Byla 2A-710-436/2015
Dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Vilniaus teritorinės darbo biržos apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-671-308/2014 pagal ieškovės Vilniaus teritorinės darbo biržos ieškinį atsakovui T. V. dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo, ir

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

4Ieškovė Vilniaus teritorinė darbo birža ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo T. V. 2550 Lt išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu. Nurodė, kad 2012 m. spalio 9 d. atsakovas Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriuje buvo įregistruotas kaip ieškantis darbo asmuo ir turintis įspėjimą apie atleidimą iš darbo. 2012 m. lapkričio 19 d. atsakovas, darbdavys UAB „Transekspedicija“ ir Vilniaus teritorinė darbo birža sudarė Trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo įgyti kelių transporto priemonių vairuotojo vežančio krovinius kompetenciją, o Vilniaus teritorinė darbo birža įsipareigojo atsakovui išduoti mokymo kuponą, kuriuo įsipareigojo sumokėti atsakovo, suderinus su darbdaviu, pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą. Atsakovui mokymo teikėjas UAB „LDV UNIO“ 2012 m. gruodžio 4 d. išdavė pažymėjimą, kuriuo patvirtino, kad atsakovas baigė profesinį mokymą. Vilniaus teritorinė darbo birža profesinio mokymo teikėjui UAB „LDV UNIO“ už atsakovui suteiktas profesinio mokymo paslaugas pervedė 2550,00 Lt. Pagal sutartį atsakovas buvo įsipareigojęs pas darbdavį UAB „Transekspedicija“ išdirbti 6 mėnesius, tačiau atsakovas nutraukė darbo sutartį savo noru nepraėjus šešiems mėnesiams. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas su Vilniaus teritorine darbo birža nebendradarbiavo, sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir skolos negrąžino, Vilniaus teritorinės darbo biržos patirtos išlaidos, susijusios su profesiniu mokymu, iš atsakovo išieškotinos teismine tvarka.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, kadangi jis nurodomu laikotarpiu negalėjo lankyti minėtų kursų, nes tuo metu buvo komandiruotėse ir buvo išvykęs į užsienį ir pateikė teismui šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Varėnos rajono apylinkės teismas 2014 m. spalio 21 d. Ieškovo Vilniaus teritorinės darbo biržos ieškinį atsakovui T. V. dėl išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, priteisimo atmetė. Teismas nurodė, kad jis nurodomu mokymosi laikotarpiu 2012-11-20 – 2012-12-04 faktiškai negalėjo mokytis, kadangi atlikdamas darbdavio pavestas darbines pareigas buvo komandiruotėse pervežant krovinius tolimųjų reisų maršrutais. Dėl to yra pagrindas tikėti atsakovo atsikirtimais, kad nurodytus kursus jis baigė 2012 m rugpjūčio mėn., kadangi ir iš atsakovo pateiktų įrodymų (tachometrų parodymų) matyti, kad jis rugpjūčio mėn. ilgą laikotarpį nevykdė tolimųjų reisų pervežimų, o spalio–lapkričio mėn. bei gruodžio mėn. pirmoje pusėje nuolat vykdė tokius pervežimus, bei, kad jis neužpildytus dokumentus dėl mokymosi pas darbdavį pasirašęs rugpjūčio mėn., o po to vėliau tik gavęs pažymą apie kursų baigimą. 2012-11-19 sutarties sąlygų 2.3 p. ir 3.5.3 p. turinys ir formuluotė neatitiko aiškumo ir suprantamumo reikalavimų, juolab, kad atsakovas priskirtinas darbuotojų kategorijai. Pažymėjo, jog nurodytos Sutarties sąlygos turėjo esminės reikšmės sutarties vykdymui. Tokiu būdu darytina išvada, kad Sutarties 2.3 p. ir 3.5.3 p. sąlygos, susijusios su atsakovo įdarbinimu/palikimu dirbti nebuvo tinkamai atskleistos atsakovui, jos nebuvo pakankamai aiškios. Nedetalizavus Sutarties vykdymo sąlygų, tvarkos, Sutarties 3.5.5 punktas, nustatantis pareigą atsakovui atlyginti darbo biržai visas jos patirtas išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, jeigu jis be svarbių priežasčių nevykdys ar netinkamai vykdys Sutarties 3.5.1 ir 3.5.4 punktuose numatytus įsipareigojimus – nustatė neproporcingai didelę atsakovo atsakomybę. Tokiu būdu buvo pažeistas sutarties šalių lygybės principas. Kartu yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovas, pasirašydamas Sutartį 2012 m rugpjūčio mėn., turėjo pagrindą laikyti, jog jis 2014-04-16 išeidamas iš darbo iš UAB „Transekspedicija“ yra jau išdirbęs numatytą 6 mėn. laiką, jeigu skaičiuoti nuo 2012 m rugsėjo mėn., kur tokio darbo pabaiga būtų buvusi 2012 m vasario 29 d. teismas padarė išvadą, kad atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus pagal 2012-11-19 trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį vykdė tinkamai.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliaciniu skundu ieškovė Vilniaus teritorinė darbo birža prašo Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 21 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti

10Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, kad:

  1. 2012 m. rugsėjo 24 d. atsakovo darbdavys UAB „Transekspedicija“ įspėjimu apie darbo sutarties nutraukimą Nr.2012/11 informavo, kad atsakovas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų darbo vietai išlaikyti ir darbo sutartis su juo bus nutraukta po 2 mėnesių nuo įspėjimo įteikimo dienos. Minėtas įspėjimas apie atleidimą atsakovui buvo pasirašytinai įteiktas 2012 m. spalio 1 d., todėl atsakovas, siekdamas neprarasti darbo vietos, turėjo aiškų interesą tobulinti kvalifikaciją. Atsižvelgiant į tai, atsakovas 2012 m. spalio 9 d. kreipėsi į darbo biržą. Pažymėtina, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi tikrovės neatitinkančiais atsakovo atsikirtimais, kad į darbo biržą jis nesikreipė ir nepasirašė Darbo ieškančio asmens kortelės.
  2. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas yra sąmoningas asmuo, pirmos instancijos teisme atstovautas advokato, todėl jam žinoma, kad turi teisę kreiptis į atitinkamas teisėsaugos institucijas ir pateikti teismui įrodymus dėl galimo parašų suklastojimo. Be to, įrodyti parašo klastojimo faktą galima skiriant rašysenos ekspertizę (CPK 212 straipsnis). Atsakovas nepasinaudojo šia įrodinėjimo priemone ir nesikreipė dėl parašų galimo suklastojimo, o pirmosios instancijos apylinkės teismas nepagrįstai konstatavo, kad tokie atsakovo atsikirtimai byloje laikytini įrodymais.
  3. Kreipdamasis į darbo biržą atsakovas siekė, pasinaudojant darbo biržos lėšomis, įgyti trūkstamų kvalifikacinių įgūdžių, kad darbdavys UAB „Transekspedicija“ nenutrauktų su juo darbo sutarties. Atsižvelgiant į tai, atsakovas 2012 m. lapkričio 19 d. sudarė Trišalę profesinio mokymo ir įdarbinimo sutartį Nr. IDRS/TMS-800/2012(l) (toliau - Sutartis). Manytina, kad pirmos instancijos teismas priimdamas sprendimą byloje padarė nepagrįstas išvadas nurodydamas, kad Sutarties 2.3. bei 3.5.3. punktuose išdėstytos sąlygos nebuvo tinkamai atskleisto atsakovui bei pakankamai aiškios. Nagrinėjamoje byloje darbo birža nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada ir teigia, kad minėtų Sutarties sąlygų turinys atsakovui buvo visiškai aiškus. Atsakovas pripažino, kad sudarė minėtą Sutartį turėdamas tikslą įgyti trūkstamų kvalifikacinių įgūdžių, pasinaudojant darbo biržos lėšomis.
  4. Pažymėtina, kad pasirinkęs profesinio mokymo teikėją, kaip tai numato Sutarties 2.2. punktas, atsakovas su mokymo teikėju UAB „LDV UNIO“ (toliau - Mokymo teikėjas) 2012 m. lapkričio 20 d. sudarė Mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo Nr. 12 (toliau - Mokymo sutartis). Mokymo sutarties 3.2.2. punkte yra įtvirtinta atsakovo teisė nutraukti Mokymo sutartį su Mokymo teikėju, jeigu ši nevykdo teorinio ir (ar) praktinio mokymo. Byloje surinkta medžiaga patvirtina, kad atsakovas Mokymo sutarties nenutraukė, dėl Mokymo teikėjo paslaugų nusiskundimų nereiškė, baigiamuosius egzaminus pas Mokymo teikėją sėkmingai išlaikė ir 2012 m. gruodžio 4 d. atsakovui buvo įteiktas mokymų baigimo pažymėjimas (už laikotarpį nuo 2012 m. lapkričio 21 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d.). Remdamiesi išdėstytomis aplinkybėmis, manytina, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas teismo sprendimą neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus ir nepagrįstai atmetė darbo biržos ieškinį pareikštą atsakovui dėl išlaidų, susijusių su jo profesiniu mokymu, priteisimo.
  5. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos apylinkės teismas priimdamas sprendimą byloje neištyrė ir neįvertino darbo biržos pateiktų ir byloje teisiškai reikšmingų rašytinių dokumentų visumos, o tik rėmėsi nepagrįstais bei tikrovės neatitinkančiais atsakovo atsikirtimais. Atsakovas byloje yra pateikęs nepatvirtintas dokumentų kopijas, kuriomis grindė atsiliepime nurodytus atsikirtimus, bet minėtos dokumentų kopijos neatitinka CPK 114 straipsnio 1 dalyje nurodytų rašytiniams įrodymams keliamų reikalavimų.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas T. V. prašo apeliacinį skundą atmesti, Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

12Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. Nagrinėtoje pirmąja instancija civilinėje byloje nustatyta, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2010-06-17 iki 2013-04-16 dirbo UAB „Transekspedicija“, vairuotojo- ekspeditoriaus pareigose, o nuo 2013-04- 18 įsidarbino UAB „Vinco transportas”. 2012 m. rugpjūčio mėnesį, dar dirbant UAB „Transekspedicija“, atsakovas ir kiti įmonės darbuotojai buvo informuoti, kad bus organizuojami profesinio tobulinimo kursai UAB „LDV UNIO“. Šiuose kursuose rugpjūčio mėnesį teko būti vos vieną kartą, ir tądien iškart išlaikė baigiamąjį egzaminą, patvirtinantį, kad yra susipažinęs su vairuotojų, vežančių krovinius, kvalifikacijos tobulinimo programa, atitinka kvalifikacinius reikalavimus. 2012 rugpjūčio mėnesį (o ne kaip nurodo ieškovas 2012-11-21 - 2012-12-04) tikriausiai buvusio darbdavio, buvo nurodyta pasirašyti ant ieškovo pridedamų sutarčių, būtent - trišalės mokymosi ir įdarbinimo sutarties, bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kupono, mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo sutartyse. Tačiau tuo metu duotose pasirašyti sutartyse nebuvo įrašyta sutarties sudarymo data. Buvo patikinta, kad pasirašius sutartis už mokymus nereikėsią mokėti, formalumai bus sutvarkyti vėliau. Faktiškai daugumą dokumentų teritorinei darbo biržai ir mokymo įstaigai galėjo pildyti buvęs darbdavys UAB „Transekspedicija“, kuri ir turėjo suinteresuotumą gauti savo darbuotojams apie 14 asmenų) mokymo pažymėjimus apie kursų baigimą.
  2. Jokiais įrodymais nepatvirtinta, kad atsakovas asmeniškai būtų kreipęsis į teritorinę darbo biržą ir užpildęs 2012-10-09 „Darbo ieškančio asmens kortelę” . Kaip nurodė savo atsiliepime šiuo laikotarpiu (2012-10-06- 2012-10-15) buvo komandiruotėje Vokietijoje, o 2012-10-09 buvo S. Olliver mados namuose Vokietijoje. Teismas pagristai nustatė, kad civilinėje byloje pateiktuose dokumentuose esantys atsakovo parašai, išskyrus 2012-10-09 Darbo ieškančio asmens kortelę, panašūs ir tik šiame dokumente parašas yra visai kitoks, esmingai skiriasi nuo kituose dokumentuose esančių atsakovo parašų, kad skiriasi rašysena ir braižas. Teismas, padarydamas išvadą, kad parašai skiriasi, vertino ir kitus byloje pateiktus rašytinius dokumentus, atsižvelgė ir į atsakovo pateiktus įrodymus apie darbo grafiką UAB „Transekspedicija“, konstatuodamas, kad iš pateiktos tachografo ataskaitos matyti, kad atsakovas 2012 m lapkričio 22-24 d., 26-30 d., gruodžio 1-3 dienų laikotarpiu vairavo transporto priemonę, gruodžio 4-5 d. buvo poilsis, nuo gruodžio 6 d. vėl vairavo (b. 1. 38–39, 70-78). Teismas vertino ir duomenis atsakovo asmens pase, iš kurio sprendė, kad atsakovas 2012-11-27 įvažiavo į Baltarusijos Respubliką, o 2012-11-29 išvažiavo iš Baltarusijos Respublikos (b. l. 41–43), banko „Swedbank“ sąskaitos išrašą, pažymėdamas, kad atsakovas 2012-11-18 kortele atsiskaitinėjo prekybos centre Lenkijoje, lapkričio 19 d. – Berlyne, lapkričio 28-29 d. – Baltarusijos Respublikoje, gruodžio 2 d. – Lenkijoje, gruodžio 3 d. – Vokietijoje (b. 1.68–69). Todėl šiais įrodymais patvirtinama, kad atsakovas negalėjo būti mokymo kursuose, o visą šį laiką vairavo transporto priemonę, buvo užsienio valstybėse. Akivaizdu, kad tuo pačiu metu mokytis ir būti užsienyje atsakovas negalėjo.
  3. Teismas teisingai nustatė, kad atsakovas profesinio mokumo ir įdarbinimo sutartį pagal atsakovui sudarytas sąlygas vykdė tinkamai. Nors pagal Trišalės sutarties 3.5.4 punkto sąlygas, nurodyta, kad darbuotojas negali nutraukti darbo sutartį su darbdaviu (UAB „Transekspedicija“ ) šešis mėnesius po kursų baigimo, tačiau ieškovui ar tretiesiems asmenims neteisėtai įtraukiant atsakovą į darbo biržoje esančių asmenų sąrašus, rašant datas sutartyse vėliau, nei jos realiai pasirašytos, ir baigiamąjį egzaminą išlaikius anksčiau, nei 2012-12-04, ieškovo reikalavimai atlyginti išlaidas laikytini nesąžiningais ir teismo pagrįstai atmesti. Byloje nebuvo įrodyta, kad atsakovas mokymo kursus baigė 2012-11-21 – 2012-12-04 laikotarpiu. Teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovas pasirašydamas Sutartį 2012 m. rugpjūčio mėn. ir šiuo metu išsilaikęs egzaminą, turėjo pagrindą manyti, kad 2014-04-16 išeidamas iš darbo iš UAB „Transekspedicija“ jau buvo išdirbęs numatytą 6 mėn. laiką, jeigu skaičiuoti nuo 2012 m rugsėjo mėn. ,kur tokio darbo pabaiga būtų buvusi 2012 -02-29.
  4. Ieškovas savo apeliaciniame skunde nurodo, kad pateikdamas atsiliepimą atsakovas teikė nepatvirtintas dokumentų kopijos, kurios esą neatitinka rašytiniams įrodymams keliamų reikalavimų, ir jomis teismas negalėjo remtis. Tačiau tokie motyvai atmestini, nes papildomai teismo posėdžiuose atsakovą atstovaujant advokatei, buvo pateiktos patvirtintos darbo grafiko kopijos, apžiūrai pateiktas LR piliečio pasas. Visus įrodymus teismas betarpiškai išnagrinėjo teismo posėdžiuose. Tuo tarpu ieškovas nedalyvavo I-os instancijos teisme vykusiuose teismo posėdžiuose, nepasinaudojo teise ginčyti kokį tai rašytinį įrodymą, jei abejojo jo patikimumu.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinės instancijos teismo paskirtis – neperžengiant apeliacinio skundo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei neatsižvelgiant į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrinti, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

15Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. spalio 9 d. Vilniaus teritorinėje darbo biržoje buvo užpildyta Darbo ieškančio asmens kortelė (b. l. 7–8), kurią, kaip teigia ieškovas, užpildė atsakovas ir ši registracija galiojo iki 2012 m. gruodžio 5 d. 2012 m. lapkričio 19 d. tarp atsakovo T. V., jo darbdavio UAB „Transekspedicija“ ir ieškovės Vilniaus teritorinės darbo biržos buvo sudaryta Trišalė sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo įgyti kelių transporto priemonių vairuotojo vežančio krovinius kompetenciją, reikalingą darbo funkcijoms atlikti, ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 4 d. pagal kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių krovinius, kvalifikacijos tobulinimo neformalaus mokymo programą, o Vilniaus teritorinė darbo birža įsipareigojo atsakovui išduoti mokymo kuponą, kuriuo įsipareigojo sumokėti atsakovo, suderinus su darbdaviu, pasirinktam profesinio mokymo teikėjui nurodytą pinigų sumą už suteiktą profesinį mokymą (b. l. 9–12). 2012 m. lapkričio 20 d. ieškovė atsakovui išdavė Mokymo kuponą, kurį pasirašė ieškovė, atsakovas ir mokymo teikėjas UAB „LDV UNIO“ (b. l. 13–14). Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovas ir mokymo įstaiga UAB „LDV UNIO“ 2012 m. lapkričio 20 d. sudarė Mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo, pagal kurią mokymo įstaiga, be kita ko, įsipareigojo nuo 2012 m. lapkričio 21 d. iki 2012 m. gruodžio 4 d. atlikti atsakovo profesinį mokymą pagal Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių krovinius, kvalifikacijos tobulinimo neformalaus mokymo programą, kurios trukmė 2 sav., 80 val., ir išduoti per 5 darbo dienas, sėkmingai išlaikius kvalifikacinį arba baigiamąjį egzaminą, nustatytos formos pažymėjimą, o atsakovas įsipareigojo dalyvauti teorinio ir praktinio mokymo užsiėmimuose (b. l. 15–16). 2012 m. gruodžio 4 d. atsakovui mokymo teikėjas UAB „LDV UNIO“ išdavė pažymėjimą Nr. 10, kuris patvirtina, kad atsakovas Mokymo sutartyje nurodytu terminu sėkmingai baigė mokymo kursus. Atsižvelgiant į tai, ieškovė su mokymo įstaiga UAB „LDV UNIO“ 2012 m. gruodžio 4 d. pasirašė paslaugų perdavimo–priėmimo aktą Nr. 6 (b. l. 20–21), pagal kurį ieškovė paslaugų teikėjui 2013 m. sausio 11 d. pervedė 2550 Lt (b. l. 25). Pagal prieš tai minėtos trišalės sutarties 3.5.4 punktą atsakovas įsipareigojo nenutraukti darbo sutarties be svarbių priežasčių, tuo tarpu atsakovas, nepraėjus 6 mėnesių terminui, nuo 2013 m. balandžio 16 d. buvo atleistas iš UAB „Transekspedicija“ savo noru, todėl ieškovė pareikalavo, kad atsakovas grąžintų jai už jo mokymus sumokėtą pinigų sumą – 2550 Lt (b. l. 19).

16Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio mėnesį, dar dirbant UAB „Transekspedicija“, atsakovas ir kiti įmonės darbuotojai buvo informuoti, kad bus organizuojami profesinio tobulinimo kursai UAB „LDV UNIO“. Šiuose kursuose rugpjūčio mėnesį teko būti vos vieną kartą ir tądien iškart išlaikė baigiamąjį egzaminą, patvirtinantį, kad yra susipažinęs su vairuotojų, vežančių krovinius, kvalifikacijos tobulinimo programa, atitinka kvalifikacinius reikalavimus. 2012 rugpjūčio mėnesį buvusio darbdavio buvo nurodyta pasirašyti ant ieškovo pridedamų sutarčių, būtent - trišalės mokymosi ir įdarbinimo sutarties, bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo kupono, mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo sutartyse. Tačiau tuo metu duotose pasirašyti sutartyse nebuvo įrašyta sutarties sudarymo data. Buvo patikinta, kad pasirašius sutartis už mokymus nereikėsią mokėti, formalumai bus sutvarkyti vėliau. Faktiškai daugumą dokumentų teritorinei darbo biržai ir mokymo įstaigai galėjo pildyti buvęs darbdavys UAB „Transekspedicija“, kuri ir turėjo suinteresuotumą gauti savo darbuotojams (apie 14 asmenų) mokymo pažymėjimus apie kursų baigimą.

17Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovės ieškinį, konstatavo faktines aplinkybes, kad atsakovas nurodomu mokymosi laikotarpiu 2012-11-20 – 2012-12-04 faktiškai negalėjo mokytis, kadangi atlikdamas darbdavio pavestas darbines pareigas buvo komandiruotėse užsieniuose pervežant krovinius tolimųjų reisų maršrutais. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas laikė, kad yra pagrindas tikėti būtent atsakovo atsikirtimais, kad nurodytus kursus jis baigė 2012 m rugpjūčio mėn., o ne ieškovės nurodytu laikotarpiu (2012 m. lapkričio 20 d. – 2012 m. gruodžio 4 d.). Darydamas tokią išvadą, teismas vadovavosi UAB „Transekspedicija“ 2012 m. darbo grafiku (b. l. 38), tachografo ataskaita (b. l. 39, 71–93), atsakovo pase padarytomis užsienio valstybių atžymomis (b. l. 41–43, 63–67), atsiskaitymo užsienyje sąskaitos išrašu (b. l. 68). Teismas nevertino Darbo ieškančio asmens kortelės, kadangi nustatė, jog parašai yra atlikti kitokia rašysena ir braižu, nei sutartyse.

18Esant nustatytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas Darbo ieškančio asmens kortelę, trišalę sutartį, mokymo kuponą, mokymo sutartį ir paslaugų teikėjo UAB „LDV UNIO“ 2012 m. gruodžio 4 d. išduotą Pažymėjimą Nr. 10, iš esmės netiesiogiai pripažino neatitinkančiais tikrovės (b. l. 7–8, 21). Be to, atsakovas savo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad tie patys teismo netiesiogiai pripažinti neatitinkančiais tikrovės dokumentai galimai yra suklastoti, dėl ko ketina kreiptis į atitinkamas institucijas.

19Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįstamas atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Įgyvendinant asmens tiesioginio dalyvavimo teismo procese principą, įstatyme draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų (CPK 266 straipsnis).

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. vasario 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-61-684/2015, pažymėjo, kad pagal CPK 266 straipsnį yra draudžiama teismui nagrinėjant bylą spręsti klausimus dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ar pareigų (CPK 266 straipsnis), o šio draudimo nepaisymas ir nusprendimas dėl tokių asmenų teisių ir pareigų yra vienas iš teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 360 straipsnis). Nusprendimas kasacinio teismo praktikoje suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IĮ ,,Du broliai“ v. UAB ,,Baltic Express“, bylos Nr. 3K-3-346/2009; kt.). Dėl to aukštesnės instancijos teismas gali panaikinti žemesnės instancijos teismo sprendimą CPK 329 straipsnio 2 dalyje 2 punkte nurodytu pagrindu tik nustatęs ir įvardijęs, kokią konkrečiai įtaką teismo sprendimas turėjo neįtraukto į procesą asmens teisinei padėčiai ir kokius įstatymo nustatytus padarinius teismo sprendimas sukėlė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. F. v. UAB ,,Lietuvos rytas“, bylos Nr. 3K-3-265/2008; 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. V. v. D. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-103/2010; 2013 m. sausio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. ir kt. v. daugiabučių namų savininkų „Lino“ poilsio bendrija, bylos Nr. 3K-3-113/2013; kt.).

21Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovės reikalavimas atsakovui kildinamas: iš 2012 m. lapkričio 19 d. trišalės sutarties, kurią be ieškovės ir atsakovo pasirašė ir byloje nedalyvaujantis atsakovo buvęs darbdavys – UAB „Transekspedicija“; iš 2012 m. lapkričio 20 d. Mokymosi kupono, kurį be ieškovės ir atsakovo pasirašė ir paslaugų teikėjas, byloje nedalyvaujanti UAB „LDV UNIO“; iš 2012 m. lapkričio 20 d. pasirašytos mokymosi sutarties, kurią pasirašė atsakovas ir byloje nedalyvaujanti paslaugų teikėja UAB „LDV UNIO“. Tai reiškia, kad teisiniai santykiai nagrinėjamu atveju buvo susiklostę ne tik tarp ieškovės ir atsakovo, bet ir su byloje nedalyvaujančiais asmenimis – UAB „Transekspedicija“ ir UAB „LDV UNIO“, kuriuos atsakovas neigia, teigdamas, kad realiai mokymai vyko 2012 m. rugpjūtį.

22Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tuo atveju, kai, atsižvelgiant į to asmens ir vienos iš šalių materialiojo teisinio santykio pobūdį, procesas gali paveikti, nors ir netiesiogiai, to asmens materialiąsias subjektines teises ir pareigas (CPK 47 straipsnis). Kadangi trečiąjį asmenį tam tikras materialusis teisinis santykis sieja tik su viena iš šalių, tai jis dalyvauja procese su ta šalimi. Pagrindinis trečiojo asmens dalyvavimo procese tikslas – padėti šaliai, su kuria jis dalyvauja, laimėti bylą ir taip išvengti savo materialiosios teisinės padėties pablogėjimo. Taigi trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, dalyvavimą procese gali pagrįsti tik atitinkamas jo ir vienos iš proceso šalių materialusis teisinis santykis ir teisinis procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Šiaulių tauro televizoriai“ v. UAB „Danetra“ ir kt., byla Nr. 3K-3-334/2011; 2014 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybė v. BUAB „Kamintras“, bylos Nr. 3K-3-424/2014).

23Taigi esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nors pirmosios instancijos teismas įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus ir atmetė ieškinį, kaip neįrodytą, tačiau, kaip jau buvo minėta, teismas netiesiogiai pripažino prieš tai minėtas sutartis ir atsakovui išduotą pažymėjimą kaip neatitinkančius tikrovės, o tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas netiesiogiai pasisakė dėl UAB „Transekspedicija“ ir mokymo įstaigos UAB „LDV UNIO materialiųjų teisių ir pareigų, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Taigi, darytina išvada, kad šio civilinės bylos išsprendimas gali turėti įtakos tiek UAB „Transekspedicija“, tiek mokymo įstaigos UAB „LDV UNIO“ teisėms ir pareigoms, nes išnagrinėjus bylą ir šių asmenų neįtraukus į bylos nagrinėjimą, tuo pačiu, neišsiaiškinus visų sutarčių šalių tikrųjų ketinimų, galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 327 str. 1 d. 1 p.).

24Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, pasisakydamas sprendime dėl neįtrauktų į bylą asmenų materialiųjų teisių bei pareigų, pažeidė CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą, o tai yra pripažįstama absoliučiu negaliojimo pagrindu, todėl skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 329 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 329 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

26Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 21 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. Ieškovė Vilniaus teritorinė darbo birža ieškiniu prašė priteisti iš... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, kadangi jis nurodomu... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Varėnos rajono apylinkės teismas 2014 m. spalio 21 d. Ieškovo Vilniaus... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Apeliaciniu skundu ieškovė Vilniaus teritorinė darbo birža prašo Varėnos... 10. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, kad:
  1. 2012 m.... 11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas T. V. prašo apeliacinį skundą... 12. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais: 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Apeliacinės instancijos teismo paskirtis – neperžengiant apeliacinio skundo... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. spalio 9 d. Vilniaus teritorinėje... 16. Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio... 17. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovės ieškinį, konstatavo... 18. Esant nustatytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 19. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą absoliučiu teismo sprendimo... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė... 21. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovės reikalavimas atsakovui... 22. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad asmuo įtraukiamas į teismo procesą... 23. Taigi esant nustatytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 24. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 26. Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 21 d. sprendimą panaikinti ir...