Byla 2-1055-1/2010
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-5053-578/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo „Swedbank“, AB atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria atsisakyta patenkinti atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-5053-578/2010.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovai UAB „Elektromarktas“ ir UAB „Elmoslita“ kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad yra ruošiamas ieškinys atsakovui „Swedbank“, AB (kreditoriui) dėl Kredito sutarčių vienašalio nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, sudarytų Kredito sutarčių sąlygų pakeitimo. Remdamiesi tuo, ieškovai prašė uždrausti atsakovui „Swedbank“, AB nukreipti išieškojimą į pareiškėjams priklausantį turtą, kuris Kredito sutarčių užtikrinimui yra įkeistas atsakovui, o taip pat uždrausti įgyvendinti Laidavimo sutartis.

5Teismas 2010 m. balandžio 19 d. nutartimi šį prašymą patenkino ir nustatė ieškovams terminą iki 2010-05-03 pateikti teismui ieškinį.

6Ieškovai 2010-04-28 pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti ieškovo UAB „Elektromarktas“ ir atsakovo, ieškovo UAB „Elmoslita“ ir atsakovo sudarytų Kredito sutarčių vienašalį nutraukimą negaliojančiu, o taip pat pakeisti šių Kredito sutarčių sąlygas, remdamiesi CK 6.204 straipsniu, kuris reglamentuoja sutartinių įsipareigojimų vykdymas pasikeitus aplinkybėms.

7Atsakovas „Swedbank“, AB kreipėsi į teismą dėl nuostolių, galimų dėl minėtų priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, ir prašė įpareigoti ieškovą UAB „Elektromarktas“ ir/arba ieškovą UAB „Elmoslita“ per pateikti 8 000 000 Lt banko garantiją arba įmokėti šias lėšas į teismo depozitinę sąskaitą. Nurodė, kad suteikto kredito grąžinimas yra užtikrintas įkeitimu visų apyvartoje esančių elektronikos ir buitinės technikos prekių atsargų, o tai yra itin sparčiai savo vertę prarandantis turtas, vidutiniškai apie 33 procentus per metus. Todėl atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimas trunka apie metus, šių prekių, kurios 2010-01-29 buvo įkainotos 21 997 940,58 Lt, atsargų vertė po vienerių metų bus sumažėjusi apie 7,26 mln. Lt. Teigė, jog ieškovas UAB „Elektromarktas“ perkelia veiklą į kitą įmonę „Mediashop“, tai patvirtina pateiktas straipsnis, todėl operatyviai nepradėjus išieškojimo iš įkeisto turto Bankas patirs nuostolių. Be to, skaičiuojant minimalius Banko nuostolius nuo ieškinio sumos, susidarytų 1 691 729,33 Lt negautų palūkanų.

8Ieškovai prašė šį atsakovo prašymą atmesti. Nurodė, kad atsakovo naudai įkeistos visos apyvartoje esančios prekių atsargos yra skirtos realizavimui (perpardavimui), o tokio trumpalaikio turto nuvertėjimas neskaičiuojamas, be to šių prekių atsargos yra neeksploatuojamos. Teigė, jog pagal įkeitimo lakštą, įkeičiamų prekių atsargų savininkas turi teisę be raštiško kreditoriaus sutikimo parduoti ar kitaip perleisti įkeičiamas prekių atsargas su sąlyga, kad bus padengiama atitinkama dalis prievolės, užtikrintos įkeistomis prekių atsargomis, arba įkeistos prekių atsargos yra pakeičiamos kitomis, lygiavertėmis arba didesnės vertės prekių atsargomis, tai reiškia, kad ieškovas yra įsipareigojęs nesumažinti prekių atsargų vertės, o ne pačių prekių vertės. Ieškovai nurodė, kad atsakovo teiginiai susiję su veiklos perkėlimu, yra nepagrįsti, nes tam yra reikalingas Banko sutikimas.

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 28 d. nutartimi minėtą atsakovo „Swedbank“, AB prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad atsakovo naudai įkeistos visos ieškovo UAB „Elektromarktas“ apyvartoje esančios prekių atsargos yra trumpalaikis turtas, kuriam nėra skaičiuojamas nusidėvėjimas, be to, ieškovas yra įsipareigojęs nesumažinti prekių atsargų vertės. Teismas atmetė atsakovo teiginius dėl ieškovo veiklos perkėlimo į kitą įmonę motyvuodamas tuo, kad šiai aplinkybei patvirtinti atsakovas nepateikė objektyvių įrodymų, o žiniasklaidos straipsnio nuorašas negali būti vertinamas kaip pakankamas įrodymas. Sprendė, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatleidžia ieškovų nuo sutartinių įsipareigojimų Bankui, o be to, palūkanos pagal Kredito sutartis ir toliau skaičiuojamos, jų ieškovai neginčija.

10Atskiruoju skundu atsakovas „Swedbank“, AB prašo panaikinti minėtą teismo nutartį, klausimą išspręsti iš esmės ir jo prašymą tenkinti. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

111. Teismas pažeidė ekonomiškumo principą ir neatsižvelgė galimus Banko nuostolius. Kreditų grąžinimas yra užtikrintas elektronikos ir buitinėmis prekėmis, kurių vertė pasibaigus bylai bus žymiai sumažėjusi. Šių prekių vertės mažėjimas priklausomai nuo jų naujumo yra visuotinai žinoma aplinkybė, kurios nereikia įrodinėti.

122. Teismas nepagrįstai sprendė, kad negautos palūkanos nepripažįstamos nuostoliais, nes ieškovai šių palūkanų mokėjimo neginčija. Kredito sutartys yra nutrauktos, tačiau dėl pritaikytų minėtų priemonių Bankas negali išieškoti skolos iš įkeisto turto. Tuo atveju, jeigu bylos nagrinėjimas truktų metus, Bankas netektų minimalių nuotolių, tai yra 1 691 729,33 Lt palūkanų, skaičiuotinų nuo ieškinio sumos.

133. Teismas nepagrįstai sprendė, kad žiniasklaidos straipsnio nuorašas nelaikytinas įrodymu, pagrindžiančiu ieškovo UAB ,,Elektromarktas“ veiklos ir turto perkėlimą į kitą įmonę, nes pagal CPK 177 straipsnio 1 dalį įrodymais laikytini bet kokie faktiniai duomenys. Ieškovui perkėlus turtą į kitą įmonę, atsakovas neteks galimybės patenkinti savo reikalavimų iš įkeisto turto.

144. Ieškovai procesiniuose dokumentuose nurodo, kad dėl pablogėjusios ekonominės padėties patiria didelių finansinių sunkumų ir negali įvykdyti savo įsipareigojimų Bankui. Todėl akivaizdu, kad ieškovai neturės finansinių galimybių atlyginti atsakovo nuostolių jiems nepalankaus teismo sprendimo atveju.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjai UAB „Elektromarktas“ ir UAB „Elmoslita“ prašo skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia iš esmė tais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimą dėl atsakovo prašymo. Papildomai nurodo, kad atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių realių jo nuostolių atsiradimą, o taip pat įrodymų, kad ieškovai mažina Banko naudai įkeistų prekių atsargų vertę. Teigia, kad jie yra įsipareigoję nemažinti įkeistų prekių atsargų vertės, o disponuojant šiomis prekėmis – pakeisti šių prekių atsargas lygiavertėmis prekėmis. Net ir perkėlus veiklą į kitą įmonę, ieškovai privalėtų grąžinti suteiktą kreditą, o turtas vis tiek liktų įkeistas Bankui.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė tenkinti atsakovo „Swedbank“, AB prašymą dėl nuostolių, galimų pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atlyginimo užtikrinimą. Šį klausimą teismas sprendžia neperžengdamas skunde nurodytų ribų (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

18Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo atskirąjį skundą ir susipažinusi su bylos medžiaga, sutinka su minėta pirmosios instancijos teismo padaryta išvada. Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių teismo nutartis turėtų būti panaikinta ar pakeista atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nenustatyta (CPK 185 str.).

19Kaip buvo minėta, atsakovas galimų nuostolių atsiradimą grindžia tuo, kad sustabdžius išieškojimą iš įkeistų prekių, jos gali nuvertėti, o Bankas dėl to gali patirti nuostolių. Tačiau nurodė pats atsakovas, ieškovai pagal 2002-05-05 Kredito sutartį (kartu su visais šios sutarties pakeitimais ir papildymais) yra įsipareigojęs šios sutarties įvykdymo užtikrinimui įkeisti prekių atsargų, kurių balansinė vertė sutarties galiojimo metu negali būti mažesnė kaip 7 385 000 EUR. Tai patvirtina ir įkeitimo lakštas (t. 2, b. l. 44-75). Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliantas nepagrįstai teigia, kad sustabdžius išieškojimą iš įkeistų prekių Bankas gali patirti nuostolių, nes, kaip minėta, Bankui yra įkeistos ne konkrečios prekės, o tam tikras prekių atsargų kiekis (CPK 185 str.). Be to, kaip matyti iš šios Kredito sutarties 10.5 punkto ieškovas UAB „Elektromarktas“ įsipareigojo iki kiekvieno kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio dešimtos dienos pateikti Bankui prekių atsargų sąrašą, sudarytą paskutinę praėjusio ketvirčio dieną, kuriame turi būti nurodytas prekės pavadinimas, kiekis, balansinė vertė, saugojimo vieta. Taigi Bankas yra užsitikrinęs teisę kontroliuoti, kad įkeistų prekių atsargų vertė nesumažėtų.

20Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįstas apelianto argumentas, susijęs su tuo, kad ieškovas, apelianto teigimu, perkelia savo veiklą ir turtą į kitą įmonę. Visų pirma, vienas iš pagrindinių civilinio proceso principų – rungimosi, reikalauja, jog kiekviena šalis įrodytų aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.), tačiau atsakovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių šiuos nurodytus teiginius (CPK 178 str.). Apeliacinės instancijos teismui apeliantas papildomai pateikė Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro 2010-06-29 raštą, kuriame nurodyta, kad Prekių ženklų registre 2009-05-07 buvo įregistruota teisių perdavimo sutartis, pagal kurią ieškovo teisės į prekių ženklus ,,Elektro Markt“ ir ,,Elektro Markt BAZĖ“ perduotos įmonei UAB ,,Via sportas“, o ši įmonė 2010-03-09 suteikė teisę naudoti prekių ženklą ,,Elektro Markt BAZĖ“ kitai įmonei - UAB ,,MEDIASHOP“, tačiau nurodyta, kad perduota tik naudojimosi teisė. Be to, kaip nurodė teismas, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatleidžia ieškovų nuo sutartinių įsipareigojimų Bankui, todėl ir toliau skaičiuojamos Kredito sutartimis nustatytos palūkanos ir kt.

21Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog teismo atsisakymas patenkinti atsakovo prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo yra pagrįstas. Kiti apelianto nurodyti argumentai taip pat nepaneigia minėtos teismo išvados (CPK 185 str.).

22Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija atsakovo „Swedbank“, AB atskirąjį skundą atmeta, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 329 str. 1 d.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovai UAB „Elektromarktas“ ir UAB „Elmoslita“ kreipėsi į teismą... 5. Teismas 2010... 6. Ieškovai 2010-04-28 pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti... 7. Atsakovas „Swedbank“, AB kreipėsi į teismą dėl nuostolių, galimų dėl... 8. Ieškovai prašė šį atsakovo prašymą atmesti. Nurodė, kad atsakovo naudai... 9. Vilniaus apygardos teismas 10. Atskiruoju skundu atsakovas „Swedbank“, AB prašo panaikinti minėtą... 11. 1. Teismas pažeidė ekonomiškumo principą ir neatsižvelgė galimus Banko... 12. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad negautos palūkanos nepripažįstamos... 13. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad žiniasklaidos straipsnio nuorašas... 14. 4. Ieškovai procesiniuose dokumentuose nurodo, kad dėl pablogėjusios... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjai UAB „Elektromarktas“ ir... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 18. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo atskirąjį... 19. Kaip buvo minėta, atsakovas galimų nuostolių atsiradimą grindžia tuo, kad... 20. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nepagrįstas apelianto argumentas, susijęs... 21. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 22. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija atsakovo „Swedbank“, AB... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 24. Vilniaus apygardos teismo