Byla 2A-32-280/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Zinos Mickevičiūtės,

2kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno, Laimutės Sankauskaitės (pranešėja),

3sekretoriaujant Vilmai Daukšienei,

4dalyvaujant ieškovui A. P. ,

5atsakovui J. V.

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo J. V. apeliacinį skundą dėl Kupiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovui J. V. , trečiajam asmeniui D. V. , išvadą teikiančiai institucijai Kupiškio rajono savivaldybės administracijos VTAS dėl tėvystės nuginčijimo.

7Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos L. Sankauskaitės pranešimą apie bylą bei šalių paaiškinimus,

Nustatė

8Ieškovas kreipėsi į teismą bei prašė nustatyti, kad J. V. nėra E. V. tėvas, panaikinti gimimo įraše duomenis apie tėvą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Kupiškio rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimu ieškinį tenkino. Pripažino, kad J. V. nėra E. V. , g. 2010-05-27, tėvas bei priteisė iš atsakovo J. V. 735 Lt bylinėjimosi išlaidų A. P. naudai. Taip pat priteisė iš atsakovo J. V. valstybei 12 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Pirmosios instancijos tesimas nustatė, jog ieškovas A. P. ir tretysis asmuo D. V. kartu gyveno nuo 2009 m. gegužės mėnesio, atsakovas J. V. nuo to laiko su D. V. negyveno santuokinio gyvenimo, todėl darė išvadą, kad atsakovas negali būti E. V. , g. 2010 m. gegužės 27 d., tėvas. Teismas nurodė, kad teismų praktikoje pasitaiko atvejų, kai ieškovo ieškinys formaliai buvo tenkinamas visiškai, tačiau, atsižvelgus į ginčo pobūdį, atsakovo kaltę, teismai, taikydami teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (LR CK 1.5 str.), ieškovo bylinėjimosi išlaidų nepriteisdavo.

10Teismas atmetė atsakovo paaiškinimus, jog jo 2010 m. birželio 7 d. D. V. siųsta trumpoji žinutė yra jo emocinė reakcija į D. V. reikalavimą pakelti išlaikymo dydį jų bendram vaikui. Konstatavo, kad iš žinutės turinio akivaizdu, kad ši žinutė nėra susijusi su išlaikymo dydžio pakeitimu, priešingai, joje matyti, kad atsakovas yra informuotas apie tai, kad D. V. susilaukė vaiko, kad kyla problemos dėl tėvystės. Teismas taip pat atmetė ir liudytojos J. V. , atsakovo sesers, parodymus, jog jai 2010-06-07 paskambinusi D. V. neprašė įkalbėti atsakovą sutikti dėl kito asmens vaiko tėvo įrašymo. Šiomis aplinkybėmis pirmosios instancijos teismas visas ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisė iš atsakovo. Darė išvadą, kad bylinėjimosi išlaidų dydis yra pagrįstas, pagrindų jas mažinti nenustatė.

11Apeliaciniu skundu atsakovas J. V. prašo Kupiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimą dalyje, kuria priteisė iš atsakovo J. V. 735 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai bei valstybei 12 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, panaikinti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas jo naudai. Nurodo, kad gimus vaikui E. V. , ieškovas neišreiškė noro būti pripažintu vaiko tėvu. Byloje nėra jokių įrodymų, kad būtent teismo nurodytą dieną (2010-06-07) jis kreipėsi į notarą ir kad toks bendras pareiškimas notaro buvo parengtas. Ieškovas ar tretysis asmuo galėjo jį raštu per notarą informuoti apie vaiko E. V. gimimą bei pateikti pasiūlymą pasirašyti bendrą pareiškimą, tačiau tokių veiksmų neatliko ir byloje nėra jokių įrodymų apie tai, kada jam buvo pasiūlyta atvykti ir pasirašyti bendrą pareiškimą, nėra nurodyta tokio veiksmo atlikimo vieta ir pan.

12Ieškovas A. P. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti nepakeistą Kupiškio rajono apylinkės teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad ieškinys buvo tenkintinas, todėl pirmosios instancijos teismas iš atsakovo priteisė ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas -735 Lt, iš kurių 132 Lt sudaro žyminis mokestis, 450 Lt procesinių dokumentų rengimas ir atstovavimas teisme, 153 Lt – antstolės paslaugos konstatuojant faktines aplinkybes. Nurodo, kad tretysis asmuo ir telefonu ir SMS pranešimais kreipėsi į atsakovą J. V. norėdamas sužinoti, ar jis sutiks pasirašyti bendrą pareiškimą, kad tikrasis tėvas būtų įrašytas 2010 m. gegužės 27 d. gimusio vaiko tėvu.

13Apeliacinis skundas atmestinas.

14Teismas išnagrinėjo bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų ir, nenustatęs Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, dėl neapskųstos sprendimo dalies nepasisako (CPK 320 str.).

15Bylos medžiaga nustatyta, kad Kupiškio rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimu ieškovo A. P. ieškinį atsakovui J. V. , tretysis asmuo D. V. , institucija, teikianti išvadą, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba dėl tėvystės nuginčijimo tenkino ir priteisė ieškovui A. P. 735 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme iš atsakovo J. V. bei 12 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 88 straipsnio 1 dalis 3, 6, 8 punktai numato, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas yra įtvirtintas CPK 93 str. 1 d. - šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. CPK 98 str. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Todėl laimėjusiai bylą šaliai iš pralaimėjusios šalies turi būti kompensuotos savo civilinių teisių gynybai išleistos lėšos, taip pat padengiamos išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą valstybei.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas neteisus, tvirtindamas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, turėtas pirmosios instancijos teisme (b.l. 3-4). Ieškovo A. P. išlaidas patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, t.y. 2010-06-29 įmokos mokėjimo kvitas - 132 Lt (b.l. 5), 2010 m. birželio 29 d. pinigų priėmimo kvitas Nr. 566701 – 250 Lt, 2010 m. rugpjūčio 4 d. pinigų priėmimo kvitas Nr. 566710 – 200 Lt (b.l. 12, 46), 2010-07-29 kasos pajamų orderis Nr. 472062 – 150 Lt.(b.l.39) bei Kupiškio rajono apylinkės teismo raštinės pažyma -12 Lt (b.l. 2) dėl išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

18Nors ir atsakovas tvirtina, kad jis nežinojo, jog jo buvusios sutuoktinės ir ieškovo sūnaus tėvu yra jis įrašytas, bet kaip matyti iš pateiktų įrodymų (faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo), jo buvusios sutuoktinės paaiškinimų, J. V. atsisakė gera valia susitarti dėl gimusio vaiko tėvystės, todėl ginčas ir buvo sprendžiamas teisme. Šiomis aplinkybėmis negalima išvada, kad ieškovas bylinėjimosi išlaidas patyrė dėl atsakovo J. V. nenoro susiklosčiusias problemas dėl vaiko tėvystės spręsti ne ginčo tvarka. Tai, kad į jį kreipėsi ne ieškovas, o vaiko motina, esmės nekeičia. Kai atsakovas kategoriškai atsisakė tenkinti vaiko motinos prašymą dėl vaiko tėvystės nustatymo, nebebuvo pagrindo oficialiai per notarą kreiptis į atsakovą, kaip jis pats nurodo, nes tikėtis kad šiuo atveju geranoriškai CK 3.140 str. 5 d. tvarka bus išspręstas ginčas nebuvo pagrindo. J. V. aiškiai buvo SMS žinute nurodęs, kad ginčas bus sprendžiamas teisme. Taip ir atsitiko, nors J. V. ir neginčijo to fakto, kad jis nėra vaiko tėvas.

19Kolegija daro išvadą, kad iš atsakovo ieškovui priteistų 735 Lt bylinėjimosi išlaidų bei valstybei priteistų 12 Lt išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą sumas patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Priteistos sumos už advokato teisinę pagalbą neviršija LR Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ užmokesčio dydžių, o kitos išlaidos atitinka CPK teisės normas.

20Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme valstybė patyrė 8,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Tai patvirtina Panevėžio apygardos raštinės pažyma (b.l.88). Atmetus apeliacinį skundą, teismo procesinių dokumentų įteikimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme priteistinos iš apelianto (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.). Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Kupiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš atsakovo J. V. (a.k. ( - ) 8,00 Lt (aštuonis litus) procesinių dokumentų įteikimo Panevėžio apygardos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno, Laimutės Sankauskaitės (pranešėja),... 3. sekretoriaujant Vilmai Daukšienei,... 4. dalyvaujant ieškovui A. P. ,... 5. atsakovui J. V.... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjos L. Sankauskaitės pranešimą apie... 8. Ieškovas kreipėsi į teismą bei prašė nustatyti, kad J. V. nėra E. V.... 9. Kupiškio rajono apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas atmetė atsakovo paaiškinimus, jog jo 2010 m. birželio 7 d. D. V.... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas J. V. prašo Kupiškio rajono apylinkės teismo... 12. Ieškovas A. P. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo palikti nepakeistą... 13. Apeliacinis skundas atmestinas.... 14. Teismas išnagrinėjo bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų ir,... 15. Bylos medžiaga nustatyta, kad Kupiškio rajono apylinkės teismas 2010 m.... 16. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 88 straipsnio 1... 17. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas neteisus, tvirtindamas, kad... 18. Nors ir atsakovas tvirtina, kad jis nežinojo, jog jo buvusios sutuoktinės ir... 19. Kolegija daro išvadą, kad iš atsakovo ieškovui priteistų 735 Lt... 20. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme valstybė patyrė 8,00 Lt... 21. Kupiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. sprendimą palikti... 22. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija...