Byla e2-911-341/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas,

2sekretoriaujant Julijai Grinko, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui J. N. (J. N.) dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas UAB „Finansų administravimas“ pateikė teismui ieškinį dėl įsiskolinimo, prašydamas teismo priteisti iš atsakovo J. N. 2637,77 Eur sumą, kurią sudaro 1426,89 Eur paskolos suma ir 1210,88 Eur palūkanų suma, o taip pat 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2015-12-21 pradinis kreditorius UAB „4finance" (toliau - Pradinis kreditorius) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.101 - 6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą I. R. Management OÜ, įmonės kodas 12535769, adresas F. R. K. tn 6-1, Talinas, 10124, Estijos Respublika, kuri 2016 m kovo 10 d. reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas", įmonės kodas 304179870, adresas Jonavos g. 254A, LT-44132 Kaunas (toliau - Ieškovė). Todėl UAB „Finansų administravimas" turi reikalavimo teisę į su J. N. (toliau - Atsakovas) sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 9879715002 bei jos pagrindu atsiradusią 2637,77 Eur sumos dydžio skolą. 2016-05-10 raštu Pradinis kreditorius informavo Atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo Ieškovui. Nurodo, jog Paskolos sutartis buvo sudaryta 2014-12-12 tarp pradinio kreditoriaus, valdančio sistemą Vivus.lt ir atsakovo J. N. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas. Pradinis kreditorius paskolino atsakovui 173,77 Eur. Paskolos sutarties terminas 12 mėnesių, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2015-12-12. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą Kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso Kredito grąžinimo terminą. V. S. 2.10 punktu, 2015-01-14 atsakovas pateikė prašymą papildomai 300,00 Eur kredito sumai, 2015-01-23 – 150,00 Eur, 2015-02-04 – 825,00 Eur kredito sumoms 36 mėnesių terminui. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinis kreditorius 2015-06-03 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Pradinis kreditorius savo įsipareigojimus įvykdė visiškai pervedė atsakovui iš viso 1448,77 Eur. Deja, atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko. Pažymi, kad CK 6.873 str. 1 d. nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas pažeidė šią prievolę ir sutartyje nustatytu laiku ir tvarka negrąžino pradiniam kreditoriui paskolos. Atsakovas grąžino dalį paskolos, dėl šios priežasties iš atsakovo yra priteistina 1426,89 Eur paskolos suma. Teigia, jog pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punktą už naudojimąsi Kreditu, Kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama šios Sutarties specialiosiose sąlygose. Palūkanos yra apskaičiuotos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodomos darant prielaidą, jog Kredito gavėjas grąžins Kreditą ir palūkanas laikydamasis Kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje kredito periodiniais mėnesiniais mokėjimais pasibaigus atitinkamo tarpinio periodo mokėjimo terminui. Palūkanos skaičiuojamos nuo Kredito išmokėjimo Kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas Kreditas yra faktiškai sugrąžinamas Kredito davėjui. B. K. kainos metinė norma (toliau - Bendra norma) yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „D. B. vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo" // V. Ž., 2012, Nr. 140-7230 nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis. Kaip nurodo Ieškovė, paskaičiuotos palūkanos, kurias atsakovas turi sumokėti, susideda iš dviejų sumų:

  1. Fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) - 328,66 Eur skaičiuota laikotarpiu nuo 2014-12-12 iki 2015-06-03 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 70,11 %);
  2. Palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus Kredito ir palūkanų mokėjimo terminą -882,22 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2015-06-04 iki 2015-11-03 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma - 97,70 %). Taigi reikalaujama palūkanų suma yra viso 1210,88 Eur.
Nurodo, jog CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant j palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Lietuvos A. T. praktikoje yra ne kartą išaiškinta, jog CK 6.874 str. 1 d. norma yra įstatyminė išimtis iš CK 6.37 str. 4 d. nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos. Tai reiškia, kad paskolos teisiniuose santykiuose yra laikoma, kad terminas grąžinti paskolą ir sumokėti palūkanas sueina kiekvieną dieną ir tolesnės mokėjimo palūkanos skaičiuojamos nuo sukauptos skolos ir palūkanų sumos. Taigi, bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais ir palūkanos, kurios tęsiamos už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr. pvz., Lietuvos A. T. 2011-11-02 nutartį c.b. Nr.3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartį c.b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartį c.b. Nr. 3K-3-298/2007; 2005-1 1-14 nutartį c.b. Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartį c.b. 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartį c.b. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartį c.b. Nr. 3K-7-751/2003). Taip pat papildomai nurodo, kad palūkanų sąvoka, skirtingai negu netesybų, Civiliniame kodekse nėra įtvirtinta, todėl palūkanų instituto turinys yra atskleidžiamas sistemingai aiškinant šį civilinės teisės institutą reglamentuojančias teisės normas. Lietuvos civilinėje teisėje palūkanos yra: pirma, mokestis už pinigų skolinimą (pavyzdžiui, CK 6.872 straipsnyje nustatytos palūkanos už naudojimąsi paskolos suma); antra, minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (CK 6.261 straipsnis). Palūkanos kaip mokestis už pinigų skolinimą, teismų praktikoje dar yra vadinamos mokėjimo palūkanomis ir iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma - palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Kaip yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis teismas, mokėjimo palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2013 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2013). Taigi netesybos ir palūkanos yra skirtingi prievolių teisės institutai, kurie atlieka skirtingas funkcijas tai yra netesybos neatlieka mokėjimo už naudojimąsi pinigais funkcijos. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Ši suma yra laikytina ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Teigia, kad pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį bei 6.261 straipsnį palūkanos priteisiamos tik iki bylos iškėlimo teisme, išskyrus šalių susitarime ar įstatyme nustatytus atvejus, kai palūkanos skaičiuojamos iki visiško prievolės įvykdymo. Tai yra, po bylos iškėlimo pradedamos skaičiuoti ne CK 6.210 straipsnyje reglamentuojamos, bet vadinamosios procesinės palūkanos, įtvirtintos CK 6.37 straipsnyje. Pažymėtina, kad procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, t. y. tiek nuo pagrindinės ieškiniu reikalaujamos sumos (pagrindinės skolos), tiek nuo papildomų, pvz., delspinigių, palūkanų ir panašiai (Lietuvos A. T. 2005-06-29 nutartis c.b. N r. 3K-3-364/2005; 2005-09-28 nutartis c.b. Nr. 3K-3-434/2005;~2005-l 1-14 nutartis c.b. Nr. 3K-3-572/2005). Dėl šios priežasties, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. iš atsakovo yra priteistinos ir procesinės palūkanos - 5 % per metus už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, jog GRT duomenimis atsakovas deklaravęs gyvenamąją vietą adresu Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vaivadiškių k.; CK 2.17 str. 3 d. numatyta, kad fizinis asmuo privalo raštu pranešti kitai sandorio šaliai, taip pat savo kreditoriams ar skolininkams apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Jeigu asmuo šios pareigos neįvykdo, kita sandorio šalis ir kreditoriai turi teisę siųsti pranešimus bei atlikti kitus veiksmus paskutinėje jiems žinomoje asmens gyvenamojoje vietoje. Pranešimas apie gyvenamosios vietos pasikeitimą iš atsakovo nebuvo gautas.

5Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį yra pranešta tinkamai, pateikė prašymą bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama ieškovui nedalyvaujant (( - ) str. 1 d.).

6Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu), prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant (( - ) str. 2 d.). Atsakovas atsiliepimo nepateikė.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „4finance“ ir atsakovas J. N. sudarė Vartojimo kredito sutartis Nr. 9879715002: 2014-12-12 - 173,77 Eur sumai (terminas 12 mėn., metinė kredito palūkanų norma 91,43 proc.), 2015-01-14 - 300,00 Eur sumai (terminas 16 mėn., metinė kredito palūkanų norma 83,11 proc.), 2015-01-23 - 150,00 Eur sumai (terminas 25 mėn., metinė kredito palūkanų norma 76,64 proc.), 2015-02-04 - 825,00 Eur sumai (terminas 36 mėn., metinė kredito palūkanų norma 70,11 proc.). Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „4finance“ atsakovui nurodytas suteiktas kredito sumas pervedė į atsakovo sąskaitą, tačiau atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinis kreditorius, vadovaudamasis Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu, 2015-06-03 vienašališkai nutraukė vartojimo kredito sutartį. 2016-03-10 reikalavimo perleidimo sutartimi I. R. Management OÜ perleido ieškovui reikalavimo teisę į skolininką, kuris apie reikalavimo perleidimą 2016-05-10 buvo informuotas pranešimu; pareikalauta iš atsakovo sumokėti įsiskolinimą. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas vykdė savo prisiimtus įsipareigojimus atsiskaityti su ieškovu ir po pranešimo išsiuntimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178, 183 straipsniai).

9Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovo reikalavimo dėl skolos dydžio ir pagrįstumo neginčijo. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (CPK 12, 178 straipsniai).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu (( - ) straipsnis), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1426,89 Eur skola, (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis).

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1210,88 Eur palūkanas, kurias sudaro 328,66 Eur fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino, skaičiuota laikotarpiu nuo 2014-12-12 iki 2015-06-03, bei 882,22 Eur palūkanas už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, paskaičiuotas už laikotarpį nuo 2015-06-04 iki 2015-11-03. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose; 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1 punkte nurodytos palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas, yra nepagrįstai didelis, juolab kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos A. T. nutartis Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina ir tai, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (( - ) straipsnis).

12Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo, yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Palūkanos skaičiuojamos už laikotarpį nuo 2015-06-04 iki 2015-11-03, tai yra už 151 dieną ir sudaro 107,73 Eur (1426,89 Eur x (0,05/100) x 151). Taigi, ieškovo reikalavimas dėl kompensuojamųjų palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 107,73 Eur palūkanų sumą, kuri laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, o likusioje dalyje aptariamas reikalavimas atmestinas. Ieškovo reikalavimas dėl 328,66 Eur fiksuotos palūkanų sumos iki kredito grąžinimo termino, remiantis CK 6.37 straipsnio 1 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi laikytinas teisėtu ir pagrįstu, todėl tenkintinas visiškai. Iš viso priteistina palūkanų suma (107,73 Eur +328,66 Eur) 436,39 Eur.

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 (penkių) procentų metinės palūkanos už priteistą 1863,28 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-01-19) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Ieškovas už ieškinį sumokėjo 59,00 Eur žyminio mokesčio. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Atsižvelgiant į patenkintų ieškinio reikalavimų dalį, t.y. 70,64 procento, priteistina ieškovui iš atsakovo 41,68 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

15Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos valstybei iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270 straipsniais, teismas,

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo J. N., a.k. ( - ) 1426,89 Eur skolos, 436,39 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1863,28 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-01-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,68 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Finansų administravimas“, į.k. ( - ), naudai.

19Likusius ieškovo reikalavimus atmesti.

20Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai