Byla 2S-317-232/2016
Dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria apelianto UAB „Baltas alksnis“ apeliacinis skundas laikytas nepaduotu

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) UAB „Baltas alksnis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutarties, kuria apelianto UAB „Baltas alksnis“ apeliacinis skundas laikytas nepaduotu,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu ieškovo UAB „Adelonas“ ieškinį atsakovui UAB „Baltas alksnis“ dėl avanso grąžinimo ir palūkanų priteisimo tenkino visiškai. Priteisė iš atsakovo UAB „Baltas alksnis“ ieškovo UAB „Adelonas“ naudai 1 735,44 Eur negrąžintą avansą, 8,3 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 735,44 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-03-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 427,06 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4Atsakovas UAB „Baltas alksnis“ pateikė apeliacinį skundą, taip pat prašė atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba sumažinti arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Nurodė, kad bendrovės turtas, kasa (grynieji pinigai) ir lėšos, esančios banko sąskaitoje, yra areštuotos. Dėl turto arešto bendrovės veikla sutrikdyta. Esant tokiai situacijai bendrovei užkertamas kelias pasinaudoti teise į teisminę gynybą.

5Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi nustatė apeliantui terminą apeliacinio skundo trūkumui pašalinti. Teismas sprendė, kad apelianto motyvai atleisti ir atidėti apeliacinio skundo žyminį mokestį yra nepagrįsti. Nurodė, jog šalys privalo nepiktnaudžiauti procesu ir rūpintis greitesniu bylos išnagrinėjimu. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 52,06 Eur žyminį mokestį. Tai nėra didelis žyminis mokestis, siekiant apginti savo teises apeliacinės instancijos teisme. Todėl teismas prašymo dėl žyminio mokesčio netenkino.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartimi apelianto UAB „Baltas alksnis“ apeliacinį skundą laikė nepaduotu. Teismas nurodė, jog atsakovui 2015-09-09 nutartimi buvo nustatytas terminas iki 2015-09-19 sumokėti žyminį mokestį. Atsakovas gavo teismo nutartį 2015-09-17. Atsakovas turėjo pakankamai laiko sumokėti trūkstamą žyminį mokestį. Per 7 dienas negavo jokio pranešimo apie sumokėtą žyminį mokestį. Todėl teismas sprendė, kad atsakovas nepašalino apeliacinio skundo trūkumų ir skundą laikė nepaduotu (CPK 316 str.2 d.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovas UAB „Baltas alksnis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartį. Nurodė, kad 2015-09-09 nutartimi Vilniaus rajono apylinkės teismas nustatė apeliantui terminą iki 2015-09-19 apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Nutartyje nurodyta, kad nutartis per septynias dienas skundžiama Vilniaus apygardos teismui. Atsakovas UAB „Baltas alksnis“ nesutiko su 2015-09-09 nutartyje išdėstytais teismo argumentais, todėl pasinaudojo skundžiamoje nutartyje nustatyta apskundimo tvarka ir ją apskundė. Kadangi paduotas atskirasis skundas dėl 2015-09-09 nutarties panaikinimo, ši nutartis negalėjo įsiteisėti. Neįsiteisėjusi nutartis negalėjo būti vykdoma t.y. teismas negalėjo UAB „Baltas alksnis“ skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti atsakovui.

10Ieškovas UAB „Adelonas“ atsiliepimu prašė palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-09-25 nutartį nepakeistą. Nurodė, kad 2015-09-09 nutartimi teismas nustatė apeliantui terminą iki 2015-09-19 pašalinti apeliacinio skundo trūkumus t.y. sumokėti už apeliacinį skundą įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį. Apeliantas teismo nurodytų apeliacinio skundo trūkumų nepašalino, todėl teismas pagrįstai skundžiama nutartimi jį grąžino, nes pagal CPK 316 str. 2 d. apeliacinio skundo trūkumų nepašalinimo atveju skundas laikomas nepaduotu.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria atsakovo UAB „Baltas alksnis“ apeliacinis skundas laikytas nepaduotu, nepašalinus jo trūkumų, teisėtumo ir pagrįstumo.

14Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia aplinkybe, kad atsakovui pateikus atskirąjį skundą dėl 2015-09-09 nutarties panaikinimo, ši nutartis negalėjo įsiteisėti. Juo labiau neįsiteisėjusi nutartis negalėjo būti vykdoma.

15LR CPK 5 str. įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris suteikia galimybę kiekvienam suinteresuotam asmeniui įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Ši asmens teisė nėra absoliuti ir negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, laikantis įstatyme numatytų ieškinio pareiškimo formos ir turinio reikalavimų (CPK 111 str., 135 str.), kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Tuo tarpu teismo pareiga, vadovaujantis civilinio proceso tikslais (CPK 2 str.), imtis visų įstatyme numatytų priemonių, kad ši asmens subjektinė teisė būtų įgyvendinta tinkamai. CPK 115 str. 2 d. nustatyta, kad tuo atveju, jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą, tačiau ne trumpesnį kaip 7 dienos, trūkumams pašalinti. LR CPK 115 str. 3 d. taip pat numatyta, kad jeigu teismo nurodyti trūkumai per nustatytą terminą nėra pašalinami, procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Pagal CPK 316 str. 1 d. jeigu paduotas apeliacinis skundas ar jo priedai neatitinka šio Kodekso 306 ir 311 straipsniuose nurodytų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato apeliantui terminą trūkumams pašalinti. Jeigu apeliantas per nustatytą terminą įvykdo nutartyje nurodytus reikalavimus, skundas laikomas paduotu pradinio padavimo dieną. Priešingu atveju skundas laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 316 str. 2 d.).

16Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-09-09 nutartimi nustatė apeliantui UAB „Baltas alksnis“ terminą iki 2015-09-19 apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Nutartyje nurodyta jos apskundimo tvarka, jog nutartis skundžiama per septynias dienas. Teismo 2015-09-09 nutartis apeliantui įteikta 2015-09-17. Apelianto skundas dėl 2015-09-09 nutarties paštu išsiųstas 2015-09-24, teisme gautas 2015-09-28. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-09-25 nutartimi apelianto apeliacinį skundą laikė nepaduotu.

17Pagal CPK 115 str. 5 d. nutartis dėl trūkumų šalinimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu (CPK 115 str. 5 d.). CPK 335 str. 1 d. numato, kai skundžiama teismo nutartis šio Kodekso nustatyta tvarka yra priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos. Taigi pirmosios instancijos teismo nutarties, kurią galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui, įsiteisėjimas priklauso nuo to, ar dalyvaujantis byloje asmuo pasinaudojo teise dėl šios nutarties paduoti atskirąjį skundą. Pirmosios instancijos teismo nutartis įsiteisėja pasibaigus apskundimo apeliacine tvarka terminui, jei nutartis nėra apskųsta (CPK 279 str. 1 d., 302 str., 338 str.). Nagrinėjamu atveju atsakovas nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo priimta nutartimi dėl trūkumų šalinimo pasinaudojo įstatyme numatyta apskundimo tvarka ir nepraleidęs apskundimo terminų (paskutinę apskundimo termino dieną) paštu išsiuntė atskirąjį skundą. Esant minėtai situacijai, kai nutarties dėl trūkumų šalinimo apskundimo terminas dar nebuvo pasibaigęs ir apeliantas laiku pateikė atskirąjį skundą dėl šios nutarties, pirmosios instancijos teismas, negalėjo spręsti, jog apeliacinio skundo trūkumai nepašalinti ir priimti nutartį, kuria apeliacinį skundą laikė nepaduotu.

18Atsižvelgiant į nurodyta, Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-09-25 nutartis naikintina.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėja

Nutarė

20Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartį panaikinti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I.Ginčo esmė... 3. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu ieškovo... 4. Atsakovas UAB „Baltas alksnis“ pateikė apeliacinį skundą, taip pat... 5. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi nustatė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartimi apelianto... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atsakovas UAB „Baltas alksnis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. Ieškovas UAB „Adelonas“ atsiliepimu prašė palikti Vilniaus rajono... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 13. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria atsakovo UAB... 14. Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia aplinkybe, kad atsakovui... 15. LR CPK 5 str. įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos prieinamumo... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas 2015-09-09... 17. Pagal CPK 115 str. 5 d. nutartis dėl trūkumų šalinimo gali būti... 18. Atsižvelgiant į nurodyta, Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-09-25... 19. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 20. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartį panaikinti....