškė, kad dėl to kas atsitiko jis gailisi.

8Nors kaltinamasis neigia tiesiogiai dalyvavęs nusikaltimo padaryme, jo kaltė visiškai įrodyta liudytojų parodymais, kita bylos medžiaga.

9Įrodymais, patvirtinančiais nusikalstamos veikos padarymo faktą ir kaltinamojo kaltę, teismas pripažįsta liudytojų parodymus, kitą baudžiamosios bylos medžiagą.

10Nukentėjusysis T. M. teismui paaiškino, kad pačios vagystės fakto jis nematė. Jis dirba Vilniaus teritorinėje ligonių kasoje, kurios buveinė yra Liauksmino gatvėje ir įvykio dieną į darbą atvažiavo dviračiu. Tai buvo kalnų dviratis su diskiniais stabdžiais, pirktas daugiau kaip už 1000 litų. Papildomai buvo uždėti purvasargiai, spidometras, kitos detalės, todėl dviračio vertė 1500 Lt. mano, kad buvo specialiai ateita turint tikslą tą dviratį pavogti, kadangi jis buvo uždarame kieme, prirakintas ir nuo gatvės dviračio nesimatė. Darbovietė už pavogtą dviratį jam atlygino 1000 Lt, todėl jo ieškinys yra 500 Lt dydžio.

11Liudytoja B. G. teismui paaiškino, kad kaltinamąjį yra mačiusi Liauksmino g. kieme, kur yra jos darbovietė- Vilniaus teritorinė ligonių kasa. Įvykio dieną grįždama po pietų pertraukos, pamatė, kaip du vaikinai kažką krapštėsi vidinėje darbovietės aikštelėje ten, kur būdavo bendradarbių dviračiai. Jai kilo įtarimas, ką gali veikti pašaliniai asmenys uždarame kieme, todėl ėjo kviesti budinčiojo. Prieš įeidama atsisuko ir pamatė, kaip vienas iš vaikinų išvažiuoja dviračiu, o kitas išbėga. Tuo metu kiemas buvo pilnas automobilių. Atsakydama į teismo ir proceso dalyvių klausimus, liudytoja patikslino, kad vaikinai buvo vienas šalia kito, pakaitomis pritūpdavo, todėl jai ir sukilo įtarimas, kad yra kažkas negerai. Pagal vidinio kiemo išsidėstymą nuo gatvės dviračių nesimatė, kieme paprastai svetimų žmonių nebūna. Vartai dažniausiai būna uždaryti, tačiau kieme automobilius statosi ne tik jos bendradarbiai, bet ir šalia esančios picerijos darbuotojai, todėl pasitaiko, kad vartai gali būti palikti atidaryti. Liudytoja yra kategoriškai įsitikinusi, kad dviračio vagystėje dalyvavo abu kieme buvę jaunuoliai, kad vienas iš jų yra teisiamasis.

12Vertindamas kaltinamojo parodymus tesminio bylos nagrinėjimo metu, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu kaltinamais J. N. buvo nurodęs, kad vaikinas, kurio vardas M. jam buvo pasakęs, kad žino kur yra dviratis, kurį jis nori paimti ir už tai, kad kaltinamasis eis kartu, pažadėjo atiduoti jam pusę pinigų gautų pardavus vogtą dviratį. Atsižvelgiant į šiuos kaltinamojo parodymus, teismas kritiškai vertina pastarojo teiginius apie tai, kad jam nebuvo žinoma, jog M. ketina vogti dviratį, kad šis veikė vienas.

13Vaizdo kamerų užfiksuota medžiaga taip pat patvirtina, kad nukentėjusiojo dviračio vagystėje dalyvavo du asmenys, kurie pakaitomis nueidavo prie dviračių stovėjimo vietos ir kartu pasišalino iš įvykio vietos (b.t.1, b.l. 54-59).

14Šie baudžiamojoje byloje surinkti ir ištirti duomenys visiškai sutampa tarpusavyje, patvirtina ir papildo vienas kitą, todėl teismas juos vertina kaip įrodymus, patvirtinančius, kad kaltinamasis J. N. pagrobė svetimą nukentėjusiajam priklausantį turtą. Kaltinamojo nusikalstama veika kvalifikuota tinkamai.

15Teismo vertinimu kaltinamojo atsakomybę langvinančių arba jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

16Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, į kaltinamojo asmenybę: kaltinamasis anksčiau teistas, baustas administracine tvarka (b.t. 1, b.l. 127-132). VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre, Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje negydytas, stebimų pacientų grupei nepriklauso, Vilniaus priklausomybės ligų centre į įskaitą neįrašytas (b.t.1, b.l. 134-136). Teismo turimais duomenimis J. N. ankstesniu teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu padarė naujus teisės pažeidimus – du kartus buvo baustas už administracinių teisės pažeidimų, numatytų ATPK 124 str. 2 d., 123 str. 1 d., 123 str. 5 d., padarymą, padaryti KET pažeidimai, paskirtų baudų nuteistasis nesumokėjo. Taip pat 2013-06-25 J. N. atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 259 str. 2 d., byla perduota teismui. Šiuo metu jis niekur nesimoko, nedirba, neužsiregistravęs darbo biržoje. Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpis baigiasi 2014-01-04. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-12-16 nutartimi J. N. papildomai paskirta auklėjamojo poveikio priemonė – elgesio apribojimas, įpareigojant įgyti tam tikrų žinių ar išmokti draudimus.

17Teismas, įvertinęs visas minėtas skiriamos bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, į J. N. padarytos nusikalstamos veikos sunkumo laipsnį ir pobūdį, į aplinkybę, kad kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė būdamas nepilnametis konstatuoja, kad BK 41 straipsnyje reglamentuota bausmės paskirtis gali būti įgyvendinta paskyrus J. N. laisvės apribojimo bausmę.

18Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, byloje nėra.

19Civiliniai ieškiniai pareikšti nukentėjusiojo T. M. 500 Lt sumai ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos 1000 Lt sumai yra pagrįsti. Nurodomas padarytos žalos dydis yra realus, atitinkantis pavogto turto vertę ir nukentėjusiam darbdavio kompensuotos žalos dydį, todėl tenkintini visiškai.

20Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir BPK 273, 297, 298, 301, 302, 307 , 426-432 str., teismas

Nutarė

21J. N. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per 6 mėnesius atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 ir 65 straipsniais, paskirtą bausmę dalinio bausmių sudėjimo būdu subendrinti su 2012-12-14 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą vieneriems metams 4 mėnesiams.

23Vadovaujantis BK 92 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti dvejiems metams, įpareigojant per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą.

24Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

25Civilinius ieškinius tenkinti.

26Nusikaltimu padarytos žalos atlyginimui iš J. N. priteisti

27T. M.- 500 Lt (penkis šimtus litų) ir Vilniaus teritorinei ligonių kasai 1000 Lt (vieną tūkstantį litų).

28Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ainora Kornelija Macevičienė,... 2. sekretoriaujant Linai Žiupsnienei, Rūtai Pečkytei,... 3. dalyvaujant prokurorei Lilijai Ambrulevičienei,... 4. gynėjai advokatei Birutei Strimaitytei, nukentėjusiajam T. M., viešame... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. J. N. pagrobė svetimą turtą. Nusikalstama veika padaryta esant šioms teismo... 7. Apklausiamas teisiamajame posėdyje kaltinamasis J. N. nurodė, kad savo... 8. Nors kaltinamasis neigia tiesiogiai dalyvavęs nusikaltimo padaryme, jo kaltė... 9. Įrodymais, patvirtinančiais nusikalstamos veikos padarymo faktą ir... 10. Nukentėjusysis T. M. teismui paaiškino, kad pačios vagystės fakto jis... 11. Liudytoja B. G. teismui paaiškino, kad kaltinamąjį yra mačiusi Liauksmino... 12. Vertindamas kaltinamojo parodymus tesminio bylos nagrinėjimo metu, teismas... 13. Vaizdo kamerų užfiksuota medžiaga taip pat patvirtina, kad nukentėjusiojo... 14. Šie baudžiamojoje byloje surinkti ir ištirti duomenys visiškai sutampa... 15. Teismo vertinimu kaltinamojo atsakomybę langvinančių arba jo atsakomybę... 16. Skirdamas bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos... 17. Teismas, įvertinęs visas minėtas skiriamos bausmės individualizavimui... 18. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, byloje... 19. Civiliniai ieškiniai pareikšti nukentėjusiojo T. M. 500 Lt sumai ir Vilniaus... 20. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir BPK 273, 297, 298, 301, 302, 307 ,... 21. J. N. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 178... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 ir 65 straipsniais,... 23. Vadovaujantis BK 92 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą... 24. Bausmės vykdymo atidėjimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio... 25. Civilinius ieškinius tenkinti.... 26. Nusikaltimu padarytos žalos atlyginimui iš J. N. priteisti... 27. T. M.- 500 Lt (penkis šimtus litų) ir Vilniaus teritorinei ligonių kasai... 28. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...