Byla I-2035-484/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario R. U. skundu,

Nustatė

3teisme 2010-04-29 gautas Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario R. U. skundas, kuriame jis prašo panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010-03-26 sprendimą Nr. T-74 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007-07-26 sprendimo Nr. T-84 „Dėl UAB „Zarasų autobusai“ ir UAB „ Zarasų vandenys“ valdybų“ pakeitimo.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams (Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 str. 1 d.). Civilinio proceso kodekso 22 str. 1 d. numato, kad bendrosios kompetencijos teismams priskiriami nagrinėti ginčai, kylantys iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių.

6Iš skundo turinio matyti, kad nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl UAB „Zarasų autobusai“ ir UAB „Zarasų vandenys“, kurių vienintelė akcijų savininkė yra Zarasų rajono savivaldybė, valdybų narių pakeitimo. Juridinio asmens valdymas, teisnumas ir kiti su juridinių asmenų veikla susiję klausimai yra civilinio pobūdžio ir juos reglamentuoja civilinės teisės normos (Civilinio kodekso antrosios knygos II dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario R. U. keliamas ginčas priskirtinas nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (Civilinio proceso kodekso 22 str., 25 str.).

7Išaiškintina, kad pareiškėjas gali kreiptis su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą.

8Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

9

10

11atsisakyti priimti Zarasų rajono savivaldybės tarybos nario R. U. skundą, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

12Išaiškinti, kad pareiškėjas turi teisę kreiptis su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą.

13Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010-04-26 sumokėtą žyminį mokestį grąžinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos nariui R. U.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai