Byla 2S-819-278/2012
Dėl draudimo išieškoti iš paskutinio buto

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. V. atskirąjį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-418-732/2012 pagal pareiškėjos R. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Ūkio banko lizingas“, antstolei N. V., antstolei A. M., antstolei S. K., A. D., V. A., UAB „General Financing“ dėl draudimo išieškoti iš paskutinio buto ir

Nustatė

2pareiškėja, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 4 dalies nuostatomis prašė teismo nustatyti, kad išieškotojos UAB „Ūkio banko lizingas“ naudai nebūtų išieškoma iš 1 kambario buto, (duomenys neskelbtini), kuris areštuotas išieškant sumas už suteiktas paslaugas (kreditą). Nurodė, kad yra bedarbė, bedarbio pašalpos negauna, išlaiko pilnametį sūnų, kuris yra studentas, o butas, (duomenys neskelbtini), yra vienintelė jos gyvenamoji vieta.

3Molėtų rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 9 d. nutartimi pareiškėjos prašymą atmetė. Teismas konstatavo, jog pareiškėjos įsiskolinimas susidarė ne dėl buto eksploatavimo, bet dėl skolų, susidariusių pagal vekselio, skolos, kredito sutartis. Nurodė, jog, remiantis teismų informacine sistema bei vykdomosios bylos Nr. 1568/2011 duomenimis, pareiškėja ir jos sutuoktinis santuokos metu įsigijo butus (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), ir darė išvadą, kad pareiškėjos paskutinė gyvenamoji vieta nurodyta (duomenys neskelbtini) neatitinka pareiškime nurodytoms aplinkybėms. Nurodė, jog net ir pripažinus pareiškėjos įsiskolinimus kitomis paslaugomis, jos skola kreditoriams viršija CPK 663 str. 3 d. nurodytą sumą, todėl yra galimas išieškojimo nukreipimas į butą.

4Pareiškėja R. V. atskiruoju skundu prašo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Mano kad CPK 663 str. 4 d. nurodytas įsiskolinimas gali būti siejamas ne tik su buto eksploatavimo išlaidomis, bet ir su kitomis paslaugomis, jų nedetalizuojant. Teismas, vertindamas, kad ji su buvusiu sutuoktiniu turi du butus, neanalizavo, kokiu pagrindu antstolė N. V. pradėjo vykdyti išieškojimą iš buto (duomenys neskelbtini), kaip iš jos asmeninės nuosavybės. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo taikė CPK 663 str. 3 d. nuostatas ir nevertino jos turtinės padėties, neatsižvelgė į tai, kad kartu su ja gyvena sūnus K., kuris yra studentas ir pagal išgales yra remiamas, pati yra socialiai remtina, nes bedarbė ir negauna jokių pajamų.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą išieškotoja UAB „Ūkio banko lizingas“ atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad pareiškėjos skola atsirado ne dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, o iš vekselio, kuris kilo iš neįvykdytos kredito sutarties. Teigia, jog pagrindas, kuriuo antstolė pradėjo išieškojimą, nėra teisiškai reikšmingas. Be to, nurodo, jog pareiškėja nepaneigė, kad jai nuosavybės teise priklauso du butai.

6Suinteresuotas asmuo A. D. atsiliepimu į atskirąjį skundą sutinka su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi ir prašo skundą atmesti.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolė N. V. prašo pareiškėjos skundą atmesti. Nurodo, jog pareiškėja neturi nepilnamečių vaikų, jos nurodytame bute negyvena neįgalūs asmenys, todėl teismas pagrįstai netaikė išimčių, numatytų CPK 663 str. 4 d. nuostatose. Nesutinka su pareiškėjos teiginiais, kad negrąžintos paskolos gali būti laikomos kitomis paslaugomis CPK 663 str. 4 d. prasme. Tai, kad 2010-11-15 sprendimu dėl santuokos nutraukimo pareiškėjai atiteko po ½ dalį butų (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), o minėti butai sujungti ir (ar) pertvarkyti, neužkerta kelio nukreipti išieškojimą į nekilnojamąjį turtą.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Byloje nustatyta, kad 2011-09-26 antstolė N. V. priėmė vykdymui UAB „Ūkio banko lizingas“ pateiktą Vilniaus m. 15-ojo notaro biuro vykdomąjį įrašą Nr. DJ-4324 dėl 11 436,66 Lt išieškojimo iš skolininkės R. V.. Be to, byloje nustatyta, kad dėl įsiskolinimo kitiems išieškotojams, kurių pateiktus vykdomuosius dokumentus vykdo suinteresuotų antstolių kontoros, bendra R. V. skola yra apie 40 000 Lt, todėl, pareiškėjai nurodant jog ji yra bedarbė, jokių pajamų neturi, konstatuotina, jog objektyvių galimybių per 6 mėnesius išieškoti įsiskolinimą ir vykdymo išlaidas, antstolių kontoros negali. Iš bylos duomenų matyti, kad 2011-11-20 buvo areštuotas R. V. butas, esantis (duomenys neskelbtini) ir prie antstolės N. V. vykdomo išieškojimo iš R. V., prisidėjo antstolės A. M. ir S. K.. 2012-04-26 paskelbtos R. V. priklausančio buto, (duomenys neskelbtini), varžytynės (vykdomoji byla Nr. 1568/2011). Pareiškėja nurodo, kad kito būsto ji neturi, todėl uždraustina nukreipti išieškojimą į būstą. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 663 straipsnio 4 dalies nuostatos taikomos, kai yra sekančios sąlygos: 1) skolininko skola atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas; 2) dėl to skolininkui pritaikyta priverstinio išieškojimo priemonė – paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jo dalies, būtino skolininkui ir jo šeimos nariams gyventi, areštas; 3) skolininkas ar jo šeimos nariai yra neįgalūs, socialiai remtini asmenys arba turi nepilnamečių vaikų; 4) skolininkas ar jo šeimos nariai yra padavę apylinkės teismui prašymą nenukreipti išieškojimo į butą, gyvenamąjį namą ar jo dalį, būtinus šiems asmenims gyventi; 5) skola nepadengta dėl skolininko sunkios materialinės padėties. Iš vykdomosios bylos Nr. 1568/2011 ir šios bylos duomenų matyti, kad iš apeliantės išieškoma 11 436,66 Lt skola pagal 2010-09-14 UAB „Ūkio banko lizingas“ išduotą paprastąjį vekselį, be to vykdomi išieškojimai negrąžinus paskolos ir kt., tačiau iš vykdomųjų dokumentų matyti, jog įsiskolinimas yra susidaręs ne dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas. Nors įstatymo leidėjas įsiskolinimo išieškojimą sieja ne tik su sumomis, nesumokėtomis už sunaudotus energijos išteklius, komunalines bet ir kitas paslaugas, nedetalizuodamas paslaugų, tačiau R. V. įsiskolinimai yra susidarę ne dėl jai teiktų paslaugų, o iš vekselio, kuris kilo iš neįvykdytos Ūkio banko lizingo kortelės su kredito limitu sutarties, taip pat dėl negrąžintų paskolų. Duomenų, kad minėtų įsiskolinimų sumos buvo skirtos buto eksploatacijos išlaidoms, nėra. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog teismas dėl aukščiau nurodytų aplinkybių negali apriboti išieškojimo, nes išieškoma skola viršija 7 000 Lt, bute nepilnamečiai ar neįgalūs asmenys negyvena. Nors ir apeliantė teigia, jog areštuotas butas, (duomenys neskelbtini), yra paskutinė jos gyvenamoji vieta, nenuginčytas tas faktas, kad Utenos rajono apylinkės teismas 2010-11-15 sprendimu R. V. ir jos sutuoktinio A. V. santuokos metu įgyto ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdomas turtas, tame tarpe ir butai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), nepadalinti (b.l. 85-86). Dėl paminėto, konstatuotina, jog apeliantė neįrodė, kad areštuotas butas, (duomenys neskelbtini), yra paskutinė jos gyvenamoji vieta (CPK 178 str.). CK 3.117 straipsnio 1 dalis nustato, jog sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios, todėl aplinkybė jog butai yra sujungti, neužkerta kelio nukreipti išieškojimą į turtą. Teigdama, jog yra socialiai remtina ir neturi jokių pajamų, apeliantė R. V. neginčijamų įrodymų nepateikė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui. Ta aplinkybė, jog byloje yra pateikti duomenys apie pareiškėjos registraciją darbo biržoje 2009-06-17-2012-06-11 laikotarpiu, neįrodo, jog šiuo metu ji nedirba ir negauna jokių pajamų. Nors apeliantė nurodo, kad kartu su ja areštuotame bute gyvena sūnus, taip pat nėra pagrindas taikyti CPK 663 straipsnio 4 dalies nuostatas ir pripažinti butą paskutiniąja gyvenamąja vieta, nes pati R. V. nurodo, jog sūnus pilnametis.

10Apeliantė, argumentuodama išieškotojos UAB „Ūkio banko lizingas“ suteiktą kreditą kaip kitokias paslaugas CPK 663 straipsnio 4 dalies prasme, nurodo kasacinio teismo nutartimis, tačiau minėtų nutarčių ratio decidendi skiriasi, todėl vadovautis apeliantės nurodytomis nutartimis nėra pagrindo.

11Dėl aukščiau paminėto, skundžiamą nutartį naikinti nėra pagrindo.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

13Molėtų rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai