Byla 2S-301-280/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. S. ir J. S. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. sausio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-1247-452/2018 pagal pareiškėjų A. S. ir J. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Z. S., ( - ) socialinės globos namams dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

 1. Pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jie po I. M. mirties 2016 m. lapkričio 22 d. priėmė palikimą – butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) lygiomis dalimis po ½ šio buto.
 2. 2018-01-05 Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų nutartimi pareiškėjai A. S. ir J. S. buvo įpareigoti iki 2018-01-22 pašalinti pareiškimo trūkumus: patikslinti pareikštą reikalavimą; pateikti duomenis iš Gyventojų registro apie I. M. vaikus, sutuoktinį; patikslinti ( - ) socialinės globos namų procesinę padėtį; pateikti rašytinius įrodymus apie tai, kad suinteresuotas asmuo Z. S. nustatyta tvarka būtų pripažinta neveiksnia ar ribotai veiksnia bei nurodyti tinkamus suinteresuotus asmenis bei jų atstovus byloje; pateikti papildomus rašytinius įrodymus, pagrindžiančius pareiškėjų nurodytas aplinkybes apie palikimo priėmimą po I. M. mirties, t. y. kad pareiškėjai pradėjo valdyti paveldėtiną turtą, juo rūpintis kaip savo turtu; pareiškėjams negalint patiems pateikti nurodytų įrodymų, nurodyti negalėjimo pateikti priežastį bei suformuluoti prašymą teismui juos išreikalauti, nurodant buvimo vietą.
 3. 2018-01-22 pareiškėjai pateikė patikslintą pareiškimą.
II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. sausio 25 d. nutartimi pareiškėjų pareiškimą laikė nepaduotu ir grąžino jį pareiškėjams.
 2. Nurodė, kad pareiškėjai ištaisė ne visus nutartyje nurodytus trūkumus, Pareiškėjai visų nustatytų trūkumų nepašalino, t. y. nepateikė duomenų apie I. M. vaikus, sutuoktinį, todėl negalima nustatyti ar visus suinteresuotus asmenis įtraukė pareiškėjai į bylos nagrinėjimą. Nepateikus įrodymų negalima nustatyti ir giminystės ryšio tarp Z. S. ir I. M.. Be to, pareiškėjai nepateikė duomenų apie tai, kad pareiškėjai kaip Z. S. vaikai (įpėdiniai) negali gauti įrodymų apie motinos globėją. Pareiškėjai byloje yra atstovaujami advokato, kuris ne tik gali, bet ir privalo padėti atstovaujamiesiems surinkti įrodymus. Teismui nepateikė įrodymų, kad pareiškėjams buvo atsisakyta pateikti duomenis apie Z. S. neveiksnumą, globą ar rūpybą. Pažymėtina, kad suformuluoti prašymą ir pateikti įrodymus, kad teismas galėtų priimti teisėtą ir įvykdomą sprendimą, privalo pareiškėjai.
III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliantai A. S. ir J. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės.
 2. Skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškimą, skundžiamojoje nutartyje nurodyti menami pareiškimo neatitikimai CPK reikalavimams faktai turėtų būti išnagrinėti ir įvertinti teismo posėdyje, o ne pareiškimo priėmimo stadijoje.
IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 337 str. 1 d. 1 p.).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 3. Pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčių fakto nustatymo turi atitikti bendruosius procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus, numatytus CPK 111 ir 113 straipsniuose (CPK 443 str. 2 d.), ir CPK 447 straipsnyje nustatytus specialiuosius pareiškimo turiniui keliamus reikalavimus.
 4. Pagrindiniai ieškinio elementai, kurie turi būti tiksliai suformuluoti ieškovo, yra ieškinio dalykas (ieškovo suformuluotas materialusis teisinis reikalavimas atsakovui) ir faktinis ieškinio pagrindas (aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškinio reikalavimas), nurodomi įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes (CPK 135 str. 1 d. 1–3 p.). Prie ieškinio taip pat turi būti pridėti dokumentai bei kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus (CPK 135 str. 2 d.). CPK 447 str. nustato reikalavimus pareiškimui dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. Vienas iš jų- nurodyti priežastis, dėl kurių negalima gauti ar atkurti dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą: šiuo atveju kodėl nesikreipta į notarą, jeigu pareiškėjai tikrai gyvena bute ir moka mokesčius už jį. Be to, pareiškėjai nurodo tik gyvenimo faktą, apie mokesčių mokėjimą už butą ar kitas buto valdymo konkrečias aplinkybes nekalba. CPK 445 str. nustato sąlygas, reikalingas juridinę reikšmę turintiems faktams nustatyti. Taigi būtina nurodyti bylai reikšmingas aplinkybes ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus yra pareiškėjų, o ne teismo pareiga.
 5. Iš pareiškėjų pateikto pareiškimo turinio matyti, kad pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog jie paveldėjo pagal įstatymą senelės butą, nes jų motina, kuri galimai yra neveiksni ir kuri yra ( - ) socialinės globos namuose, palikimo nepriėmė. Apie tai, kad palikimas nepriimtas, duomenų nėra.
 6. Pagal CK 5.11 straipsnio 1 dalies 2 punktą pareiškėjai priskirtini antros eilės įpėdiniams. CK 5.11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad antros eilės įpėdiniai paveldi tik nesant pirmos eilės įpėdinių arba jiems nepriėmus ar atsisakius palikimo, arba kai iš visų pirmos eilės įpėdinių atimta paveldėjimo teisė.
 7. Kasacinis teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką bylose dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ne kartą pažymėjo, kad nustatytini ne bet kokie faktai, o tik tokie, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 str. 1 d.) (LAT 2008-05-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008, ir kt.). Kai iš paduoto pareiškimo matyti, kad pareiškėjo prašomas nustatyti faktas nesukurs teisinių padarinių (asmeninių ar turtinių teisių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo), teismas atsisako priimti tokį pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).
 8. Pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad jų motina ar kiti pirmosios eilės paveldėtojai po jų senelės mirties nepriėmė palikimo, todėl iš pateikto pareiškimo negalima matyti, ar jų prašomas juridinis faktas gali būti nustatytas, ar sukurs jiems prašomas teisines pasekmes. Vien tai, kad pareiškėjai gyvena jų senelei priklausančiame bute, nurodytomis aplinkybėmis, kai pirmos eilės įpėdinė yra neįgali, vargiai ar sukurs siekiamas teisines pasekmes pareiškėjams.
 9. Pasitvirtinus aplinkybei, kad pirmosios eilės įpėdiniai nepriėmė palikimo, pareiškėjai turėtų pateikti įrodymus ar duomenis apie jų mirusios senelės šeimos sudėtį, duomenis apie tai, kiek asmenų deklaravo savo gyvenamąją vietą palikimą sudarančiame bute. Tai padės nustatyti, ar visi palikimo paveldėjimu suinteresuoti asmenys yra įtraukti į bylos nagrinėjimą. Be to, prašydami pirmosios instancijos teismą išreikalauti įrodymus apie savo motiną Z. S., jai paskirtą globą, pareiškėjai nenurodė ir nepateikė įrodymų, kad jie patys negali gauti duomenų apie savo motiną ir juos nurodyti teismui. Pareiškėjai turi pateikti duomenis iš notaro, kad paveldėjimo teisės liudijimas į ginčo butą neišduotas.
 10. Pagal civilinio proceso taisykles, kai procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį trūkumams pašalinti.
 11. Pareiškėjams teismo nustatytu terminu nepašalinus visų pareiškimo trūkumų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad pareiškėjai per teismo nustatytą terminą nepašalino pareiškimo trūkumų, todėl pareiškėjų pareiškimą laikė nepaduotu ir grąžino pareiškėjams, kaip numato CPK 115 straipsnio 3 dalis. Pareiškėjai naudojasi advokato pagalba, todėl nėra kliūčių jiems pateikti įstatymo reikalavimus atitinkantį pareiškimą. Ši nutartis neužkerta kelio tinkamai paruošus pareiškimą kreiptis į teismą iš naujo.
 12. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios sudarytų prielaidas skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliantai nenurodė ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).
 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies pirmuoju punktu,

Nutarė

4Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. sausio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai