Byla 2S-320-661/2012

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų UAB „Posūkis“, UAB „Jurgena“ ir UAB „Geruda“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Posūkis“, UAB „Jurgena“, UAB „Geruda“ ieškininį atsakovui LR Ūkio ministerijai, 3 asmeniui LR Vyriausybei dėl teisių ir pareigų, kylančių įgyvendinant valstybinės svarbos projektą, patvirtintą LR Vyriausybės 2005 07 21 nutarimu Nr.808 „Dėl valstybinės svarbos projekto“ ir pakeistą LR Vyriausybės 2010 10 06 nutarimu Nr.1421 „Dėl LR Vyriausybės 2005 07 21 nutarimo Nr.808 „Dėl valstybinės svarbos projekto“ pakeitimo“, pripažinimo

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai UAB „Posūkis“, UAB „Jurgena“ ir UAB „Geruda“ kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti, kad atsakovas LR Ūkio ministerija, vykdydama jai LR Vyriausybės 2010 10 06 nutarimu Nr.1421“Dėl LR Vyriausybės 2005 07 21 nutarimo Nr.808 „Dėl valstybinės svarbos projekto“ pakeitimo“ pavestą Valstybinės svarbos projekto“ paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui parkas „Gariūnai“ Vilniaus mieste, Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos (Gariūnai) A ir B teritorijose“ kontrolę, vykdo 2005 08 19 Valstybinės svarbos ekonominio projekto „Paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui parkas „Gariūnai“ Vilniaus mieste, Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos (Gariūnai) A ir B teritorijose“ įgyvendinimo sutartį Nr.1-1-77 bei įgyvendina visas šioje sutartyje apibrėžtas Vilniaus apskrities viršininko administracijos teises bei įsipareigojimus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 21 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovų UAB „Posūkis“, UAB „Jurgena“, UAB „Geruda“ ieškinį atsakovui LR Ūkio ministerijai, 3 asmeniui LR Vyriausybei dėl teisių ir pareigų, kylančių įgyvendinant valstybinės svarbos projektą, patvirtintą LR Vyriausybės 2005 07 21 nutarimu Nr.808 „Dėl valstybinės svarbos projekto“ ir pakeistą LR Vyriausybės 2010 10 06 nutarimu Nr.1421 „Dėl LR Vyriausybės 2005 07 21 nutarimo Nr.808 „Dėl valstybinės svarbos projekto“ pakeitimo“, pripažinimo. Nurodė, kad ieškovai pareiškė ieškinį atsakovui, kuris yra viešojo administravimo subjektas. Atsakovas LR Ūkio ministerija yra centrinis valstybinis administravimo subjektas. Sutinkamai su Administracinių bylų teisenos įstatymo 15str.1.1p. administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog ieškovų UAB „Posūkis“, UAB „Jurgena“, UAB „Geruda“ ieškinys yra neteismingas Vilniaus m. 2 apylinkės teismui, jis teismingas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovai UAB „Posūkis“, UAB „Jurgena“, UAB „Geruda“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Nurodo, kad ieškovai kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą, prašydami vykdydama jai LR Vyriausybės 2010-10-06 nutarimu Nr. 1421 „Dėl Lietuvos Respublikos: Vyriausybės 2005-07-21 nutarimo Nr. 808 „Dėl valstybinės svarbos projekto“ pakeitimo“ pavesti Valstybinės svarbos projekto „Paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui parkas „Gariūnai“ Vilniaus mieste Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos (Gariūnai) A ir B teritorijose“ kontrolę, 2005-08-1S Valstybinės svarbos ekonominio projekto „Paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui parkas „Gariūnai“ Vilniaus mieste, Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos (Gariūnai) A ir B teritorijose“ įgyvendinime -77 Vilniaus apskrities viršininke administracijos ieškovų pareikštas reikalavimas yra kildinamas iš atsakovo konkliudentiniais veiksmais sudarytos civilinės sutarties teisių bei pareigų pripažinimo ir ieškovai nekelia klausimo dėl valstybinio administravimo subjekto priimto teisės akto ir veiksmų teisėtumo įvertinimo, taip pat šio subjekto atsisakymo atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. Kadangi atsakovas įgyvendina civilines teises bei pareigas, kylančias iš administracinių aktų ir konkliudentiniais veiksmais sudarytos investavimo sutarties (civilinės sutarties) (LR CK 1.136 str. 1 d 2 d. 1 p. ir 3 p.), ieškovai mano, kad ginčas dėl teisių bei pareigų pripažinimo ir įgyvendinimo pagal LR Civilinį kodeksą yra teismingas bendrosios kompetencijos, o ne administraciniam teismui.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

10Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Pagal Konstitucijos 5 straipsnio 1 dalį valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas. Teisminės valdžios paskirtis – įgyvendinti teisingumą. Vykdydamas teisingumą, teismas, kaip valdžios institucija, priima teisingumo aktą remdamasis specialiomis procedūrinėmis taisyklėmis. Viena jų yra vadovavimasis teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principu. Šis principas nustatytas 1948 m. gruodžio 10 d. JT Generalinės Asamblėjos priimtos Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 8 straipsnyje, 1950 m. lapkričio 4 d. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir reiškia teisę kreiptis į teismą, t. y. teisę į ieškinį, kuri procesiniu teisiniu atžvilgiu suprantama kaip teisė pareikšti ieškinį (CPK 5 straipsnis). Tam, kad būtų įgyvendintas nurodytas principas, teisminė gynyba turi būti efektyvi. Ji yra tuo veiksmingesnė, kuo greičiau išnagrinėjama byla ir kuo skubiau įvykdomas sprendimas, t. y. įgyvendinamas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas (CPK 7 straipsnis). Dėl to ginčai dėl teismingumo tarp teismų neleidžiami. Priešingu atveju būtų vilkinamas bylos nagrinėjimas, teismo sprendimo, kaip teisingumo akto, priėmimas ir taip pažeidžiama konstitucinė asmens teisė į tai, kad pagal įstatymą sudarytas nepriklausomas ir nešališkas teismas per kiek įmanoma trumpesnį laiką lygybės ir viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų jo bylą (CPK 36 straipsnis; Konstitucinio Teismo 1997 m. spalio 1 d. nutarimas). Be to, tam tikrų teisinių santykių ypatumai negali paneigti asmens konstitucinės teisės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių ar laisvių gynimo.

12Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog vienas iš svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos atribojama administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcija yra teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis (ABTĮ 3 str. 1 d., CPK 22 str.). Bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų jurisdikcija atribojama atsižvelgiant ne vien tik į ginčo subjektą, bet ir į teisinio santykio, iš kurio kyla ginčas, teisinę prigimtį ir pobūdį. Administraciniai teismai yra specializuoti teismai, įsteigti spręsti ginčus, kylančius viešojo administravimo srityje. Administracinių teismų kompetencija bei jų nagrinėjamų bylų kategorijos yra apibrėžtos ABTĮ 3, 15 straipsniuose, kuriuose nurodyti pagrindiniai administracinių teismų nagrinėjamų bylų požymiai ir būtent šiais požymiais, pirmiausia, turi būti vadovaujamasi sprendžiant rūšinio teismingumo klausimą bei nustatant, ar atitinkama byla yra priskirta nagrinėti administraciniam teismui.

13Sprendžiant bylos rūšinio teismingumo klausimą, svarbu išsiaiškinti, iš kokių teisinių santykių – civilinių ar administracinių – ieškovai kelia savo reikalavimus. Iš pareikšto ieškinio turinio nustatyta, kad ieškovai prašo pripažinti, kad atsakovas LR Ūkio ministerija, vykdydama jai LR Vyriausybės 2010 10 06 nutarimu Nr.1421“Dėl LR Vyriausybės 2005 07 21 nutarimo Nr.808 „Dėl valstybinės svarbos projekto“ pakeitimo“ pavestą Valstybinės svarbos projekto“ paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui parkas „Gariūnai“ Vilniaus mieste, Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos (Gariūnai) A ir B teritorijose“ kontrolę, vykdo 2005 08 19 Valstybinės svarbos ekonominio projekto „Paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui parkas „Gariūnai“ Vilniaus mieste, Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos (Gariūnai) A ir B teritorijose“ įgyvendinimo sutartį Nr.1-1-77 bei įgyvendina visas šioje sutartyje apibrėžtas Vilniaus apskrities viršininko administracijos teises bei įsipareigojimus. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškovai pareiškė ieškinį dėl sudarytos civilinės sutarties teisių ir pareigų pripažinimo. Ieškovai nekelia klausimo dėl valstybinio administravimo subjekto priimto teisės akto ir veiksmų teisėtumo įvertinimo, taip pat šio subjekto atsisakymo atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, todėl teismas sprendžia, jog ieškovų ieškinys teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

14Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė procesinės teisės normas, dėl ko nepagrįstai nutarė atsisakyti priimti ieškovų UAB „Posūkis“, UAB „Jurgena“, UAB „Geruda“ ieškinį atsakovui LR Ūkio ministerijai, 3 asmeniui LR Vyriausybei dėl teisių ir pareigų, kylančių įgyvendinant valstybinės svarbos projektą, patvirtintą LR Vyriausybės 2005 07 21 nutarimu Nr.808 „Dėl valstybinės svarbos projekto“ ir pakeistą LR Vyriausybės 2010 10 06 nutarimu Nr.1421 „Dėl LR Vyriausybės 2005 07 21 nutarimo Nr.808 „Dėl valstybinės svarbos projekto“ pakeitimo“, pripažinimo, todėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartis naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

16Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį panaikinti ir ieškovų UAB „Posūkis“, UAB „Jurgena“, UAB „Geruda“ ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai