Byla 2A-1063/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Dalios Kačinskienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. K. S. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1089-513/2013 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Labrusta“ ieškinį atsakovui A. K. S. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „Labrusta“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo A. K. S. 207 160,96 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2007 m. gruodžio 13 d. žodine paskolos sutartimi suteikė atsakovui 400 000 Danijos kronų (185 136 Lt) paskolą, 2008 m. vasario 4 d. paskolos sutartimi – 50 000 Danijos kronų (23 159 Lt) paskolą, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2008 m. gruodžio 31 d., ir 2008 m. rugsėjo 23 d. žodine paskolos sutartimi – 11 104 Lt paskolą. Teigė, jog pinigų perdavimą atsakovui patvirtina banko sąskaitų išrašai. Paaiškino, kad atsakovas iki bankroto bylos iškėlimo grąžino 12 759,04 Lt paskolų sumos ir liko skolingas ginčo 207 160,96 Lt sumą. Ieškovas taip pat teigė, jog 2011 m. spalio 6 d. jis siuntė atsakovui pretenziją, tačiau skolos atsakovas iki šiol negrąžino.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimu ieškinį patenkino - priteisė ieškovui BUAB ,,Labrusta‘‘ iš atsakovo A. K. S. 207 160,96 Lt negrąžintos paskolos sumos, 5 procentus metinių palūkanų nuo 207 160,96 Lt, pradedant nuo 2013 m. balandžio 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė iš atsakovo A. K. S. 5 143 Lt Lietuvos Respublikos valstybei. Taip pat nusprendė sprendimą įvykdžius, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo A. K. S. turto ir piniginių lėšų areštą, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 12 d. ir 2013 m. balandžio 24 d. nutartimis.

8Teismas, spręsdamas klausimą dėl 2008 m. vasario 4 d. paskolos sutarties pobūdžio, nurodė, jog šalių 2008 m. vasario 4 d. rašytinė paskolos sutartis ir 2008 m. vasario 4 d. AB SEB banko tarptautinis mokėjimo nurodymas Nr. 119 įrodo, kad ieškovas (paskolos davėjas) perdavė atsakovo (paskolos gavėjui) nuosavybėn 23 159 Lt dydžio paskolą, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2008 m. gruodžio 31 d. (sutarties 1.1 p.), įmokėti pinigus grynais į paskolos davėjo kasą arba mokėjimo pavedimu į UAB „Labrusta“ sąskaitą banke (sutarties 1.4 p.). Teismas pažymėjo, jog duomenų, kad paskolos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atsakovas įvykdė ir skolą ieškovui grąžino nėra. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes konstatavo, kad ieškovas paskolos sutartimi suteikė atsakovui 23 159 Lt paskolą, šiuos pinigus atsakovas gavo savo nuosavybėn, tačiau paskolos nustatytu terminu ir iki dabar ieškovui negrąžino.

9Spręsdamas klausimą dėl 2007 m. gruodžio 13 d. ir 2008 m. rugsėjo 23 d. žodinių paskolos sutarčių pobūdžio, teismas pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju siekiant tinkamai kvalifikuoti žodinių sandorių šalis siejusius teisinius santykius, aiškinant jų tikruosius ketinimus, tarptautiniuose banko mokėjimo nurodymuose nurodytos paskirties „paskola“ (angl. „loan“) reikšmę, būtina vadovautis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, kurios reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Teismas, atsižvelgęs į žodžio „paskola“ prasmę, remdamasis CK 6.193–6.195 straipsniuose įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis, sprendė, kad 2007 m. gruodžio 13 d. ir 2008 m. rugsėjo 23 d. šalys sudarė žodines paskolos sutartis, ir 2007 m. gruodžio 13 d. sutarties rašytinis įrodymas yra AB SEB banko 2007 m. gruodžio 13 d. tarptautinis mokėjimo nurodymas Nr. 107, o 2008 m. rugsėjo 23 d. – SEB banko 2008 m. rugsėjo 23 d. tarptautinis mokėjimo nurodymas Nr. 4919 (CK 6.870 str.). Teismas pažymėjo, jog sutarties sąlygose nenustatyta, kad terminas „paskola“ turėtų būti vartojamas sutartyje nustatyta specialia reikšme, todėl turi būti vadovaujamasi ta prasme, kuria paprastai šis žodis suprantamas. Paskolos pinigai paprastai siejami su jų perdavimu ir gavimu, t. y. paskolinimu – paskolinių santykių atsiradimu, o ne jų grąžinimu – paskolinių santykių pabaiga. Be to, atsakovo veiksmai, priimant ieškovo pervestus pinigus, nurodant jų mokėjimo paskirtį („paskola“), teismo teigimu, taip pat suteikia pagrindą vertinti, kad pinigus atsakovas gavo būtent kaip paskolą. Pasak teismo, protingas ir apdairus asmuo, mokėjimo pavedimu į savo sąskaitą gavęs lėšas, kurių paskirtis nurodyta kaip paskola, ir tas lėšas priimdamas, savo veiksmais patvirtina paskolos teisinių santykių buvimą. Lėšų, pervestų kaip paskola, priėmimas kartu išreiškia įsipareigojimą juos grąžinti paskolos davėjui (CK 6.870 str. 1 d.), nebent lėšų gavėjas įrodytų kitokį lėšų pervedimo teisinį pagrindą. Dėl to net ir nesant raštu atskirai išreikšto lėšų gavėjo įsipareigojimo grąžinti kaip paskolą jam pervestas lėšas, teismo teigimu, toks įsipareigojimas grąžinti lėšas gali būti numanomas iš šių lėšų priėmimo fakto.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas A. K. S. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimą dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Taip pat prašo priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

12Teigia, jog teismas išnagrinėjo bylą, nedalyvaujant ir nepranešus atsakovui, ir taip suvaržius jo procesines teises – taigi atsakovo manymu egzistuoja CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas. Teigia, kad ieškovo procesiniai dokumentai (ieškinys bei jo priedai, taip pat teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo) atsakovui buvo įteikti tik 2013 m. lapkričio 29 d., 18.59 val., per Danijos antstolį, o į Lietuvą patvirtinimas apie dokumentų įteikimą iš Danijos išsiųstas 2013 m. gruodžio 12 d. Todėl neaišku, kokie dokumentai (ar duomenys) gali patvirtinti, jog teismo procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2013 m. rugsėjo 22 d. ir nuo šios datos nustatytas 30 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas BUAB „Labrusta“ prašo skundą atmesti, skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

14Teigia, jog ieškinys su priedais atsakovui buvo įteiktas ne vėliau nei 2013 m. spalio 22 d., nes ieškinio su priedais vertimas bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo Danijos įteikiančiojoje institucijoje gautas 2013 m. rugsėjo 22 d. (tai patvirtina pateiktas gavimo patvirtinimas). Danijos įteikiančioji organizacija turi imtis visų būtinų priemonių, kad dokumentas būtų įteiktas kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per vieną mėnesį nuo dokumento gavimo. Ieškovas pabrėžia, jog teismas pranešė atsakovui apie paskirtą posėdį 2013 m. lapkričio 18 d. pranešimu (jis išverstas į atsakovui suprantamą anglų kalbą), tai patvirtina byloje esantis įteikimo pažymėjimas. Atkreipia dėmesį į tai, jog atsakovas skundžiamo teismo sprendimo neteisėtumą grindžia išimtinai pavėluotu ieškinio su priedais įteikimu, tačiau niekaip nenurodo, kokią įtaką tai turėjo nustatant bylai reikšmingas aplinkybes. Akcentuoja, jog skundžiamu sprendimu konstatuotas atsakovo įsiskolinimo ieškovui faktas, nustatytas konkretus įsiskolinimo dydis, tuo tarpu atsakovas nei vienos iš šių aplinkybių neginčija, taigi ieškovo vertinimu tai įrodo, jog byla išspręsta teisingai. Taip pat teigia, jog net ir galimai nustačius tam tikrus teismo padarytus pažeidimus, sprendimas neturėtų būti panaikintas vien tik formaliais pagrindais.

15Teisėjų kolegija konstatuoja:

16Apeliacinis skundas netenkintinas. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

19Šioje byloje sprendžiama, ar egzistuoja CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte numatytas absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas.

20Byloje dalyvaujančių asmenų informavimas apie teismo posėdžio laiką ir vietą yra teismo, nagrinėjančio bylą, pareiga. Šios pareigos tinkamai neįvykdžius, atsiranda CPK nustatytos pasekmės: teismas atideda bylos nagrinėjimą (CPK 246 str. 1, 2 d.), o jeigu byla jau išnagrinėta ir priimtas teismo sprendimas, tai aplinkybė, kad teismo posėdyje nedalyvavusiam asmeniui (šaliai arba trečiajam asmeniui) nebuvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir jis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą, pripažįstama absoliučiu pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 3 d. 1 p.). Teismo pareiga informuoti byloje dalyvaujančius asmenis apie teismo posėdžio laiką ir vietą įgyvendinama CPK 117-134 straipsniuose nustatyta tvarka, tačiau ši tvarka yra ne formali, o detaliai reglamentuota siekiant įgyvendinti pagrindinį tikslą – tinkamai ir laiku suteikti byloje dalyvaujantiems asmenims informaciją. Taigi sprendžiant, ar byloje dalyvaujančiam asmeniui tinkamai buvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, teismo veiksmai vertintini ne tik pagal formalią jų atitiktį pirmiau nurodytų proceso teisės normų reikalavimams, bet ir atsižvelgiant į šių teisės normų tikslą bei paskirtį bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2007; 2006 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-681/2006; kt.).

21Bylos grąžinimas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui yra ultima ratio proceso teisės institutas, privalantis koreliuoti su įstatymo leidėjo tikslu užtikrinti tinkamą instancinės sistemos funkcionavimą tam, kad apeliacinės instancijos teismas ištaisytų pirmosios instancijos teismo padarytas fakto ir teisės klaidas, o byla būtų grąžinta nagrinėti iš naujo tik įstatyme nustatytais išimtiniais atvejais. Vienas tokių atvejų, kai apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nustatytas CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte, t. y. jeigu pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe, grindžia savo apeliacinį skundą. Taigi šio bylos grąžinimo iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui pagrindo taikymo sąlygos yra: 1) byloje dalyvaujančiam asmeniui nepranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką; 2) pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą nedalyvaujant šiam asmeniui; 3) toks asmuo savo apeliacinį skundą grindžia bylos išnagrinėjimo jam nedalyvaujant aplinkybe. Tik nustačius visas šias sąlygas, galima konstatuoti CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytą absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindą ir, juo remiantis, perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2014).

22Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog ieškovas BUAB „Labrusta“ 2013 m. kovo 27 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo, prašydamas priteisti iš atsakovo A. K. S., gyvenančio ( - ), 207 160,96 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (2 -3 b. l.). Iš byloje esančios Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutarties turinio matyti, kad ieškovui BUAB „Labrusta“ buvo nustatytas terminas iki 2013 m. balandžio 22 d. ieškinio trūkumams pašalinti – ieškovas buvo įpareigotas pateikti teismui ieškinio ir jo priedų vertimą į anglų kalbą (15 b. l.).

23Bylos duomenų pagrindu taip pat nustatyta, kad Vilnius apygardos teismo pranešimas 2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 2-1089-622/2013 kartu su ieškovo BAUB „Labrusta“ ieškinio dėl skolos priteisimo ir jame nurodytų priedų kopijomis su vertimais į anglų kalbą (24 lapai) buvo išsiųsti į Danijos Teisingumo ministeriją, kad būtų įteikti atsakovui A. K. S. adresu ( - ) (60, 63-64, 65-66 b. l.).

24Pažymėtina, jog tuo atveju, kai bylos šalis yra užsienyje gyvenantis asmuo ir ji nepaskyrė atstovo byloje, pirmojo procesinių dokumentų įteikimo metu teismas šiai šaliai turi išaiškinti teisę paskirti byloje įgaliotą atstovą, gyvenantį Lietuvoje, kuriam būtų įteikiami su byla susiję procesiniai dokumentai, o tuo atveju, jei minėtas asmuo neįvykdo šios pareigos ir nenurodo įgalioto asmens, išaiškinti, kad visi procesiniai dokumentai, skirti užsienyje esančiai šaliai, lieka byloje ir yra laikomi įteiktais pagal (CPK 805 str. 1 d., 2 d.). Šaliai taip pat turi būti išaiškinta, kas gali būti įgaliotu asmeniu (CPK 805 str. 2 d.).

25Teisėjų kolegija nustatė, kad pirmosios instancijos teismas, siųsdamas procesinius dokumentus atsakovui A. K. S., be kita ko, pastarajam išaiškino ir minėtas teises bei pareigas. Iš byloje esančio Danijos teisingumo ministerijos 2013 m. spalio 25 d. pranešimo turinio matyti, jog pirmosios instancijos teismo siųsti dokumentai Danijos institucijoje gauti 2013 m. rugsėjo 22 d. (68, 69 b. l.). Pažymėtina, jog atsakovui A. K. S. adresu ( - ) buvo siunčiamas ir 2013 m. lapkričio 18 d. pranešimas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką (74, 84 b. l.).

26Atkreiptinas dėmesys į tai, jog tuo pačiu adresu, t. y. ( - ), dar 2011 m. spalio 6 d. buvo atsakovui siunčiama pretenzija dėl skolos grąžinimo (11 b. l.). Byloje nėra duomenų, jog šis dokumentas atsakovui neįteiktas.

27Apeliantas teigia, jog ieškovo procesiniai dokumentai (ieškinys bei jo priedai, taip pat teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo) atsakovui buvo įteikti tik 2013 m. lapkričio 29 d., 18.59 val., per Danijos antstolį, o į Lietuvą patvirtinimas apie dokumentų įteikimą iš Danijos išsiųstas 2013 m. gruodžio 12 d. Teisėjų kolegija pažymi, jog atsakovas šių aplinkybių neįrodė (CPK 178 str.). Taigi, teigti, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, apie teismo posėdžio vietą ir laiką nepranešęs atsakovui, nėra pagrindo.

28Šioje nutartyje išdėstytų į faktinių bylos aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad absoliutaus skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrindo, numatyto CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų kitų absoliučių šio teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „Labrusta“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 5. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2007 m. gruodžio 13 d. žodine paskolos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas, spręsdamas klausimą dėl 2008 m. vasario 4 d. paskolos sutarties... 9. Spręsdamas klausimą dėl 2007 m. gruodžio 13 d. ir 2008 m. rugsėjo 23 d.... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas A. K. S. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 12. Teigia, jog teismas išnagrinėjo bylą, nedalyvaujant ir nepranešus... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas BUAB „Labrusta“ prašo skundą... 14. Teigia, jog ieškinys su priedais atsakovui buvo įteiktas ne vėliau nei 2013... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m.... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 18. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 19. Šioje byloje sprendžiama, ar egzistuoja CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte... 20. Byloje dalyvaujančių asmenų informavimas apie teismo posėdžio laiką ir... 21. Bylos grąžinimas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui yra... 22. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog ieškovas BUAB... 23. Bylos duomenų pagrindu taip pat nustatyta, kad Vilnius apygardos teismo... 24. Pažymėtina, jog tuo atveju, kai bylos šalis yra užsienyje gyvenantis asmuo... 25. Teisėjų kolegija nustatė, kad pirmosios instancijos teismas, siųsdamas... 26. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog tuo pačiu adresu, t. y. ( - ), dar 2011 m.... 27. Apeliantas teigia, jog ieškovo procesiniai dokumentai (ieškinys bei jo... 28. Šioje nutartyje išdėstytų į faktinių bylos aplinkybių pagrindu teisėjų... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 30. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. gruodžio 23 d. sprendimą palikti...