Byla 2-198-445/2012
Dėl skolos už elektros energiją priteisimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo AB LESTO ieškinį atsakovui UAB „Laisvės sala“ dėl skolos už elektros energiją priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 643,68 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 73 Lt bylinėjimosi išlaidų. Jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Nurodo, kad AB LESTO (AB „Rytų skirstomųjų tinklų“ teisių ir pareigų perėmėjas) tiekė elektros energiją atsakovui nuosavybės teise priklausančiam butui, adresu ( - ). Nors elektros energijos pirkimo-pardavimo santykiai nebuvo įforminti rašytine sutartimi, tačiau LR CK 6.384 str. 1 d. numato, jei abonentas yra fizinis asmuo - vartotojas, naudojantis energiją savo buities reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų. Tokiu būdu laikytina, jog vartotojas patvirtino elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį konkliudentiniais veiksmais (LR CK 1.71 str. 2 d.). Laikotarpiu nuo 2010-03-15 iki 2011-08-08 buvo tiekiama elektros energija, už kurią nebuvo atsiskaityta, todėl susidarė 643,68 Lt įsiskolinimas. Buto ( - ) nuosavybės teisė šiuo metu priklauso V. C. ir Z. C.. Kadangi ieškovas įsipareigojimą tiekti elektros energiją vykdė tinkamai, o atsakovas už jam patiektą elektros energiją pilnai neatsiskaitė, skola iš jo priteistina.

4Ieškovo procesiniai dokumentai ir teismo pranešimas dėl atsiliepimų pateikimo atsakovui įteikti tinkamai. LR CPK 123 str. 4 d. numato, kad kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui. Kai šioje dalyje nustatyta tvarka procesinių dokumentų įteikti nepavyksta, procesinis dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo. Atsiliepimų atsakovas nepateikė. Įstatymas numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių – LR CPK 142 str. 4 d. Ieškovas šiuo atveju tokį prašymą pateikė.

5Ieškinys tenkintinas pilnai.

6Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, konstatuojama, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

7Tarp šalių energijos pirkimo-pardavimo sutarties (CK 6.383 str.) pagrindu yra susiklostę sutartiniai prievoliniai santykiai. Atsakovas pažeidė su ieškovu sudarytą sutartį, reglamentuojančią atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją tvarką. LR CK 6.388 str. numato, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Atsiskaitymo tvarką nustato šalių susitarimas, jeigu teisės aktai nenumato ko kita.

8LR CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai, nustatytais terminais. Kadangi atsakovas pažeidė sutartimi aptartas elektros energijos apmokėjimo sąlygas, laikytina, kad jis pažeidė prievolę ir turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius (LR CK 6.63 str.).

9Tenkinant ieškinį atsakovas privalo atlyginti ieškovui 73 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas – CPK 93 str. 1 d

10Vadovaujantis LR CPK 230, 259, 262, 263, 265, 285, 286 str. , teismas

Nutarė

11Tenkinti ieškinį pilnai.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Laisvės sala“, į.k. ( - ), buveinės adresas ( - ), AB LESTO, į.k. ( - ), es. ( - ), a.s. ( - ), SEB bankas, b.k. 70440, naudai šešis šimtus keturiasdešimt tris litus 68 centus (643,68 Lt) skolos už suvartotą elektros energiją, šešių procentų (6 %) dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-01-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, septyniasdešimt tris litus 00 centų (73,00 Lt) bylinėjimosi išlaidų.

13Atsakovas UAB „Laisvės sala“ negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Varėnos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas AB LESTO per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai